Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recht op u af - Nummer 12 - 6 juni 2017

Gebonden712 blz.Wolters Kluwer3e druk2017
ISBN-13: 9789013139761Verschijningsdatum 29-09-2017
Rechtsgebied: R72400 - Aanbesteding [Europese aanbesteding]
Serie: Tekst en Commentaar
Met de derde druk van Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht krijgt u via de korte en heldere commentaren snel uitleg van de betekenis of reikwijdte van een bepaling.  Meer
97,75
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden796 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013143935Verschijningsdatum 31-05-2017
Rechtsgebied: R70116 - Bestuurdersaansprakelijkheid
Serie: Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen wil een bijdrage leveren aan het beantwoorden van vragen die door recente ontwikkelingen in de wetenschap en rechtspraktijk zijn ontstaan.  Meer
69,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Gebonden272 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013141818Verschijningsdatum 02-06-2017
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen
De verordening marktmisbruik is sinds 3 juli 2016 van kracht. Dit preadvies belicht deze verordening vanuit drie invalshoeken.  Meer
59,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback172 blz.Sdu15e druk2017
ISBN-13: 9789012400336Verschijningsdatum 23-05-2017
Rechtsgebied: R20260 - Personen- en familierecht - Echtscheiding, alimentatie algemeen
Serie: Monografieën Echtscheidingsrecht
Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot aantal vragen van juridische en financiële aard.  Meer
53,55
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback420 blz.Uitgeverij Paris B.V.8e druk2017
ISBN-13: 9789462511347Verschijningsdatum 26-05-2017
Rechtsgebied: R50300 - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomstenrecht
Serie: Individueel arbeidsrecht
Dit boek is het eerste deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld.  Meer
44,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback150 blz.Uitgeverij Paris B.V.3e druk2017
ISBN-13: 9789462511330Verschijningsdatum 01-06-2017
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: nvt
Dit boek probeert een grondslag te bieden om de communicatie over waardering van ondernemingen tussen juristen en de deskundigen te verbeteren.  Meer
45,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden864 blz.Sdu5e druk2017
ISBN-13: 9789035248038Verschijningsdatum 05-05-2017
Rechtsgebied: R72400 - Aanbesteding [Europese aanbesteding]
Serie: Aanbestedingsrecht voor Overheden - Essers
'Aanbestedingsrecht voor overheden' is bedoeld voor de vele juristen, adviseurs van aanbesteders en ondernemers die in de praktijk met aanbestedingen werken.  Meer
84,41
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback1452 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013140675
Rechtsgebied: R60100 - Belastingrecht algemeen
Serie: Pocket Belastingbeleid
Deze uitgave biedt u een volledig overzicht van de geldende beleidsregels op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting.  Meer
125,95
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback128 blz.Wolters Kluwer2e druk2017
ISBN-13: 9789013140286Verschijningsdatum 01-06-2017
Rechtsgebied: R20615 - Niet-nakoming verbintenissen [wanprestatie; overmacht]
Serie: Monografieën BW - Serie A & B
Onder welke voorwaarden kan een crediteur schadevergoeding vorderen van een debiteur als deze niet aan zijn verplichtingen voldoet? Die vraag staat centraal in deze uitgave.  Meer
60,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback120 blz.Celsus juridische uitgeverij1e druk2017
ISBN-13: 9789088632082Verschijningsdatum 06-06-2017
Rechtsgebied: R51100 - Arbeidsrecht diversen
Serie: nvt
Een bestuurder die ook werknemer is van een rechtspersoon heeft daarmee een ‘duale verhouding’. Bij een ontslag zijn het rechtspersonenrecht en het arbeidsrecht beide van toepassing.  Meer
28,50
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Paperback108 blz.Celsus juridische uitgeverij1e druk2017
ISBN-13: 9789088632075Verschijningsdatum 06-06-2017
Rechtsgebied: R11220 - Juridische beroepen - Notariaat
Serie: nvt
Onderzocht wordt wat de notaris moet doen als de tuchtrechtelijke en civielrechtelijke jurisprudentie uiteenlopen en hoe deze spagaat voor de notaris het beste kan worden voorkomen.  Meer
27,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback132 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013144390Verschijningsdatum 07-06-2017
Rechtsgebied: R30118 - Staatsrecht - Grondrechten - Privacy(recht) incl. datalekken
Serie: nvt
Wilt u aan de slag met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Dit werkboek biedt u praktisch toepasbare en voor uw organisatie aanpasbare sjablonen en handreikingen.  Meer
35,50
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback184 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013144178
Rechtsgebied: R60300 - Belastingrecht - Inkomstenbelasting
Serie: Kluwers Tabellenboek - Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen
Het Tabellenboek 2017 bevat twee uitgewerkte tabellen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) in 2017.  Meer
89,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback92 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013143836Verschijningsdatum 31-05-2017
Rechtsgebied: R11220 - Juridische beroepen - Notariaat
Serie: Ars Notariatus
De notaris is ondernemer en wordt niet door de overheid voor zijn dienstverlening betaald. Deze uitgave behandelt de ethische kwesties die hierdoor ontstaan. Waartoe is de notaris op aarde?  Meer
39,50
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback92 blz.Wolters Kluwer5e druk2017
ISBN-13: 9789013140552Verschijningsdatum 31-05-2017
Rechtsgebied: R70150 - Eenmanszaak en personenvennootschappen [w.o. maatschap; vennootschap onderfirma; commanditaire vennootschap]
Serie: nvt
In 'Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf' staan de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap centraal.  Meer
20,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback668 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399913Verschijningsdatum 29-05-2017
Rechtsgebied: R30185 - Staatsinrichting - Lagere overheden - Gemeente
Serie: Gids Gemeentebesturen
Met deze actuele gids hebt u alle relevante gemeentelijke informatie op een handzame manier gebundeld.  Meer
115,-
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Paperback116 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012400312Verschijningsdatum 30-05-2017
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: Europese Almanak
De Europese Almanak helpt bedrijven, instellingen en particulieren op weg die te maken krijgen met Europese wet- en regelgeving.  Meer
52,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback190 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012400329Verschijningsdatum 06-06-2017
Rechtsgebied: R00110 - Overige naslagwerken (almanakken, adresboeken, encyclopedieen etc.)
Serie: Staatsalmanak
De Staatsalmanak geeft uitgebreide informatie over instellingen, organisatieonderdelen en adviesorganen van de overheid.  Meer
71,40
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback1400 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399357Verschijningsdatum 06-06-2017
Rechtsgebied: R70730 - Vervoersrecht - Wegvervoer
Serie: Jaaruitgave ADR - Vervoer van Gevaarlijke Stoffen over de Weg
Het ADR 2017 is daardoor een compleet en actueel handboek voor al diegenen die betrokken zijn bij de processen rondom het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg.  Meer
95,81
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback366 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012400152Verschijningsdatum 31-05-2017
Rechtsgebied: R21730 - Dierenwelzijn [Wet op de dierproeven; Diergeneesmiddelenwet; Gezondheids- en Welzijnswet voordieren]
Serie: Teksten Wetgeving Dierenwelzijn
In deze bundel zijn de nationale wettelijke bepalingen met betrekking tot het welzijn en de bescherming van dieren, als individuen en soorten, samengebracht.  Meer
89,87
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback446 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2017
ISBN-13: 9789069169323Verschijningsdatum 06-06-2017
Rechtsgebied: R21000 - Internationaal privaatrecht
Serie: Ars Aequi Jurisprudentie
Jurisprudentie Europees privaatrecht bevat voor het privaatrecht relevante arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, alsmede rechtspraak van de Hoge Raad.  Meer
33,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback900 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij22e druk2017
ISBN-13: 9789069169071Verschijningsdatum 26-05-2017
Rechtsgebied: R20900 - Burgerlijk procesrecht - Algemeen
Serie: Ars Aequi Wetseditie
Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 maart 2017.  Meer
34,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback132 blz.Eleven International Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9789462367432Verschijningsdatum 26-05-2017
Rechtsgebied: R70400 - Faillissementsrecht / Insolventierecht
Serie: Hazelhoff Financial Law Series
This volume provides a comprehensive analysis of the current Chinese bank insolvency framework, and discusses future developments in the field of Chinese bank insolvency law.  Meer
47,28
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Paperback416 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780199664306Verschijningsdatum 07-02-2022
Rechtsgebied: R30940 - Internationaal en Europees milieurecht
Serie: nvt
This textbook, by three experts in the field, provides a comprehensive overview of international climate change law.  Meer
67,92
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback816 blz.Oxford University Press15e druk2017
ISBN-13: 9780198788737Verschijningsdatum 25-05-2017
Rechtsgebied: R40300 - Strafrecht - Strafprocesrecht
Serie: nvt
Frequently consulted by judges and practitioners and regularly cited in judgments, Murphy on Evidence has come to be regarded as a work of authority throughout the common law world.  Meer
72,19
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback240 blz.Oxford University Press2e druk2017
ISBN-13: 9780198796633Verschijningsdatum 25-05-2017
Rechtsgebied: R11210 - Juridische beroepen - Advocatuur
Serie: nvt
This book is a definitive guide to the future - for young and aspiring lawyers, and for all who want to modernize our legal and justice systems.  Meer
22,35
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Gebonden386 blz.Cambridge University Press1e druk2017
ISBN-13: 9781107187092Verschijningsdatum 31-05-2017
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: The Common Core of European Private Law
This volume compares and contrasts the different legal processes of 17 countries and includes a comprehensive analysis of the transfer of immovables and the Land Register in Europe.  Meer
134,84
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden226 blz.Intersentia1e druk2017
ISBN-13: 9781780684666Verschijningsdatum 30-05-2017
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: nvt
This book discusses the possible reach of the influence of the TFEU provisions on free movement of goods, persons, services and capital on legal relationships between individuals.  Meer
79,-
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Gebonden304 blz.Hart Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9781509915514Verschijningsdatum 01-06-2017
Rechtsgebied: R70600 - ICT recht - Algemeen
Serie: nvt
The contributions to this volume analyse the challenges and gaps in European Commission's proposed Directive from the perspectives of contract law, copyright, and data protection.  Meer
75,-
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Gebonden160 blz.Hart Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9781509904785Verschijningsdatum 01-06-2017
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: Modern Studies in European Law
This monograph examines the intricate legislative and jurisprudential scenario of family reunification between EU citizens and third country nationals.  Meer
72,20
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden1250 blz.Claeys & Casteels2e druk2018
ISBN-13: 9789081690478Verschijningsdatum 31-05-2018
Rechtsgebied: R72000 - Energierecht
Serie: EU Energy law series
This second edition's core objective is to provide a complete overview on the relevance of Renewable Energy in all EU member states and the developments in these countries over time.  Meer
295,-
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden