Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Fiscaal Memo Arresten & Beleid 2018

Specificaties
Paperback, 192 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2018
ISBN13: 9789013149524
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 1e druk, 2018 9789013149524
Onderdeel van serie Fiscaal Memo Arresten en Beleid
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In dit Memo vindt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het fiscale rechtsgebied. De titel helpt u uw vizier scherp te stellen op de belangrijkste in 2017 verschenen jurisprudentie, beleidsbesluiten en standpunten van diverse fiscale instanties. Inclusief gratis toegang tot de Memo Update Service.

Het fiscale rechtsgebied kent een beweeglijke dynamiek als het gaat om rechtspraak en beleidsbesluiten. Fiscaal Memo Arresten & Beleid 2018 schetst op overzichtelijke wijze de actuele stand van zaken. Zo maakt u het uzelf gemakkelijk om bij te blijven.

In deze uitgave treft u een overzicht van de belangrijkste in 2017 verschenen jurisprudentie van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie uit het fiscale rechtsgebied. Hiernaast vindt u een samenvatting op kernpunten van de fiscale beleidsbesluiten die in 2017 hun intrede maakten. Tot slot biedt de uitgave ook inzicht in de ‘min of meer’ officiële standpunten uit 2017 van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de Nationale Ombudsman.

Kortom: met dit Memo bent u als professional of student volledig op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen die in 2017 plaatsvonden.

Kenmerkend voor de Memo-serie, maakt ook deze titel de stap naar dieper bronnenonderzoek gemakkelijk dankzij de opname van gedetailleerde vindplaatsen en bronvermeldingen. Verwijzingen naar artikelnummers zijn gebaseerd op de geldende teksten per 1-1-2017, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

En met toegang tot de gratis online Wolters Kluwer Memo Update Service blijft u gedurende het gehele jaar op de hoogte van laatst gewijzigde feiten en cijfers. U vindt hier bovendien een vooruitblik naar de nieuwe cijfers per de komende peildatum op 1 januari of 1 juli.

Specificaties

ISBN13:9789013149524
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:192
Druk:1
Verschijningsdatum:9-7-2018
Hoofdrubriek:Fiscaal recht
ISSN:

Over Tim de Bondt

Tim de Bondt (1964) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskundige Informatica aan de HES Amsterdam. Hij is samen met Erik Eikelboom eigenaar van Eikelboom & De Bondt te Leusden.  Naast zijn advieswerkzaamheden voor Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV is Tim verantwoordelijk voor de (hoofd-/eind)redactie van diverse gedrukte en elektronische uitgaven over belastingen, toeslagen, werk, inkomen en sociale zekerheid. De uitgaven worden door Eikelboom & De Bondt Auteurs BV verzorgd voor toonaangevende uitgevers zoals Boom. Ook is Tim actief betrokken bij de software die door Eikelboom & De Bondt IT Services BV wordt ontwikkeld.

Andere boeken door Tim de Bondt

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen / 17

1. Inkomstenbelasting / 21

ALGEMEEN
1.1 Geen partnerschap met niet-eigen kind waarvoor pleegvergoeding of kinderbijslag is ontvangen / 21

RAAMWERK
1.2 Weigeren van aftrek van Spaanse hypotheekrente in strijd met EU-recht / 22

BELASTBARE WINST UIT ONDERNEMING (BOX 1)
1.3 Participant in scheepvaartfonds is ondernemer / 23
1.4 Aftrekbaarheid kosten cursussen en opleidingen / 24
1.5 Kwijtscheldingswinstvrijstelling bij vrijval voorziening borgstelling / 26
1.6 Verkoopprovisie valt onder tonnageregime / 27
1.7 Beleidsbesluit marktrente 2016 / 28
1.8 Brancheregeling jaarwinstbepaling autoleasemaatschappijen 2017-2021 / 29
1.9 Kamervragen over de toepassing van de MIA/VAMIL-regeling op potstallen / 29
1.10 Investeringsaftrek voor zonnepanelen e.d. / 31
1.11 Geen recht op energie-investeringsaftrek bij overdracht warmtekrachtkoppelingsinstallatie / 31

BELASTBAAR LOON (BOX 1)
1.12 Door politieman verkregen vergoeding voor immateriële schade behoort niet tot loon / 32
1.13 Uitkering Stichting Waarborgfonds Politie aan invalide brigadier / 33
1.14 Het begrip verschuldigd in de vrijstelling voor loon waarover eindheffing verschuldigd is / 35

BELASTBAAR INKOMEN UIT EIGEN WONING (BOX 1)
1.15 Beleid diverse kapitaalverzekeringen eigen woning geactualiseerd / 35
1.16 Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaalverzekering, spaarrekening en beleggingsrecht eigen woning / 38
1.17 Betaalde vergoedingen voor renteswaps geen aftrekbare kosten van eigen woning / 40

VERKLARING ARBEIDSRELATIE (BOX 1)
1.18 Geen VAR voor verpleegkundige werkzaamheden die verpleegkundige voor haar echtgenoot verricht / 41

BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG (BOX 2)
1.19 Verkrijgingsprijs bij remigratie vanuit België / 43

BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN (BOX 3)
1.20 Toerekening schulden die deel uitmaken van algemeenheid waarop vruchtgebruik rust / 44

PERSOONSGEBONDEN AFTREK
1.21 Plafond bij aftrek extra kleding en beddengoed is toegestaan / 44
1.22 Leeftijdsbeperking in regeling aftrek scholingsuitgaven toegestaan / 45

WIJZE VAN HEFFING
1.23 Niet afgedragen LB kan met IB worden verrekend / 46

2. Gereserveerd / 47

3. Loonbelasting / 48

BELASTINGPLICHT
3.1 Implementatie Wet DBA / 48
3.1.1 Derde voortgangsrapportage Wet DBA / 48
3.1.2 Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot in ieder geval 1-7-2018 / 48

VOORWERP VAN BELASTING
3.2 Schadevergoeding voor negatief loon wegens ontslag / 49
3.3 Tegen vergoeding afzien van recht tot uitoefenen opties is vervreemding van opties / 50
3.4 Brancheregelingen over ter beschikking stellen van een auto van de zaak gepubliceerd / 50
3.5 Gebruik auto’s van thuiszorgorganisatie voor bezoeken van cliënten / 51
3.6 Met ANPR-camera’s verzamelde gegevens mogen niet gebruikt worden voor controle rittenregistratie / 52

PENSIOENREGELINGEN
3.7 Beschikbare-premieregelingen, premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (staffelbesluit 2017) / 53
3.8 Overschrijding regels voor variatie in de omvang van de pensioenuitkeringen bij het omzetten van een ingegane vaste pensioenuitkering in een variabele pensioenuitkering soms goedgekeurd / 54
3.9 Pensioen in eigen beheer (PEB) / 55
3.9.1 Elders verzekerd deel van PEB / 55
3.9.2 Coulancetermijn uitfasering PEB / 57

EINDHEFFING
3.10 Uitzondering op pseudo-eindheffing ook voor voorwaardelijk toegekende aandelenopties / 58
3.11 Voortijdige beëindiging 30%-regeling vanwege nieuwe 150 km-eis / 59

4-5. Gereserveerd / 60

6. Vennootschapsbelasting / 61

ALGEMEEN
6.1 Diverse stukken over APA-/ATR-praktijk openbaar gemaakt / 61
6.2 Vanaf 1-7-2017 bij indienen APA-/ATR-verzoek verklaring dat bestuurders niet op EU-sanctielijst staan verplicht / 62
6.3 Interne notitie over clustering activiteiten in het kader van VPB-plicht overheidsondernemingen openbaar gemaakt / 63

BELASTBAAR BEDRAG
6.4 Herziening beleidsbesluit over toepassing regeling functionele valuta / 63

WINSTBEPALING
6.5 Hoge huur van pand dat bij verkoop van onderneming achterblijft / 64
6.6 Beleidsbesluit over hybride geldverstrekkingen / 66
6.7 Niet toestaan van renteaftrek tot bedrag van ontvangen deelnemingsdividenden in strijd met EU-moederdochterrichtlijn / 67

INNOVATIEBOX
6.8 Vraag- en antwoordbesluit over toepassing vanaf 1-1-2017 geldende innovatiebox / 67
6.9 Beleidsbesluit over toepassing innovatiebox uit 2014 alleen voor t/m 2016 geldende innovatiebox / 68
6.10 Vaststellingsovereenkomsten inzake innovatiebox / 68

DEELNEMINGEN
6.11 Beleidsbesluit deelnemingsvrijstelling geactualiseerd / 70

SPLITSING EN JURIDISCHE FUSIE
6.12 Standaardvoorwaarden voor juridische afsplitsing, juridische zuivere splitsing, juridische fusie en bedrijfsfusie aangepast aan wijziging van innovatiebox / 70

AANVULLENDE REGELINGEN
6.13 Geruisloze omzetting fonds voor gemene rekening in NV / 71
6.14 Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen geactualiseerd / 72
6.15 Aftrek toekomstige indexatie van PEB-aanspraken / 73

7. Dividendbelasting / 75
7.1 Franse anti-misbruikbepaling bij vrijstelling voor bronbelasting in strijd met EU-bepalingen / 75

8. Gereserveerd / 75

9. Internationaal belastingrecht / 76

ALGEMEEN
9.1 Documenten over internationale gegevensuitwisseling openbaar gemaakt / 76
9.2 Aandachtspunten projecten Vermogen in het buitenland openbaar gemaakt / 76

VERDRAGEN
9.3 Publicatie en ondertekening multilateraal verdrag tegen belastingontwijking/multilateraal instrument voor belastingverdragen / 77
9.4 Verdrag Nederland-Bahrein: goedkeuring voor toepassing vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking / 78
9.5 Verdrag Nederland-België: bij berekening 183-dagenperiode tellen niet alleen werkdagen mee / 78
9.6 Verdrag Nederland-Duitsland: ontslagvergoeding Nederduitser / 79
9.7 Verdrag Nederland-Frankrijk: conserverende aanslagen voor pensioen- en lijfrenteaanspraken niet in strijd met goede verdragstrouw / 80
9.8 Verdrag Nederland-Ghana: stilzwijgende goedkeuring en toelichtende nota wijzigingsprotocol / 81
9.9 Verdrag Nederland-Indonesië: fiscale kwalificatie besloten fonds voor gemene rekening / 81
9.10 Verdrag Nederland-Israël / 82
9.10.1 Conserverende heffing over pensioen bij emigratie naar Israël niet in strijd met goede verdragstrouw / 82
9.10.2 Nederlandse zustervennootschappen binnen Israëlisch concern kunnen geen fiscale eenheid vormen / 83
9.11 Verdrag Nederland-Koeweit: goedkeuring voor toepassing vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking / 85
9.12 Verdrag Nederland-Oezbekistan: ondertekening, stilzwijgende goedkeuring en toelichtende nota wijzigingsprotocol / 85
9.13 Verdrag Nederland-Oman: goedkeuring voor toepassing vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking / 86
9.14 Verdrag Nederland-Qatar: goedkeuring voor toepassing vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking / 86
9.15 Verdrag Nederland-Saoedi-Arabië: goedkeuring voor toepassing vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking / 86
9.16 Verdrag Nederland-Spanje: bekendmaking Memorandum van Overeenstemming over inlichtingenuitwisseling / 86
9.17 Verdrag Nederland-Singapore: overeenkomst over automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeninggegevens / 87
9.18 Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk: overeenstemming over fiscale behandeling van pensioenregelingen via verzekeringsondernemingen / 88
9.19 Verdrag Nederland-Verenigde Arabische Emiraten: goedkeuring voor toepassing vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking / 88
9.20 Verdrag Nederland-Verenigde Staten / 89
9.20.1 Verdrag wel van toepassing op stamrechtkapitaal, maar Nederland heffingsbevoegd / 89
9.20.2 Ontslagvergoeding die gebruikt wordt voor stamrecht is geen lijfrente / 90
9.20.3 Regeling over uitwisseling van country-by-country reports/landenrapporten gepubliceerd / 91
9.21 Verdrag Nederland-IJsland: bekendmaking Memorandum van Overeenstemming over inlichtingenuitwisseling / 91

10. Gereserveerd / 92

11. Omzetbelasting / 93

BELASTBAAR FEIT
11.1 Doorbelasten van kosten geen economische activiteit / 93
11.2 Standaardhuurovereenkomst met koopoptie is levering van goed als uitoefening optie enige economisch rationele keuze is / 94
11.3 Financial trader/market maker neemt meerdere diensten af / 95

MAATSTAF VAN HEFFING EN TARIEF
11.4 Correctie privégebruik auto van de zaak / 96
11.4.1 Bij vaststellen omvang privégebruik auto zijn meer gegevens van belang dan alleen km-administratie / 96
11.4.2 Normale waarde is maatstaf van heffing / 97
11.5 Inmenging in beheer van dochterondernemingen geen economische activiteit / 98
11.6 Toelichting reikwijdte en toepassing verlaagd tarief geactualiseerd / 98
11.7 Verschil in behandeling levering van digitale boeken op een fysieke drager en langs elektronische weg niet in strijd met EU-recht / 104

VRIJSTELLINGEN
11.8 Percelen grond waarop golfbaan wordt aangelegd / 104
11.9 Ook sprake van eerste ingebruikneming als gebouw voor eigen bedrijfsdoeleinden is gebruikt / 106
11.10 Verhuur van garageboxen / 106
11.11 Beleidsbesluit over verzorging en verpleging van in inrichting opgenomen personen geactualiseerd / 109
11.12 Ter beschikking stellen van medisch personeel aan ziekenhuis / 112
11.13 Beleidsbesluit vrijstelling diensten door lijkbezorgers herzien / 113
11.14 Vrijstelling van onderwijs ook voor diensten van opleidingsrestaurant en theater / 116

WIJZE VAN HEFFING
11.15 Verleggingsregeling bij telecommunicatiediensten / 116

AFTREK VAN VOORBELASTING
11.16 Aftrek van voorbelasting ook mogelijk bij onzekerheid betaling van een met failliete afnemer afgesproken vergoeding / 117
11.17 Aftrek van voorbelasting bij levering van gebouw, mede bestemd voor scholen, aan stichting / 119
11.18 Pro rata bij gemengd gebruik gebaseerd op omzet niet in strijd met EU-recht / 120
11.19 Ook aftrek van voorbelasting bij verbouwen onroerend goed van een derde / 120

UITVOER VAN GOEDEREN
11.20 Geen vrijstelling bij uitvoer als dienst niet rechtstreeks voor afzender of ontvanger wordt verricht / 120

BIJZONDERE REGELINGEN
11.21 Uit autowrakken gesloopte onderdelen zijn gebruikte goederen / 121

TERUGGAAF VAN BELASTING
11.22 Goedkeuring in beleidsbesluit factoorovereenkomsten aangepast / 122
11.23 Heffingsmaatstaf mag worden verlaagd bij beëindiging leasecontract wegens niet-betaling leasetermijnen / 123

ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
11.24 Beleidsbesluit over administratieve, facturerings- en andere verplichtingen geactualiseerd / 123

12. Successiewet / 125
12.1 Alleen ongehuwden die mantelzorg verlenen aan ouder komen in aanmerking voor partnervrijstelling / 125
12.2 Toerekening van latente IB-schuld / 126
12.3 Ook sprake van materiële onderneming als ontwikkelingsactiviteiten op zichzelf bezien onderneming kunnen vormen / 127
12.4 Aanvang navorderingstermijn verzwegen schenking van buitenlands vermogen door ouder / 128
12.5 Onbeperkte bevoegdheid tot navordering successierecht geldt niet als bevoegdheid op 1-1-2012 verjaard was / 129

13. Belastingen van rechtsverkeer / 132
13.1 Beleid omtrent maatstaf van heffing geactualiseerd / 132
13.2 Als kantoorruimte gebruikte stadsvilla valt onder verlaagd tarief / 132
13.3 Beleidsbesluit over samenloop van overdrachtsbelasting met OB geactualiseerd / 134

14-16. Gereserveerd / 137

17. Motorrijtuigenbelasting / 138
17.1 Kaderbesluit MRB gewijzigd / 138

18. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen / 139
18.1 Kaderbesluit BPM gewijzigd / 139
18.2 Nauwelijks gebruikte auto’s met buitenlands kenteken / 140
18.3 Afschrijvingspercentage bij een schade-auto / 141
18.4 Berekening afschrijving gebruikte kampeerauto / 141
18.5 Inkoopwaarde van BTW-auto / 142

19-21. Gereserveerd / 143

22. Algemene wet bestuursrecht / 144
22.1 Besluit Fiscaal Bestuursrecht geactualiseerd / 144
22.2 Rechtsmiddel ontvankelijk als het indiener in betere positie kan brengen / 145
22.3 Bestuursorgaan moet herstelmogelijkheid bieden als bezwaarschrift niet langs juiste weg is ingediend / 147
22.4 In hoger beroep volledige toetsing van oordeel van rechtbank / 147
22.5 Bezwaarschrift dat tijdens telefoongesprek is ingetrokken kan alsnog worden behandeld als voortgezette bezwaarhandeling / 148
22.6 Werkinstructie Belastingdienst over telefonisch contact bij bezwaar openbaar gemaakt / 148
22.7 Besluit Beroep in Belastingzaken geactualiseerd / 149
22.8 Horen anonieme getuigen in belastingzaken soms toegestaan / 149
22.9 Beroep op gelijkheidsbeginsel op basis van niet-gepubliceerd begunstigend beleid / 150
22.10 Niet horen in een verzetprocedure over boete / 151
22.11 Geen immateriële schadevergoeding als financiële belang van procedure minder is dan € 15 / 152
22.12 Kostenvergoeding rechtskundige bijstand voor hulp bij herziening voorlopige aanslag / 152
22.13 Na volledig gehonoreerd bezwaar mag in beroep nieuw standpunt worden ingenomen / 153
22.14 Griffierecht bij hoger beroep tegen uitspraak waarin rechtbank oordeelt over meer dan 1 besluit / 154

23. Algemene wet inzake rijksbelastingen / 156

HEFFING VAN BELASTING BIJ WEGE VAN AANSLAG
23.1 Inspecteur niet verplicht dossiers andere bel.pln./belastingen te raadplegen / 156
23.2 Standstill-bepaling vrijheid van verkeer van kapitaal geldt ook voor verlengde navorderingstermijn / 156
23.3 Voortvarend handelen bij navordering / 157

BEZWAAR EN BEROEP
23.4 Eventuele aansprakelijkstelling biedt bestuurder van VOF niet mogelijkheid bezwaar te maken tegen aan VOF opgelegde aanslag / 158

BIJZONDERE BEPALINGEN
23.5 Aan de orde stellen rechtmatigheid van omkering bewijslast / 159
23.6 Informatieplicht geldt ook voor informatie op gegevensdragers van derden / 160
23.7 Informatieplicht is niet aan termijn gebonden / 160
23.8 Informatieplicht alleen voor gegevens van feitelijke aard / 161

24. Gereserveerd / 162

25. Invorderingswet / 163
25.1 Wijziging Leidraad Invordering 2008 / 163
25.2 Verrekening belastingschulden van vóór faillissement met OB-teruggaven van na faillissement / 164
25.3 Vergoeding van Irimie-rente / 165
25.4 Aansprakelijkstelling voor OB-schuld van fiscale eenheid / 166
25.5 Brief van ontvanger over verwerking betalingen is voor bezwaar vatbare beschikking waarin invorderingsrente is vastgesteld / 166

26-30. Gereserveerd / 167

31. Diversen / 168
31.1 Intrekking diverse besluiten / 168
31.2 Maatregelen tegen internationale belastingontduiking / 169

Alfabetisch register / 170
Chronologisch register / 185

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Fiscaal Memo Arresten & Beleid 2018