Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Asser 7-IX Verzekering

Bijzondere overeenkomsten

Specificaties
E-book, 754 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Wolters Kluwer | 4e druk, 2019
ISBN13: 9789013149944
Wolters Kluwer Epub met watermerkbeveiliging 4e druk, 2019 9789013149944
Onderdeel van serie Asser Serie
Direct te downloaden

Samenvatting

Deze gerenommeerde uitgave geeft u als vanouds toegang tot actuele, grondige kennis op het gebied van de verzekeringsovereenkomst (schade- en sommenverzekering) en het wettelijke kader rondom deze overeenkomst. De toegankelijke en praktijkgerichte benadering is zowel geschikt voor praktijkjuristen als rechtswetenschappers.

Het leven van alledag en de risico's die de daarbij horende (maatschappelijke) activiteiten met zich meebrengen, rechtvaardigen een middel om risico's af te dekken. De verzekeringsovereenkomst is divers en de wettelijke kaders van de verzekeringsovereenkomst laten zich daarmee niet zomaar schetsen. Asser 7-IX Verzekering geldt binnen dit themagebied als een diepgravend en toegankelijk naslagwerk voor wetenschap en praktijk.

Deze vierde editie gaat op uitgebreide wijze in op alle aspecten van de schade- en sommenverzekering binnen de context van het alomvattende commentaar op het burgerlijk recht in de gehele Asser-serie. Bij de behandeling van de verzekeringsovereenkomst wordt bovendien niet voorbijgegaan aan de civielrechtelijke inbedding ervan.

De inhoud is geheel geactualiseerd, onder toevoeging van nieuwe rechtspraak en literatuur. De basisopzet zoals u van deze titel kent is echter in grote lijnen hetzelfde gebleven. Uitzondering hierop is dat de behandeling van het publieksrechtelijke toezicht op verzekeraars is gereduceerd. Hoewel eerdere edities hieraan de nodige aandacht besteedden in hoofdstuk 1, verviel de behoefte hiertoe met de verschijning van de bundel Zicht op toezicht in de verzekeringssector in het Recht en Praktijk Verzekeringsrecht (VR6) in 2016. In deze nieuwste editie wordt daarom op dit vlak volstaan met een verkorte paragraaf over de distributie van verzekeringen.

Specificaties

ISBN13:9789013149944
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:754
Druk:4
Verschijningsdatum:28-3-2019
ISSN:

Over Han Wansink

Han Wansink is hoogleraar verzekeringsrecht aan het Verzekeringsinstituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Andere boeken door Han Wansink

Over Nellie van Tiggele-van der Velde

N. van Tiggele-van der Velde studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie werkte ze negen jaar als senior-gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam en daarna als juridisch adviseur bij Allianz Nederland Schadeverzekeringen N.V. Vanaf 2002 is zij werkzaam aan het Verzekeringsinstituut aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf september 2008 is zij tevens hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door Nellie van Tiggele-van der Velde

Inhoudsopgave

Titelpagina
Copyright Pagina
Voorwoord bij eerdere drukken
Voorwoord bij de vierde druk
Uitgebreide inhoudsopgave
Enige afkortingen
Lijst van verkort aangehaalde werken

DEEL I ALGEMEEN
Hoofdstuk 1 - Inleiding
1.1 Geschiedenis en totstandkoming titel 7.17 BW
1.1.I Een blik op de geschiedenis
1.1.II De totstandkoming van titel 7.17 BW
1.1.III Het overgangsrecht
1.1.IV Nadere wetswijzigingen
1.2 De plaats van de verzekering in het BW
1.3 De Principles of European Insurance Contract Law
1.4 Definitie van verzekering
1.5 Het aleatoire karakter van verzekering
1.6 Personen betrokken bij de verzekeringsovereenkomst
1.7 Distributie van verzekeringen (Assurantietussenpersonen en gevolmachtigden)
1.8 Schade-, sommen-, levens- en persoonsverzekering
1.9 Herverzekering
1.10 Verzekering ter beurze
1.11 Behandeling van klachten en geschillenbeslegting

Hoofdstuk 2 - De totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst
2.1 Algemeen
2.2 Algemene voorwaarden en totstandkoming
2.3 De totstandkoming en financieel toezicht
2.4 Coassurantie
2.5 De afgifte van de polis

Hoofdstuk 3 - De mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst
3.1 De aard en omvang van de mededelingsplicht
3.2 Het morele risico
3.3 De rechtsgevolgen bij niet-nakoming van de medelingsplicht

Hoofdstuk 4 - Premiebetaling
4.1 Verzuim van premiebetaling
4.2 Premie-incasso
4.3 Verrekening
4.4 Premierestorno

Hoofdstuk 5 - Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst

Hoofdstuk 6 - De wederzijdse verplichtingen van verzekeringnemer/verzekerde/verzekeraar en de bewijsrechtelijke verhoudingen bij verwezenlijking van het risico
6.1 Algemeen
6.2 De verplichting tot informatieverstrekking aan de verzekeraar (medewerkingsplicht)
6.3 Verzekeringsfraude
6.4 De rol van de verzekeraar bij schadeafwikkeling
6.5 Aspecten van bewijs bij een verzekerd evenement

Hoofdstuk 7 - Verjaring en verval van de vordering tot uitkering

Hoofdstuk 8 - Uitleg van verzekeringsovereenkomsten

DEEL II SCHADEVERZEKERING
Hoofdstuk 9 - Het belang
9.1 Het verzekerbaar/verzekerd belang
9.2 Verzekering ten behoeve van een derde
9.3 Overgang van het belang
9.4 Verzekeringen aan toonder en aan order

Hoofdstuk 10 - Verzekerde som, verzekerbare waarde en voortaxatie
10.1 Verzekerde som
10.2 Verzekerbare waarde
10.3 Voortaxatie

Hoofdstuk 11 - Indemniteitsbeginsel en schadevergoeding
11.1 Vergoeding van schade als uitgangspunt
11.2 Het belang als grondslag voor vergoeding
11.3 Schadebepaling als vaststellingsovereenkomst

Hoofdstuk 12 - Aard en eigen gebrek van de verzekerde zaak

Hoofdstuk 13 - Eigen schuld
13.1 Algemeen
13.2 Schuldgraden
13.3 Verzekerbaarheid van eigen schuld
13.4 Eigen schuld en gedragingen van anderen
13.5 Eigen schuld van een rechtspersoon
13.6 Bewijslast eigen schuld en voorschot in kort geding

Hoofdstuk 14 - Samenloop van verzekeringen

Hoofdstuk 15 - Causaliteit

Hoofdstuk 16 - Risicoverzwaring
16.1 Algemeen
16.2 Risicoverzwaring ontwikkeld onder een ander regime
16.3 Risicoverzwaring op polisniveau

Hoofdstuk 17 - De bereddingsplicht
17.1 Algemeen
17.2 De bereddingsplicht: bijzondere maatregelen bij een onmiddellijk dreigend gevaar, ten gunste van de verzekeraar genomen
17.3 De verplichting tot vergoeding van bereddingskosten
17.4 Sanctie bij niet-nakoming van de bereddingsplicht

Hoofdstuk 18 - Subrogatie
18.1 Subrogatie geduid
18.2 Verbod van verhaal

Hoofdstuk 19 - Enkele bijzondere aspecten van de aansprakelijkheidsverzekering
19.1 Het verbod tot erkenning van aansprakelijkheid
19.2 De rechtsverhouding tussen de benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar

DEEL III LEVENSVERZEKERING
Hoofdstuk 20 - Inleiding
Hoofdstuk 21 - De overeenkomst van levensverzekering
21.1 Het begrip ‘levensverzekering’
21.1.I Het begrip ‘levensverzekering’ in het BW
21.1.II Het begrip ‘levensverzekering’ in de Wft
21.1.III De Molengraaff-definitie
21.2 De elementen van het begrip levensverzekering
21.3 Personen betrokken bij een levensverzekering
21.4 Vormen van levensverzekering
21.5 Risico- en spaarelement
21.6 Het vereiste belang bij een levensverzekering
21.7 Het sluiten van een levensverzekering
21.8 Aanvang en duur van de levensverzekering

Hoofdstuk 22 - De rechten van de verzekeringnemer
22.1 Het begrip ‘rechten van de verzekeringnemer’
22.2 Afkoop van de verzekering
22.3 Premievrije voortzetting van de verzekering
22.4 Belening van de verzekering
22.5 Andere bevoegdheden van de verzekeringnemer
22.6 Aanspraken van de verzekeringnemer

Hoofdstuk 23 - De begunstiging
23.1 De aanwijzing van een begunstigde en de herroeping of wijziging van een begunstiging
23.2 De begunstiging van zichzelf; de blanco polis
23.3 De begunstiging van een derde
23.4 De positie van de derde-begunstigde vóór de verwezenlijking van het risico
23.5 De positie van de derde-begunstigde na de verwezenlijking van het risico
23.6 Begunstiging bij pand, vruchtgebruik en bewind
23.7 De uitleg van de begunstiging

Hoofdstuk 24 - Nadere bepalingen en voorwaarden bij de levensverzekering
24.1 De mededelingsplicht bij het sluiten van de verzekering; de Wet op de medische keuringen (Wmk)
24.2 Premiebetaling
24.3 Uitgesloten en beperkte risico’s
24.4 Uitkering en bewijsstukken
24.5 Uitkering en verval en verjaring

Hoofdstuk 25 - De levensverzekering als vermogensobject
25.1 Overdracht, verpanding en vruchtgebruik van de levensverzekering
25.2 Levensverzekering en schuldeisers
25.3 Rechten van de verzekeringsnemer en huwelijksgemeenschap

Zakenregister
Wetsartikelenregister
Jurisprudentieregister
Transponeringstabel

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 7-IX Verzekering