Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recht op u af - Nummer 5 - 28 februari 2017

Gebonden312 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013142327Verschijningsdatum 23-02-2017
Rechtsgebied: R21205 - Onroerend goed recht [vastgoed]
Serie: Recht en praktijk (Be)
Wat is de rechtspositie van huurders van ongebouwde onroerende zaken op basis van de huidige wetgeving en jurisprudentie? En hoe kan hun positie worden verbeterd?  Meer
96,50
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback600 blz.Wolters Kluwer11e druk2017
ISBN-13: 9789013141238
Rechtsgebied: R60400 - Belastingrecht - Loonbelasting
Serie: Fed Fiscale studieserie
Werkgevers en andere inhoudingsplichtigen, zoals uitkeringsinstanties, zijn verantwoordelijk voor het inhouden van loonheffingen.  Meer
87,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback600 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012398787Verschijningsdatum 15-02-2017
Rechtsgebied: R60100 - Belastingrecht algemeen
Serie: Fiscaal Alert
Fiscaal Alert brengt overzicht in de doolhof van talloze fiscale bepalingen, tarieven en cijfers. Dankzij de overzichtelijke presentatie vindt u snel de gewenste informatie.  Meer
32,56
Dit artikel is niet leverbaar.
PaperbackWolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013141870
Rechtsgebied: R51200 - Sociale verzekeringen en -voorzieningen - Algemeen; [stelselherziening; beroepswet; buitenland]
Serie: WMO Wetgeving en Rechtspraak
Deze bundel biedt u een compleet overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).  Meer
45,-
Dit artikel is niet leverbaar.
PaperbackWolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013141788Verschijningsdatum 17-02-2017
Rechtsgebied: R51200 - Sociale verzekeringen en -voorzieningen - Algemeen; [stelselherziening; beroepswet; buitenland]
Serie: Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak
Niet alleen de wettekst van de Participatiewet is artikelsgewijs opgenomen, maar per artikel treft u ook de relevante stukken uit de parlementaire toelichting aan.  Meer
45,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback328 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399319Verschijningsdatum 15-02-2017
Rechtsgebied: R20400 - Erfrecht
Serie: nvt
Familie-erfgoedstrategie gaat over mensen die in familiaal verband willen voortzetten wat een vorige generatie heeft opgebouwd.  Meer
56,69
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback968 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399302Verschijningsdatum 12-02-2017
Rechtsgebied: R51200 - Sociale verzekeringen en -voorzieningen - Algemeen; [stelselherziening; beroepswet; buitenland]
Serie: nvt
VNW Socialezekerheidsrecht 2017 bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van wet- en regelgeving op het terrein van het socialezekerheidsrecht.  Meer
26,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback900 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399197Verschijningsdatum 17-02-2017
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: SDU Wettenverzameling Arbeidsrecht
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- en regelgeving.  Meer
26,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback1684 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399142
Rechtsgebied: R51200 - Sociale verzekeringen en -voorzieningen - Algemeen; [stelselherziening; beroepswet; buitenland]
Serie: Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht
Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van de sociale dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelgeving en beleidsregels.  Meer
31,01
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback596 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462902862Verschijningsdatum 22-02-2017
Rechtsgebied: R20900 - Burgerlijk procesrecht - Algemeen
Serie: nvt
Met dit boek krijgt de gebruiker per artikel de beschikking over de teksten van relevante parlementaire geschiedenis en een daarop aansluitend commentaar.  Meer
138,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback435 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462902282Verschijningsdatum 24-02-2017
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: nvt
In deze uitgave zijn de belangrijkste passages en de diverse reparatiewetten uit de parlementaire geschiedenis van de WWZ geselecteerd en artikelsgewijs geordend.  Meer
57,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback502 blz.Sdu17e druk2017
ISBN-13: 9789012399241Verschijningsdatum 01-02-2017
Rechtsgebied: R61800 - Belastingrecht - diversen
Serie: nvt
Dit studieboek biedt een inleidende beschrijving van de belastingheffing van ondernemingen en particulieren. Daarbij hebben de auteurs een alternatieve benadering gekozen.  Meer
51,98
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback168 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399616Verschijningsdatum 08-02-2017
Rechtsgebied: R30435 - Politie onderwijs
Serie: Leerboeken Opleiding Beveiliging
Communicatie bevat zowel theoretische als praktische aanwijzingen om de beveiliger de weg te wijzen over de communicatieve wegen.  Meer
47,30
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback194 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399623
Rechtsgebied: R30435 - Politie onderwijs
Serie: Leerboeken Opleiding Beveiliging
Waarnemen, praktisch handelen en rapporteren bevat zowel theoretische als praktische aanwijzingen om de beveiliger de weg te wijzen over de communicatieve wegen.  Meer
47,30
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback318 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399630
Rechtsgebied: R30435 - Politie onderwijs
Serie: Leerboeken Opleiding Beveiliging
Leerboek ter ondersteuning van de opleiding Beveiliger voor de deelkwalificatie Werken binnen wettelijke kaders op niveau 2.  Meer
45,05
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback389 blz.Sdu21e druk2017
ISBN-13: 9789012399654
Rechtsgebied: R21600 - Verkeersrecht / Verkeersaansprakelijkheid (civiel)
Serie: Zakboek Wegenverkeerswet (WVW)
In deze 21ste druk van het Zakboek WVW treft u de tekst aan van onder meer de Wegenverkeerswet 1994. Elk artikel wordt ter zake kundig toegelicht.  Meer
48,52
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback321 blz.Sdu19e druk2017
ISBN-13: 9789012399661
Rechtsgebied: R21600 - Verkeersrecht / Verkeersaansprakelijkheid (civiel)
Serie: Zakboek RVV - Reglement Verkeerstekens en Regels
In deze 19e herziene druk vindt u Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegvervoer.  Meer
40,80
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback152 blz.Sdu3e druk2017
ISBN-13: 9789012398695Verschijningsdatum 17-02-2017
Rechtsgebied: R50700 - Arbeidsomstandighedenrecht
Serie: Arbo-Informatieblad
Met deze uitgave hoopt de auteur (en PHOV) een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het instrument risico-inventarisatie en -evaluatie.  Meer
61,21
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback105 blz.Wolters Kluwer2017
ISBN-13: 9789013140651
Rechtsgebied: R70168 - Balans; winst- en verliesrekening; jaarrekening
Serie: Checklist Jaarrekening
In Checklist Jaarrekening 2017 vindt u alle wettelijke eisen die gelden voor de inhoud van het financieel verslag.  Meer
42,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback380 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013140941
Rechtsgebied: R61600 - Belastingrecht - Jaarverslaglegging
Serie: Handboek Externe Verslaggeving Checklist
Deze checklist is geschikt voor het vaststellen of jaarrekeningen over het verslagjaar 2016 voldoen aan de vereisten bij toepassing van NL GAAP.  Meer
57,51
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback340 blz.Stichting Instituut voor Bouwrecht1e druk2017
ISBN-13: 9789463150217Verschijningsdatum 22-02-2017
Rechtsgebied: R30500 - Ruimtelijk bestuursrecht / ruimtelijk ordeningsrecht algemeen
Serie: nvt
De Tracéwet werd van kracht op 1 januari 1994 en zal worden ingetrokken door de Omgevingswet. De wet is meer dan dertig keer gewijzigd.  Meer
44,50
Verwachte levertijd ongeveer 12 werkdagen
Gebonden410 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013141375Verschijningsdatum 24-02-2017
Rechtsgebied: R30100 - Staatsrecht algemeen
Serie: nvt
Deze uitgave biedt u een fundamentele analyse van het begrip democratie zoals deze nooit eerder is gemaakt.  Meer
104,-
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
PaperbackWolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013142013
Rechtsgebied: R60400 - Belastingrecht - Loonbelasting
Serie: Kluwer Loonheffingengids
Deze gids geeft op een ook voor niet-fiscalisten toegankelijke manier praktisch inzicht in de belangrijkste regels van de loonheffingen.  Meer
74,95
Dit artikel is niet leverbaar.
PaperbackWolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013141931
Rechtsgebied: R51200 - Sociale verzekeringen en -voorzieningen - Algemeen; [stelselherziening; beroepswet; buitenland]
Serie: Wetgeving gemeentelijk sociaal domein
De pocket biedt u informatie over onderwerpen als participatie, inburgering en schuldhulpverlening - en u vindt er de meest gebruikte wetten in.  Meer
60,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback218 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462903326Verschijningsdatum 18-02-2017
Rechtsgebied: R40300 - Strafrecht - Strafprocesrecht
Serie: nvt
Dit rapport heeft onder meer betrekking op de vraag of een wijziging van de inrichting van de tenlastelegging mogelijk en wenselijk is.  Meer
63,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback690 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462902923Verschijningsdatum 18-02-2017
Rechtsgebied: R30800 - Onderwijsrecht
Serie: NILG - Markt, Overheid en Recht
De afgelopen dertig jaar zijn de verantwoordingsrisico’s van onderwijsorganisaties toegenomen en is de positie van bestuurders in alle onderwijssectoren kwetsbaarder geworden.  Meer
106,50
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback130 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462903579Verschijningsdatum 18-02-2017
Rechtsgebied: R40100 - Strafrecht algemeen
Serie: Vrije reeks
De bundel biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het Europese strafrecht en de betekenis daarvan voor het Nederlandse recht en de praktijk.  Meer
35,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback208 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462903555Verschijningsdatum 18-02-2017
Rechtsgebied: R30930 - Handhaving
Serie: NILG - Governance en Recht
In deze publicatie staat de wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving centraal.  Meer
36,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback392 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462902855Verschijningsdatum 08-02-2017
Rechtsgebied: R11210 - Juridische beroepen - Advocatuur
Serie: nvt
In deze uitgave is de voornaamste wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat opgenomen.  Meer
10,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback390 blz.Noordhoff1e druk2017
ISBN-13: 9789001871574Verschijningsdatum 15-02-2017
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: nvt
This new book offers a broad, yet thorough and nuanced overview of the international law applicable to international business.  Meer
57,95
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback128 blz.Prometheus1e druk2017
ISBN-13: 9789044633320Verschijningsdatum 22-02-2017
Rechtsgebied: R30101 - Staatsrecht - Grondwet algemeen
Serie: nvt
Wereldwijd is het politieke toneel in korte tijd hevig veranderd. Zelfs de parlementaire democratie staat onder druk.  Meer
11,99
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback128 blz.ramsj1e druk2017
ISBN-13: 9789044631784
Rechtsgebied: R10100 - Recht algemeen
Serie: nvt
Volgens de Fragile States Index Score is Nederland een van de stabielste landen ter wereld. Toch lijkt het of de Nederlandse samenleving ontwricht raakt.  Meer
17,20
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback520 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij6e druk2017
ISBN-13: 9789069168739
Rechtsgebied: R60400 - Belastingrecht - Loonbelasting
Serie: Ars Aequi Wetseditie
Alle relevante en actuele regelgeving op het gebied van loonheffingen zoals deze geldt op 1 januari 2017. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.  Meer
29,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback256 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij4e druk2017
ISBN-13: 9789069168838Verschijningsdatum 23-02-2017
Rechtsgebied: R30111 - Staatsrecht - Grondrechten algemeen
Serie: Ars Aequi Handboeken
Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten: historische en theoretische achtergronden, de vraag wie rechthebbenden zijn, rechtsbescherming etc.  Meer
36,-
Dit product is niet meer leverbaar
GebondenWolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013141740Verschijningsdatum 28-02-2017
Rechtsgebied: R20900 - Burgerlijk procesrecht - Algemeen
Serie: nvt
Viewed from the Dutch perspective, this book examines the historical evolution of current Dutch views on State immunity. It examines in depth the relevant provisions of the United Nations Convention.  Meer
81,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Gebonden352 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780198791621Verschijningsdatum 16-02-2017
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: Oxford Studies in European Law
This book examines the two key factors which have deeply affected the position of national parliaments in European integrations.  Meer
117,77
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Gebonden368 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780198768791Verschijningsdatum 16-02-2017
Rechtsgebied: R30103 - Staatsrecht - Grondwet - Overige onderwerpen
Serie: Oxford Constitutional Theory
Yaniv Roznai sets out to explain what the nature of amendment power is, what its limitations are, and what the role of constitutional courts is.  Meer
102,11
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Gebonden400 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780190655020Verschijningsdatum 16-02-2017
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: nvt
Setting out the prevailing international standards, this book critically examines the ongoing trend to excessively broaden self-defense laws.  Meer
113,50
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden496 blz.Kluwer Law International2e druk2017
ISBN-13: 9789041167040Verschijningsdatum 21-02-2017
Rechtsgebied: R10906 - Recht algemeen - Buitenlands recht - België
Serie: nvt
Introduction to Belgian Law, now in its second completely revised and upgraded edition, is the ideal overview of Belgian law for foreign lawyers.  Meer
227,42
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden192 blz.Hart Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9781509902668Verschijningsdatum 09-02-2017
Rechtsgebied: R40410 - Strafrecht – Straffen en maatregelen
Serie: nvt
This book provides an accessible and systematic restatement of the desert model for criminal sentencing by one of its leading academic exponents.  Meer
72,20
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Gebonden320 blz.Hart Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9781849462976Verschijningsdatum 09-02-2017
Rechtsgebied: R30900 - Milieurecht algemeen
Serie: nvt
This book deepens the legal understanding of environmental principles in light of recent legal developments.  Meer
86,44
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden