Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Vastgoedwetgeving 2020-2021

Specifieke selectie wet- en regelgeving Vastgoed en Makelaardij

Specificaties
Paperback, 2852 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 2e druk, 2020
ISBN13: 9789013157727
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 2e druk, 2020 9789013157727
Onderdeel van serie Vastgoedwetgeving
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze uitgave biedt een helder overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van het vastgoed, waaronder privaatrecht, publiekrecht en fiscaal recht. De inhoud is zorgvuldig samengesteld en afgestemd op de Toets- en Eindtermen van SVMNIVO.

Vastgoedwetgeving geldt als oudste en volgens velen ook de beste wettenbundel voor vastgoedopleidingen en vastgoedpraktijk in Nederland.

De uitgave heeft haar populariteit te danken aan de zorgvuldige selectie van de inhoud. Deze is volledig afgestemd op de Toets- en Eindtermen van de vastgoedexamens van SVMNIVO. Dit komt goed van pas, aangezien de bundel geraadpleegd mag worden tijdens het examen van verschillende opleidingen. Waaronder:
- opleiding Vastgoed & Makelaardij aan Hogescholen
- opleiding A-RMT (assistent Makelaar)
- opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige
- opleiding K-RMT (kandidaat Makelaar)
- opleiding Register Makelaar Taxateur (RMT)
- specialisaties Register Makelaar Taxateur

Vastgoedwetgeving is meer dan alleen een wettenbundel. U krijgt ook een jaar lang toegang tot de online variant. Nadere informatie en uw toegangscode zijn in het boek te vinden.

Het register aanzienlijk verbeterd om het zoeken te optimaliseren. De handige margeteksten in de kantlijn en het actuele alfabetisch register maken het zoeken gemakkelijk. Dit scheelt u ongetwijfeld de nodige tijd op het examen!

Ook in de digitale variant van Vastgoedwetgeving zijn margeteksten opgenomen. Per deelgebied is zowel een verkorte als volledige inhoud opgenomen. U kunt de belangrijkste wetsartikelen vinden via een uitgebreid trefwoordenregister. Want wie zoekt die vindt - is dat met vastgoed niet ook zo?

De uitgave wordt veelal gebruikt door deelnemers aan de vastgoedexamens van SVMNIVO. Maar ook vele anderen raadplegen deze wettenbundel veelvuldig: kandidaten voor de opleiding makelaar van de VBO, de opleiding Rentmeester, opleidingen WOZ etc. De titel is zowel voor het examen als in de praktijk onontbeerlijk.

Deze uitgave verschijnt jaarlijks. De afsluitdatum van deze editie is 1 mei 2020.

Specificaties

ISBN13:9789013157727
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:2852
Druk:2
Verschijningsdatum:14-7-2020

Over W.D. Bierens de Haan

Mr. W.D. Bierens de Haan studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, met als afstudeerrichting Fiscaal recht. In 1993 startte hij als repetitor zelfstandige werkzaamheden in het onderwijs voor fiscaal recht en vastgoed. Vanaf 2002 doet hij dit binnen de Stichting Kring van Leidse Repetitoren te Leiden. Hij verzorgt verschillende cursussen voor de Rechtenstudie en voor de SVMNIVO-examens.

Andere boeken door W.D. Bierens de Haan

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Handleiding voor het gebruik van de bundel / VII
Alfabetische inhoud / XI
Lijst van afkortingen / XV

I PRIVAATRECHT
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 1 / 7
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 2 / 103
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 3 / 265
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 4 / 313
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 5 / 355
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 6 / 379
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 / 443
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 7A / 629
I.1a Besluit kleine herstellingen / 635
I.1b Besluit servicekosten / 637
I.2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / 639
I.3 Faillissementswet / 803
I.4 Wetboek van Koophandel (Uittreksel) / 895
I.5 Kadasterwet / 899
I.6 Uitvoeringswet grondkamers / 941
I.7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte / 949
I.7a Besluit huurprijzen woonruimte / 967
I.8 Wet op de huurtoeslag / 983
I.9 Wet op het overleg huurders verhuurder / 993
I.10 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II / 997
I.10a Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 / 1011

II STAATS- EN BESTUURSRECHT
II.1 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / 1019
II.2 Grondwet / 1029
II.3 Wet algemene bepalingen / 1045
II.4 Provinciewet / 1047
II.5 Gemeentewet / 1095
II.6 Waterschapswet / 1155
II.7 Wet op de Raad van State / 1191
II.8 Wet op de rechterlijke organisatie / 1199
II.9 Wet openbaarheid van bestuur / 1233
II.10 Algemene wet bestuursrecht / 1239
II.10A Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten / 1333
II.11 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / 1337
II.11a Besluit omgevingsrecht / 1369
II.11b Regeling omgevingsrecht / 1429
II.12 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken / 1455
II.13 Wet basisregistratie ondergrond / 1459

III RUIMTELIJKEORDENINGS- EN VOLKSHUISVESTINGSRECHT
III.1 Wet ruimtelijke ordening / 1473
III.1a Besluit ruimtelijke ordening / 1497
III.2 Woningwet / 1509
III.2a Besluit energieprestatie gebouwen / 1557
III.3 Crisis- en herstelwet / 1561
III.4 Erfgoedwet (Uittreksel) / 1575
III.5 Huisvestingswet 2014 / 1587
III.6 onteigeningswet / 1597
III.7 Aanbestedingswet 2012 / 1623
III.8 Belemmeringenwet privaatrecht / 1733
III.9 Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken / 1737
III.10 Wet inrichting landelijk gebied / 1747
III.11 Leegstandwet / 1767
III.12 Luchtvaartwet / 1773
III.13 Wet natuurbescherming / 1789
III.14 Ontgrondingenwet / 1835
III.15 Tracéwet / 1843
III.16 Wegenwet / 1851
III.17 Interimwet stad- en milieubenadering / 1861
III.18 Wet voorkeursrecht gemeenten / 1867
III.19 Wet bevordering eigenwoningbezit / 1873

IV MILIEURECHT
IV.1 Wet milieubeheer / 1889
IV.1a Activiteitenbesluit milieubeheer / 2045
IV.2 Asbestverwijderingsbesluit 2005 / 2211
IV.3 Meststoffenwet / 2217
IV.4 Wet geluidhinder / 2239
IV.5 Wet inzake de luchtverontreiniging / 2265
IV.6 Wet bodembescherming / 2271
IV.6a Besluit bodemkwaliteit / 2299
IV.7 Waterwet / 2321
IV.8 Wet ammoniak en veehouderij / 2355
IV.9 Wet geurhinder en veehouderij / 2359

V BELASTINGRECHT
V.1 Wet inkomstenbelasting 2001 / 2367
V.1a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 2501
V.2 Successiewet 1956 / 2521
V.2a Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 (Uittreksel) / 2543
V.3 Natuurschoonwet 1928 / 2545
V.4 Wet op belastingen van rechtsverkeer / 2551
V.4a Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 2563
V.5 Registratiewet 1970 / 2571
V.6 Wet op de omzetbelasting 1968 / 2575
V.6a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 2625
V.7 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Uittreksel) / 2643
V.8 Wet waardering onroerende zaken / 2663
V.8a Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken / 2673
V.8b Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 2675
V.8c Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 2687

VI OVERIG RECHT
VI.1 Algemene termijnenwet / 2691
VI.2 Drank- en Horecawet / 2693
VI.3 Wet op het notarisambt / 2707

Alfabetisch register

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Vastgoedwetgeving 2020-2021