Beltzer

Overgang van onderneming

Kluwer
€ 50,00

Uitverkocht

Bij overgang van ondernemingen en de gevolgen daarvan voor werknemers denkt men meestal direct aan de Europese Richtlijn ten aanzien van overgang van ondernemingen en de daarop gebaseerde artikelen 7:662-666 BW. Hoewel deze regels een prominente plaats in dit boek innemen, behandelt het meer: het geeft een overzicht van de voor werkgevers en werknemers relevante regels omtrent overgang van onderneming. Hierbij is onder meer te denken aan de fusie- en de splitsingsregelingen van Boek 2 BW, het recht met betrekking tot doorstart van ondernemingen en leerstukken omtrent aansprakelijkheid binnen groepsstructuren. Bij de behandeling van het recht met betrekking tot overgang van onderneming staan de volgende twee vragen centraal: - Welke leemtes en onduidelijkheden bestaan er ten aanzien van de regels om trent overgang van ondernemingen? - In hoeverre vormen deze regels een belemmering (of juist een gebrek daaraan) voor de ondernemer bij aanpassing van zijn onderneming aan de door de over gang gewijzigde omstandigheden? Door de integrale aanpak van het onderwerp biedt dit boek een onmisbaar overzicht voor de zich in deze materie verdiepende jurist.

Ingenaaid | 433 pagina's | Nederlands
Verschenen in 2000
Rubriek:

  • NUR: Arbeids- & Sociaal recht
  • ISBN-13: 9789026837074 | ISBN-10: 9026837070