Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2020

Specificaties
Paperback, 584 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013157055
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Strafrecht algemeen
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013157055
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Als hulpofficier van justitie kunt u niet zonder actueel naslagwerk van het strafrecht. In het Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2020 vindt u overzichtelijke, betrouwbare en praktijkgerichte informatie over veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en index, zodat u doelgericht vindt wat u zoekt. Met deze insteek helpt de uitgave u als hulpofficier sneller zaken af te werken. Bovendien voorkomt u vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat u minder werk opnieuw of achteraf alsnog hoeft te doen.

Dit zakboek bevat onder andere:
- Algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht.
- Veel voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW.
- Tips voor de juridische verwerking van veel voorkomende misdrijven.
- Tips voor het onderzoek en het proces-verbaal.

Ook voor specialisten in de opsporing
Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing.

Actuele informatie Strafrecht
Uiteraard zijn ook nu weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie in dit zakboek verwerkt. Nieuwe paragrafen zijn toegevoegd en vele paragrafen zijn herschreven.

Actuele wetswijzigingen
In deze 2020-editie vindt u veel wetswijzigingen verwerkt, zoals:
Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten, met onder meer:
- strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (nieuw art. 5a WVW);
- verruiming 'roekeloosheid';
- vh toegelaten op verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW), behalve bij uitsluitend schade (art. 67 Sv);
- wijziging strafbaarstellingen WVW (art. 175 t/m 177 WVW).
Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen, met onder meer:
- strafbaarstelling misbruik seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr);
- strafbaarstelling hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr);
- wijziging strafverzwarende omstandigheden diefstal (art. 311 Sr);
- brengen verboden voorwerpen binnen inrichting (art. 429a Sr).
Computercriminaliteit III, met onder meer:
- overnemen opgeslagen niet-openbare gegevens (art. 138c Sr);
- wijziging gebruik verborgen camera in woning, enz. (art. 139f Sr);
- 'heling’ gegevens (art. 139g Sr, ook genoemd als vh-misdrijf in art. 67 Sv);
- verruiming strafbaarstellingen verleiden minderjarigen tot ontucht (art. 248a Sr) en grooming (art. 248e Sr) (lokpuber);
- verruiming strafbaarstelling online handelsfraude (op internet aanbieden van goederen/diensten, zonder bedoeling te leveren) (art. 326e Sr, ook genoemd als grond voor vh in art. 67a Sv).

Actuele jurisprudentie
Uiteraard is ook jurisprudentie uit 2019 verwerkt, onder meer over mishandeling, huisvredebreuk, computervredebreuk, openlijk geweld, plofkraak, wederspannigheid, zedenmisdrijven, belediging, mensenhandel, beïnvloeding getuige, witwassen, hennepteelt, WWM (speelgoedrichtlijn), WVW (art. 5 en 6), enz.

Specificaties

ISBN13:9789013157055
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:584
Druk:1
Verschijningsdatum:26-2-2020

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN 7
GEBRUIKTE LITERATUUR 23
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 24

1 VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT / ZSM
1.1 Inleiding 25
1.2 ZSM 25
1.3 Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen 25
1.4 Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale zakboeken 26
1.5 Wetten.nl: actueel en terugkijken in geschiedenis 26
1.6 Bewijsrecht 26
1.7 Algemene tips voor beoordelen zaak 28
1.8 Voorvragen 28
1.9 Beeldmateriaal 30
1.10 Betreden woning 30
1.11 Vormverzuim (onrechtmatig verkregen bewijs) 30
1.12 Art. 63 Sr (in rekening brengen eerdere veroordeling) 30
1.13 Klachtmisdrijven/vervolgingsuitsluitingsgrond 31
1.14 Check opsporingsbevoegdheid buitengewoon opsp. ambtenaar 32
1.15 Beoordeel welke tenlastelegging past bij casus/pv 33
1.16 Moeilijke tenlasteleggingen 33
1.17 Twijfel mogelijk over voltooid zijn feit? 33
1.18 Twijfel mogelijk over medeplegen? 33
1.19 Efficiënt ten laste leggen 33
1.20 Maximaal vijf feiten uitgewerkt op dagvaarding 34
1.21 Leesbaarheid/begrijpelijkheid tenlastelegging en periodes 34
1.22 Poging verkeerd en goed tenlastegelegd 34
1.23 Meer overzicht in concept-tenlastelegging 35
1.24 Verfeitelijken 36
1.25 Diefstal/verduistering/heling 36
1.26 Opiumwet / hennepkwekerij 37
1.27 Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz. 37

2 OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ.
2.1 Gevolgs- en gedragsdelicten 38
2.2 Commissie- en omissiedelicten 38
2.3 Aflopende en voortdurende delicten 38
2.4 Kwaliteitsdelicten 39
2.5 Tijd en plaats van het delict 39
2.6 Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 39
2.7 Opzet 42
2.8 Schuld 57
2.9 Wederrechtelijk 57
2.10 Voorbedachte raad 58
2.11 Geobjectiveerde bestanddelen 61
2.12 Strafuitsluitingsgronden: inleiding 61
2.13 Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr) 63

3 POGING, VOORBEREIDING EN DEELNEMING
3.1 Inleiding 72
3.2 Poging (art. 45 Sr) 72
3.3 Voorbereiding (art. 46 Sr) 74
3.4 Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr) 78
3.5 Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr) 79
3.6 Deelneming (daders en medeplichtigen) 82
3.7 Plegen (art. 47 Sr) 83
3.8 Doen plegen (art. 47 Sr) 83
3.9 Medeplegen (art. 47 Sr) 84
3.10 Uitlokken (art. 47 Sr) 93
3.11 Medeplichtigheid (art. 48 Sr) 95
3.12 Verschillen tussen enige vormen van deelneming 99
3.13 Deelneming aan deelneming 99
3.14 Daderschap: rechtspersonen, opdracht-/leidinggever (art. 51 Sr) 100
3.15 Daderschap: publiekrechtelijke rechtspersoon 103
3.16 Functioneel daderschap 104

4 BETEKENIS VAN SOMMIGE UITDRUKKINGEN
4.1 Gegevens (art. 80quinquies Sr) 105
4.2 Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr) 105
4.3 Plegen van geweld (art. 81 Sr) 106
4.4 Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr) 106
4.5 Van het leven beroven (art. 82a Sr) 112
4.6 Terroristisch misdrijf (art. 83 Sr) 112
4.7 Terroristisch oogmerk (art. 83a Sr) 112
4.8 Misdrijf ter voorb./makkelijk maken terr. misdrijf (art. 83b Sr) 113
4.9 Ambtenaren (art. 84 Sr) 113
4.10 Inklimming (art. 89 Sr) 114
4.11 Valse sleutels (art. 90 Sr) 114
4.12 Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr) 115
4.13 Discriminatie (art. 90quater Sr) 116
4.14 Toepasselijkheid bepalingen uit eerste boek Sr (art. 91 Sr) 116

5 MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE
5.1 Inleiding 118
5.2 Opruiing (art. 131 Sr) 118
5.3 Verspreiding opruiend geschrift (art. 132 Sr) 121
5.4 Aanbieden medeplichtigheid (art. 133 Sr) 122
5.5 Verspreiding aanbod tot medeplichtigheid (art. 134 Sr) 122
5.6 Gelegenheid, enz. verschaffen tot terr. misdrijf (art. 134a Sr) 122
5.7 Belediging groep mensen (art. 137c Sr) 123
5.8 Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 137d Sr) 128
5.9 Verspreiding discriminatie (art. 137e Sr) 129
5.10 Steunverlening discriminatie (art. 137f Sr) 132
5.11 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (art. 137g Sr) 132
5.12 Ontzetting uit beroep (art. 137h Sr) 133
5.13 Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr) 133
5.14 Kraken (art. 138a Sr) 141
5.15 Computervredebreuk (art. 138ab Sr) 144
5.16 Belemmering toegang/gebr. geautomatis. werk (art. 138b Sr) 145
5.17 Overnemen opgeslagen niet-openbare gegevens (art. 138c Sr) 146
5.18 Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr) 148
5.19 Plaatsen opname/aftap/afluisterapparatuur (art. 139d Sr) 149
5.20 Gebruik verborgen camera (art. 139f Sr) 150
5.21 Heling gegevens (art. 139g Sr) 151
5.22 Misbruik van seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr) 152
5.23 Deelneming aan crim. org. / verboden rechtspers. (art. 140 Sr) 155
5.24 Deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr) 158
5.25 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) 159
5.26 Gelegenheid/enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr) 168
5.27 Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr) 168
5.28 Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr) 170
5.29 Grafschennis (art. 149 Sr) 170
5.30 Onttrekken lijk aan nasporing (art. 151 Sr) 172

6 MISDRIJVEN WAARDOOR DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN OF GOEDEREN IN GEVAAR WORDT GEBRACHT
6.1 Inleiding 173
6.2 Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 173
6.3 Brand enz. door schuld (art. 158 Sr) 176
6.4 Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr) 176
6.5 Vernieling, enz. elektriciteitswerk (art. 161bis Sr) 177
6.6 Vernieling, enz. geautom. werk / werk telecom (art. 161sexies Sr) 179
6.7 Vernieling, enz. verkeerswerk (art. 162 Sr) 180
6.8 Vernieling, enz. verkeerswerk door schuld (art. 163 Sr) 181
6.9 Veroorzaken gevaar spoorweg- of luchtverkeer (art. 164 Sr) 182
6.10 Veroorzaken gevaar spoor/luchtverkeer schuld (art. 165 Sr) 183
6.11 Vernieling gebouw (art. 170 Sr) 183
6.12 Vernieling gebouw schuld (art. 171 Sr) 184
6.13 Verontreiniging bodem/lucht/oppervlaktewater (art. 173a Sr) 184
6.14 Verontr. bodem/lucht/oppervlaktewater schuld (art. 173b Sr) 185
6.15 Verkoop voor gezondheid schadelijke waren (art. 174 Sr) 185
6.16 Verkoop schadelijke waren door schuld (art. 175 Sr) 186

7 MISDRIJVEN TEGEN OPENBAAR GEZAG EN MEINEED
7.1 Omkoping ambtenaar (art. 177 Sr) 187
7.2 Gelijkstelling ambtenaren (art. 178a Sr) 189
7.3 Ambtsdwang (art. 179 Sr) 189
7.4 Wederspannigheid (art. 180 Sr) 190
7.5 Strafverzwaring ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr) 196
7.6 Strafverzwaring ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr) 197
7.7 Met ambtenaren gelijkgestelden (art. 183 Sr) 197
7.8 Niet voldoen aan bevel, beletten/belemm./verijd. (art. 184 Sr) 198
7.9 Opzettelijk handelen in strijd met gedragsaanwijzing (art. 184a Sr) 205
7.10 Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr) 205
7.11 Met ambtenaren gelijkgestelde personen (art. 185a Sr) 207
7.12 Deelnemen aan samenscholing (art. 186 Sr) 207
7.13 Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr) 209
7.14 Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr) 211
7.15 Bevrijding gedetineerde (art. 191 Sr) 214
7.16 Aanmatiging van rechten (art. 196 Sr) 215
7.17 Goederen onttrekken aan beslag (art. 198 Sr) 216
7.18 Verbreking zegel (art. 199 Sr) 217
7.19 Meineed (art. 207 Sr) 217

8 VALS GELD
8.1 Inleiding 220
8.2 Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr) 220
8.3 Vals geld uitgeven, ontvangen, enz. (art. 209 Sr) 221
8.4 Handelingen m.b.t. in omloop te brengen geld (art. 210 Sr) 222
8.5 Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr) 223
8.6 Stoffen/voorwerpen/gegevens tot vervalsen bestemd (art. 214 Sr) 223

9 VALSHEID MET GESCHRIFTEN, GEGEVENS EN BIOMETRISCHE KENMERKEN
9.1 Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 224
9.2 Valsheid in bijzondere geschriften (art. 226 Sr) 228
9.3 Valse opgave met authentieke akte (art. 227 Sr) 229
9.4 Niet naar waarheid gegevens verstrekken (art. 227a Sr) 230
9.5 Nalaten tijdig verstrekken van gegevens (art. 227b Sr) 230
9.6 Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) 231
9.7 Vervalsen biometr. kenmerken/persoonsgegevens (art. 231a Sr) 234
9.8 Identific. persoonsgegevens van ander misbruiken (art. 231b Sr) 236
9.9 Valse betaalpas of waardekaart (art. 232 Sr) 237
9.10 Stoffen/voorw. /gegevens tot vervalsen bestemd (art. 234 Sr) 239

10 MISDRIJVEN TEGEN DE ZEDEN
10.1 Inleiding 240
10.2 Schennis van de eerbaarheid (art. 239 Sr) 242
10.3 Afbeelding/voorwerp aanstotelijk voor eerbaarheid (art. 240 Sr) 245
10.4 Bescherming jeugdigen <16 jaar (art. 240a Sr) 246
10.5 Kinderpornografie (art. 240b Sr) 247
10.6 Verkrachting (art. 242 Sr) 257
10.7 Seksueel binnendr. bewusteloze/onmachtige/enz. (art. 243 Sr) 264
10.8 Seksueel binnendringen van iemand <12 jaar (art. 244 Sr) 267
10.9 Seksueel binnendringen van iemand <16 jaar (art. 245 Sr) 267
10.10 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr) 270
10.11 Ontucht met bewusteloze/onmachtige/<16j/enz. (art. 247 Sr) 273
10.12 Strafverzwaring (art. 248 Sr) 276
10.13 Verleiding van <18jarige tot ontucht (art. 248a Sr) 277
10.14 Ontucht met prostituee 16-18j (art. 248b Sr) 280
10.15 Aanwezigheid bij seksshow <18j (art. 248c Sr) 281
10.16 Seksuele corruptie (art. 248d Sr) 282
10.17 Grooming (art. 248e Sr) 284
10.18 Teweegbr./bevorderen ontucht door persoon <18j (art. 248f Sr) 287
10.19 Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen/enz. (art. 249 Sr) 287
10.20 Koppelarij (art. 250 Sr) 293
10.21 Bijkomende straf, ontzetting rechten/beroep (art. 251 Sr) 294
10.22 Bedwelmende drank (art. 252 Sr) 294
10.23 Ontuchtige handelingen met een dier (art. 254 Sr) 295
10.24 Porno tussen mens en dier (art. 254a Sr) 295

11 BELEDIGING
11.1 Inleiding 297
11.2 Smaad(schrift) (art. 261 Sr) 300
18 Inhoudsopgave
11.3 Laster (art. 262 Sr) 303
11.4 Bewijskracht vonnis (art. 265 Sr) 304
11.5 Eenvoudige belediging (art. 266 Sr) 304
11.6 Belediging openbaar gezag, enz. (art. 267 Sr) 307
11.7 Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 311
11.8 Belediging meestal klachtdelict (art. 269 Sr) 313
11.9 Smaad(schrift) jegens overledene (art. 270 Sr) 313
11.10 Verspreiding beledigend geschrift (art. 271 Sr) 314

12 MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID
12.1 Inleiding 315
12.2 Mensenhandel (art. 273f Sr) 315
12.3 Misbruik prostituee slachtoffer mensenhandel (art. 273g Sr) 324
12.4 Onttrekking minderjarige aan gezag/opzicht (art. 279 Sr) 325
12.5 Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) 328
12.6 Gijzeling (art. 282a Sr) 330
12.7 Vrijheidsberoving door schuld (art. 283 Sr) 330
12.8 Dwang (art. 284 Sr) 330
12.9 Bedreiging (art. 285 Sr) 332
12.10 Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr) 339
12.11 Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 342
12.12 Huwelijksdwang (art. 285c Sr) 346

13 MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN
13.1 Doodslag (art. 287 Sr) 348
13.2 Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr) 353
13.3 Moord (art. 289 Sr) 355
13.4 Kinderdoodslag (art. 290 Sr) 356
13.5 Kindermoord (art. 291 Sr) 357
13.6 Deelneming aan kinderdoodslag/moord (art. 292 Sr) 357
13.7 Levensbeëindiging op verzoek; euthanasie (art. 293 Sr) 358
13.8 Aanzetten tot en/of hulp bij zelfdoding (art. 294 Sr) 358

14 MISHANDELING EN VEROORZAKEN DOOD OF ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOR SCHULD
14.1 Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) 360
14.2 Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) 362
14.3 Zware mishandeling (art. 302 Sr) 363
14.4 Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr) 365
14.5 Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr) 365
14.6 Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr) 368
14.7 Dood door schuld (art. 307 Sr) 370
14.8 Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) 372
14.9 In uitoefening van ambt of beroep (art. 309 Sr) 375

15 DIEFSTAL EN STROPERIJ
15.1 Diefstal (art. 310 Sr) 376
15.2 Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr) 385
15.3 Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 388
15.4 Stroperij (art. 314 Sr) 391
15.5 Gekwalificeerde stroperij (art. 315 Sr) 392
15.6 Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr) 392

16 AFPERSING EN AFDREIGING
16.1 Afpersing (art. 317 Sr) 394
16.2 Afdreiging (art. 318 Sr) 397
16.3 Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr) 398

17 VERDUISTERING
17.1 Verduistering (art. 321 Sr) 399
17.2 Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 403
17.3 Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr) 404
17.4 Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr) 404
17.5 Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr) 405

18 BEDROG
18.1 Oplichting (art. 326 Sr) 406
18.2 Flessentrekkerij (art. 326a) 419
18.3 Listig gebruik maken van telecomdienst (art. 326c Sr) 420
18.4 Acquisitiefraude (art. 326d Sr) 421
18.5 Online handelsfraude (internetoplichting) (art. 326e Sr) 422
18.6 Benadeling verzekeraar door brand/enz. (art. 328 Sr) 424
18.7 Bedrog met merken en handelsnamen (art. 337 Sr) 424
18.8 Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr) 426

19 VERNIELING
19.1 Inleiding 427
19.2 Vernieling (art. 350 Sr) 428
19.3 Vernieling computergegevens (art. 350a Sr) 430
19.4 Vernieling computergegevens door schuld (art. 350b Sr) 431
19.5 Vernieling werken openbaar nut/landsverdediging (art. 351 Sr) 432
19.6 Vernieling van gebouw of (lucht)vaartuig (art. 352 Sr) 433
19.7 Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr) 434
19.8 Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr) 434
19.9 Vern. ter voorbereiding/makkelijk maken terr. misdrijf (art. 354a Sr) 434

20 BEGUNSTIGING
20.1 Inleiding 436
20.2 Opzetheling (art. 416 Sr) 436
20.3 Gewoonteheling (art. 417 Sr) 442
20.4 Schuldheling (art. 417bis Sr) 443

21 WITWASSEN
21.1 Inleiding 446
21.2 Opzettelijk witwassen (art. 420bis Sr) 448
21.3 Eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr) 458
21.4 Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) 460
21.5 Schuldwitwassen (art. 420quater Sr) 461
21.6 Eenvoudig schuldwitwassen (art. 420quarter.1) 462

22 OVERTREDINGEN
22.1 Inleiding 463
22.2 Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr) 463
22.3 Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr) 464
22.4 Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr) 467
22.5 Hinderlijk volgen op openbare weg (art. 426bis Sr) 468
22.6 Hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr) 468
22.7 Veiligheid verkeer (art. 427 Sr) 471
22.8 Brand zonder verlof (art. 428 Sr) 471
22.9 Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr) 472
22.10 Verboden voorwerpen brengen binnen inrichting/inst./afd. (art. 429a Sr) 473
22.11 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr) 474
22.12 Burengerucht (art. 431 Sr) 476
22.13 Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435,4 Sr) 477
22.14 Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr) 478
22.15 Verboden handel (437bis Sr) 480
22.16 Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr) 480
22.17 Namaken bankbiljet/munt/postzegel/reisdocu/enz. (art. 440 Sr) 480
22.18 Gebruik verborgen camera in publiek toeg. plaats (art. 441b Sr) 481
22.19 Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr) 483
22.20 Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr) 484
22.21 Nalaten hulpverlening bij levensgevaar (art. 450 Sr) 485
22.22 Openbare dronkenschap (art. 453 Sr) 485
22.23 Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 486

23 OPIUMWET
23.1 Inleiding 487
23.2 Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet) 487
23.3 Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet) 488
23.4 Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet) 491
23.5 Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet) 492
23.6 Recepten/bestellen middelen lijst I of II (art. 4 Opiumwet) 492
23.7 Toezichthouders (art. 8j Opiumwet) 493
23.8 Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet) 493
23.9 Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet) 493
23.10 Strafbaarstelling (art. 10 Opiumwet) 493
23.11 Voorbereiden/bevorderen Ow-misdrijven (art. 10a Ow) 494
23.12 Strafbaarstelling (art. 11 Opiumwet) 497
23.13 Vergemakkelijking illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) 499
23.14 Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet) 503
23.15 Overtreding/misdrijf; toepasselijkheid in NL (art. 13 Opiumwet) 503
23.16 Gemeentelijke strafbepalingen 504
23.17 Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen 504
23.18 Jurisprudentie algemeen 504
23.19 Jurisprudentie hennepkwekerij / diefstal elektriciteit 509

24 WET WAPENS EN MUNITIE
24.1 Inleiding 513
24.2 Definities (art. 1 WWM) 513
24.3 Categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM) 515
24.4 Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM) 519
24.5 Art. 3a t/m 7a WWM 519
24.6 In bewaring geven/nemen (art. 8 WWM) 519
24.7 Verbodsbepalingen categorie I (art. 13 WWM) 519
24.8 Verbodsbepalingen binnenkomen/uitgaan cat. II en III (art. 14 WWM) 524
24.9 Verbodsbepalingen vervoer cat. II en III (art. 22 WWM) 525
24.10 Verlof vervoer wapens/munitie cat. III (art. 24 WWM) 525
24.11 Verbodsbepalingen voorhanden hebben cat. II, III en IV art. 26 WWM) 525
24.12 Verbodsbepalingen dragen cat. II, III en IV (art. 27 WWM) 526
24.13 Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM) 526
24.14 Strafbaarstellingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM) 526
24.15 Regeling wapens en munitie (RWM) / Speelgoedrichtlijn 528
24.16 Overige jurisprudentie Wet wapens en munitie 532
24.17 Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC 532

25 WEGENVERKEERSWET 1994
25.1 Inleiding WVW 533
25.2 Definities (weg) (art. 1 onder b WVW 1994) 533
25.3 Gevaar en hinder (art. 5 WVW 1994) 534
25.4 Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW 1994) 537
25.5 Dood en letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994) 540
25.6 Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) 550
25.7 Besturen onder invloed (art. 8 WVW 1994) 554
25.8 Besturen tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994) 555
25.9 Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994) 557
25.10 Joyriding (art. 11 WVW 1994) 558
25.11 Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994) 558
25.12 Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994) 560
25.13 Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 560
25.14 Strafbaarstelling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994) / vh 561
25.15 Ontz. besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994) 564

REGISTER 566

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2020