Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Asser 6-IV De verbintenis uit de wet

Verbintenissenrecht

Specificaties
Gebonden, 568 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 15e druk, 2019
ISBN13: 9789013153552
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Verbintenissenrecht
Wolters Kluwer 15e druk, 2019 9789013153552
Onderdeel van serie Asser Serie
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Met de 15e editie van dit Asser-deel beschikt u over het toonaangevende commentaar op de onrechtmatige daad, de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking. De publicatie geldt sinds jaar en dag als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in civielrechtelijk Nederland.

De onderwerpen in Asser-deel 6-IV De verbintenis uit de wet zijn geregeld in Titel 3 van Boek 6 (Onrechtmatige daad) en in Titel 4 van Boek 6 (Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) van het BW.

Zoals u mag verwachten, geeft het werk systematisch, weloverwogen en grondig commentaar op belangrijke leerstukken binnen het verbintenissenrecht, te weten de onrechtmatige daad, de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking. Niet voor niets geldt deze titel als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in civielrechtelijk Nederland.

In deze 15e druk zijn de sinds de vorige druk verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur op de gebruikelijke wijze verwerkt. De jurisprudentie bevat zo’n zestig arresten van de Hoge Raad en tien arresten van het Hof van Justitie.

Hiernaast is in het bijzonder aandacht besteed aan:
- de dader van een onrechtmatige daad en daderschapsverdubbeling
- de algemeen belangactie
- de aansprakelijkheid van medebezitters of bedrijfsmatig medegebruikers van een roerende zaak, opstal of dier jegens elkaar
- de aansprakelijkheid voor een mijnbouwwerk
- de implementatie van Richtlijn 2014/104/EU
- bestuurdersaansprakelijkheid
- de bevoegdheidsverdeling tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter ten aanzien van schade veroorzaakt - door een onrechtmatig overheidsbesluit
- de formele rechtskracht
- het verschil tussen persoonlijke aansprakelijkheid van de rechter en de arbiter

Bij de behandeling van de leerstukken krijgt de lezer bovendien inzicht in hun plaats in het gehele vermogensrecht. Ook worden dwarsverbanden gelegd met andere leerstukken. Er wordt daarbij veelvuldig verwezen naar relevante ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving.

Specificaties

ISBN13:9789013153552
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:568
Druk:15
Verschijningsdatum:17-12-2019
ISSN:

Over Arthur Hartkamp

Mr. A.S. Hartkamp is emeritus-hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Andere boeken door Arthur Hartkamp

Over Carla Sieburgh

Prof.mr.drs. Carla Sieburgh is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam.

Andere boeken door Carla Sieburgh

Inhoudsopgave

Voorwoord IX
Voorwoord bij de vijftiende druk XIII
Uitgebreide inhoudsopgave XIX
Enige afkortingen XXXI
Lijst van verkort aangehaalde werken XXXIII

Inleiding 1

ONRECHTMATIGE DAAD 3

Hoofdstuk 1 - Het karakter van de aanspraak op vergoeding van schade, toegebracht door een onrechtmatige daad 5

Hoofdstuk 2 - De grondslag van het recht op en van de verplichting tot schadevergoeding 21

Hoofdstuk 3 - De materiële vereisten voor de actie tot schadevergoeding ex art. 6:162 37
3.1 Onrechtmatige daad 37
3.1.I Het begrip onrechtmatige daad 37
3.1.I.A Schending van verkeers- of veiligheidsnormen 65
3.1.I.B Normen ter bescherming tegen zuivere vermogensschade 70
3.1.I.C Normen ter bescherming tegen immateriële schade 86
3.1.I.D Toezicht 87
3.1.I.E Overige algemene opmerkingen ten aanzien van zorgvuldigheidsnormen 90
3.1.I.F Misbruik van bevoegdheid 100
3.1.II Rechtvaardigingsgronden 103
3.2 Toerekenbaarheid 112
3.2.I Schuld 113
3.2.II Toerekening buiten schuld 126
3.2.II.A De oorzaak die krachtens de wet voor rekening van de dader komt 126
3.2.II.B De oorzaak die krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de dader komt 130
3.3 Schade; causaal verband 136
3.4 De relativiteitsleer 138

Hoofdstuk 4 - Vorderingen die op onrechtmatige daad kunnen worden gegrond 163

Hoofdstuk 5 - Aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de onrechtmatige daad van andere personen 179
5.1 Algemene opmerkingen 179
5.2 De aansprakelijkheid van ouders en voogden 184
5.3 De aansprakelijkheid van de werkgever 192
5.4 De aansprakelijkheid ter zake van bedrijfsuitoefening door een niet-ondergeschikte 207
5.5 De aansprakelijkheid van de vertegenwoordigde 210

Hoofdstuk 6 - Aansprakelijkheid voor schade, toegebracht door zaken 213
6.1 Inleidende opmerkingen 213
6.2 De aansprakelijkheid voor roerende zaken in het algemeen 220
6.2.I Het voorwerp van de aansprakelijkheid 221
6.2.II De omvang van de aansprakelijkheid 222
6.2.III De aansprakelijke persoon 232
6.3 De aansprakelijkheid voor opstallen 236
6.4 De aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en mijnbouwwerken 247
6.5 Aansprakelijkheid voor dieren 255
6.6 Productenaansprakelijkheid 262
6.7 De aansprakelijkheid van de eigenaar of de houder van een motorrijtuig 278

Hoofdstuk 7 - Aantasting van eer en goede naam 295

Hoofdstuk 8 - Oneerlijke handelspraktijken, schending mededingingsrecht, misleidende en vergelijkende reclame 303

Hoofdstuk 9 - De aansprakelijkheid van rechtspersonen en van personen in hun organisatie 323

Hoofdstuk 10 - De onrechtmatige overheidsdaad 337
10.1 Inleidende opmerkingen 337
10.2 Rechtmatige overheidsdaad 343
10.3 Onrechtmatige overheidsdaad, algemeen 350
10.4 Onrechtmatig bestuur 360
10.4.I Burgerlijke rechter versus bestuursrechtelijke rechtsbescherming 361
10.4.II Bevoegdheid van de burgerlijke rechter, ontvankelijkheid van de vordering en formele rechtskracht 369
10.5 Onrechtmatige wetgeving 380
10.6 Onrechtmatige rechtspraak 385

VERBINTENISSEN UIT ANDERE BRON DAN ONRECHTMATIGE DAAD OF OVEREENKOMST 393

Hoofdstuk 11 - Zaakwaarneming 395
11.1 Het begrip zaakwaarneming en haar wijze van tot stand komen 395
11.2 De rechten en plichten van zaakwaarnemer en belanghebbende 407

Hoofdstuk 12 - Onverschuldigde betaling 413

Hoofdstuk 13 - Ongerechtvaardigde verrijking 443

Zakenregister 473
Wetsartikelenregister 481
Jurisprudentieregister 491

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 6-IV De verbintenis uit de wet