Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.

Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2020

Specificaties
Paperback, 524 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013157079
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013157079
Dit product is niet meer leverbaar
32,50

Samenvatting

Wilt u als opsporingsambtenaar uw zaken beter en sneller kunnen afhandelen? Met dit zakboek beschikt u over alle actuele wet- en regelgeving die u nodig heeft voor uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden. De overzichtelijke structuur en index helpen u snel naar de wettekst die u zoek.

In het 'Zakboek Wetteksten voor de Algemeen en Buitengewoon Opsporingsambtenaar 2020' vindt u wet- en regelgeving die van belang is voor uw dagelijkse werk als opsporingsambtenaar. Deze 2020-editie bevat een volledig geactualiseerd overzicht, aangevuld met belangrijke wetsvoorstellen. Via een uitgebreide inhoudsopgave en index vindt u snel wat u zoekt. Wilt u zich verder in een onderwerp verdiepen? Via handige paragraafverwijzingen naar het Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar komt u snel tot de gewenste verdieping.

Actuele wetteksten voor de opsporingsambtenaar
Het zakboek bundelt belangrijke recente wetswijzigingen en -voorstellen waar u als opsporingsambtenaar mee te maken kunt krijgen. Zo heeft u gemakkelijk en snel de actuele stand van zaken binnen handbereik.

In het zakboek zijn onder meer de volgende wetswijzigingen verwerkt:
Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten:
- strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (nieuw art. 5a WVW);
- verruiming 'roekeloosheid';
- vh toegelaten op verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW), behalve bij uitsluitend schade (art. 67 Sv);
- wijziging strafbaarstellingen WVW (art. 175 t/m 177 WVW).

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen, waaronder:
- strafbaarstelling misbruik seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr);
- strafbaarstelling hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr);
- wijziging strafverzwarende omstandigheden diefstal (art. 311 Sr).
- Brengen verboden voorwerpen binnen inrichting (art. 429a Sr).
- Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, ter vervanging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
- Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.
- Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

Specificaties

ISBN13:9789013157079
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:524
Druk:1
Verschijningsdatum:26-2-2020

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 9

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN
1.1 EVRM 10
1.2 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 13
1.3 Grondwet 15
1.4 Politiewet 2012 17
1.5 Awbi 26
1.6 Awb 29
1.7 Wid 35
1.8 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 36
1.9 Beroepscode politie 49
1.10 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar 49

2 STRAFRECHT
2.1 Wetboek van Strafrecht 60
2.2 Wetboek van Strafvordering 143
2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 256
2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 259
2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 260
2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 265
2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 268
2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 274
2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 277
2.10 Besluit bloedtest in strafzaken ernstige besmettelijke ziekte 278

3 OPIUMWET 283

4 WAPENS EN MUNITIE
4.1 Wet wapens en munitie 291
4.2 Regeling wapens en munitie 304

5 VERKEER
5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 307
5.2 Wegenverkeerswet 1994 314
5.3 RVV 351
5.4 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 378
5.5 Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 386

6 WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN 389

7 WET MILIEUBEHEER 393

8 BURGERLIJK RECHT
8.1 BW, Boek 1 400
8.2 BW, Boek 3 402
8.3 BW, Boek 5 405
8.4 BW, Boek 6 407
8.5 BW, Boek 7 408
8.6 BW, Boek 8 408
8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 409

9 OVERIGE WETGEVING
9.1 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (vervallen) 412
9.2 Wet op de lijkbezorging 412
9.3 Wet bescherming persoonsgegevens 414
9.4 Wet politiegegevens 415
9.5 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 427
9.6 Wet tijdelijk huisverbod 428
9.7 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 431
9.8 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 432

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S
10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 433
10.2 Aanwijzing afpakken 433
10.3 Aanwijzing discriminatie 439
10.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling 444
10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 452
10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht 455
10.7 Instructie (voorheen Aanwijzing) ivs 460
10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 460
10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 464
10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 467
10.11 Aanwijzing Opiumwet 468
10.12 Aanwijzing voor de opsporing 479
10.13 Aanwijzing slachtofferrechten 487
10.14 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 496

REGISTER 505

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2020