Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recht op u af - Nummer 36 - 10 september 2019

Gebonden888 blz.Wolters Kluwer1e druk2019
ISBN-13: 9789013138696Verschijningsdatum 03-09-2019
Rechtsgebied: R20925 - Executie- en beslagrecht, tenuitvoerlegging
Serie: Asser Serie Procesrecht
Het beslag- en executierecht is een juridische slangenkuil waarin aan vele vereisten en termijnen moet worden voldaan. Beslag en executie gaan veelal gepaard met stevig verweer.  Meer
174,-
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Gebonden740 blz.Wolters Kluwer4e druk2019
ISBN-13: 9789013152098Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R72400 - Aanbesteding [Europese aanbesteding]
Serie: Tekst en Commentaar
Komt u als jurist regelmatig met het aanbestedingsrecht in aanraking? Dan kunt u niet om de vierde druk van deze hoog aangeschreven bundel heen.  Meer
105,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback600 blz.Wolters Kluwer13e druk2019
ISBN-13: 9789013152586Verschijningsdatum 06-09-2019
Rechtsgebied: R60200 - Belastingrecht - AWRen WARB
Serie: Fed Fiscale studieserie
Algemene wet inzake rijksbelastingen vormt voor studenten een onmisbare inleiding in het fiscale bestuursrecht. Daarnaast is ook de fiscale praktijk gebaat bij dit actuele en inzichtelijke handboek.  Meer
92,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden424 blz.Wolters Kluwer4e druk2019
ISBN-13: 9789013146233Verschijningsdatum 06-09-2019
Rechtsgebied: R70210 - Betalingsverkeer, wissel- en chequerecht
Serie: Recht en Praktijk - Compleet
Innovaties rondom elektronische betaalmogelijkheden staan niet stil. Het omliggende juridische kader hervormt zich in het licht van deze ontwikkelingen.  Meer
116,-
In herdruk, verschijningsdatum onbekend
Gebonden788 blz.Sdu1e druk2019
ISBN-13: 9789012397704Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R71200 - Verzekeringsrecht [w.o. subrogatie]
Serie: nvt
Het Compendium Verzekeringsrecht beoogt inzicht te geven in een aantal veel voorkomende en belangrijke verzekeringsrechtelijke thema’s.  Meer
84,37
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback242 blz.Boom Juridische Uitgevers5e druk2019
ISBN-13: 9789462904460Verschijningsdatum 04-09-2019
Rechtsgebied: R70150 - Eenmanszaak en personenvennootschappen [w.o. maatschap; vennootschap onderfirma; commanditaire vennootschap]
Serie: Boom Juridische studieboeken
Dit boek behandelt het recht inzake de personenvennootschappen, te weten de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.  Meer
44,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback56 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2019
ISBN-13: 9789462906815
Rechtsgebied: R10800 - Recht algemeen - Rechtspleging / procesrecht algemeen
Serie: Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Op 15 juni 2018 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats, met als onderwerp ‘Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure’.  Meer
37,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback397 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2019
ISBN-13: 9789462905498Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R00115 - Gedenkboeken/Feestbundels/LiberAmicorum
Serie: nvt
Op 17 juli 2014 kwamen Willem Witteveen, zijn vrouw Lidwien en zijn dochter Marit om bij de ramp met de MH17.  Meer
78,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Gebonden604 blz.Wolters Kluwer1e druk2019
ISBN-13: 9789013136807
Rechtsgebied: R70400 - Faillissementsrecht / Insolventierecht
Serie: Recht en Praktijk - Insolventierecht
Wat is de status van vorderingen in de diverse bestaande insolventieregelingen? Die vraag staat centraal in deze titel.  Meer
112,-
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Gebonden972 blz.Wolters Kluwer14e druk2019
ISBN-13: 9789013143874Verschijningsdatum 28-08-2019
Rechtsgebied: R20300 - Vermogensrecht - Algemeen (algemeen, wetgeving, handboeken)
Serie: Pitlo - Het Nederlands Burgerlijk Recht - reeks (Herdrukservice)
Dit deel bevat een uiteenzetting van het goederenrecht. In het bijzonder beoogt het boek de lezer vertrouwd te maken met de beginselen en de systematiek van het goederenrecht.  Meer
65,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback300 blz.Wolters Kluwer5e druk2019
ISBN-13: 9789013151800Verschijningsdatum 30-08-2019
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: nvt
Problemen van ondernemingsrecht zijn iedere dag in de krant te vinden in de vorm van overnames, kritiek op bestuurders van ondernemingen en de medezeggenschap van werknemers.  Meer
36,-
Dit product is niet meer leverbaar
Paperback184 blz.Wolters Kluwer2e druk2019
ISBN-13: 9789013148152Verschijningsdatum 04-09-2019
Rechtsgebied: R60400 - Belastingrecht - Loonbelasting
Serie: Fed Fiscale Brochures
De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om op forfaitaire basis de extraterritoriale kosten van een werknemer te vergoeden.  Meer
75,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback504 blz.Wolters Kluwer1e druk2019
ISBN-13: 9789013154351Verschijningsdatum 02-09-2019
Rechtsgebied: R51230 - Ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning [w.o. ZVW; AWBZ; WMO; zorg en dienstverlening]
Serie: Sociaal Memo Ziekte & Zorg
Dit memo is het ideale naslagwerk voor professionals die werken met sociale zekerheid op het gebied van ziekte en zorg.  Meer
49,95
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback108 blz.Wolters Kluwer1e druk2019
ISBN-13: 9789013154658Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R70400 - Faillissementsrecht / Insolventierecht
Serie: Ars Notariatus
Vastgoedtransacties zijn onlosmakelijk verbonden met de behoefte aan zekerheid. Wanneer u vastgoed koopt of verkoopt is het raadzaam om faillissements- en beslagrisico's te ondervangen.  Meer
40,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden796 blz.Wolters Kluwer1e druk2019
ISBN-13: 9789013154719Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: Serie Onderneming en Recht
Dit is een diepgravende maar toegankelijke en toepasbare studie naar de gevolgen van een achterstelling binnen en buiten een faillissement.  Meer
105,-
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback300 blz.Boom Criminologie1e druk2019
ISBN-13: 9789462369689Verschijningsdatum 04-09-2019
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
Deze studie geeft een beschrijving en verklaring van verschillende facetten van drugscriminaliteit in de haven van Rotterdam.  Meer
59,-
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback360 blz.Sdu22e druk2019
ISBN-13: 9789012405287Verschijningsdatum 04-09-2019
Rechtsgebied: R21600 - Verkeersrecht / Verkeersaansprakelijkheid (civiel)
Serie: Zakboek RVV - Reglement Verkeerstekens en Regels
In deze 22e druk vindt u Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.  Meer
51,40
Dit product is niet meer leverbaar
Paperback336 blz.Sdu1e druk2019
ISBN-13: 9789012404525Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: Stapel & De Koning Studie-editie (deel 1,2 en 3)
Gemeenten krijgen een steeds belangrijkere regierol in het lokale veiligheidsbeleid. De behoefte aan goed opgeleide handhavers in de openbare ruimte groeit nog steeds.  Meer
52,45
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback368 blz.Sdu1e druk2019
ISBN-13: 9789012404532Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R40325 - Strafprocesrecht – Opsporingsonderzoek
Serie: Stapel & De Koning Studie-editie (deel 1,2 en 3)
De Studie-editie Buitengewoon opsporingsambtenaar & Handhaver toezicht en veiligheid is samengesteld aan de hand van de toetstermen die zijn opgesteld door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (EXTH).  Meer
48,80
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback464 blz.HarperCollins Holland1e druk2019
ISBN-13: 9789402703351Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
Paul LeRoux, zoon uit een Zuid-Afrikaans mijnwerkersgezin, bleek op jonge leeftijd al een begiftigd programmeur.  Meer
19,99
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback136 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2019
ISBN-13: 9789462906921Verschijningsdatum 03-09-2019
Rechtsgebied: R30100 - Staatsrecht algemeen
Serie: nvt
De vervolging van staatswege van een politicus vanwege de opvattingen die hij aan zijn electoraat wil voorleggen is uniek in de Nederlandse geschiedenis.  Meer
26,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
PaperbackArs Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2019
ISBN-13: 9789492766779Verschijningsdatum 02-09-2019
Rechtsgebied: R21300 - Burgerlijk recht overige
Serie: Ars Aequi Cahiers Privaatrecht
In dit Ars Aequi Privaatrecht cahier wordt de stand van zaken op het gebied van de aansprakelijkheid van arbiters geanalyseerd en onderzoek gedaan naar de herkomst van de genoemde criteria.  Meer
27,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback148 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2019
ISBN-13: 9789492766748Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R10100 - Recht algemeen
Serie: Law extra
Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit.  Meer
24,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback114 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2019
ISBN-13: 9789492766793Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R20540 - Zakelijke rechten - Appartementsrecht
Serie: Ars Aequi Cahiers Privaatrecht
In dit cahier wordt het wettelijk kader van het appartementsrecht – waaronder we in dit geval ook begrijpen de Vereniging van Eigenaars - op relatief kort en bondige wijze behandeld.  Meer
27,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden344 blz.Eleven International Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9789462369030Verschijningsdatum 09-09-2019
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: nvt
In this book the author gives his views on the workings of the European Court of Human Rights (ECtHR), where he served as a judge for 18 years.  Meer
166,-
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback389 blz.Eleven International Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9789462369306Verschijningsdatum 09-09-2019
Rechtsgebied: R30100 - Staatsrecht algemeen
Serie: nvt
Comparative Constitutional Law Documents contains a selection of constitutions and fundamental legislative instruments from five Western democracies.  Meer
37,-
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback182 blz.Eleven International Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9789462369641Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R51000 - Internationaal arbeidsrecht
Serie: nvt
This textbook aims to sketch out the main problems arising in the field of EU trans national transportation by providing adequate understanding of the legal setting in the five key EU legal areas for this sector.  Meer
52,-
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Gebonden240 blz.Oxford University Press1e druk2019
ISBN-13: 9780198844037Verschijningsdatum 01-09-2019
Rechtsgebied: R10500 - Recht algemeen - Rechtsfilosofie
Serie: Oxford Legal Philosophy
Legal personhood is a foundational concept of Western legal thought and this book seeks to go beyond contemporary debates, challenging our very understanding of legal personhood itself.  Meer
112,07
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback1016 blz.Oxford University Press8e druk2019
ISBN-13: 9780198747963Verschijningsdatum 06-09-2019
Rechtsgebied: R21300 - Burgerlijk recht overige
Serie: nvt
This book provides a general overview of the law and full discussion of the academic debates on all major topics, highlighting the relationship between the common law, legislation and judicial policy.  Meer
72,19
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback800 blz.Intersentia1e druk2019
ISBN-13: 9781780686974Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R40700 - Strafrecht - Internationaal strafrecht
Serie: nvt
This book examines the subject in light of burning issues surrounding migration, terrorism and, of course, Brexit.  Meer
95,-
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Gebonden336 blz.Hart Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9781509923304Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: Swedish Studies in European Law
This book takes the current state of the Union seriously. However, it aims to debate not only the political vision of Europe, but also the issue of legal integration beyond Brexit.  Meer
107,80
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden400 blz.Hart Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9781509910816Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
With populist, nationalist and repressive governments on the rise around the world, questioning the impact of politics on the nature and role of law and the state is a pressing concern.  Meer
114,92
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden432 blz.Hart Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9781509932580Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R71100 - Economisch recht
Serie: nvt
This book is written in honour of Hans-W. Micklitz for his jubilee 70th birthday and the closure of his twelve-year term as the Chair for Economic Law at the European University Institute (EUI).  Meer
136,28
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden496 blz.Hart Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9781509911172Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R40700 - Strafrecht - Internationaal strafrecht
Serie: Modern Studies in European Law
The aim of this book is to provide an insight into the landmark rulings of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in European Criminal Law (ECL).  Meer
129,16
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden536 blz.Bloomsbury Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9781509914456Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R80800 - Internationaal recht - overige
Serie: nvt
This important new volume makes a significant contribution to the endeavour, exploring how key judgments in international law might have differed if feminist judges had sat on the bench.  Meer
136,28
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback536 blz.Hart Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9781849467308Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: Hart Studies in Security and Justice
The collection offers genuinely multidisciplinary perspectives on the relationship between security and human rights.  Meer
50,84
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden304 blz.Hart Publishing1e druk2019
ISBN-13: 9781509921553Verschijningsdatum 05-09-2019
Rechtsgebied: R51000 - Internationaal arbeidsrecht
Serie: nvt
This collection brings together perspectives from industrial relations, political economy, political theory, labour history, sociology, gender studies and regulatory theory to build a more inclusive theory of labour law.  Meer
93,56
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback1219 blz.Cambridge University Press4e druk2019
ISBN-13: 9781108463591Verschijningsdatum 01-09-2019
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: nvt
As the preferred choice on EU law for both teachers and students, this textbook offers an unrivalled combination of expertise, accessibility and comprehensive coverage.  Meer
65,07
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden200 blz.Globe Law and Business1e druk2019
ISBN-13: 9781787422407Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: nvt
This guide features contributions by specialists on subjects linked to the structuring and execution of carve-out transactions and provides an invaluable insight into the legal, regulatory and practical elements in play.  Meer
186,12
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback70 blz.Globe Law and Business1e druk2019
ISBN-13: 9781787422742Verschijningsdatum 10-09-2019
Rechtsgebied: R11210 - Juridische beroepen - Advocatuur
Serie: nvt
This Special Report focuses on improving lawyers' performance in one of the most challenging areas of their work: pitching for business.  Meer
107,80
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
GebondenKluwer Law International1e druk2019
ISBN-13: 9789403509310Verschijningsdatum 09-09-2019
Rechtsgebied: R80800 - Internationaal recht - overige
Serie: International Arbitration Law Library
This book clarifies the field by offering in-depth analysis of the application of the state’s right to regulate in relation to FET standard provisions in IIAs and to decisions by arbitral tribunals in FET cases.  Meer
201,79
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
GebondenKluwer Law International1e druk2019
ISBN-13: 9789403509419Verschijningsdatum 09-09-2019
Rechtsgebied: R70200 - Bank- en effectenrecht
Serie: International Banking and Finance Law Series
Money, Morality and Law is a scholarly examination of the congruent moral and legal principles embodied in the American law of money.  Meer
187,55
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
GebondenKluwer Law International1e druk2019
ISBN-13: 9789403506920Verschijningsdatum 09-09-2019
Rechtsgebied: R20935 - Internationale arbitrage
Serie: nvt
Stockholm Arbitration Yearbook 2019 offers content that is of interest for the wider international arbitration community and addresses current issues of global concern.  Meer
187,55
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
GebondenKluwer Law International1e druk2019
ISBN-13: 9789041190970Verschijningsdatum 09-09-2019
Rechtsgebied: R70500 - Intellectuele + Industriële eigendom algemeen
Serie: nvt
This important book contains the first in-depth treatment of the interface between intellectual property rights and international dispute resolution.  Meer
144,83
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
GebondenKluwer Law International1e druk2019
ISBN-13: 9789403512952Verschijningsdatum 09-09-2019
Rechtsgebied: R61100 - Belastingrecht - Internationaal belastingrecht
Serie: nvt
Transfer Pricing Developments Around the World 2019 reflects the current priorities in the field of international tax environment.  Meer
156,96
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
PaperbackKluwer Law International1e druk2019
ISBN-13: 9789403514529Verschijningsdatum 09-09-2019
Rechtsgebied: R00001 - Geen conversie aanwezig
Serie: Bulletin of Comparative Labour Relations
EU Law on Maternity and Other Child-Related Leaves aims to put on the table the limitations and side effects of the current EU legislative framework on maternity leave.  Meer
138,43
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden