Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2020

Specificaties
Paperback, 592 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013157031
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013157031
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In dit zakboek vindt u gemakkelijk en snel informatie over onder meer uw bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Zowel strafvordering als strafrecht worden praktisch, overzichtelijk en in helder taalgebruik samengevat. Een essentieel naslagwerk bij de studie en het uitvoeren van uw dagelijkse werkzaamheden.

Als opsporingsambtenaar stuit u dagelijks op tal van praktijkvragen, bijvoorbeeld over de controle van voertuigen, terreurbevoegdheden op straat en geweld tegen de politie. Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar biedt hierop praktische antwoorden. Dankzij de omvangrijke inhoudsopgave en index vindt u snel wat u zoekt.

Daarnaast vindt u veel tips voor het onderzoek en het opmaken van het proces-verbaal. Zo kunt u meer zaken in minder tijd beter afwerken. Resultaat: minder verzoeken om aanvullend proces-verbaal, minder aanhoudingen op zitting om de zaak verder uit te zoeken en minder vrijspraken en niet-ontvankelijkheden. Deze uitgave is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier.

Strafvordering en Strafrecht
De uitgave beslaat zowel strafvordering als het strafrecht. Op het gebied van strafvordering vindt u onder meer informatie over opsporingsbevoegdheden, de verdachte en bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en andere wetgeving zoals de Opiumwet, WWM, WVW, WED, Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht. Op het gebied van strafrecht krijgt u tips voor de juridische verwerking van veelvoorkomende misdrijven en het proces-verbaal, algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht, alsook veelvoorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW.

Actuele wetswijzigingen
In deze 2020-editie vindt u tal van wetswijzigingen verwerkt, waaronder:
Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten, met onder meer:
- strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (nieuw art. 5a WVW);
- verruiming 'roekeloosheid';
- vh toegelaten op verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW), behalve bij uitsluitend schade (art. 67 Sv);
- wijziging strafbaarstellingen WVW (art. 175 t/m 177 WVW).

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen, met onder meer:
- strafbaarstelling misbruik seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr);
- strafbaarstelling hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr);
- wijziging strafverzwarende omstandigheden diefstal (art. 311 Sr).
- 'Heling’ gegevens (art. 139g Sr, ook genoemd als vh-misdrijf in art. 67 Sv).
- Brengen verboden voorwerpen binnen inrichting (art. 429a Sr).
- Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, ter vervanging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
- Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.
- Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

Actuele jurisprudentie
Uiteraard vindt u ook de jurisprudentie uit 2019 over strafrecht en strafvordering verwerkt. Voor strafrecht vindt u onder meer jurisprudentie over mishandeling, huisvredebreuk, computervredebreuk, openlijk geweld, plofkraak, wederspannigheid, belediging, beïnvloeding getuige, hennepteelt, WWM en WVW. Op het gebied van strafvordering vindt u rechtspraak over consultatie- en verhoorbijstand, tolk en vertaling, geweldgebruik door politie, veiligheidsfouillering, plaatsen duim verdachte op smartphone, strotten ter ibn en voor veiligheid verdachte en art. 5 WAHV (aanstonds vaststellen wie bestuurder motorrijtuig is).

Specificaties

ISBN13:9789013157031
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:592
Druk:1
Verschijningsdatum:28-2-2020

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
GEBRUIKTE LITERATUUR 17
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 18

1 DE OPSPORINGSAMBTENAAR
1.1 Algemeen opsporingsambtenaar 19
1.2 KMar 21
1.3 Bijzondere opsporingsdiensten 22
1.4 Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) 24
1.5 HulpOvJ’s 29

2 DE VERDACHTE
2.1 Definiëring begrip verdachte 30
2.2 Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.) 30
2.3 Overige jurisprudentie verdachte / verdenking 32
2.4 Rechtsbijstand verdachte 37
2.5 Recht op vrij verkeer/beperking 47
2.6 Verhoor verdachte 47
2.7 Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever) 51
2.8 Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen) 53
2.9 Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte 54
2.10 Processtukken en recht op inzage 54
2.11 Jeugdige verdachten 55
2.12 HALT 56
2.13 Onschuldbeginsel, zelfincriminatie, plichten verdachte 56
2.14 Medische verzorging van de verdachte 57
2.15 Vroeghulp door reclasseringswerker 57
2.16 Het slachtoffer 57

3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN
3.1 Inleiding dwangmiddelen 58
3.2 Opsporen / vervolgen / stuiten verjaring 59
3.3 Dwangmiddelen en toestemming 59
3.4 Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet) 61
3.5 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 62
3.6 Subsidiariteit en proportionaliteit 62
3.7 Onrechtmatig optreden opsporingsambtenaar/onrechtmatig bewijs 62
3.8 De Nationale ombudsman (N.o.) 63
3.9 Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) 63
3.10 Niet-ontvankelijkheid van het OM 64
3.11 Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs 64
3.12 Het pv 65
3.13 Verschoningsgerechtigden 66
3.14 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 67
3.15 Ordehandhaving bij ambtsverrichtingen (art. 124 Sv) 68
3.16 Herhaalde toepassing dwangmiddelen 71
3.17 Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa 71
3.18 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsp. ambtenaren 80
3.19 Confrontatie / identificatie / herkenning 81
3.20 Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit 87
3.21 Legitimatieplicht ambtenaar 88
3.22 Wet op de identificatieplicht (Wid) 88
3.23 Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet) 95
3.24 Gegevensverstr. uit pers. registraties (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg/enz.) 95
3.25 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 103
3.26 Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig 108
3.27 Klachten over politieoptreden 116
3.28 CI en TCI 117
3.29 Toezeggingen door opsporingsambtenaar 117
3.30 Fotograferen van verdachte tijdens of kort na aanhouding 117
3.31 Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie 117
3.32 Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 117
3.33 Huiselijk geweld en kindermishandeling 118
3.34 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s 119
3.35 Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden 119
3.36 Filmen/fotograferen van opsp. ambt. / publiceren opnames 119

4 DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID
4.1 Inleiding dwangmiddelen persoonlijke vrijheid 121
4.2 Staande houden 121
4.3 Aanhouden, algemeen 123
4.4 Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad 126
4.5 Aanhouding heterdaad 128
4.6 Aanhouding buiten heterdaad 129
4.7 Misdrijven waarvoor vh is toegelaten 131
4.8 Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang 134
4.9 Doorzoeken plaatsen ter aanhouding 134
4.10 Tabellen aanhouding 136
4.11 Voorgeleiding 137
4.12 Afzien van voorgeleiding 138
4.13 Ophouden voor onderzoek 139
4.14 Ophouden ter identificatie 141
4.15 Ivs (inclusief verlenging) 142
4.16 Voorwaarden voor ivs 143
4.17 Vh-feit als voorwaarde voor ivs 144
4.18 Belang van het onderzoek 144
4.19 Einde ivs 145
4.20 In kennis stellen familie/huisgenoot/consulaat, bezoek verdachte 145
4.21 Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC 146
4.22 Maatregelen in het belang van het onderzoek of de orde 147
4.23 Tabel ivs 150
4.24 Tabellen staande houden t/m verlenging ivs 150
4.25 Vh: algemeen, voorwaarden, uitvoerbaarheid, ingangstijdstip, duur 151
4.26 Misdrijven waarvoor vh mogelijk is 152
4.27 Gronden vh 152
4.28 Ibs 156
4.29 Gevangenhouding en gevangenneming 157
4.30 Schorsing van vh 157
4.31 Waterdichte schottentheorie 158
4.32 Aanhouden veroordeelde voor niet naleven voorwaarde(n) 158
4.33 Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht 159
4.34 Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde 159
4.35 Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012) 159
4.36 Wet tijdelijk huisverbod 159
4.37 Tabellen vh 160

5 DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT
5.1 Inleiding/overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit 164
5.2 Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 165
5.3 Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 168
5.4 Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 169
5.5 Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen 171
5.6 DNA-onderzoek 175
5.7 Besluit en regeling DNA-onderzoeken 178
5.8 Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken 178
5.9 Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte 179
5.10 Ibn aangetroffen voorwerpen 181
5.11 Waarschuwing 181
5.12 Aanleggen van handboeien 181
5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 182
5.14 Middelenonderzoek geweldplegers 184
5.15 Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit 187

6 DWANGMIDDELEN VOORWERPEN
6.1 Ibn algemeen / definitie 190
6.2 Voorwaarden ibn 191
6.3 Klassiek beslag: de vatbaarheid 191
6.4 Waarheidsvinding strafbaar feit 191
6.5 Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel 192
6.6 Verbeurdverklaring 192
6.7 Onttrekking aan het verkeer 193
6.8 Klassiek beslag: de bevoegdheid 194
6.9 Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) 194
6.10 Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 199
6.11 Plaatsen doorzoeking art. 97 Sv 200
6.12 Ibn tijdens schouw 200
6.13 Bevoegdheden RC 200
6.14 Tabel klassiek beslag 201
6.15 Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken 202
6.16 Toepassingsbereik art. 36e Sr 203
6.17 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 203
6.18 Voorwaarden conservatoir beslag 204
6.19 Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv) 204
6.20 Conservatoir beslag: de bevoegdheid 205
6.21 Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC 205
6.22 Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo 206
6.23 Tabel conservatoir beslag 206
6.24 Vormvoorschriften ibn 206
6.25 Ibn in een woning (art. 99 Sv) 207
6.26 Beslag/doorzoeken: prof. versch. recht (art. 98 en 125l Sv) 207
6.27 Dringende noodzakelijkheid bij ibn 208
6.28 Omschrijving ‘met zich voeren’ (art. 95 Sv) 209
6.29 Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv) 209
6.30 Beslag: beëindiging, bewaring en beklag 209
6.31 Strafbepalingen beslag 210
6.32 Ibn in het kader van de Politiewet 2012 210
6.33 Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang 210
6.34 Onderzoek aan/in in beslag genomen voorwerpen 213
6.35 Overige jurisprudentie ibn 214
6.36 Tabellen ibn: doorzoeken ter ibn of ter vastlegging gegevens 215
6.37 Stappenschema ibn 220
6.38 Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv 221

7 DWANGMIDDELEN PLAATSEN
7.1 Inleiding dwangmiddelen plaatsen 222
7.2 Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 222
7.3 Wettekst Awbi met bespreking 223
7.4 Plaats/woning 229
7.5 Meerdere woningen in één pand 232
7.6 Betreden/binnentreden 233
7.7 De bewoner(s) 233
7.8 Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 233
7.9 Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden 234
7.10 Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012) 235
7.11 Proportionaliteit bij binnentreden 236
7.12 Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving 236
7.13 Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 238
7.14 Overige jurisprudentie binnentreden 239
7.15 Tabellen dwangmiddelen plaatsen 240

8 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN
8.1 Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 244
8.2 Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden 244
8.3 Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden 245
8.4 Stelselmatige observatie 247
8.5 Tabel stelselmatige observatie (titel IVa en V) 250
8.6 Pseudokoop en pseudodienstverlening 251
8.7 Vorderen gegevens 252
8.8 Opsporing terroristisch misdr. (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc) 260
8.9 Opsporingsonderzoek op internet / social media 264

9 OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV
9.1 Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i Sv e.v.) 265
9.2 Schouw 265
9.3 Aangifte / klacht / vervolgingsuitsluitingsgrond 265

10 BIJZONDERE WETTEN
10.1 Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing 271
10.2 Algemene wet bestuursrecht: toezicht en bestuursdwang 271
10.3 Samenloop toezicht/controle en opsporing 279
10.4 Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden 281
10.5 APV’s: inbrekerswerktuigen / hulpmiddelen winkeldiefstal 282
10.6 Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994 288
10.7 Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994 289
10.8 Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer 297
10.9 Rijverbod 297
10.10 Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994 298
10.11 Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994 300
10.12 Defect ademanalyseapparaat 302
10.13 Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek 302
10.14 Besturen / poging / aanstalten maken 302
10.15 Overige jurisprudentie alcoholwetgeving 304
10.16 Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed 304
10.17 Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh 304
10.18 WWM 305
10.19 Overige jurisprudentie WWM 314
10.20 Opiumwet 314
10.21 Overige jurisprudentie Opiumwet 317
10.22 WED 322
10.23 Algemene douanewet 323
10.24 Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen 324
10.25 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 324

11 VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT / ZSM
11.1 Inleiding 329
11.2 ZSM 329
11.3 Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen 329
11.4 Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale zakboeken 330
11.5 Wetten.nl: altijd actueel en terugkijken in geschiedenis mogelijk 330
11.6 Bewijsrecht 330
11.7 Algemene tips voor beoordelen zaak 332
11.8 Beeldmateriaal 332
11.9 Betreden woning 332
11.10 Vormverzuim (onrechtmatig verkregen bewijs) 333
11.11 Klachtmisdrijven/vervolgingsuitsluitingsgrond 333
11.12 Check opsporingsbevoegdheid buitengewoon opsp. ambtenaar 334
11.13 Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz. 335

12 OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ.
12.1 Gevolgs- en gedragsdelicten 336
12.2 Commissie- en omissiedelicten 336
12.3 Aflopende en voortdurende delicten 336
12.4 Kwaliteitsdelicten 336
12.5 Tijd en plaats van het delict 337
12.6 Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 337
12.7 Opzet 337
12.8 Schuld 340
12.9 Wederrechtelijkheid 340
12.10 Voorbedachte raad 341
12.11 Geobjectiveerde bestanddelen 341
12.12 Strafuitsluitingsgronden: inleiding 342
12.13 Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr) 343

13 POGING, VOORBEREIDING EN DEELNEMING
13.1 Inleiding 346
13.2 Poging (art. 45 Sr) 346
13.3 Voorbereiding (art. 46 Sr) 347
13.4 Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr) 350
13.5 Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr) 350
13.6 Deelneming (daders en medeplichtigen) 351
13.7 Plegen (art. 47 Sr) 352
13.8 Doen plegen (art. 47 Sr) 352
13.9 Medeplegen (art. 47 Sr) 352
13.10 Uitlokken (art. 47 Sr) 354
13.11 Medeplichtigheid (art. 48 Sr) 355
13.12 Verschillen tussen enige vormen van deelneming 357
13.13 Deelneming aan deelneming 358

14 BETEKENIS VAN SOMMIGE UITDRUKKINGEN
14.1 Gegevens (art. 80quinquies Sr) 359
14.2 Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr) 359
14.3 Plegen van geweld (art. 81 Sr) 359
14.4 Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr) 360
14.5 Ambtenaren (art. 84 Sr) 362
14.6 Inklimming (art. 89 Sr) 363
14.7 Valse sleutels (art. 90 Sr) 363
14.8 Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr) 364
14.9 Discriminatie (art. 90quater Sr) 364

15 MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE
15.1 Opruiing (art. 131 Sr) 366
15.2 Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr) 367
15.3 Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr) 372
15.4 Gebruik verborgen camera (art. 139f Sr) 373
15.5 Heling gegevens (art. 139g Sr) 373
15.6 Misbruik van seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr) 375
15.7 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) 377
15.8 Gelegenheid/enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr) 382
15.9 Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr) 382
15.10 Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr) 383
15.11 Grafschennis (art. 149 Sr) 384

16 MISDRIJVEN WAARDOOR DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN OF GOEDEREN IN GEVAAR WORDT GEBRACHT
16.1 Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 386
16.2 Brand enz. door schuld (art. 158 Sr) 388
16.3 Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr) 388
16.4 Vernieling gebouw (art. 170 Sr) 389
16.5 Vernieling gebouw door schuld (art. 171 Sr) 390

17 MISDRIJVEN TEGEN OPENBAAR GEZAG EN MEINEED
17.1 Ambtsdwang (art. 179 Sr) 391
17.2 Wederspannigheid (art. 180 Sr) 392
17.3 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr) 397
17.4 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr) 397
17.5 Niet voldoen aan bevel, beletten/belemm./verijd. (art. 184 Sr) 398
17.6 Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr) 402
17.7 Deelnemen aan samenscholing (art. 186 Sr) 404
17.8 Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr) 405
17.9 Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr) 406
17.10 Meineed (art. 207 Sr) 408

18 VALS GELD
18.1 Inleiding 411
18.2 Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr) 411
18.3 Vals geld uitgeven, ontvangen, enz. (art. 209 Sr) 411
18.4 Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr) 413

19 VALSHEID MET GESCHRIFTEN, GEGEVENS EN BIOMETRISCHE KENMERKEN
19.1 Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 414
19.2 Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) 416
19.3 Identific. persoonsgegevens van ander misbruiken (art. 231b Sr) 418

20 BELEDIGING
20.1 Inleiding 419
20.2 Smaad(schrift) (art. 261 Sr) 420
20.3 Laster (art. 262 Sr) 422
20.4 Eenvoudige belediging (art. 266 Sr) 422
20.5 Belediging openbaar gezag, enz. (art. 267 Sr) 424
20.6 Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 428
20.7 Belediging meestal klachtdelict (art. 269 Sr) 429

21 MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID
21.1 Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) 430
21.2 Dwang (art. 284 Sr) 430
21.3 Bedreiging (art. 285 Sr) 431
21.4 Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr) 436
21.5 Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 437

22 MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN
22.1 Doodslag (art. 287 Sr) 442
22.2 Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr) 444
22.3 Moord (art. 289 Sr) 445

23 MISHANDELING EN VEROORZAKEN DOOD OF ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOR SCHULD
23.1 Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) 447
23.2 Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) 449
23.3 Zware mishandeling (art. 302 Sr) 449
23.4 Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr) 450
23.5 Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr) 451
23.6 Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr) 453
23.7 Dood door schuld (art. 307 Sr) 455
23.8 Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) 457

24 DIEFSTAL EN STROPERIJ
24.1 Diefstal (art. 310 Sr) 460
24.2 Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr) 466
24.3 Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 469
24.4 Stroperij (art. 314 Sr) 472
24.5 Gekwalificeerde stroperij (art. 315 Sr) 472
24.6 Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr) 473

25 AFPERSING EN AFDREIGING
25.1 Afpersing (art. 317 Sr) 474
25.2 Afdreiging (art. 318 Sr) 476
25.3 Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr) 477

26 VERDUISTERING
26.1 Verduistering (art. 321 Sr) 478
26.2 Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 481
26.3 Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr) 482
26.4 Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr) 482
26.5 Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr) 482

27 BEDROG
27.1 Oplichting (art. 326 Sr) 483
27.2 Flessentrekkerij (art. 326a) 493
27.3 Online handelsfraude (internetoplichting ) (art. 326e Sr) 494
27.4 Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr) 495

28 VERNIELING
28.1 Inleiding 496
28.2 Vernieling (art. 350 Sr) 497
28.3 Vernieling van gebouw of (lucht)vaartuig (art. 352 Sr) 499
28.4 Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr) 499
28.5 Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr) 499

29 BEGUNSTIGING
29.1 Inleiding 501
29.2 Opzetheling (art. 416 Sr) 501
29.3 Gewoonteheling (art. 417 Sr) 505
29.4 Schuldheling (art. 417bis Sr) 506

30 WITWASSEN 508

31 OVERTREDINGEN
31.1 Inleiding 509
31.2 Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr) 509
31.3 Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr) 510
31.4 Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr) 512
31.5 Hinderlijk volgen op openbare weg (art. 426bis Sr) 513
31.6 Hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr) 513
31.7 Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr) 515
31.8 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr) 516
31.9 Burengerucht (art. 431 Sr) 517
31.10 Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435,4 Sr) 518
31.11 Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr) 518
31.12 Verboden handel (437bis Sr) 520
31.13 Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr) 521
31.14 Gebruik verborgen camera in publiek toeg. plaats (art. 441b Sr) 521
31.15 Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr) 523
31.16 Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr) 524
31.17 Openbare dronkenschap (art. 453 Sr) 524
31.18 Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 525

32 OPIUMWET
32.1 Inleiding 526
32.2 Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet) 526
32.3 Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet) 527
32.4 Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet) 529
32.5 Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet) 529
32.6 Toezichthouders (art. 8j Opiumwet) 530
32.7 Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet) 530
32.8 Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet) 530
32.9 Strafbaarstelling (art. 10 Opiumwet) 530
32.10 Voorbereiden/bevorderen Ow-misdrijven (art. 10a Ow) 531
32.11 Strafbaarstelling (art. 11 Opiumwet) 532
32.12 Vergemakkelijking illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) 533
32.13 Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet) 533
32.14 Overtreding/misdrijf; toepasselijkheid in NL (art. 13 Opiumwet) 533
32.15 Gemeentelijke strafbepalingen 534
32.16 Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen 534
32.17 Jurisprudentie algemeen 534

33 WET WAPENS EN MUNITIE
33.1 Inleiding 537
33.2 Definities (art. 1 WWM) 537
33.3 Categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM) 539
33.4 Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM) 543
33.5 Art. 3a t/m 8 WWM 543
33.6 Verbodsbepalingen categorie I (art. 13 WWM) 543
33.7 Verbodsbepalingen voorhanden hebben cat. II, III en IV (art. 26 WWM) 546
33.8 Verbodsbepalingen dragen cat. II, III en IV (art. 27 WWM) 547
33.9 Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM) 548
33.10 Strafbaarstellingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM) 548
33.11 Regeling wapens en munitie (RWM) / Speelgoedrichtlijn 550
33.12 Overige jurisprudentie Wet wapens en munitie 553
33.13 Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC 553

34 WEGENVERKEERSWET 1994
34.1 Inleiding WVW 554
34.2 Definities (weg/verkeer) (art. 1 onder b WVW 1994) 554
34.3 Gevaar en hinder (art. 5 WVW 1994) 555
34.4 Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW 1994) 557
34.5 Dood en letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994) 560
34.6 Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) 560
34.7 Besturen onder invloed (art. 8 WVW 1994) 565
34.8 Besturen tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994) 565
34.9 Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994) 567
34.10 Joyriding (art. 11 WVW 1994) 567
34.11 Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994) 568
34.12 Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994) 569
34.13 Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 569
34.14 Strafbaarstelling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994) / vh 570
34.15 Ontz. besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994) 571

REGISTER 572

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2020