Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag 2009

Specificaties
Paperback, 610 blz. | Nederlands
Sdu juridisch | 9e druk, 2009
ISBN13: 9789012382779
Rubricering
Sdu juridisch 9e druk, 2009 9789012382779
Onderdeel van serie Tekst & Toelichting
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is op 1 januari 1995 in werking getreden. Inmiddels bevat de wet zeven belastingen: de grondwaterbelasting, de afvalstoffenbelasting, de energiebelasting, de kolenbelasting, de belasting op leidingwater, de verpakkingenbelasting en de vliegbelasting. Van deze laatste is het tarief met ingang van 1 juli 2009 op nihil gezet en zal bij het Belastingplan 2010 haar afschaffing worden voorgesteld. De Wet belastingen op milieugrondslag speelt een belangrijke rol in de zogenoemde vergroening van het belastingstelsel: het verschuiven van lasten van arbeid en ondernemen naar goederen en diensten waarvan het verbruik moet worden ontmoedigd.

In deze uitgave wordt de tekst van de Wbm artikelsgewijs toegelicht en becommentarieerd. Daarnaast zijn ook de teksten van de uitvoeringsbepalingen met toelichting opgenomen. Deze negende druk is bijgewerkt met de staart van de onderhoudswetgeving aan de Wbm die was ingezet per 1 januari 2008, de maatregelen van het Belastingplan 2009 (Stb. 2008, 565), de overige fiscale maatregelen 2009 (Stb. 2008, 566) en het fiscaal stimuleringspakket (Stb. 2009, 280), alsmede de wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Wet belastingen op milieugrondslag en de Uitvoeringsregeling Wet belastingen op milieugrondslag. De rechtspraak is bijgewerkt tot en met juli 2009.

Specificaties

ISBN13:9789012382779
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:610
Uitgever:Sdu juridisch
Druk:9
Verschijningsdatum:1-6-2010

Over Wieger Visser

Mr.dr. W.M.G. Visser studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde de postdoctorale Europese fiscale studies aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 2008 promoveerde hij op het onderwerp 'Accijnzen'. Thans is hij verbonden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als fiscaal en juridisch beleidsadviseur, en aan het Gerechtshof te Den Haag als raadsheer-plaatsvervanger. Voorts is hij docent belastingrecht aan de Federatie Belasting Academie en auteur van diverse publicaties.

Andere boeken door Wieger Visser

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

Deel 1 Algemene toelichting
1. Inleiding
2. Rechtsgrond van de milieubelasting. Ecologisering van het belastingstelsel
3. Grondwaterbelasting
4. Afvalstoffenbelasting
5. De belasting op leidingwater
6. Richtlijn energiebelastingen
7. Kolenbelasting
8. Energiebelasting
9. Vliegbelasting
10. Verpakkingenbelasting
11. Fiscaal bestuursrechtelijke aspecten en sanctiebepalingen

Deel 2 Wet belastingen op milieugrondslag (artikelen en artikelsgewijze toelichting)
I. Inleidende bepalingen
II. Grondwaterbelasting
III. Belasting op leidingwater
IV. Afvalstoffenbelasting
V. Kolenbelasting
VI. Energiebelasting
VII. Vliegbelasting
VIII. Verpakkingenbelasting
IX. Algemene bepalingen
X. Slotbepalingen

Deel 3 Uitvoeringsregelgeving
3.1 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
3.2 Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

Deel 4 Beleidsregels
4.1 Besluit belastingen op milieugrondslag

Deel 5 Europese regelgeving
5.1 Richtlijn energiebelastingen
5.2 Richtlijn verpakkingen

Deel 6 Aanverwante regelgeving
6.1 Besluit beheer verpakkingen en papier en karton
6.2 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)
6.3 Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie project Zandmaas/Maasroute
6.4 Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie Proefproject Meers
6.5 Besluit vrijstelling energiebelasting op elektriciteit bij convenanten

Deel 7 Trefwoordenregister

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag 2009