Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recht op u af - Nummer 11 - 23 mei 2017

Gebonden480 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013143515Verschijningsdatum 09-05-2017
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: Monografieën Sociaal recht
Deze uitgave geeft aan de hand van de wet, de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie antwoord op concrete bewijsvragen binnen het nieuwe arbeidsrecht.  Meer
77,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden220 blz.Wolters Kluwer2e druk2017
ISBN-13: 9789013143546Verschijningsdatum 24-05-2017
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: Monografieën Sociaal recht
Deze uitgave in de reeks Monografieën Sociaal Recht schetst de actuele stand van zaken per begin 2017 inzake flexibele arbeidsrelaties en plaatst ze ook in perspectief.  Meer
77,-
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Gebonden356 blz.Wolters Kluwer4e druk2017
ISBN-13: 9789013143751Verschijningsdatum 19-05-2017
Rechtsgebied: R52000 - Sociaal recht diversen
Serie: Monografieën Sociaal recht
Deze uitgave geeft een up-to-date beschrijving van de Werkloosheidswet, de belangrijkste op de Werkloosheidswet gebaseerde regelingen en de daarop gebaseerde rechtspraak.  Meer
80,-
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback600 blz.Wolters Kluwer16e druk2017
ISBN-13: 9789013141368Verschijningsdatum 19-05-2017
Rechtsgebied: R60700 - Belastingrecht - Vennootschapsbelasting
Serie: Compendium vennootschapsbelasting
Compendium Vennootschapsbelasting maakt de ingewikkelde materie van de vennootschapsbelasting toegankelijk en licht de belangrijkste wettelijke regels en jurisprudentie toe.  Meer
64,25
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden328 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013143799Verschijningsdatum 18-05-2017
Rechtsgebied: R20100 - Burgerlijk recht: algemeen
Serie: Onderneming en Recht
In deze uitgave worden de verschillende redenen van het tenietgaan van beperkte rechten door experts voor u op een rij gezet en uitgediept.  Meer
112,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback180 blz.Berghauser Pont Publishing2e druk2017
ISBN-13: 9789491930904Verschijningsdatum 16-05-2017
Rechtsgebied: R72400 - Aanbesteding [Europese aanbesteding]
Serie: nvt
Ook deze tweede druk ontsluit op toegankelijke wijze het aanbestedingsrecht ten behoeve van het onderwijs voor studenten en andere geïnteresseerden in het aanbestedingsrecht.  Meer
49,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback84 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462903333Verschijningsdatum 14-02-2019
Rechtsgebied: R20900 - Burgerlijk procesrecht - Algemeen
Serie: Korte introducties
In deze uitgave worden de achtergronden van de 'operatie KEI' en de wijzigingen op hoofdlijnen besproken. De belangrijkste wijzigingen worden vervolgens in meer detail besproken.  Meer
27,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback600 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399708Verschijningsdatum 10-05-2017
Rechtsgebied: R52000 - Sociaal recht diversen
Serie: Tekst en Toelichting Participatiewet
Tekst en toelichting Participatiewet vormt een compleet en systematisch naslagwerk, dat geschikt is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet.  Meer
88,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback431 blz.Boom Juridische Uitgevers3e druk2017
ISBN-13: 9789462902213Verschijningsdatum 19-04-2018
Rechtsgebied: R50100 - Sociaal recht: algemeen
Serie: Uittreksels jurisprudentie
In deze bundel zijn 130 samenvattingen van arresten en uitspraken op het terrein van het sociaal recht in chronologische volgorde opgenomen.  Meer
35,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback148 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462903920Verschijningsdatum 11-05-2017
Rechtsgebied: R40300 - Strafrecht - Strafprocesrecht
Serie: Meijers Reeks - EM Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Het project 'Modernisering Strafvordering' stond in 2014 centraal op de Landelijke Strafrechtsdag in Leiden.  Meer
34,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback250 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462367524Verschijningsdatum 12-05-2017
Rechtsgebied: R41000 - Strafrecht diversen
Serie: nvt
Dit boek is geschreven voor innovatieve professionals en managers in de publieke sector en voor hen die werkzaam zijn in de veiligheids- en justitieketen.  Meer
36,50
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback100 blz.Wolters Kluwer23e druk2017
ISBN-13: 9789013142501Verschijningsdatum 12-05-2017
Rechtsgebied: R60700 - Belastingrecht - Vennootschapsbelasting
Serie: Kluwer belastingwijzers
In deze nieuwe Belastingwijzer is de uitfasering van het pensioen in eigen beheer van de DGA een belangrijk onderwerp, dat aangekleed is met veel praktische tips en voorbeelden.  Meer
42,75
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden1020 blz.Wolters Kluwer7e druk2017
ISBN-13: 9789013109146Verschijningsdatum 12-05-2017
Rechtsgebied: R30200 - Bestuursrecht [algemeen]
Serie: Handboeken staats- en bestuursrecht
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering.  Meer
100,-
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback120 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013139204Verschijningsdatum 18-11-2017
Rechtsgebied: R30118 - Staatsrecht - Grondrechten - Privacy(recht) incl. datalekken
Serie: nvt
Grip op de AVG gaat verder dan alleen de eisen en regels uit de privacywetgeving, en richt zich juist op de gedachte áchter de eisen.  Meer
50,-
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback40 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013144079
Rechtsgebied: R40300 - Strafrecht - Strafprocesrecht
Serie: nvt
Is verhoor- en consultatiebijstand die wordt verleend door anderen dan advocaten wel verenigbaar met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht van de EU?  Meer
26,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback232 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012400138Verschijningsdatum 10-05-2017
Rechtsgebied: R30600 - Ambtenarenrecht
Serie: Rechtspositie Rijkspersoneel
In deze uitgave worden diverse thema's die van belang zijn voor de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van rijksambtenaren op hoofdlijnen uitgelegd c.q. toegelicht.  Meer
54,55
Dit product is niet meer leverbaar
Paperback1776 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013139785
Rechtsgebied: R70168 - Balans; winst- en verliesrekening; jaarrekening
Serie: Handboek Jaarrekening
Deze 18e editie richt zich zowel op de Nederlandse wet- en regelgeving voor de jaarrekening 2017 als op hoofdzaken uit IFRS.  Meer
94,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback1236 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013138078Verschijningsdatum 19-05-2017
Rechtsgebied: R70168 - Balans; winst- en verliesrekening; jaarrekening
Serie: KPMG Jaarboek Externe Verslaggeving
Wat zijn de belangrijkste regels voor de verwerking, waardering presentatie en toelichting van de jaarrekeningposten van ondernemingen die onderworpen zijn aan de bepalingen van BW2 Titel 9?  Meer
88,25
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback122 blz.Wolters Kluwer3e druk2017
ISBN-13: 9789013111736Verschijningsdatum 18-05-2017
Rechtsgebied: R20625 - Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst [zaakwaarneming; onverschuldigde betaling; ongerechtvaardigde verrijking]
Serie: Monografieën BW
Dit boek beschrijft het Nederlandse privaatrecht op het gebied van zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in een vergelijkend en historisch perspectief.  Meer
60,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback348 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013142143Verschijningsdatum 15-05-2017
Rechtsgebied: R30200 - Bestuursrecht [algemeen]
Serie: Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht - Gele Editie NIET GEBRUIKEN
In deze uitgave vindt u de complete tekst van de Algemene wet bestuursrecht, ruim honderd pagina’s recente Awb-jurisprudentie en een handige tabel met alle relevante wetsvoorstellen.  Meer
102,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback840 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013142020
Rechtsgebied: R30500 - Ruimtelijk bestuursrecht / ruimtelijk ordeningsrecht algemeen
Serie: Tekstuitgave Wetgeving Grondzaken
Met de Tekstuitgave Regelgeving grondzaken heeft u in één oogopslag zicht op de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen voor uw grondbeleid en gebiedsontwikkeling.  Meer
95,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback169 blz.Sanders Juridisch Advies1e druk2017
ISBN-13: 9789082703900Verschijningsdatum 19-05-2017
Rechtsgebied: R70600 - ICT recht - Algemeen
Serie: nvt
Samenwerkingen op het gebied van ICT ga je vaak aan voor langere tijd en er komen grote investeringen bij kijken.  Meer
19,50
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Paperback363 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462367616Verschijningsdatum 17-05-2017
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
In dit Liber Amicorum voor Gerben Bruinsma kijken collega's terug op zijn carrière met herinneringen, beschouwingen over het vakgebied en nieuwe wetenschappelijke bijdragen.  Meer
62,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback152 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462367562Verschijningsdatum 03-05-2017
Rechtsgebied: R41000 - Strafrecht diversen
Serie: Gerede Twijfel
In het Project Gerede Twijfel werd de veroordeling van Michelle onderzocht. Wij vergeleken een moordscenario, een diefstalscenario en een schoonmaakscenario.  Meer
31,50
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback281 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462902237Verschijningsdatum 19-05-2017
Rechtsgebied: R70240 - Toezicht (Wet op het Financieel Toezicht)
Serie: Boom Basics
In dit handzame boekje wordt de uitgebreide Wet op het financieel toezicht veelomvattend maar toch beknopt behandeld.  Meer
22,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback192 blz.Vakmedianet Government B.V.1e druk2017
ISBN-13: 9789463500203
Rechtsgebied: R30425 - Politietaken
Serie: Politiekunde
In deze publicatie staat de werkwijze van de recherche in moord- en verkrachtingszaken centraal.  Meer
51,58
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback200 blz.Unieboek | Het Spectrum1e druk2017
ISBN-13: 9789000355525Verschijningsdatum 10-05-2017
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
De criminaliteit in het zuiden is een bedrijfstak, die al jaren kan voortbestaan doordat boven- en onderwereld zich hand in hand weinig lijken aan te trekken van het gezag.  Meer
22,99
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback336 blz.ABC Uitgeverij2e druk2017
ISBN-13: 9789086350902Verschijningsdatum 20-03-2017
Rechtsgebied: R51230 - Ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning [w.o. ZVW; AWBZ; WMO; zorg en dienstverlening]
Serie: nvt
Naast de actuele wetsartikelen bevat Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (editie juli 2017) toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie.  Meer
37,10
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback1728 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij21e druk2017
ISBN-13: 9789069168777
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: Ars Aequi Wetseditie
Selectie van relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 januari 2017.  Meer
69,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback154 blz.MAKLU uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789046608753
Rechtsgebied: R30425 - Politietaken
Serie: Cahiers Politiestudies (CPS)
In welke mate kan afwijkende rechtshandhaving een plaats vinden in de democratische samenleving? Op deze vragen biedt dit Cahier antwoorden.  Meer
37,10
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback360 blz.MAKLU uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789046608319Verschijningsdatum 10-05-2017
Rechtsgebied: R40600 - Strafrecht - Tuchtrecht, militairstraf- & tuchtrecht
Serie: IRCP-series
In Penitentiair tuchtrecht en internationale detentiestandaarden wordt dieper ingegaan op detentiecondities in EU-lidstaten.  Meer
66,40
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback206 blz.Eleven International Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9789462367357Verschijningsdatum 10-05-2017
Rechtsgebied: R21205 - Onroerend goed recht [vastgoed]
Serie: NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht
The Young Property Lawyers Forum is an international network of property law researchers, which has since its inception in 2008 organised seven conferences.  Meer
91,50
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback220 blz.Eleven International Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9789462367371Verschijningsdatum 15-05-2017
Rechtsgebied: R70400 - Faillissementsrecht / Insolventierecht
Serie: Hazelhoff Financial Law Series
This volume provides a comprehensive analysis of the current EU bank insolvency framework and discusses future developments in the field of EU bank insolvency law.  Meer
64,26
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback95 blz.Eleven International Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9789462367531Verschijningsdatum 17-05-2017
Rechtsgebied: R40421 - Strafrecht - Computercriminaliteit (incl. phishing, ddos)
Serie: nvt
With the digitization of society, crime has also digitized. Digitization has consequences for the entire spectrum of crime and raises all sorts of questions.  Meer
29,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback1056 blz.Oxford University Press6e druk2017
ISBN-13: 9780198719441Verschijningsdatum 18-05-2017
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
The Handbook has shaped the study of criminology for over two decades and, with this new edition, continues to be indispensable to students, academics, and professionals alike.  Meer
69,01
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Gebonden416 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780198795650Verschijningsdatum 04-05-2017
Rechtsgebied: R71100 - Economisch recht
Serie: International Economic Law Series
Small and Medium-sized Enterprises in International Economic Law offers the first comprehensive analysis of the interaction between SMEs and international economic law.  Meer
130,25
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden224 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780198789505Verschijningsdatum 11-05-2017
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: nvt
A European public law is under construction, but how has this occurred and what is its character?  Meer
93,52
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden240 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780199976058Verschijningsdatum 11-05-2017
Serie: nvt
The history of criminal justice in the U.S. is often described as a pendulum, swinging back and forth between strict punishment and lenient rehabilitation.  Meer
143,86
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback608 blz.Intersentia1e druk2017
ISBN-13: 9781780684345Verschijningsdatum 22-05-2017
Rechtsgebied: R30118 - Staatsrecht - Grondrechten - Privacy(recht) incl. datalekken
Serie: European Integration and Democracy Series
Stating that everyone has the right to the protection of personal data concerning them, the European Union feels obliged to observe how safe is the data both held in its territory and transferred outside thereof.  Meer
120,-
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden