Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Medische aansprakelijkheid

Actuele en toekomstige ontwikkelingen

Specificaties
Paperback, 242 blz. | Nederlands
Sdu | 1e druk, 2010
ISBN13: 9789012380171
Sdu 1e druk, 2010 9789012380171
Onderdeel van serie Dossiers gezondheidsrecht
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

De discussies over de reikwijdte en de uitdijing van medische aansprakelijkheid zetten zich de laatste jaren onverminderd door. Vele onderwerpen zijn daarbij aan de orde, zoals verjaring, claimbewustheid, bewijslastverdeling, smartengeld, de betekenis van het informed consent en de betekenis van protocollen en richtlijnen. De jurisprudentie van de Hoge Raad laat ten aanzien van al deze onderwerpen nieuwe ontwikkelingen te zien. De rechtsvragen waartoe zij aanleiding geven, vormen de directe aanleiding voor het uitgeven van dit boek.

In zeven hoofdstukken gaan diverse auteurs nader in op medische aansprakelijkheid. Na een algemene inleiding door Hartlief over de ontwikkelingen in het medische aansprakelijkheidsrecht in brede zin komen aan bod:
- de relatie tussen civiele medische aansprakelijkheid en tuchtrechtelijke medische aansprakelijkheid (Kastelein);
- bewijslastverdeling (De Ridder);
- proportionele aansprakelijkheid (Van Dijk);
- zwangerschap- en geboorteschade (Kottenhagen);
verjaring (Smeehuijzen);
- het kersverse Belgische tweesporensysteem op het vlak van medische aansprakelijkheid (De Kezel).

Het boek geeft een goed overzicht van de actuele stand van zaken in het medisch aansprakelijkheidsrecht.

Specificaties

ISBN13:9789012380171
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:242
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:14-2-2013
Hoofdrubriek:Gezondheidsrecht
ISSN:

Expertrecensies (1)

Medische aansprakelijkheid
Dick Bos | 4 april 2012
Weinig mensen zijn zich bewust van het feit dat medische aansprakelijkheid een bijzondere aansprakelijkheid is. Het gaat hier om een aansprakelijkheid waarbij een patiënt welbewust een ander toelaat 'iets te doen aan zijn lichaam (het verrichten van een medische handeling)' en dat in verband met zijn gezondheid. De fouten die dan gemaakt worden, treffen dan ook rechtstreeks het lichaam en de gezondheid. Op de behandelaar rust dus een zware verantwoordelijkheid. 
Lees verder

Over Ton Hartlief

Prof.mr. Ton Hartlief is sinds 2001 hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en was voordien onder meer als hoogleraar burgerlijke recht verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift 'Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade' en lid van de redactie van het 'Nederlands Juristenblad'.

Andere boeken door Ton Hartlief

Over Willemien Kastelein

Prof.mr. W.R. Kastelein is advocaat/partner bij KBS advocaten te Utrecht en bijzonder hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door Willemien Kastelein

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

1. Medische aansprakelijkheid. Een inleiding
(Prof.mr. T. Hartlief)
1.1 Inleiding en plan van behandeling
1.2 Waar draait het om in het aansprakelijkheidsrecht?
1.3 Hoe ontwikkelt zich het aansprakelijkheidsrecht?
1.4 Is medische aansprakelijkheid een bijzondere aansprakelijkheid?
1.5 Medische aansprakelijkheid vergt toepassing van het gewone aansprakelijkheidsrecht
1.6 Een tweetal bijzonderheden in afdeling 7.7.5
1.7 Wat is de norm?
1.8 Verstandig omgaan met protocollen
1.9 Motor voor de rechtsontwikkeling
1.10 Hollandse toestanden
1.11 Problemen voor benadeelden op diverse fronten
1.12 Causaliteitsproblemen: de beperkte bekentenis van de omkeringsregel
1.13 Handhaving met smartengeld?
1.14 De scherpe kanten van het aansprakelijkheidsrecht: op weg naar no fault?
1.15 Is de benadeelde patiënt beter af met een Zorgconsumentenwet?

2. De relatie tussen civiele medische aansprakelijkheid en tuchtrechtelijke medische aansprakelijkheid, huidige en toekomstige ontwikkelingen
(Prof.mr. W.R. Kastelein)
2.1 Inleiding
2.2 Tuchtrechtelijke en civielrechtelijke medische aansprakelijkheid in de wetgeving
2.3 Tuchtrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid in de jurisprudentie
2.4 Invloed tuchtrechtelijke normen op civielrechtelijke normen
2.5 Toekomstige ontwikkelingen
2.6 Slotbeschouwing

3. Bewijslastverdeling in het medische aansprakelijkheidsrecht
(Mr.drs. M.J.J. de Ridder)
3.1 Inleiding
3.2 Stelplicht en bewijslastverdeling
3.3 De verzwaarde stelplicht van de hulpverlener
3.4 Bewijswaardering
3.5 Informed consent
3.6 Conclusie

4. De proportionele benadering bij medische aansprakelijkheid
(Mr. Chr.H. van Dijk)
4.1 Inleiding
4.2 De verschijningsvormen van de proportionele oplossing en hun theoretische onderbouwing
4.3 Verlies van een kans
4.4 Twee randvoorwaarden voor een proportionele oplossing
4.5 Verlies van een kans in de jurisprudentie
4.6 De proportionele oplossing bij onrechtmatige blootstelling aan asbest en roken: HR 31 maart 2006
4.7 Kritiek op proportionele aansprakelijkheid
4.8 De omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid
4.9 Afronding

5. Medische aansprakelijkheid voor zwangerschaps- en geboorteschade
(Mr. R.J.P. Kottenhagen)
5.1 Inleiding
5.2 Wrongful birth-claims: mislukte sterilisatie en andere fouten
5.3 Namens of door het kind ingestelde vorderingen
5.4 Vorderingen gebaseerd op het letsel van de moeder zelf
5.5 Vader als eisende partij
5.6 Ter afronding

6. Medische aansprakelijkheid en verjaring
(mr. dr. J.L. Smeehuijzen)
6.1 Inleiding
6.2 De vijfjaarstermijn
6.3 Regressituaties
6.4 Stuiting
6.5 Verjaring van de 'directe actie'
6.6 Slotbeschouwing

7. Medische aansprakelijkheid in België: van fault via no fault tot een tweesporensysteem
(mr. E. de Kezel)
7.1 Inleiding
7.2 De aanleiding
7.3 Invoering van de foutloze aansprakelijkheid in het Belgische medisch recht: de no-faultwet van 15 mei 2007
7.4 De blik vooruit: de integratie van het fault-systeem en het no-faultsysteem in een tweesporensysteem
7.5 Slot en evaluatie

Lijst van vermelde jurisprudentie

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Medische aansprakelijkheid