Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Handboek regeling voertuigen 2021

Specificaties
Paperback, 706 blz. | Nederlands
Sdu | 5e druk, 2021
ISBN13: 9789012405027
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Politieverkeerstaak
Sdu 5e druk, 2021 9789012405027
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Handhaven binnen het verkeersdomein is geen eenvoudige zaak. Er zijn veel wetten, besluiten, instructies en beleidsregels waar de handhaver mee te maken heeft en die kaders veranderen voortdurend. Het Handboek Regeling voertuigen helpt u bij het voorbereiden en uitvoeren van verkeerscontroles.

In het eerste deel van het handboek vindt u informatie over tal van onderwerpen die bij het controleren van voertuigen belangrijk zijn, zoals: een toelichting op het verbaliseren, ladingzekering, het wegen van voertuigen. In dit deel wordt ook aandacht besteed aan speciale voertuigen zoals motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), landbouw-of bosbouwtrekkers (LBT), quads, speedpedelecs en aangewezen bromfietsen.

In deel twee is de integrale tekst van de Regeling voertuigen opgenomen. Hier zijn bijlage VIII (aanvullende permanente eisen en gebruikseisen), toelichting met feitnummers en, indien van toepassing, verbaliseringsbeleid aan toegevoegd. Het Handboek Regeling voertuigen past in iedere motorkoffer of surveillancetas. Verder is het geschikt voor de APK-keurmeester, voor leden van het openbaar ministerie of de rechterlijke macht en ieder ander die werkzaam is binnen de (handhavings) wereld van verkeer en vervoer. Niet op de laatste plaats is het geschikt om te worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden.

Specificaties

ISBN13:9789012405027
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:706
Uitgever:Sdu
Druk:5
Verschijningsdatum:8-4-2021
ISSN:

Inhoudsopgave

DEEL 1 ALGEMEEN
1 Structuur van de Regeling voertuigen / 11
2 De toelating van een kentekenplichtig voertuig. / 15
3 Aanwijzingen en instructies van het OM / 19
4 Buitenlandse voertuigen en handhaving op de Regeling voertuigen / 21
5 Kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid / 23
6 De WOK-procedure / 27
7 Het verbaliseren / 31
8 APK-verplichting / 35
9 Handelaarskentekens / 37
10 Het rijbewijs (B, BE, C, code 95 en T) / 39
11 Bijzondere transporten (exceptioneel en LZV) / 43
12 Ladingzekering / 49
13 Het wegen van voertuigen / 55
14 Fietsen met trapondersteuning en speed pedelecs / 61
15 CVOM Factsheet − Motorrijtuigen met beperkte snelheid, land- en bosbouwvoertuigen (en aanhangers) en de mobiele machine / 63
16 CVOM Factsheet Aangewezen bromfietsen / 81
17 CVOM Factsheet De quad en de verkeerswetgeving / 87
18 Het Besluit voertuigen / 95

DEEL 2 REGELING VOERTUIGEN
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 109
Afdeling 1. Begripsbepalingen / 109
Afdeling 1a. Aanvulling grondslagen / 135
Afdeling 2. Besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van een of meer instellingen van de Europese Unie / 135
Hoofdstuk 2 Voertuigidentificatienummer en datum eerste toelating / 139
Hoofdstuk 3. Nadere regels in verband met de goedkeuringen bedoeld in hoofdstuk III van de
Wegenverkeerswet 1994 / 141
Afdeling 1. Nationale goedkeuringen voertuigen categorieën M, N en O / 141
Afdeling 2. Nationale goedkeuringen personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een
maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 25 km/h / 143
Afdeling 3. Nationale goedkeuringen voertuigen categorieën L / 144
Afdeling 4. Gereserveerd / 145
Afdeling 5. Nationale goedkeuringen voertuigen categorieën T, C, R en S / 145
Afdeling 6. Nationale goedkeuringen mobiele machines / 146
Afdeling 7. Voorlopige nationale individuele goedkeuringen bij nieuwe technologieën of nieuwe concepten / 148
Afdeling 8. Nationale goedkeuringen voor systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen, uitrustingsstukken, en voorzieningen ter bescherming van inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers / 149
Afdeling 9. Taken en bevoegdheden in verband met goedkeuringen door de Dienst Wegverkeer / 149
Afdeling 10. Uitzonderingen als bedoeld in artikel 21, vijfde lid, van de wet, op de goedkeuringsverplichting, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet. / 150
Afdeling 11. Op de markt aanbieden, registreren of in gebruik nemen van voertuigen uit restantvoorraad / 151
Afdeling 12. Uit de handel nemen of terugroepen. / 151
Hoofdstuk 4 Aanwijzing artikelen uit EU-verordeningen als bedoeld in artikel 29 en 31 van de
wet waarvoor inbreuken erop tot sancties aanleiding geven / 153
Hoofdstuk 5 Algemene, permanente en gebruikseisen / 157
Afdeling 1. Algemeen / 157
Afdeling 1A. Vaststelling kenmerken voertuigen / 159
Afdeling 1B. Algemene bepalingen wijze van keuren / 160
Afdeling 2. Personenauto’s / 162
Afdeling 3. Bedrijfsauto’s / 200
Afdeling 3A. Bussen / 255
Afdeling 4. Motorfietsen / 290
Afdeling 5. Driewielige motorrijtuigen / 308
Afdeling 6. Bromfietsen / 331
Afdeling 7. Motorrijtuigen met beperkte snelheid / 356
Afdeling 7a. Mobiele machines / 371
Afdeling 8. Landbouw- of bosbouwtrekkers / 390
Afdeling 9. Fietsen / 415
Afdeling 10 Gehandicaptenvoertuigen voorzien van een gesloten carrosserie, alsmede gehandicaptenvoertuigen uitgerust met een verbrandingsmotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie / 418
Afdeling 11. Gehandicaptenvoertuigen uitgerust met een elektromotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie / 430
Afdeling 12. Aanhangwagens van de voertuigcategorie O met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg / 437
Afdeling 13. Aanhangwagens van de voertuigcategorie O met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg / 470
Afdeling 14. Landbouw- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken / 483
Afdeling 15. Motorfietsaanhangwagens en bromfietsaanhangwagens / 499
Afdeling 16. Fietsaanhangwagens / 504
Afdeling 17. Wagens / 506
Afdeling 18. Gebruikseisen / 508

Bijlage VIII behorende bij hoofdstuk 5 Aanvullende permanente eisen en gebruikseisen / 561
Hoofdstuk 6. Wijziging in de goedkeuring van voertuigen / 647
Hoofdstuk 7 Schadevoertuigen / 653
Hoofdstuk 8 Meetmiddelen / 655
Afdeling 1. Algemeen / 655
Afdeling 2. Aanwijzing en erkenning instellingen / 660
Afdeling 3. Algemene eisen gesteld aan meetmiddelen / 663
Afdeling 4. Specifieke eisen gesteld aan meetmiddelen / 666
Hoofdstuk 9 Ontheffingen / 697
Hoofdstuk 10 Strafbepalingen / 699
Hoofdstuk 11 Overgangs- en slotbepalingen / 701

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek regeling voertuigen 2021