Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2020

Specificaties
Paperback, 668 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013157116
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013157116
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

In de 30e editie van dit zakboek vindt u de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen zorgen ervoor dat u de informatie direct kunt toepassen. Zo kunt u uw zaken goed en efficiënt afhandelen.

Als hulpofficier van justitie heeft u het liefst zo min mogelijk te maken met verzoeken om aanvullend proces-verbaal, aanhoudingen op zitting om de zaak verder uit te zoeken en vrijspraken of niet-ontvankelijkheden. Het Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2020 helpt u daarbij.

Met zijn honderden praktijkcasussen, handige tabellen, stappenschema’s en een omvangrijke inhoudsopgave en index, stelt dit zakboek u in staat de bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetten diep te doorgronden.

Op praktische wijze passeren essentiële onderwerpen en actualiteiten de revue, zoals:
- De belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetten (zoals de WWM, Opiumwet, WVW, WED, Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht).
Onderdelen uit het Privaatrecht.
- Bijbehorende jurisprudentie over bijvoorbeeld consultatie- en verhoorbijstand, onderzoek inbeslaggenomen voorwerpen, controle voertuigen en geweld door en tegen de politie.
- Uiteraard vindt u in deze nieuwe editie tal van actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie uit 2019 verwerkt. Ook zijn nieuwe paragrafen toegevoegd en vele passages herschreven.

Ook voor specialisten in de opsporing
Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing. De zakboeken worden ook vaak gebruikt door officieren van justitie, rechter-commissarissen, andere strafrechters en strafrechtadvocaten.

Wetswijzigingen Strafvordering
In deze 2020-editie zijn veel wetswijzigingen verwerkt, zoals:
- Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen. Een omvangrijke, complexe en ingrijpende verandering, waarin onder meer art. 556 en 565 Sv (betreden plaatsen) worden vervangen door nieuwe wetgeving.
- Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten, waaronder:
- verruiming 'roekeloosheid';
- vh toegelaten op verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW), behalve bij uitsluitend schade (art. 67 Sv);
- wijziging strafbaarstellingen WVW (art. 175 t/m 177 WVW).
- Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, ter vervanging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
- Computercriminaliteit III (bijzondere opsporingsbevoegdheden).
- Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar.
- Jurisprudentie Strafvordering

Uiteraard is ook de jurisprudentie uit 2019 in deze 2020-editie verwerkt. Zo vindt u rechtspraak over onder meer consultatie- en verhoor­bijstand, tolk en vertaling, bronbescherming journalist, geweldsmonopolie, geweldgebruik door politie (incl. strafkorting), burgeraanhouding met geweld, veiligheidsfouillering, plaatsen duim verdachte op smartphone, pseudoverkoop, undercover stelselmatig inwinnen van informatie (Posbank-zaak: 'mr. Big'-methode), strotten ter ibn en voor veiligheid verdachte en art. 5 WAHV.

Specificaties

ISBN13:9789013157116
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:668
Druk:1
Verschijningsdatum:28-2-2020

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN 7
GEBRUIKTE LITERATUUR 20
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 21

1 DE HULPOVJ
1.1 Aanwijzing hulpOvJ’s 23
1.2 Niet (meer) gecertificeerd hulpOvJ 24
1.3 Functie en taken 24
1.4 Territoriale bevoegdheid van de hulpOvJ 26
1.5 Expliciete bevoegdheden/verplichtingen hulpOvJ 26
1.6 Praktische tips voor hulpOvJ 28
1.7 Praktische tips voor contacten met OvJ 28
1.8 Zakboek Sr hulpOvJ en zakboek SvSr opsp. ambt. 29

2 DE VERDACHTE
2.1 Definiëring begrip verdachte 30
2.2 Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.) 31
2.3 Overige jurisprudentie verdachte / verdenking 38
2.4 Collectieve verdenking 45
2.5 Het Wetboek van Strafrecht (Sr) 45
2.6 Rechtsbijstand verdachte 46
2.7 Recht op vrij verkeer/beperking 59
2.8 Verhoor verdachte 61
2.9 Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving 71
2.10 Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever) 71
2.11 Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen) 74
2.12 Hypnose/leugendetector/narcoanalyse/paragnost/enz. 78
2.13 Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte 79
2.14 Processtukken en recht op inzage 80
2.15 Jeugdige verdachten 81
2.16 Sociale bewaring / spoedmachtiging minderjarige 82
2.17 HALT 83
2.18 Onschuldbeginsel, zelfincriminatie, plichten verdachte 83
2.19 Medische verzorging van de verdachte 85
2.20 Vroeghulp door reclasseringswerker 86
2.21 Het slachtoffer 86

3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN
3.1 Inleiding dwangmiddelen 87
3.2 Opsporen / vervolgen / stuiten verjaring 89
3.3 Dwangmiddelen en toestemming 90
3.4 Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet) 92
3.5 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 93
3.6 Subsidiariteit en proportionaliteit 93
3.7 Onrechtmatig optreden opsp. ambt. /onrechtmatig bewijs 93
3.8 De Nationale ombudsman (N.o.) 94
3.9 Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) 95
3.10 Alleen vaststelling vormverzuim 101
3.11 Strafvermindering 102
3.12 Bewijsuitsluiting 102
3.13 Niet-ontvankelijkheid van het OM 105
3.14 Onrechtmatig in buitenland verkregen bewijs 107
3.15 Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs 107
3.16 Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden 108
3.17 Het pv 108
3.18 Verschoningsgerechtigden 110
3.19 Verschoningsrecht bedreigde/afgeschermde getuige 116
3.20 Geheimhoudingsplicht en getuigplicht 116
3.21 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 117
3.22 Ordehandhaving bij ambtsverrichtingen (art. 124 Sv) 117
3.23 Herhaalde toepassing dwangmiddelen / hervatting vervolging 121
3.24 Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa 123
3.25 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsp. ambtenaren 132
3.26 Confrontatie / identificatie / herkenning 133
3.27 Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit 141
3.28 Legitimatieplicht ambtenaar 142
3.29 Schadevergoeding voor politieoptreden 143
3.30 Wet op de identificatieplicht (Wid) 145
3.31 Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet) 153
3.32 Internationale rechtshulp 153
3.33 Gegevensverstr. uit pers. registr. (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg/enz.) 155
3.34 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 163
3.35 Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig 169
3.36 Klachten over politieoptreden 177
3.37 Sorteer/geuridentificatieproef 177
3.38 Territoriale bevoegdheid van de opsporingsambtenaar 178
3.39 Persvoorlichting en opsporingsberichtgeving 178
3.40 CI en TCI 181
3.41 Afzien opsporing vanwege beperkte capaciteit / art. 12 Sv 182
3.42 Toezeggingen door opsporingsambtenaar 183
3.43 Schade door niet tijdig ingrijpen politie 183
3.44 Fotograferen van verdachte tijdens of kort na aanhouding 184
3.45 Termijnen 184
3.46 Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie 187
3.47 Gebruik foto verdachte uit paspoort/rijbewijsadministratie 188
3.48 Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 188
3.49 Opsporingsbevoegdheid KMar 189
3.50 Optreden inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten 190
3.51 Huiselijk geweld en kindermishandeling 191
3.52 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s 191
3.53 Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden 192
3.54 Kraken 192
3.55 Filmen/fotograferen van opsp. ambt. / publiceren opnames 194

4 DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID
4.1 Inleiding dwangmiddelen persoonlijke vrijheid 195
4.2 Staande houden 195
4.3 Aanhouden, algemeen 197
4.4 Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad 202
4.5 Aanhouding heterdaad 203
4.6 Aanhouding buiten heterdaad 204
4.7 Misdrijven waarvoor vh is toegelaten 208
4.8 Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang 210
4.9 Doorzoeken plaatsen ter aanhouding 211
4.10 Tabellen aanhouding 213
4.11 Voorgeleiding 214
4.12 Afzien van voorgeleiding 217
4.13 Ophouden voor onderzoek 217
4.14 Ophouden ter identificatie 221
4.15 Ivs: wettekst, inleiding, plaats, voor ander feit dan aangehouden 222
4.16 Voorwaarden voor ivs 224
4.17 Vh-feit als voorwaarde voor ivs 224
4.18 Belang van het onderzoek 224
4.19 Ivs: bevoegdheid, start, duur, verlenging en Kort Geding 227
4.20 Bevel tot ivs 229
4.21 Ivs: verhoor verdachte, opmaken pv, bijstand raadsman 230
4.22 Ivs benutten voor ander feit dan waarvoor ivs bevolen 231
4.23 Aanwijzing ivs vervangen door instructie ivs 231
4.24 Einde ivs 231
4.25 Aansluitende ivs 232
4.26 Tweemaal ivs ter zake hetzelfde feit 232
4.27 Rechtspositie ingeslotene en in verzekering gestelde 232
4.28 In kennis stellen familie, enz. / bezoek verdachte 233
4.29 Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC 235
4.30 Maatregelen in belang onderzoek of orde 238
4.31 Tabel ivs 244
4.32 Tabellen staande houden t/m verlenging ivs 245
4.33 Vh: algemeen, voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz. 246
4.34 Misdrijven waarvoor vh mogelijk is 248
4.35 Gronden vh 248
4.36 Ibs 257
4.37 Gevangenhouding en gevangenneming 259
4.38 Schorsing van vh 260
4.39 Uitbreiding gev. houding; verstreken duur gev. houding/neming 262
4.40 Waterdichte schottentheorie 263
4.41 Aanhouden veroordeelde bij niet naleven voorwaarde(n) 263
4.42 Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht 264
4.43 Aanhouden voorwaardelijke invrijheidgestelde 264
4.44 Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012) 265
4.45 Bestuurlijke ophouding 265
4.46 Wet tijdelijk huisverbod 266
4.47 Bevel/gedragsaanwijzing burgemeester/OvJ 267
4.48 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 269
4.49 Tabellen vh 269

5 DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT
5.1 Inleiding/overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit 273
5.2 Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 274
5.3 Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 280
5.4 Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 281
5.5 Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen 282
5.6 DNA-onderzoek 286
5.7 Besluit en regeling DNA-onderzoeken 292
5.8 Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken 292
5.9 Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte 296
5.10 Ibn aangetroffen voorwerpen 298
5.11 Waarschuwing 298
5.12 Aanleggen van handboeien 298
5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 299
5.14 Middelenonderzoek geweldplegers 301
5.15 Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit 304

6 DWANGMIDDELEN VOORWERPEN
6.1 Ibn algemeen / definitie 307
6.2 Voorwaarden ibn 308
6.3 Klassiek beslag: de vatbaarheid 308
6.4 Waarheidsvinding strafbaar feit 309
6.5 Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel 309
6.6 Verbeurdverklaring 309
6.7 Onttrekking aan het verkeer 311
6.8 Klassiek beslag: de bevoegdheid 312
6.9 Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) 313
6.10 Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 320
6.11 Plaatsen doorzoeking art. 97 Sv 326
6.12 Ibn tijdens schouw 326
6.13 Maatregelen ter gelegenheid van doorzoeking of schouw 326
6.14 Bevoegdheden RC 327
6.15 Tabel klassiek beslag 331
6.16 Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken 332
6.17 Toepassingsbereik art. 36e Sr 333
6.18 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 337
6.19 Schatting voordeel, kosten, matiging, rechten benadeelde 339
6.20 Kenbaar maken sfo / termijn vordering ontneming / heropening 341
6.21 Voorwaarden conservatoir beslag 341
6.22 Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv) 341
6.23 Conservatoir beslag: de bevoegdheid 343
6.24 Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC 343
6.25 Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo 344
6.26 Uiterste moment leggen conservatoir beslag 346
6.27 Tabel conservatoir beslag 346
6.28 Onderzoek naar vermogen veroordeelde 347
6.29 Vormvoorschriften ibn 347
6.30 Definiëring voorwerpen 348
6.31 Ibn in woning (art. 99 Sv) 348
6.32 Bijstand raadsman tijdens doorzoeking (art. 99a Sv) 349
6.33 Beslag/doorzoeken: verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv) 351
6.34 Dringende noodzakelijkheid bij ibn 356
6.35 Omschrijving ‘met zich voeren’ (art. 95 Sv) 357
6.36 Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv) 357
6.37 Beslag: beëindiging, bewaring en beklag 357
6.38 Strafbepalingen beslag 361
6.39 Ibn in het kader van de Politiewet 2012 361
6.40 Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang 362
6.41 Heimelijke ibn 365
6.42 Onderzoek aan/in in beslag genomen voorwerpen 367
6.43 Overige jurisprudentie ibn 368
6.44 Overige jurisprudentie ontneming/conservatoir beslag 371
6.45 Tabellen ibn: doorzoeken ter ibn of ter vastlegging gegevens 372
6.46 Stappenschema ibn 378
6.47 Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv 379

7 DWANGMIDDELEN PLAATSEN
7.1 Inleiding dwangmiddelen plaatsen 381
7.2 Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 382
7.3 Wettekst Awbi met bespreking 382
7.4 Plaats/woning/home 391
7.5 Meerdere woningen in één pand 395
7.6 Betreden/binnentreden 396
7.7 Bewoner(s) 396
7.8 Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 397
7.9 Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden 398
7.10 Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012) 399
7.11 Proportionaliteit bij binnentreden 400
7.12 Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving 400
7.13 Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 402
7.14 Overige jurisprudentie binnentreden 405
7.15 Gemeentewet 406
7.16 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 407
7.17 Wet veiligheidsregio’s (brandweer/geneeskundige hulp/enz.) 410
7.18 Tabellen dwangmiddelen plaatsen 411

8 ONDERZOEKSHANDELINGEN DOOR DE RC
8.1 RC 415
8.2 Onderzoek door RC 416
8.3 Bevoegdheden RC 417
8.4 Hoger beroep tegen beslissing RC 418

9 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN
9.1 Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 419
9.2 Centrale toetsingscommissie OM (CTC) 421
9.3 Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden 422
9.4 Onderscheid en keuzemogelijkheid tussen titel IVa, V en Vb 423
9.5 Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden 424
9.6 Stelselmatige observatie 426
9.7 Tabel stelselmatige observatie (titel IVa en V) 430
9.8 Stelselmatige observatie: jurisprudentie 430
9.9 Infiltratie 437
9.10 Pseudokoop en pseudodienstverlening 439
9.11 Undercover stelselmatig inwinnen van informatie 443
9.12 Betreden / bevoegdheden besloten plaats (inkijken) 445
9.13 Opnemen van vertrouwelijke communicatie 447
9.14 Onderzoek communicatie via geautomatiseerde werken 451
9.15 Tabel tappen (titel IVa en V) 462
9.16 Bijz. opsp. bevoegdh. (waaronder tappen) en verschoningsrecht 462
9.17 Overige jurisprudentie tappen 465
9.18 Onderzoek in geautomatiseerd werk 470
9.19 Vorderen gegevens 471
9.20 Verzoek stelselmatige info-inwinning aan burger 492
9.21 Opsp. terroristisch misdr. (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc) 494
9.22 Voeging bij processtukken 500
9.23 Kennisgeving aan betrokkene (notificatie) 503
9.24 Bewaring, vernietiging en gebruik voor een ander doel 504
9.25 Verbod doorlaten 505
9.26 Verkennend onderzoek 506
9.27 Afscherming 507
9.28 Opsporingsambtenaar als ‘stand-in’ 508
9.29 Opsporingsonderzoek op internet / social media 509
9.30 Heimelijke ibn 511
9.31 Drones 511
9.32 Wetswijziging computercriminaliteit III 511
9.33 Vastleggen en bewaren van kentekengegevens 512

10 OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV
10.1 Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i Sv e.v.) 514
10.2 Schouw 517
10.3 Beëdiging opsporingsambtenaar door een hulpOvJ 517
10.4 Aangifte / klacht / vervolgingsuitsluitingsgrond 517
10.5 Geen enkel zedenmisdrijf is klachtmisdrijf / horen minderjarige 524
10.6 Benoemen van deskundigen 525
10.7 Rechterlijke bevelen tot handhaving openbare orde 525
10.8 Tenuitvoerlegging rechterlijke beslissingen 525

11 BIJZONDERE WETTEN
11.1 Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing 530
11.2 Algemene wet bestuursrecht: toezicht en bestuursdwang 531
11.3 Samenloop toezicht/controle en opsporing 539
11.4 Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden 541
11.5 APV’s: inbrekerswerktuigen / hulpmiddelen winkeldiefstal 542
11.6 Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994 549
11.7 Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994 550
11.8 Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer 559
11.9 Rijverbod 559
11.10 Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994 559
11.11 Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994 562
11.12 Defect ademanalyseapparaat 564
11.13 Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek 564
11.14 WVW: bloedproef/afname na overlijden 564
11.15 Besturen / poging / aanstalten maken 564
11.16 Overige jurisprudentie alcoholwetgeving 566
11.17 Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed 575
11.18 Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh 575
11.19 WWM 578
11.20 Overige jurisprudentie WWM 590
11.21 Opiumwet 591
11.22 Overige jurisprudentie Opiumwet 596
11.23 Coffeeshops 604
11.24 WED 605
11.25 Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet 607
11.26 Algemene douanewet 608
11.27 Penitentiaire beginselenwet / Beginselenwet just. jeugdinr. 608
11.28 Wet op de lijkbezorging en het Burgerlijk Wetboek 609
11.29 Uitleveringswet (ULW) 612
11.30 Overleveringswet (OLW) 613
11.31 Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen 613
11.32 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 626

12 PRIVAATRECHT
12.1 Inleiding privaatrecht 632
12.2 Eigendom/bezit/houderschap, inleiding 632
12.3 Eigendomsverkrijging 632
12.4 Overdracht (van roerende zaken) 632
12.5 Derdenbescherming in het BW 633
12.6 Goede trouw 634
12.7 Diefstal en derdenbescherming 635
12.8 Diefstal en consumentenkoop 636
12.9 Stappenschema derdenbescherming 636
12.10 Voorbeelden van praktijktoepassing 637
12.11 Waarschuwing 638
12.12 Vinderschap (art. 5:5 t/m 5:12 BW) 639
12.13 Verplichtingen van de vinder (art. 5:5 BW) 639
12.14 Professionele vinders 639
12.15 Recht van retentie 640
12.16 Zaakwaarneming (art. 6:198 t/m 6:202 BW) 642
12.17 Handhaving van straat- en contactverboden 643
12.18 Grondslagen straatverboden 643
12.19 Grondslag politieoptreden bij civielrechtelijk straatverbod 644
12.20 Aandachtspunten civielrechtelijk straatverbod 644
12.21 Strafrechtelijk gevolg handh. civielrechtelijk straatverbod 644
12.22 Civielrechtelijk straatverbod, politie en dwangsom 645

REGISTER 646

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2020