Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2021

Inclusief: Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19

Specificaties
Paperback, 120 blz. | Nederlands
Sdu | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789012406765
Sdu 1e druk, 2021 9789012406765
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Goed voorbereid de verkiezingen in? Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als het Kiesbesluit, inclusief de tijdelijke wetgeving covid-19.

Bijna alle wetsartikelen zijn voorzien van kopjes in de marge. Op deze manier ziet u in één oogopslag precies waar het artikel over gaat.

Bovendien bevat deze tekstuitgave een uitgebreid en overzichtelijk trefwoordenregister. Hierdoor is dit boekje bijzonder toegankelijk.

De uitgave Kieswet en Kiesbesluit 2021 is onmisbaar voor de afdeling Burgerzaken en op de tafel van elk stembureau.

Specificaties

ISBN13:9789012406765
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:120
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:23-2-2021
Hoofdrubriek:Staatsrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave
Voorwoord / III
1 Kieswet
Afdeling I Algemene bepalingen / 1
Hoofdstuk A Inleidende bepalingen / 1
§ 1 Begripsbepalingen (art. A 1) / 1
§ 2 De Kiesraad (art. A 2 - A 6) / 1
Afdeling II De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van provinciale staten, van de algemene besturen en van de gemeenteraden / 2
Hoofdstuk B Het kiesrecht (art. B 1 - B 6) / 2
Hoofdstuk C De zittingsduur van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van provinciale staten, van de algemene besturen en van de gemeenteraden (art. C 1 - C 5) / 3
Hoofdstuk D De registratie van de kiesgerechtigdheid (art. D 1 - D 10) / 4
Hoofdstuk E Kieskringen en stembureaus / 5
§ 1 De kieskringen (art. E 1) / 5
§ 2 De stembureaus (art. E 3 en E 4) / 5
§ 3 De hoofdstembureaus (art. E 5 - E 10) / 6
§ 4 De centrale stembureaus (art. E 11) / 7
Hoofdstuk F Het tijdstip van de kandidaatstelling (art. F 1 en F 2) / 7
Hoofdstuk G De registratie van de aanduiding van een politieke groepering (art. G 1 - G 6) / 7
Hoofdstuk H De inlevering van de kandidatenlijsten (art. H 1 - H 16) / 11
Hoofdstuk I Het onderzoek, de nummering en de openbaarmaking van de kandidatenlijsten / 16
§ 1 Het onderzoek van de kandidatenlijsten (art. I 1 - I 8) / 16
§ 2 [vervallen] / 18
§ 3 De nummering van de kandidatenlijsten (art. I 12 - I 16) / 18
§ 4 De openbaarmaking van de kandidatenlijsten (art. I 17) / 19
§ 5 Slotbepalingen (art. I 18 - I 20) / 19
Hoofdstuk J De stemming / 19
§ 1 Algemene bepalingen (art. J 1 - J 6b) / 19
§ 2 De oproeping voor de stemming (art. J 7 - J 10) / 21
§ 3 Het stembureau (art. J 11 - J 14) / 22
§ 4 De inrichting van het stemlokaal (art. J 15 - J 19) / 22
§ 5 De stembiljetten (art. J 20 en J 21) / 23
§ 6 Het uitbrengen van de stem (art. J 24 - J 31) / 23
§ 7 [vervallen] / 24
§ 8 De orde in het stemlokaal (art. J 35 - J 38) / 25
§ 9 Waarnemers (art. J 39) / 25
Hoofdstuk K Het stemmen met een kiezerspas (art. K 1 - K 11) / 25
Hoofdstuk L Het stemmen bij volmacht / 27
§ 1 Algemene bepalingen (art. L 1 - L 6) / 27
§ 2 De schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen (art. L 7 - L 12) / 27
§ 3 Het verlenen van volmacht door overdracht van de stempas of kiezerspas
aan een andere kiezer (art. L 14 en L 15) / 28
§ 4 Het stemmen door de gemachtigde (art. L 17) / 28
Hoofdstuk M Het stemmen per brief / 29
§ 1 Algemene bepalingen (art. M 1 - M 7a) / 29
§ 2 Briefstembureaus in de gemeente ’s-Gravenhage (art. M 8 - M 11) / 30
§ 3 Overige briefstembureaus (art. M 13 - M 17) / 31
Hoofdstuk N De stemopneming door het stembureau / 32
§ 1 Algemene bepalingen (art. N 1 - N 13) / 32
§ 2 Bijzondere bepalingen betreffende de stemopneming door briefstembureaus (art. N 15 - N 21) / 35
§ 3 Verwerking persoonsgegevens (art. N 22) / 36
verkiezingsuitslag (art. O 1 - O 7) / 36
Hoofdstuk P De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau / 37
§ 1 Algemene bepalingen (art. P 1 - P 2) / 37
§ 2 De zetelverdeling (art. P 3 - P 14) / 38
§ 3 De toewijzing van de zetels aan de kandidaten (art. P 15 - P 19a) / 39
§ 4 De bekendmaking van de verkiezingsuitslag (art. P 20 - P 27) / 40
Afdeling III De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal / 41
Hoofdstuk Q Algemene bepalingen (art. Q 1 - Q 6) / 41
Hoofdstuk R De inlevering van de kandidatenlijsten (art. R 1 - R 11) / 42
Hoofdstuk S Het onderzoek, de nummering en de openbaarmaking van de kandidatenlijsten / 44
§ 1 Het onderzoek van de kandidatenlijsten (art. S 1 - S 7) / 44
§ 2 De nummering van de kandidatenlijsten (art. S 10 - S 14) / 46
§ 3 Slotbepaling (art. S 15 en S 16) / 46
Hoofdstuk T De stemming en de stemopneming (art. T 1 - T 11) / 46
Hoofdstuk U De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau / 47
§ 1 Algemene bepalingen (art. U 1 en U 2) / 48
§ 2 De zetelverdeling (art. U 3 - U 14) / 48
§ 3 De toewijzing van de zetels aan de kandidaten (art. U 15) / 50
§ 4 De bekendmaking van de verkiezingsuitslag (art. U 16 - U 19) / 50
Afdeling IV Het begin van en de veranderingen in het lidmaatschap van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, het algemeen bestuur en de gemeenteraad / 50
Hoofdstuk V Het begin van het lidmaatschap / 50
§ 1 Algemene bepalingen (art. V 1 - V 11) / 50
§ 2 Bijzondere bepalingen betreffende het begin van het lidmaatschap van provinciale staten, het algemeen bestuur en de gemeenteraad (art. V 12 - V 15) / 53
Hoofdstuk W De opvolging (art. W 1 - W 8) / 54
Hoofdstuk X Beëindiging van het lidmaatschap en tijdelijke vervanging als lid / 55
§ 1 Algemene bepalingen inzake beëindiging van het lidmaatschap (art. X 1 en X 2) / 55
§ 2 Bijzondere bepalingen inzake beëindiging van het lidmaatschap (art. X 3 - X 9) / 56
§ 3 Beëindiging van het lidmaatschap en vervanging wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (art. X 10 - X 12) / 57
Afdeling V De verkiezing van de leden van het Europees Parlement / 58
Hoofdstuk Y De verkiezing van de leden van het Europees Parlement / 58
§ 1 Begripsbepalingen (art. Y 1) / 58
§ 2 De verkiezing (art. Y 2 - Y 24) / 58
§ 3 Het begin van en de veranderingen in het lidmaatschap (art. Y 25 - Y 30b) / 60
§ 4 Bijzondere bepalingen betreffende deelneming aan de verkiezingen door niet-Nederlanders die onderdanen zijn van andere lidstaten van de Europese Unie (art. Y 31 - Y 38) / 62
§ 5 Slotbepaling (art. Y 39) / 64
Afdeling Va De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de eilandsraden, van de kiescolleges voor de Eerste Kamer, van de Eerste Kamer der Staten Generaal en van het Europees Parlement in Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 64
Hoofdstuk Ya De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de eilandsraden, van de kiescolleges voor de Eerste Kamer, van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van het Europees Parlement in Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 64
§ 1 Algemene bepalingen (art. Ya 1 - Ya 3a) / 64
§ 2 De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer (art. Ya 4 - Ya 12) / 64
§ 3 De verkiezing van de leden van de eilandsraad, het begin van en de veranderingen in het lidmaatschap van de eilandsraad en de beëindiging van het lidmaatschap en tijdelijke vervanging als lid (art. Ya 13 - Ya 21) / 66
Hoofdstuk O De taak van het hoofdstembureau betreffende de vaststelling van de § 3a De verkiezingen van de leden van het kiescollege voor de Eerste Kamer, het begin van en de veranderingen in het lidmaatschap van het kiescollege voor de Eerste Kamer en de beëindiging van het lidmaatschap en tijdelijke vervanging als lid (art. Ya 22 - Ya 29a) / 67
§ 4 De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (art. Ya 30 - Ya
31d) / 68
§ 5 De verkiezing van de leden van het Europees Parlement (art. Ya 32 - Ya 39) / 69
§ 6 Bestuursrecht, beroeps- en overgangsbepalingen (art. Ya 40 - Ya 46) / 69
Afdeling VI Straf-, slot- en overgangsbepalingen / 70
Hoofdstuk Z Straf-, slot- en overgangsbepalingen / 70
§ 1 Strafbepalingen (art. Z 1 - Z 11) / 70
§ 1a Verwerking persoonsgegevens (art. Z 11a en Z 11b) / 71
§ 2 Slot- en overgangsbepalingen (art. Z 12 - Z 21) / 72
Tabel bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet / 73
2 Kiesbesluit
Afdeling I [Vervallen] / 74
Afdeling II De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van provinciale staten en van de gemeenteraden / 74
Hoofdstuk D De registratie van de kiesgerechtigdheid (art. D 1 - D 10) / 74
Hoofdstuk E Kieskringen en stembureaus (art. E 1 en E 2) / 75
Hoofdstuk G De registratie van de aanduiding van een politieke groepering (art. G 1) / 76
Hoofdstuk H De inlevering van de kandidatenlijsten (art. H 1 - H 3) / 76
Hoofdstuk I Het onderzoek, de nummering en de openbaarmaking van de kandidatenlijsten (art. I 1 en I 2) / 77
Hoofdstuk J De stemming / 77
§ 1 Algemene bepalingen (art. J 1 - J 8) / 77
§ 2 Het combineren met een door de gemeenteraad uitgeschreven stemming (art. J 9 - J 12) / 78
§ 3 Gecombineerde stemmingen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en de leden van het algemeen bestuur (art. J 13 en J 14) / 79
§ 4 De schorsing van de zitting van het stembureau (art. J 26 - J 35) / 79
§ 5 Waarnemers bij de verkiezingen (art. J 36 - J 41) / 80
Hoofdstuk K Het stemmen met een kiezerspas (art. K 1 en K 2) / 81
Hoofdstuk L Het stemmen bij volmacht (art. L 1 en L 2) / 81
Hoofdstuk M Het stemmen per brief (art. M 1 - M 13) / 82
Hoofdstuk N De stemopneming door het stembureau / 83
§ 1 [Vervallen] / 83
§ 2 Regeling van de schorsing en hervatting van de stemopneming (art. N 9 - N 14) / 83
Hoofdstuk P De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau (art. P 1 - P 5) / 84
Afdeling III De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal / 85
Hoofdstuk R De inlevering van de kandidatenlijsten (art. R 1 en R 2) / 85
Afdeling IV De verkiezing van de leden van het Europese Parlement / 86
Hoofdstuk Y De verkiezing van de leden van het Europese Parlement (art. Y 1 - Y 7) / 86
Afdeling IVa De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de
eilandsraden, van de kiescolleges voor de Eerste Kamer, van de Eerste Kamer der Staten Generaal en van het Europees Parlement in Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 86
Hoofdstuk Ya De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de eilandsraden, van de kiescolleges voor de Eerste Kamer, van de Eerste Kamer der StatenGeneraal en van het Europees Parlement in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (art. Ya 1 - Ya 6) / 86
Afdeling V Slot- en overgangsbepalingen / 87
Hoofdstuk Z Slot- en overgangsbepalingen (art. Z 1 - Z 3) / 87
3 Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
§ 1 Algemene bepalingen (art. 1) / 89
§ 1a De Kiesraad (art. 1a) / 89
§ 1b Verlenging termijn voor vaststelling verkiezingsuitslag (art. 1b) / 90
§ 1c Tijdelijke regels over stembureaus en hoofdstembureaus (art. 1c en 1d) / 90
§ 2 Tijdelijke regels over de kandidaatstelling (art. 2 - 2f) / 90
§ 3 Tijdelijke regels over de stemming (art. 2g - 7) / 91
§ 3a Tijdelijke regels over de oproeping tot de stemming (art. 7a - 7e) / 92
§ 4 Tijdelijke regels over het stembureau tijdens de stemming (art. 8) / 93
§ 5 Tijdelijke regels over de inrichting van het stemlokaal (art. 9 en 10) / 93
§ 6 Tijdelijke regels over het uitbrengen van de stem (art. 10a en 11) / 94
§ 6a Tijdelijke regels over briefstemmen voor kiezers binnen Nederland (art. 11a – 11i / 94
§ 7 Tijdelijke regels over de orde in het stemlokaal (art. 12) / 96
§ 8 Tijdelijke regels over waarnemers (art. 13) / 96
§ 9 Tijdelijke regels over het stemmen met een kiezerspas (art. 13a en 14) / 97
§ 10 Tijdelijke regels over het stemmen bij volmacht (art. 15 - 17) / 97
§ 10a Tijdelijke regels over het stemmen per brief door kiezers buiten Nederland (art. 17a – 17c) / 98
§ 10b Tijdelijke regels voor na afloop van de stemming (art. 17d) / 98
§ 11 Tijdelijke regels over de stemopneming door het stembureau (art. 17e - 23) / 98
§ 11a Tijdelijke regels over de stemopneming door briefstembureaus (art. 23a - 23e) / 100
§ 11b Tijdelijke regels ten aanzien van de zitting van het hoofdstembureau (art. 23f - 23j) / 101
§ 11c Tijdelijke regels ten aanzien van de zitting van het centraal stembureau (art. 23k - 23o) / 101
§ 12 Tijdelijke regels over de toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (art. 24) / 102
§ 13 Tijdelijke regels over experimenten in het verkiezingsproces (art. 25 - 28a) / 103
§ 14 Slotbepalingen (art. 29 -31) / 103
4 Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19
Hoofdstuk 1 Tijdelijke afwijkingen van het kiesbesluit (art. 1 - 4) / 105
Hoofdstuk 2 Overige bepalingen (art. 5 en 6) / 105
Alfabetisch trefwoordenregister/ 107

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2021