Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recht op u af - Nummer 26 - 20 december 2016

Gebonden1480 blz.Wolters Kluwer10e druk2016
ISBN-13: 9789013134599Verschijningsdatum 15-12-2016
Rechtsgebied: R70400 - Faillissementsrecht / Insolventierecht
Serie: Tekst en Commentaar
Alle wetswijzigingen plus de belangrijkste jurisprudentie vindt u - bijgewerkt tot en met 1 juli 2016 - in de nieuwe 10e druk van Tekst & Commentaar: Insolventierecht.  Meer
225,25
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback392 blz.Sdu1e druk2016
ISBN-13: 9789012398435Verschijningsdatum 26-11-2016
Rechtsgebied: R50800 - Medezeggenschapsrecht
Serie: Inzicht in de OR en Praktijkboek
Inzicht in de OR Praktijkboek is al jaren dé praktische vraagbaak voor OR-leden en bestuurders en voor ieder ander die zich met medezeggenschapsvraagstukken bezighoudt.  Meer
48,19
Dit product is niet meer leverbaar
Gebonden1710 blz.Sdu1e druk2016
ISBN-13: 9789012398794Verschijningsdatum 08-12-2016
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: Sdu Commentaar
Het Sdu Commentaar Arbeidsrecht thematisch gaat dieper dan alle andere commentaren. En is daarom ook een onmisbare aanvulling voor iedere arbeidsrechtexpert.  Meer
302,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback124 blz.Uitgeverij Lineke Eerdmans1e druk2016
ISBN-13: 9789492329110Verschijningsdatum 20-12-2016
Rechtsgebied: R10800 - Recht algemeen - Rechtspleging / procesrecht algemeen
Serie: nvt
Dit boek beoogt de lezer van de nodige kennis en informatie te voorzien omtrent het effectief pro-cederen in bezwaar.  Meer
25,95
Verwachte levertijd ongeveer 3 werkdagen
Paperback200 blz.Uitgeverij Paris1e druk2016
ISBN-13: 9789462511163Verschijningsdatum 16-12-2016
Rechtsgebied: R21200 - Bouwrecht [aanneming van werk; UAV; aanbesteding; PPS; ketenaansprakelijkheid]
Serie: Bouw- en Aanbestedingsrecht
In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht.  Meer
80,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback152 blz.Celsus juridische uitgeverij1e druk2016
ISBN-13: 9789088632006Verschijningsdatum 19-12-2016
Rechtsgebied: R20900 - Burgerlijk procesrecht - Algemeen
Serie: nvt
In dit boek beantwoordt de auteur de vraag of op grond van artikel 843a Rv bescheiden kunnen worden opgevraagd bij derden, en of deze mogelijkheid wenselijk is of niet.  Meer
30,-
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Paperback294 blz.Boom Juridische Uitgevers2e druk2016
ISBN-13: 9789462903272Verschijningsdatum 15-12-2016
Rechtsgebied: R20600 - Verbintenissenrecht
Serie: Boom Masterreeks
Dit boek biedt een wetenschappelijk overzicht van het Nederlandse recht inzake hoofdelijke verbintenissen. Het boek is algemeen van opzet en biedt een gedegen overzicht.  Meer
65,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden362 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2016
ISBN-13: 9789462903029Verschijningsdatum 15-12-2016
Rechtsgebied: R30710 - Ambtenarenprocesrecht
Serie: Bakelsreeks
In deze studie is op basis van een analyse van ruim 2.600 uitspraken op verschillende onderdelen het functioneren van de commissies van beroep in Nederland onderzocht.  Meer
75,50
Dit artikel is niet leverbaar.
GebondenWolters Kluwer1e druk2016
ISBN-13: 9789013140262Verschijningsdatum 08-12-2016
Rechtsgebied: R70800 - Mededingingsrecht / Kartelrecht
Serie: Onderneming en Recht
Deze uitgave brengt de privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het Unierechtelijke mededingingsrecht op een heldere manier in kaart.  Meer
112,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback105 blz.Wolters Kluwer1e druk2016
ISBN-13: 9789013139938Verschijningsdatum 08-12-2016
Rechtsgebied: R30100 - Staatsrecht algemeen
Serie: nvt
Het zicht op een multiculturele samenleving is vervangen door een integratiebeeld met afbraak van traditionele naties. Wereldbeelden botsen en bestaanszekerheden wankelen.  Meer
28,10
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback160 blz.Uitgeverij Paris B.V.1e druk2016
ISBN-13: 9789462511224Verschijningsdatum 07-12-2016
Rechtsgebied: R20100 - Burgerlijk recht: algemeen
Serie: Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht
In dit preadvies staat de thematiek van de uitleg van rechtshandelingen centraal.  Meer
42,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback181 blz.Wolters Kluwer1e druk2016
ISBN-13: 9789013140590Verschijningsdatum 13-12-2016
Rechtsgebied: R60100 - Belastingrecht algemeen
Serie: Fed Fiscale Brochures
De informatiebeschikking is een wettelijke mogelijkheid om buitenproportionele controles van de belastingdienst door de rechter te laten toetsen vóór de aanslag wordt opgelegd.  Meer
85,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback125 blz.Wolters Kluwer2e druk2016
ISBN-13: 9789013131727Verschijningsdatum 13-12-2016
Rechtsgebied: R52100 - Ontslagrecht
Serie: Monografieën BW
Deze uitgave geeft u een volledig overzicht van alle ontwikkelingen. De nieuwe wetgeving wordt artikelsgewijs behandeld met veel toelichtingen.  Meer
62,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback286 blz.Sdu9e druk2017
ISBN-13: 9789012398879Verschijningsdatum 30-01-2017
Rechtsgebied: R51819 - Wetgeving [w.o. BIG; BOPZ (psychiatrische patient)]
Serie: Keurentjes - De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (v.h. Wet BOPZ)
De Wet Bopz stelt regels voor de onvrijwillige opneming van patiënten in psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigen- en verpleeginrichtingen.  Meer
48,36
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback348 blz.Sdu1e druk2016
ISBN-13: 9789012398909
Rechtsgebied: R51819 - Wetgeving [w.o. BIG; BOPZ (psychiatrische patient)]
Serie: Teksten Gedwongen Zorg (v.h. Teksten Wet Bopz)
De Wet Bopz regelt de onvrijwillige opneming van psychiatrische patiënten en hun bejegening als zij eenmaal gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven.  Meer
39,95
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback300 blz.Vakmedianet1e druk2016
ISBN-13: 9789462155145Verschijningsdatum 21-11-2016
Rechtsgebied: R50800 - Medezeggenschapsrecht
Serie: OR Jaarboek (Vakmedianet)
Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or.  Meer
64,95
Dit artikel is niet leverbaar.
PaperbackBerghauser Pont Publishing5e druk2016
ISBN-13: 9789491930737Verschijningsdatum 21-11-2016
Rechtsgebied: R30230 - Bestuursprocesrecht; rechtsbescherming [w.o. algemene beginselen van behoorlijk bestuura.b.b.b.]; bestuursrechtelijke voorprocedure [w.o. bezwaarschriftprocedure; administratief beroep]; beroep [w.o. verzet; hogerberoep] ; voorlopige voorziening
Serie: nvt
Dit boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken, voor het merendeel ongepubliceerd, de actuele stand van de rechtspraak zeer fijnmazig in kaart.  Meer
49,-
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback238 blz.Sdu8e druk2016
ISBN-13: 9789012398749Verschijningsdatum 26-01-2017
Rechtsgebied: R51900 - Pensioenverzekering; pensioenrecht (inclusief pensioen- en spaarfondsenwet); lijfrente
Serie: Monografieën Echtscheidingsrecht
De doelgroep van dit boek is de adviseur die op enigerlei wijze bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden, voorwaarden voor geregistreerd partnerschap of voorwaarden voor niet geregistreerd partnerschap is betrokken.  Meer
62,40
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback300 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2016
ISBN-13: 9789462366930Verschijningsdatum 30-11-2016
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: Onderzoeksreeks Politieacademie
In deze publicatie worden veertien bijzondere gebeurtenissen uit het jaar 2015 beschreven en beschouwd.  Meer
31,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback278 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2016
ISBN-13: 9789462903166Verschijningsdatum 06-12-2016
Rechtsgebied: R20100 - Burgerlijk recht: algemeen
Serie: Jonge meesters
In het BW zijn veel open normen opgenomen: redelijkheid en billijkheid, maatschappelijke betamelijkheid, verkeersopvattingen, openbare orde, goede zeden, enzovoort.  Meer
73,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback210 blz.Boom Juridische Uitgevers2e druk2016
ISBN-13: 9789462903296Verschijningsdatum 29-04-2017
Rechtsgebied: R11210 - Juridische beroepen - Advocatuur
Serie: nvt
'Rechtszaken met een glimlach' voert je mee in de sluwheid, humor, verontwaardiging of argeloosheid van kleurrijke mensen in aanloop naar en tijdens hun rechtszaak.  Meer
31,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback105 blz.Stichting Instituut voor Bouwrecht1e druk2016
ISBN-13: 9789463150187Verschijningsdatum 16-12-2016
Rechtsgebied: R21200 - Bouwrecht [aanneming van werk; UAV; aanbesteding; PPS; ketenaansprakelijkheid]
Serie: nvt
De schrijvers werken vrijwel dagelijks met de UAV-GC en misten een boekje waarin de meest voorkomende problemen mede op basis van de verschenen rechtspraak worden behandeld.  Meer
38,-
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback180 blz.Boom1e druk2016
ISBN-13: 9789089538512Verschijningsdatum 16-12-2016
Rechtsgebied: R30135 - Staatsrecht - Parlementairrecht en parl. gesch. - Kiezers en politieke partijen
Serie: nvt
Een boek over onbegrensd vertrouwen in de technologie en over een groep experts die dat vertrouwen juist niet had.  Meer
27,90
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback340 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2016
ISBN-13: 9789462367272Verschijningsdatum 17-12-2016
Rechtsgebied: R40420 - Strafrecht – Delicten
Serie: Het groene gras
Dit boek rapporteert over een onderzoek dat kijkt naar de gezamenlijke invloed van kenmerken van huizen, straten en buurten op het intrinsieke inbraakrisico van woningen.  Meer
54,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback320 blz.Wolters Kluwer4e druk2016
ISBN-13: 9789013128765Verschijningsdatum 17-12-2016
Rechtsgebied: R61700 - Belastingrecht - Belasting lagere overheden
Serie: Fed Fiscale studieserie
Heeft u in uw werk of studie te maken met de Wet WOZ? Met deze uitgave raakt u vertrouwd met de Wet WOZ en de daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen (de OZB, de RRB en de BIZ-bijdrage).  Meer
95,-
Dit artikel is niet leverbaar.
PaperbackWolters Kluwer1e druk2016
ISBN-13: 9789013140972Verschijningsdatum 17-12-2016
Rechtsgebied: R70150 - Eenmanszaak en personenvennootschappen [w.o. maatschap; vennootschap onderfirma; commanditaire vennootschap]
Serie: ZIFO Reeks
In deze uitgave vindt u het rapport van de Werkgroep Personenvennootschappen met commentaren en verslagen van congresdiscussies.  Meer
69,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback330 blz.Wolters Kluwer1e druk2016
ISBN-13: 9789013140064Verschijningsdatum 20-12-2016
Rechtsgebied: R70205 - Bankrecht algemeen
Serie: nvt
'Goud geld' gaat over de staat van de financiële sector bezien vanuit verschillende invalshoeken.  Meer
69,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
PaperbackWolters Kluwer2016
ISBN-13: 9789013139129Verschijningsdatum 06-12-2016
Rechtsgebied: R30200 - Bestuursrecht [algemeen]
Serie: Subsidiememo
Dit Subsidiememo biedt u een overzichtelijk geheel van alle mogelijkheden en kansen. De informatie is bijgewerkt tot en met eind augustus 2016.  Meer
85,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback96 blz.Wolters Kluwer1e druk2016
ISBN-13: 9789013141337
Rechtsgebied: R50100 - Sociaal recht: algemeen
Serie: Sociaal Memo Actueel
'Sociaal Memo Actueel november 2016' geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid die in de afgelopen maanden bekend zijn gemaakt.  Meer
37,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback412 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2016
ISBN-13: 9789069168364Verschijningsdatum 09-02-2017
Rechtsgebied: R70400 - Faillissementsrecht / Insolventierecht
Serie: Ars Aequi Wetseditie
Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 november 2016.  Meer
29,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback466 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2016
ISBN-13: 9789069168685Verschijningsdatum 26-11-2016
Rechtsgebied: R72400 - Aanbesteding [Europese aanbesteding]
Serie: Ars Aequi Wetseditie
Bevat de belangrijkste wet- en -regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.  Meer
29,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback170 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2016
ISBN-13: 9789069168074Verschijningsdatum 09-12-2016
Rechtsgebied: R20925 - Executie- en beslagrecht, tenuitvoerlegging
Serie: Ars Aequi Geschetst
Deze bundel geeft een globaal overzicht van het beslag- en executierecht, waarbij de verschillende onderwerpen aan de hand van schema's worden geïllustreerd.  Meer
29,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback232 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2016
ISBN-13: 9789069168678Verschijningsdatum 14-12-2016
Rechtsgebied: R70500 - Intellectuele + Industriële eigendom algemeen
Serie: Ars Aequi Wetseditie
Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 november 2016.  Meer
26,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden118 blz.Eleven International Publishing1e druk2016
ISBN-13: 9789462367227Verschijningsdatum 01-05-2018
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: nvt
This book shows the existence of a gender bias in European norms – at both EU and domestic level – regulating migrant women’s family life and employment.  Meer
78,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback40 blz.Uitgeverij Paris B.V.1e druk2016
ISBN-13: 9789462511187Verschijningsdatum 20-12-2016
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: Preadviezen Christen Juristen Vereniging
In dit (Engelstalig) preadvies betogen de auteurs dat wat wordt gezien als de Europese vluchtelingencrisis eigenlijk een crisis is in het Europese asiel- en migratierecht.  Meer
25,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback288 blz.Oxford University Press2016
ISBN-13: 9780198801245Verschijningsdatum 08-12-2016
Rechtsgebied: R20935 - Internationale arbitrage
Serie: nvt
This book is the first rule-by-rule exposition of the Permanent Court of Arbitration (PCA) Arbitration Rules 2012, providing insight into their composition, application, and practical effects.  Meer
75,75
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden512 blz.Oxford University Press1e druk2016
ISBN-13: 9780198766353Verschijningsdatum 07-12-2016
Rechtsgebied: R80800 - Internationaal recht - overige
Serie: nvt
Consumer out-of-court redress in the European Union is experiencing a significant transformation; indeed the current changes are the most important that have occurred in the history of the EU.  Meer
181,07
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden362 blz.Oxford University Press1e druk2016
ISBN-13: 9780195395693Verschijningsdatum 12-12-2016
Rechtsgebied: R81200 - Oorlogsrecht
Serie: nvt
This book examines the background of the Holocaust and genocide through the prism of the law.  Meer
126,03
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback1272 blz.Sweet & Maxwell1e druk2016
ISBN-13: 9780414059436Verschijningsdatum 16-12-2016
Rechtsgebied: R70800 - Mededingingsrecht / Kartelrecht
Serie: Woude - EU Competition Law Handbook (Herdrukservice)
This Handbook is a comprehensive citator for Commission decisions and competition cases before the EU and National courts. This is the 27th edition, updated to July 2016.  Meer
320,37
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden