Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Hoofdstukken Sociaal Recht - Arbeidsrecht: editie 2022

Specificaties
Paperback, 347 blz. | Nederlands
Noordhoff | 31e druk, 2022
ISBN13: 9789001299071
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
Noordhoff 31e druk, 2022 9789001299071
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

- Al 35 jaar hét hbo-boek op het terrein van arbeidsrecht;
- actueel, boordevol praktijkvoorbeelden en zeer toegankelijk geschreven;
- overzichtelijke en praktijkgerichte introductie tot arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Hoofdstukken Sociaal Recht (editie 2022) is al 35 jaar hét hbo-boek op het terrein van arbeidsrecht. Actueel, boordevol praktijkvoorbeelden en zeer toegankelijk geschreven!

Het boek biedt een overzichtelijke en praktijkgerichte introductie tot arbeidsrechtelijke vraagstukken. De eerste hoofdstukken gaan in op het individueel arbeidsrecht en de daaropvolgende gaan over het collectief arbeidsrecht. Ten slotte is er een hoofdstukje over internationaal en Europees arbeidsrecht.

In deze herziene, 31e editie van Hoofdstukken Sociaal Recht is volop aandacht voor twee belangrijke nieuwe wetten, die op 1 januari 2020 in werking zijn getreden en die het arbeidsrecht voor een belangrijk deel wijzigden: de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze nieuwe wetten, die op veel onderdelen van het arbeidsrecht betrekking hebben, zijn in deze nieuwe druk behandeld en verwerkt. Daarnaast zijn de laatste voor de praktijk belanghebbende uitspraken van de Hoge Raad verwerkt.

Hoofdstukken Sociaal Recht is geschikt voor de propedeuse- en hoofdfasen van de hbo-opleidingen recht, HRM, Social Work en AC.

Hoofdstukken Sociaal Recht gaat vergezeld van de website www.sociaalrecht.noordhoff.nl. Op deze site is extra informatie en oefenmateriaal voor student en docent te vinden.

Specificaties

ISBN13:9789001299071
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:347
Uitgever:Noordhoff
Druk:31
Verschijningsdatum:6-1-2022
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht

Over Cees Loonstra

Prof. mr. C.J. Loonstra is naast hoogleraar aan de Erasmus universiteit, adviseur bij een Amsterdams advocatenkantoor. Hij beoefent het arbeidsrecht daardoor niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Hij is tevens raadsheerplaatsvervanger bij Hof den Haag. Cees Loonstra schreef meerdere studieboeken voor het HBO.

Andere boeken door Cees Loonstra

Over Anne Velema

Mr. A.C. (Anne) Velema is docent Arbeidsrecht bij hogeschool Windesheim. Velema werd in 2014 verkozen tot Docent van het Jaar en won in 2017 de prijs voor de meest inspirerende toetsvorm: de Studentenrechtbank.

Andere boeken door Anne Velema

Inhoudsopgave

Inleiding

1 Terreinverkenning
1.1 Oriëntatie
1.2 Werkgever en werknemer: welke rechtsbronnen?
1.3 Van dwingend recht tot aanvullend recht
1.4 De bevoegde rechter
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

2 Arbeidsovereenkomst – Een afbakening
2.1 Indeling van overeenkomsten van werk
2.2 Kenmerken van overeenkomsten van werk
2.3 Gezagsverhouding
2.4 Uitzendkracht
2.5 Detacheren van werknemers
2.6 Oproepkracht
2.7 Oproepovereenkomst
2.8 Payrollovereenkomst
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

3 Arbeidsovereenkomst – Een inhoudelijke oriëntatie
3.1 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst
3.2 Aard van de aanstelling
3.3 Wet flexibel werken
3.4 De minderjarige
3.5 Het loon: art. 7:628 BW
3.6 Het loon: art. 7:629 BW en Wet verbetering poortwachter
3.7 Wettelijke verhoging van het loon
3.8 Wet arbeid en zorg
3.9 Minimumloon en minimumvakantiebijslag
3.10 Gelijke beloning mannen en vrouwen
3.11 Gelijke beloning voor gelijke arbeid in gelijke omstandigheden?
3.12 Vijf andere vormen gelijke behandeling
3.13 Vakantie
3.14 Art. 7:655 BW: de informatieplicht
3.15 Art. 7:658 BW: schade die de werknemer lijdt
3.16 Schade die de werknemer aan een ander toebrengt
3.17 Goed werkgever
3.18 Verplichtingen van de werknemer
3.19 Eenzijdig wijzigingsbeding
3.20 Concurrentiebeding
3.21 Proeftijdbeding
3.22 Overgang van onderneming
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

4 Arbeidsovereenkomst – Het ontslagrecht
4.1 Overlijden van de werknemer
4.2 Opzegging met schriftelijke instemming van de werknemer
4.3 Opzegging zonder schriftelijke instemming van de werknemer
4.4 Opzegging door werkgever: schriftelijke instemming of toestemming UWV niet nodig
4.5 De werkgever mag niet opzeggen (opzegverboden)
4.6 De werkgever heeft onterecht opgezegd
4.7 Ontbinding door de kantonrechter
4.8 Beëindiging met wederzijds goedvinden: algemeen
4.9 Beëindiging met wederzijds goedvinden: bijzondere situaties
4.10 Beëindiging van rechtswege (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd)
4.11 De transitievergoeding
4.12 De billijke vergoeding
4.13 Voorwaardelijke ontbinding
4.14 De AOW-gerechtigde werknemer
4.15 Procedurele aspecten
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

5 Werkloosheid en ziekte
5.1 Onderscheid socialezekerheidswetten
5.2 Uitvoering, beroep en hoger beroep
5.3 Wie zijn verzekerd?
5.4 Werkloosheidswet (WW)
5.5 Sancties
5.6 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
5.7 Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
5.8 Ziektewet (ZW)
5.9 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
5.10 Toeslagenwet (TW)
5.11 Participatiewet
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

6 Cao 215
6.1 Praktische relevantie cao
6.2 Formele aspecten van de cao
6.3 Verenigingen van werknemers
6.4 Verenigingen van werkgevers
6.5 Onderhandelende partijen
6.6 Voorbereidingen op het cao-overleg
6.7 Materiële aspecten van de cao
6.8 Toepassingsbereik van de cao
6.9 Uitleg van cao-bepalingen
6.10 Nawerking van cao-bepalingen
6.11 Het cao-incorporatiebeding
6.12 Avv
6.13 Sociaal plan
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

7 Collectieve acties
7.1 Grillige rechtsontwikkeling van de collectieve actie
7.2 Werknemers en vormen van collectieve actie
7.3 Werkgevers en de uitsluiting
7.4 Collectieve acties: de praktijk
7.5 Georganiseerde en wilde staking
7.6 Europees Sociaal Handvest
7.7 Een stukje geschiedenis
7.8 Huidige visies
7.9 Werkwilligen en werkstaking
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

8 Medezeggenschap
8.1 Uitzondering op het vrije ondernemerschap
8.2 Wetgeving in vogelvlucht
8.3 WOR – formele aspecten
8.4 WOR – materiële aspecten
8.5 Wet Medezeggenschap kleine ondernemingen
8.6 Euro-or
8.7 Enkele overige medezeggenschapsrechten
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

9 Arbeidsbescherming
9.1 Opkomst wetgeving
9.2 Arbowet
9.3 Arbeidstijdenwet
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

10 Arbeidsverhoudingen vanaf 1945
10.1 Historische context
10.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
10.3 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1963
10.4 Wet op de loonvorming 1970
10.5 Ingrepen van de regering sedert 1970
10.6 Terugtred overheid
10.7 Loonmaatregel, centraal akkoord en collectieve actie
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

11 Internationaal sociaal recht
11.1 Manieren van samenwerking
11.2 Internationale rechtsregels
11.3 Internationale Arbeidsorganisatie
11.4 Raad van Europa
11.5 Europese Unie
Begrippenlijst
Open vragen
Meerkeuzevragen

Antwoorden meerkeuzevragen
Afkortingen
Register

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdstukken Sociaal Recht - Arbeidsrecht: editie 2022