Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2020

Specificaties
Paperback, 612 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013157093
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013157093
Onderdeel van serie Zakboek Hulpofficier Wetteksten
Dit product is niet meer leverbaar
30,-

Samenvatting

Dit zakboek bevat actuele wet- en regelgeving die van belang is voor u als hulpofficier of specialist in de opsporing. Het vormt hiermee een aanvulling op de zakboeken Strafvordering en Strafrecht voor de Hulpofficier. Via paragraafverwijzing bij de artikelen kunt u zich verder verdiepen in de zakboeken Strafvordering en Strafrecht.

Als hulpofficier van justitie of specialist in de opsporing heeft u te maken met uiteenlopende en dynamische rechtsgebieden. Het Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2020 helpt u hierbinnen uw weg te vinden in de actuele wet- en regelgeving. Het zakboek is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave en index, zodat u snel de informatie vindt die u zoekt.

Wilt u zich verder in een onderwerp verdiepen? Meer diepgaande informatie zoals bespreking van jurisprudentie, literatuur en Kamerstukken is te vinden via handige paragraafverwijzingen naar de Zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier.

Actuele wetteksten voor de hulpofficier
Uiteraard bevat dit zakboek belangrijke recente wetswijzigingen en -voorstellen waar u als hulpofficier of specialist in de opsporing mee te maken kunt krijgen. Zo heeft u gemakkelijk en snel de actuele stand van zaken binnen handbereik.

In het zakboek vindt u onder meer de volgende wetswijzigingen verwerkt:
- Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen. Deze is omvangrijk, complex en ingrijpend! Onder meer art. 556 en 565 Sv (betreden plaatsen) worden vervangen door nieuwe wetgeving.
- Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten, met onder meer:
- strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (nieuw art. 5a WVW);
- verruiming 'roekeloosheid';
- vh toegelaten op verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW), behalve bij uitsluitend schade (art. 67 Sv);
- wijziging strafbaarstellingen WVW (art. 175 t/m 177 WVW).
Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen, met onder meer:
- strafbaarstelling misbruik seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr);
- strafbaarstelling hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr);
- wijziging strafverzwarende omstandigheden diefstal (art. 311 Sr).
Computercriminaliteit III, met onder meer:
- opgeslagen niet openbare gegevens overnemen (art. 138c Sr);
- wijziging gebruik verborgen camera in woning, enz. (art. 139f Sr);
- 'heling’ gegevens (art. 139g Sr, ook genoemd als vh-misdrijf in art. 67 Sv);
- verruiming strafbaarstellingen verleiden minderjarigen tot ontucht (art. 248a Sr) en grooming (art. 248e Sr) (lokpuber);
- verruiming strafbaarstelling online handelsfraude (op internet aanbieden van goederen/diensten, zonder bedoeling te leveren) (art. 326e Sr, ook genoemd als grond voor vh in art. 67a Sv).
- Brengen verboden voorwerpen binnen inrichting (art. 429a Sr).
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, ter vervanging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
- Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

Specificaties

ISBN13:9789013157093
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:612
Druk:1
Verschijningsdatum:28-2-2020

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 10

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN
1.1 EVRM 11
1.2 Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO) 14
1.3 Beneluxverdrag grensoverschrijdend politieel optreden 20
1.4 Verdrag van Enschede (politiële samenwerking Duitsland) 29
1.5 Verdrag van Prüm 41
1.6 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 42
1.7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 44
1.8 Grondwet 46
1.9 Gemeentewet 48
1.10 Politiewet 2012 56
1.11 Awbi 65
1.12 Awb 68
1.13 Wid 74
1.14 Wet Nationale ombudsman 74
1.15 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 76
1.16 Beroepscode politie 89
1.17 Regeling hulpOvJ’s 2008 89

2 STRAFRECHT
2.1 Wetboek van Strafrecht 93
2.2 Wetboek van Strafvordering 177
2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 330
2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 333
2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 335
2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 339
2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 343
2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 349
2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 352
2.10 Besluit bloedtest in strafzaken ernstige besmettelijke ziekte 353
2.11 Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 358

3 OPIUMWET 361

4 WAPENS EN MUNITIE
4.1 Wet wapens en munitie 369
4.2 Regeling wapens en munitie 382

5 VERKEER
5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 386
5.2 Wegenverkeerswet 1994 393
5.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 430
5.4 Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 437

6 WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN 441

7 UITLEVERING EN OVERLEVERING
7.1 Uitleveringswet 445
7.2 Overleveringswet 447

8 BURGERLIJK RECHT
8.1 BW, Boek 1 458
8.2 BW, Boek 3 460
8.3 BW, Boek 5 463
8.4 BW, Boek 6 465
8.5 BW, Boek 7 466
8.6 BW, Boek 8 466
8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 467

9 OVERIGE WETGEVING
9.1 Wet veiligheidsregio’s 470
9.2 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (vervallen) 470
9.3 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verwijzing) 470
9.4 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (verwijzing) 470
9.5 Wet op de lijkbezorging 470
9.6 Wet militaire strafrechtspraak 473
9.7 Wet bescherming persoonsgegevens 476
9.8 Wet internationale misdrijven 476
9.9 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding 478
9.10 Wet politiegegevens 479
9.11 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 491
9.12 Wet tijdelijk huisverbod 493
9.13 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 496
9.14 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 497

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S
10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 498
10.2 Aanwijzing afpakken 498
10.3 Aanwijzing discriminatie 504
10.4 Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling 509
10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 517
10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht 520
10.7 Aanwijzing en instructie kinderpornografie 525
10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 534
10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 537
10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 540
10.11 Aanwijzing Opiumwet 541
10.12 Aanwijzing voor de opsporing 552
10.13 Aanwijzing slachtofferrechten 560
10.14 Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / deskundigenonderzoek 570
10.15 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 578
10.16 Aanwijzing zeden 585

REGISTER 594

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2020