Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recht op u af - Nummer 24 - 21 november 2017

Paperback460 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012401050Verschijningsdatum 20-11-2017
Rechtsgebied: R50800 - Medezeggenschapsrecht
Serie: Inzicht in de OR en Praktijkboek
Inzicht in de OR Praktijkboek is sinds jaar en dag dé praktische vraagbaak op het gebied van medezeggenschap voor OR-leden, WOR-bestuurders en hun adviseurs.  Meer
42,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden342 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012400763Verschijningsdatum 15-11-2017
Rechtsgebied: R30201 - Openbaarheid van bestuur
Serie: SDU Commentaar Wet Openbaarheid van Bestuur
In Sdu Commentaar Openbaarheid van bestuur wordt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) artikelsgewijs becommentarieerd.  Meer
112,98
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback712 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013145663Verschijningsdatum 17-11-2017
Rechtsgebied: R70116 - Bestuurdersaansprakelijkheid
Serie: Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Deze uitgave geeft u een frisse blik op de problematiek rond het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht en op onderwerpen die hiermee samenhangen.  Meer
106,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden1084 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013144857Verschijningsdatum 14-11-2017
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen
In dit boek vindt u een actueel en volledig overzicht van alle aspecten die relevant zijn bij een beursovername inclusief de relevante aspecten van het Nederlandse stakeholdermodel.  Meer
119,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden508 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013144734Verschijningsdatum 13-11-2017
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen
De auteur ontleedt de kwestie van synthetische belangen in het vennootschapsrecht. Bestrijden of inpassen? Deze praktische benadering maakt het onderwerp inzichtelijk voor de rechtspraktijk.  Meer
66,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback140 blz.Uitgeverij Paris B.V.1e druk2017
ISBN-13: 9789462511507Verschijningsdatum 15-11-2017
Rechtsgebied: R70400 - Faillissementsrecht / Insolventierecht
Serie: Preadviezen Vereeniging "Handelsrecht"
De preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht zijn dit jaar gewijd aan het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA).  Meer
53,50
Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback420 blz.Uitgeverij Paris B.V.2e druk2017
ISBN-13: 9789462511415Verschijningsdatum 16-11-2017
Rechtsgebied: R70400 - Faillissementsrecht / Insolventierecht
Serie: Financieel Juridische Reeks
Het aantal insolventieprocedures met internationale aspecten groeit alleen maar. Daarbij rijzen veel juridische vragen. Welke rechter is bevoegd? Welk recht is van toepassing?  Meer
61,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback140 blz.Uitgeverij Paris B.V.1e druk2017
ISBN-13: 9789462511538Verschijningsdatum 17-11-2017
Rechtsgebied: R20100 - Burgerlijk recht: algemeen
Serie: nvt
De preadviseurs laten in dit preadvies hun licht schijnen over het thema 'barmhartigheid in het burgerlijk recht' en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal.  Meer
42,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback150 blz.Uitgeverij Paris B.V.1e druk2017
ISBN-13: 9789462511521Verschijningsdatum 21-11-2017
Rechtsgebied: R21200 - Bouwrecht [aanneming van werk; UAV; aanbesteding; PPS; ketenaansprakelijkheid]
Serie: Bouw- en aanbestedingsrecht
In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht.  Meer
73,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback432 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462904347Verschijningsdatum 15-11-2017
Rechtsgebied: R20300 - Vermogensrecht - Algemeen (algemeen, wetgeving, handboeken)
Serie: nvt
De structuur van het huidige vermogensrecht is het product van een lange historische ontwikkeling waaraan geen overkoepelend ordeningsprincipe ten grondslag heeft gelegen.  Meer
95,50
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback204 blz.Wolters Kluwer2e druk2017
ISBN-13: 9789013144154Verschijningsdatum 13-11-2017
Rechtsgebied: R71000 - Mediarecht - algemeen
Serie: nvt
De media- en entertainmentbranche kan niet zonder eigen wet- en regelgeving. Deze uitgave biedt een introductie tot alle belangrijke aspecten van dit rechtsgebied.  Meer
39,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback76 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013139570Verschijningsdatum 15-11-2017
Rechtsgebied: R30200 - Bestuursrecht [algemeen]
Serie: Bestuursrecht in praktijk
Beleid en tekst. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de vele besluitvormingsprocessen die in Nederland plaatsvinden zijn teksten een absoluut onmisbaar instrument.  Meer
28,10
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback156 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013146370Verschijningsdatum 17-11-2017
Rechtsgebied: R20300 - Vermogensrecht - Algemeen (algemeen, wetgeving, handboeken)
Serie: Fiscaal Actueel
In deze uitgave ontleden de auteurs de vele juridische vraagstukken die bij buitenlands vermogen om de hoek komen kijken én zij blikken vooruit.  Meer
60,50
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback104 blz.Wolters Kluwer2e druk2017
ISBN-13: 9789013140835
Rechtsgebied: R20200 - Personen- en familierecht - Algemeen
Serie: nvt
Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht is een prima introductie wanneer u graag snel tot de kern wilt komen van deze drie rechtsgebieden.  Meer
21,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback1632 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013141962
Rechtsgebied: R30910 - (Wet) milieubeheer; milieubeleid; instrumenten voorbeleid
Serie: Tekstuitgave Wet Milieubeheer
Tekstuitgave Wet milieubeheer 2017-2018 is een standaardeditie voor milieurecht, die u tijdens uw werk of studie graag binnen handbereik heeft.  Meer
77,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback812 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013142075
Rechtsgebied: R30500 - Ruimtelijk bestuursrecht / ruimtelijk ordeningsrecht algemeen
Serie: Ruimtelijk Bestuursrecht - Tekstuitgave
In deze handzame uitgave vindt u een compleet en logisch geordend overzicht van alle tot oktober 2017 bijgewerkte wetten en uitvoeringsregelingen.  Meer
82,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback364 blz.Sdu3e druk2017
ISBN-13: 9789012401081Verschijningsdatum 15-11-2017
Rechtsgebied: R60100 - Belastingrecht algemeen
Serie: Fiscale geschriften
Goed koopmansgebruik speelt een essentiële rol bij de toerekening van de tot de winst uit onderneming behorende baten en lasten aan de jaren waarop zij betrekking hebben.  Meer
63,70
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback706 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012401036Verschijningsdatum 23-10-2017
Rechtsgebied: R30120 - Staatsrecht - Nationaliteitsrecht
Serie: Handleiding voor de Toepassing van de Rijkswet op het Nederlandschap 2003 - HRWN- Pocket Editie
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 bevat de wettekst zoals deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting.  Meer
53,55
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback868 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012401067Verschijningsdatum 31-10-2017
Rechtsgebied: R70730 - Vervoersrecht - Wegvervoer
Serie: Jaarboek Vervoer Gevaarlijke Stoffen over de Weg
Het Jaarboek Vervoer gevaarlijke stoffen over de Weg 2018 is een leidraad voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.  Meer
172,73
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Gebonden370 blz.Stichting Instituut voor Bouwrecht2e druk2017
ISBN-13: 9789463150279Verschijningsdatum 10-11-2017
Rechtsgebied: R30500 - Ruimtelijk bestuursrecht / ruimtelijk ordeningsrecht algemeen
Serie: nvt
Bij gebiedsontwikkeling is sprake van een gecombineerde ontwikkeling van één of meer functies, mede in relatie tot het omliggende openbare gebied.  Meer
56,75
Verwachte levertijd ongeveer 12 werkdagen
Paperback146 blz.Boom Bestuurskunde1e druk2017
ISBN-13: 9789462367753Verschijningsdatum 13-11-2017
Rechtsgebied: R30300 - Bestuurskunde
Serie: Essayreeks
Is de bestuurskunde eigenlijk wel een eigenstandige discipline of juist een onderdeel van de politicologie, de juridische of de managementwetenschappen?  Meer
33,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback738 blz.MAKLU uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789046609002Verschijningsdatum 21-11-2017
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
Penologie is de leer van het straffen. De bestraffing heeft echter vele gezichten, en straffen als de doodstraf en de gevangenisstraf spreken nog altijd heel sterk tot de verbeelding.  Meer
55,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback174 blz.MAKLU uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789046608913Verschijningsdatum 21-11-2017
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
Hoe dieper in de geschiedenis wordt afgedaald, des te vreemder komt de berechting van misdrijven op de moderne mens over. Een genuanceerder beeld van het oude strafrecht wordt in dit boek geschetst.  Meer
20,60
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback216 blz.MAKLU uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789046609064Verschijningsdatum 21-11-2017
Rechtsgebied: R60100 - Belastingrecht algemeen
Serie: Beroepsvereniging voor boekhoudkundige beroepen
Het handboek Fiscale Procedure beoogt voor iedere fiscale en boekhoudkundige professional een praktische en heldere leidraad te zijn.  Meer
36,-
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback168 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2017
ISBN-13: 9789492766045Verschijningsdatum 08-11-2017
Rechtsgebied: R70180 - Fusie en overname
Serie: Ars Aequi Cahiers Privaatrecht
Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk.  Meer
27,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback288 blz.BigBusiness Publishers1e druk2017
ISBN-13: 9789491757549
Rechtsgebied: R51220 - Arbeidsongeschiktheid en re-integratie [w.o. ZW; WAO; WIA; WAZ; Wajong]
Serie: nvt
Op een woensdagochtend wordt Toon van der Loo onwel bij het werk in een reactor. Hij raakt in coma en overlijdt.  Meer
24,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback116 blz.Wolf Productions1e druk2017
ISBN-13: 9789462404502Verschijningsdatum 25-10-2017
Rechtsgebied: R20940 - Mediation / ADRR40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
In this monograph, the author argues for the integration of the concept of forgiveness into criminal law through incorporating restorative justice practices such as victim-offender mediation.  Meer
24,95
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Gebonden208 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780190249786Verschijningsdatum 16-11-2017
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: nvt
Social enterprises represent a new kind of venture, dedicated to pursuing profits for owners and benefits for society.  Meer
64,93
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback156 blz.Kluwer Law International1e druk2017
ISBN-13: 9789041194763Verschijningsdatum 07-11-2017
Rechtsgebied: R21000 - Internationaal privaatrecht
Serie: nvt
Systematic in presentation, this valuable time-saving resource offers the quickest, easiest way to acquire a sound understanding of the workings of UNIDROIT for all interested parties.  Meer
93,52
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
Paperback160 blz.Kluwer Law International2e druk2017
ISBN-13: 9789041192240Verschijningsdatum 07-11-2017
Rechtsgebied: R51600 - Internationaal socialezekerheidsrecht; Europees coordinatierecht; Internationale Arbeidsorganisatie
Serie: nvt
This book focuses on the analysis of the International Labour Organization (ILO) Conventions and Recommendations on Social Security.  Meer
68,-
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
Paperback900 blz.Intersentia Ltd1e druk2017
ISBN-13: 9781780684505Verschijningsdatum 25-10-2017
Rechtsgebied: R40700 - Strafrecht - Internationaal strafrecht
Serie: Annotated Leading Cases of Inernational Criminal Tribunals
This fiftieth volume of the Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals contains decisions taken by the International Criminal Court from 2009-2010.  Meer
240,45
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback1378 blz.Intersentia3e druk2017
ISBN-13: 9781780685045Verschijningsdatum 31-10-2017
Rechtsgebied: R40700 - Strafrecht - Internationaal strafrecht
Serie: nvt
Materials on European Criminal Law is a collection of legal instruments including all legal materials relevant for the practice of the Member States of the European Union in one concise volume.  Meer
75,-
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Gebonden144 blz.Hart Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9781509919987Verschijningsdatum 10-08-2017
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: nvt
This volume brings together leading commentators to examine three crucial questions on the risk, the negotiating framework and the process.  Meer
48,62
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden352 blz.Hart Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9781509906642Verschijningsdatum 16-11-2017
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
The aim of this collection is to bridge the distance between restorative justice and the critical theory tradition.  Meer
103,04
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden864 blz.Hart Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9781782256762Verschijningsdatum 16-11-2017
Rechtsgebied: R21000 - Internationaal privaatrecht
Serie: Studies in Private International Law
This book examines how the EU Private International Law (PIL) framework is functioning and considers its impact on the administration of justice in cross-border cases within the EU.  Meer
137,05
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden