Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Loonheffingengids 2019

Specificaties
Paperback, 332 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2019
ISBN13: 9789013152005
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 1e druk, 2019 9789013152005
Onderdeel van serie Kluwer Loonheffingengids
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze gids geeft u een duidelijk en praktisch totaalbeeld van alle belangrijke regels rondom de loonheffingen. Daarbij vindt u ook de laatste stand van zaken over onderwerpen als: een bezwaarschrift schrijven, inleners- en ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies.

De loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premieheffing volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en premie Zorgverzekeringswet. Het is de taak van de werkgever om tot de juiste berekening, inhouding en afdracht van de loonheffingen te komen. Hierdoor vervult de werkgever in zekere zin een inspecteursrol. De laatste jaren zijn er veel extra regels ingevoerd met betrekking tot deze rol.

Loonheffingengids 2019 weerspiegelt de actuele stand van zaken omtrent de loonheffingen. Het is een handzaam, toegankelijk en praktisch overzicht, opgesteld door ervaren adviseurs. Niet voor niets wordt de gids veelvuldig gebruikt als naslagwerk onder adviseurs, loonadministrateurs, hr-medewerkers, werkgevers en werknemers.

De regels omtrent loonheffingen zijn op diverse fronten veranderd. De voornaamste wijzigingen in wet- en regelgeving 2019 ten opzichte van 2018 zijn:
-verkorting van de looptijd voor toepassing van de 30%-regeling
-invoering van een forfaitaire bijtelling voor de fiets van de zaak
-verhoging van de vrijwilligersvergoeding

De gids staat daarnaast uitgebreid stil bij de ontwikkelingen over de opvolger van de Wet DBA omtrent het tegengaan van schijnconstructies. Ook wordt gewezen naar de belangrijkste valkuilen bij grensoverschrijdend werknemersverkeer.

Specificaties

ISBN13:9789013152005
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:332
Druk:1
Verschijningsdatum:30-1-2019
Hoofdrubriek:Fiscaal recht
ISSN:

Inhoudsopgave

Nieuw in 2019 / 5

Algemene inhoudsopgave / 7

Deel I Wat u als werkgever moet weten en doen / 9
Hoofdstuk 1 Melding werkgever / 11
Hoofdstuk 2 In dienst nemen / 12
Hoofdstuk 3 Identificatieplicht / 14
Hoofdstuk 4 De loonstrook / 15
Hoofdstuk 5 Loonstaat / 17
Hoofdstuk 6 Berekening verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen / 22
Hoofdstuk 7 De aangifte loonheffingen / 30
Hoofdstuk 8 Afdrachtverminderingen / 38
Hoofdstuk 9 Enkele bijzondere verplichtingen / 42
Hoofdstuk 10 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen / 43

Deel II Wanneer bent u inhoudingsplichtig? / 45
Hoofdstuk 11 Inleiding / 47
Hoofdstuk 12 ‘Echte’ en ‘fictieve’ dienstbetrekkingen; oneigenlijke loonbelasting / 48
Hoofdstuk 13 Wanneer is er sprake van een ‘echte’ dienstbetrekking? / 49
Hoofdstuk 14 Fictieve dienstbetrekkingen / 54
Hoofdstuk 15 Huispersoneel / 61
Hoofdstuk 16 Vroegere dienstbetrekking / 62
Hoofdstuk 17 Genieters van fictief loon uit vroegere dienstbetrekking / 63
Hoofdstuk 18 Vrijwilligers / 64

Deel III Belast en onbelast loon / 65
Hoofdstuk 19 Verband met inkomstenbelasting / 67
Hoofdstuk 20 Het fiscale begrip loon / 69
Hoofdstuk 21 Wat ‘niet tot het loon behoort’ / 70
Hoofdstuk 22 Fooien en dergelijke prestaties van derden / 71
Hoofdstuk 23 Aanspraken / 73
Hoofdstuk 24 Ziektekostenregelingen / 75
Hoofdstuk 25 Werkkostenregeling / 77
Hoofdstuk 26 Aandelen en aandelenopties / 85
Hoofdstuk 27 De auto / 87
Hoofdstuk 28 Specifieke uitkeringen/vrijstellingen / 90
Hoofdstuk 29 Negatief loon / 97

Deel IV Pensioen en VUT / 99
Hoofdstuk 30 Algemeen / 101
Hoofdstuk 31 Wanneer is er sprake van een pensioenregeling? / 103
Hoofdstuk 32 Zuivere pensioenregeling / 106
Hoofdstuk 33 Toekomst pensioenstelsel / 115

Deel V Sociale verzekeringen / 117
Hoofdstuk 34 Sociale verzekeringen / 119
Hoofdstuk 35 Wie is verzekerd voor de sociale verzekeringen? / 121
Hoofdstuk 36 Premies werknemersverzekeringen / 124
Hoofdstuk 37 Internationale aspecten sociale verzekeringen / 136

Deel VI Buitenland / 141
Hoofdstuk 38 Woonplaats, plaats van werkzaamheden / 143
Hoofdstuk 39 Faciliteiten voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken / 148
Hoofdstuk 40 De werknemer die in het buitenland woont / 152
Hoofdstuk 41 De hier te lande wonende werknemer die in het buitenland werkt / 153
Hoofdstuk 42 Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting / 154

Deel VII Naheffingsaanslagen / 157
Hoofdstuk 43 Naheffingsaanslagen / 159
Hoofdstuk 44 Boetes / 165
Hoofdstuk 45 Invordering en aansprakelijkheid / 168
Hoofdstuk 46 Pseudo-eindheffing / 170
Hoofdstuk 47 Inkomstenbelasting van derde / 172

Deel VIII Bezwaar en beroep / 173
Hoofdstuk 48 Bezwaar bij de inspecteur / 175
Hoofdstuk 49 Beroep bij de rechtbank / 179
Hoofdstuk 50 Hoger beroep bij het gerechtshof / 183
Hoofdstuk 51 Cassatie bij de Hoge Raad / 186
Hoofdstuk 52 Hardheidsclausule / 188
Hoofdstuk 53 Doelmatigheidsbepaling / 189

Deel IX Antimisbruikwetgeving / 191
Hoofdstuk 54 Een aantal begrippen / 193
Hoofdstuk 55 Ketenaansprakelijkheid / 197
Hoofdstuk 56 Uitzonderingen op de ketenaansprakelijkheid / 199
Hoofdstuk 57 Hoe kan de aannemer zijn risico beperken? / 202
Hoofdstuk 58 Administratie van de aannemer / 210
Hoofdstuk 59 Buitenlandse (onder)aannemers / 211
Hoofdstuk 60 Het inlenen van arbeidskrachten / 212
Hoofdstuk 61 Het depotstelsel / 218
Hoofdstuk 62 Bestuurdersaansprakelijkheid / 220
Hoofdstuk 63 Betalingsonmacht / 222
Hoofdstuk 64 Formele aspecten / 223
Hoofdstuk 65 Wet aanpak schijnconstructies (WAS) / 227

Deel X Bijlagen / 231
Bijlage 1 Loonbelastingverklaring studenten/scholieren / 233
Bijlage 2 Model Loonstaat / 235
Bijlage 3 Aanvraag g-rekening / 236
Bijlage 4 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019 / 240
Bijlage 5 Eindheffing 2019 / 241
Bijlage 6 Afdrachtverminderingen algemeen / 244
Bijlage 7 Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen / 245
Bijlage 8 Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters / 247
Bijlage 9 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden / 248
Bijlage 10 Premies werknemersverzekeringen / 249
Bijlage 11 Overige bedragen voor 2019 / 250
Bijlage 12 Minimumloon per 1 januari 2019 / 251
Bijlage 13 Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen / 254
Bijlage 14 Voorbeelden van bezwaarschriften en beroepschriften / 261
Bijlage 15 Jaaropgaaf 2018 / 264
Bijlage 16 Melding Loonheffingen / 265
Bijlage 17 Voorbeeldafspraak gebruik bestelauto / 270
Bijlage 18 Melding overdracht activiteiten / 275
Bijlage 19 Pensioenbesluit / 278
Bijlage 20 Overzicht normen werkkostenregeling 2019 / 305
Bijlage 21 Sectorpremies 2019 / 306
Bijlage 22 Sectorale premies 2019 / 311
Bijlage 23 Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies / 317

Deel XI / 323

Alfabetisch register / 325

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Loonheffingengids 2019