Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Sdu Commentaar Gedwongen zorg - Editie 2021

Specificaties
Gebonden, 898 blz. | Nederlands
Sdu | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789012404655
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Gezondheidsrecht
Sdu 1e druk, 2020 9789012404655
Onderdeel van serie Sdu Commentaar
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Sdu Commentaar Gedwongen zorg bevat praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. Tevens wordt andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van gedwongen zorg becommentarieerd.

Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt ook verwezen naar relevante rechtspraak, jurisprudentie, de parlementaire geschiedenis en literatuur. Vooral de verwijzing naar deze diverse andere bronnen maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren.

De auteurs richten zich met dit commentaar op alle juridische en niet-juridische professionals die in hun praktijk met gedwongen zorg in aanraking komen. Sdu Commentaar Gedwongen zorg sluit naadloos aan bij de praktijk: de wetsartikelen waarmee u het meest te maken heeft, worden het meest uitgebreid becommentarieerd.

De lezer verkrijgt zo snel inzicht in de relevante materie en krijgt bruikbare handvatten aangereikt in de zoektocht naar het antwoord op die ene prangende vraag.

Op opmaat.sdu.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via de links klikt u direct door naar andere regelingen, artikelen en uitspraken.

Specificaties

ISBN13:9789012404655
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:898
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:24-12-2020
Hoofdrubriek:Gezondheidsrecht
ISSN:

Over R.B.M. Keurentjes

Mr. R.B.M. Keurentjes werd in 1985 rechter bij de rechter te Zutphen. In 1991 werd hij daar vice-president en in de periode 1992-1997 was hij daar werkzaam als voorzitter van de familiesector. Hij was op persoonlijke titel lid van de landelijke evaluatiecommissie Wet Bopz, die de eerste evaluatie an deze wet uitvoerde. Hij was tevens lid van de begeleidingscommissie bij de tweede evaluatie van de Wet Bopz. Vanaf juli 1998 tot september 2001 is hij gedetacheerd geweest op het ministerie van Justitie bij de Directie Rechtspleging. Daarna was hij tot april 2007 voorzitter van de sector civiel recht van de Rechtbank 's-Hertogenbosch. Sedert april 2007 is hij president van de Rechtbank Groningen.

Andere boeken door R.B.M. Keurentjes

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Redactie en auteurs / VII
Ten geleide / XI
Lijst van afkortingen / XXI

1. Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1:1 / 3
Artikel 1:2 / 11
Artikel 1:3 / 14
Artikel 1:4 / 17
Artikel 1:5 / 21
Artikel 1:6 / 22
Artikel 1:7 / 23
Artikel 1:8 / 26

Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten
Artikel 2:1 / 29
Artikel 2:2 / 36
Artikel 2:3 / 39
Artikel 2:4 / 42

Hoofdstuk 3 Criteria voor en doelen van verplichte zorg
Artikel 3:1 / 47
Artikel 3:2 / 48
Artikel 3:3 / 56
Artikel 3:4 / 64

Hoofdstuk 4 De zelfbindingsverklaring
Artikel 4:1 / 71
Artikel 4:2 / 75
Artikel 4:3 / 76

Hoofdstuk 5 Voorbereiden zorgmachtiging
§ 1 Melding en aanvraag voorbereiding zorgmachtiging
Artikel 5:1 / 79
Artikel 5:2 / 81
Artikel 5:3 / 86
§ 2 Voorbereiding zorgmachtiging
Artikel 5:4 / 87
Artikel 5:5 / 91
Artikel 5:6 / 95
§ 3 De medische verklaring
Artikel 5:7 / 96
Artikel 5:8 / 98
Artikel 5:9 / 99
Artikel 5:10 / 101
Artikel 5:11 / 102
§ 4 De zorgkaart en het zorgplan
Artikel 5:12 / 104
Artikel 5:13 / 106
Artikel 5:14 / 110
Artikel 5:15 / 113
§ 5 Beslissing officier van justitie
Artikel 5:16 / 114
Artikel 5:17 / 116
Artikel 5:18 / 120
§ 6 De toepassing van artikel 2.3 van de Wet forensische zorg
Artikel 5:19 / 123

Hoofdstuk 6 Zorgmachtiging
Artikel 6:1 / 127
Artikel 6:2 / 191
Artikel 6:3 / 198
Artikel 6:4 / 200
Artikel 6:5 / 247
Artikel 6:6 / 253

Hoofdstuk 7- Crisismaatregel, machtiging tot voortzetting daarvan en aansluitend verzoek voor een zorgmachtiging
§ 1 Crisismaatregel door de burgemeester
Artikel 7:1 / 263
Artikel 7:2 / 271
§ 2 Tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel
Artikel 7:3 / 277
§ 3 Geldigheidsduur
Artikel 7:4 / 285
Artikel 7:5 / 286
§ 4 Beroep
Artikel 7:6 / 287
§ 5 Verlenging crisismaatregel
Artikel 7:7 / 293
Artikel 7:8 / 296
Artikel 7:9 / 304
Artikel 7:10 / 305
§ 6 Verzoek zorgmachtiging aansluitend op verlenging crisismaatregel
Artikel 7:11 / 307

Hoofdstuk 8 Rechten en plichten bij de tenuitvoerlegging en uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel en zorgmachtiging
§ 1 Tenuitvoerlegging en uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voortzetting crisismaatregel en zorgmachtiging
Artikel 8:1 / 313
Artikel 8:2 / 314
§ 2 Uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voortzetting crisismaatregel en zorgmachtiging
Artikel 8:3 / 316
Artikel 8:4 / 317
Artikel 8:5 / 320
Artikel 8:6 / 321
Artikel 8:7 / 321
Artikel 8:8 / 322
Artikel 8:9 / 323
Artikel 8:10 / 327
§ 3 Tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties
Artikel 8:11 / 329
Artikel 8:12 / 330
Artikel 8:13 / 333
§ 4 Veiligheidsonderzoek en huisregels
Artikel 8:14 / 334
Artikel 8:15 / 338
§ 5 Overplaatsing, tijdelijke onderbreking en beëindiging
Artikel 8:16 / 340
Artikel 8:17 / 344
Artikel 8:18 / 348
Artikel 8:19 / 354
Artikel 8:20 / 360
Artikel 8:21 / 362
§ 6 Gegevensverwerking
Artikel 8:22 / 364
Artikel 8:23 / 367
Artikel 8:24 / 369
Artikel 8:25 / 372
Artikel 8:26 / 373
Artikel 8:27 / 374
Artikel 8:27a / 375
Artikel 8:28 / 376
Artikel 8:29 / 377
Artikel 8:30 / 379
Artikel 8:31 / 380
Artikel 8:32 / 383
Artikel 8:33 / 386
Artikel 8:34 / 387

Hoofdstuk 9 Bijzondere bepalingen ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel
§ 1 Personen met een strafrechtelijke titel die worden geplaatst in een accommodatie
Artikel 9:1 / 391
Artikel 9:2 / 397
Artikel 9:3 / 399
Artikel 9:4 / 401
Artikel 9:5 / 402
Artikel 9:6 / 404
Artikel 9:7 / 406
Artikel 9:8 / 408
Artikel 9:9 / 410
Artikel 9:10 / 412
§ 2 Vaststellen identiteit forensische patiënten
Artikel 9:11 / 414

Hoofdstuk 10 Klachtenprocedure en schadevergoeding
§ 1 Instelling en taakomschrijving van de klachtencommissie
Artikel 10:1 / 419
Artikel 10:2 / 421
§ 2 De klachtprocedure
Artikel 10:3 / 422
Artikel 10:4 / 427
Artikel 10:5 / 429
Artikel 10:6 / 431
§ 3 Beroep
Artikel 10:7 / 435
Artikel 10:8 / 436
Artikel 10:9 / 438
Artikel 10:10 / 439
§ 4 Schadevergoeding
Artikel 10:11 / 441
Artikel 10:12 / 445
§ 5 Geheimhouding
Artikel 10:13 / 448

Hoofdstuk 11 Patiëntenvertrouwenspersoon
Artikel 11:1 / 451
Artikel 11:2 / 457
Artikel 11:3 / 459
Artikel 11:4 / 460
Artikel 11:5 / 461

Hoofdstuk 12 Familievertrouwenspersoon
Artikel 12:1 / 465
Artikel 12:2 / 469
Artikel 12:3 / 470
Artikel 12:4 / 471

Hoofdstuk 13 Toezicht en handhaving
§ 1 Toezicht
Artikel 13:1 / 475
Artikel 13:2 / 478
Artikel 13:3 / 479
Artikel 13:3a / 481
§ 2 Bestuursrechtelijke handhaving
Artikel 13:4 / 484
§ 3 Strafrechtelijke handhaving
Artikel 13:5 / 487
Artikel 13:6 / 489

Hoofdstuk 14 Aanpassing andere wetgeving
Deze artikelen zijn niet opgenomen in deze bundel.

Hoofdstuk 15 Overgangsbepalingen
Artikel 15:1 / 493
Artikel 15:2 / 494

Hoofdstuk 16 Slotbepalingen
Deze artikelen zijn niet opgenomen in deze bundel.

2. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Hoofdstuk 1 Begripsbepaling en reikwijdte
Artikel 1 / 497
Artikel 2 / 501
Artikel 2a / 504
Artikel 2b / 505
Artikel 3 / 506
Artikel 3a / 509
Artikel 4 / 510
Artikel 4a / 511
Artikel 4b / 512

Hoofdstuk 2 Zorg door een zorgaanbieder
§ 2.1. Opstellen van het zorgplan
Artikel 5 / 515
Artikel 6 / 516
Artikel 7 / 517
Artikel 8 / 519
§ 2.2. Heroverweging van het zorgplan
Artikel 9 / 522
§ 2.3. Onvrijwillige zorg in het zorgplan
Artikel 10 / 526
Artikel 11 / 533
Artikel 11a / 533
§ 2.4. Uitvoeren van het zorgplan
Artikel 12 / 534
Artikel 13 / 536
Artikel 14 / 539
§ 2.5. Zorg in onvoorziene situaties
Artikel 15 / 540
§ 2.6. Administratieve voorschriften en verplichtingen tot het verstrekken van gegevens
Artikel 16 / 543
Artikel 17 / 546
Artikel 18 / 546
Artikel 18a / 546
Artikel 18b / 547
Artikel 18ba / 547
Artikel 18c / 548
Artikel 19 / 549
Artikel 20 / 549

Hoofdstuk 3 Opname en verblijf in een accommodatie
§ 1 Opname en verblijf zonder rechterlijke machtiging
Artikel 21 / 553
Artikel 22 / 554
Artikel 23 / 557
§ 2. Onvrijwillige opname en verblijf
§ 2.1. De reguliere onvrijwillige opname en verblijf of voortgezet verblijf
Artikel 24 / 558
§ 2.2. De aanvraag
Artikel 25 / 561
§ 2.3. Het verzoek
Artikel 26 / 562
Artikel 27 / 565
Artikel 28 / 566
§ 2.3a. Voorwaardelijke machtiging jongvolwassenen
Artikel 28aa / 567
Artikel 28ab / 570
Artikel 28ac / 571
Artikel 28ad / 573
§ 2.4. De toepassing van artikel 2.3 van de Wet forensische zorg
Artikel 28a / 574
Artikel 28b / 576
Artikel 28c / 578
§ 2.5. Opname en verblijf in crisissituaties
Artikel 29 / 579
Artikel 30 / 581
Artikel 31 / 582
Artikel 32 / 583
Artikel 33 / 583
Artikel 34 / 585
Artikel 35 / 586
Artikel 36 / 586
Artikel 37 / 587
§ 2.6. De rechterlijke machtiging
Artikel 38 / 588
Artikel 39 / 591
Artikel 40 / 593
Artikel 41 / 594
Artikel 42 / 595
Artikel 43 / 596
§ 2.7. Schadevergoeding
Artikel 44 / 596
§ 3 Administratieve voorschriften bij opname en verblijf
Artikel 45 / 598
Artikel 46 / 599
§ 4 Verlof en ontslag
Artikel 47 / 599
Artikel 48 / 602

Hoofdstuk 3A Cliënten voor wie Onze Minister van Veiligheid en Justitie medeverantwoordelijkheid draagt
Artikel 49 / 609
Artikel 50 / 611
Artikel 51 / 612
Artikel 51a / 614

Hoofdstuk 4 Klachtenprocedure en schadevergoeding
Artikel 52 / 619
§ 4.1. Instelling en taakomschrijving van de klachtencommissie
Artikel 53 / 619
Artikel 54 / 621
§ 4.2. De klachtprocedure
Artikel 55 / 622
Artikel 56 / 623
Artikel 56a / 624
Artikel 56b / 625
§ 4.3. Beroep
Artikel 56c / 626
Artikel 56d / 627
Artikel 56e / 629
Artikel 56f / 629
§ 4.4. Schadevergoeding
Artikel 56g / 631
§ 4.5. Geheimhouding
Artikel 56h / 631

Hoofdstuk 4A Cliëntenvertrouwenspersoon
Artikel 57 / 635
Artikel 58 / 638
Artikel 59 / 640

Hoofdstuk 5 Toezicht en handhaving
§ 1. Toezicht
Artikel 60 / 645
Artikel 60a / 650
§ 2. Bestuursrechtelijke handhaving
Artikel 61 / 652
§ 3. Strafrechtelijke handhaving
Artikel 62 / 657
Artikel 63 / 659
§ 4. Evaluatie
Artikel 64 / 662

Hoofdstuk 6 Wijzigingsbepalingen andere wetten
Deze artikelen zijn niet opgenomen in deze bundel

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 76 / 667
Artikel 77a / 669
Artikel 78 / 669
Artikel 79 / 670
Artikel 80 / 670

3. Wet Forensische zorg

Hoofdstuk 2 Doelstelling, reikwijdte en zorgcontinuïteit en algemene bepalingen
Artikel 2.3 / 673

Hoofdstuk 7 Wijzigingen in andere wetten
Artikel 7.1 / 685

4. BW Boek 7 Titel 7 Opdracht

Afdeling 5 De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling
Artikel 446 / 691
Artikel 447 / 694
Artikel 448 / 696
Artikel 449 / 700
Artikel 450 / 702
Artikel 451 / 706
Artikel 452 / 707
Artikel 453 / 709
Artikel 454 / 711
Artikel 455 / 715
Artikel 456 / 717
Artikel 457 / 719
Artikel 458 / 722
Artikel 458a / 724
Artikel 458b / 728
Artikel 459 / 730
Artikel 460 / 732
Artikel 461 / 734
Artikel 462 / 735
Artikel 463 / 736
Artikel 464 / 738
Artikel 465 / 739
Artikel 466 / 744
Artikel 467 / 746
Artikel 468 / 747

5. Jeugdwet

Hoofdstuk 3 Gecertificeerde instellingen
Artikel 3.1 / 753
Artikel 3.2 t/m 3.6 / 755

Hoofdstuk 6 Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen
Artikel 6.1.1 / 763
Artikel 6.1.2 / 766
Artikel 6.1.3 / 776
Artikel 6.1.4 t/m 6.1.7 / 779
Artikel 6.1.8 t/m 6.1.9 / 785
Artikel 6.1.10 / 788
Artikel 6.1.11 / 792
Artikel 6.1.12 / 792
Artikel 6.1.13 / 796
Artikel 6.1.14 / 796
Artikel 6.2.1 t/m 6.2.4 / 797

Hoofdstuk 7 Gegevensverwerking, privacy en toestemming
Artikel 7.3.1 t/m 7.3.7 / 805
Artikel 7.3.8 t/m 7.3.12 / 812
Artikel 7.3.12a en 7.3.12b / 820
Artikel 7.3.13 en 7.3.14 / 822
Artikel 7.3.15 en 7.3.16 / 823

Bijlagen
Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg / 829
Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg / 833
Besluit zorg en dwang / 839
Regeling zorg en dwang / 843
Alfabetische trefwoordenregister / 849

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Commentaar Gedwongen zorg - Editie 2021