Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Parlementaire geschiedenis BW Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba

Specificaties
Gebonden, 480 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013159370
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013159370
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In deze titel staat de parlementaire geschiedenis van Boek 2 BWA en de daarbij behorende invoeringswetgeving centraal, waarin naast het overgangsrecht onder meer ook ook de beëindiging van het bestaan van aandelen aan toonder en de invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod zijn opgenomen. Bijzondere aandacht verdient de regeling die strekt tot het uitfaseren van de Aruba Vrijgestelde Vennootschap (AVV).

De wetgeschiedenis is een belangrijke bron van informatie bij het uitleggen van wetten en de toepassing ervan. Een goede ontsluiting daarvan is daarom van belang. Een publicatie waarin de wetgeschiedenis systematisch is gerangschikt, bevordert de toegankelijkheid daarvan. Parlementaire geschiedenis van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba is daarom van groot belang voor de rechtspraktijk en -wetenschap.

Actueel wetboek Aruba
In deze titel is de parlementaire geschiedenis van het Arubaanse rechtspersonenrecht vastgelegd. Zij heeft gezien de totstandkomingsgeschiedenis van Boek 2 BWA en de daarbij gemaakte keuzes zelfstandige betekenis naast het werk waarin de parlementaire geschiedenis van het rechtspersonenrecht van andere Nederlands-Caribische landen en gebiedsdelen is opgenomen. De titel:

Bevat de parlementaire geschiedenis van Boek 2 BW, en
Bevat de parlementaire geschiedenis van de overgangs- en invoeringswetgeving Boek 2 BWA.
Parlementaire geschiedenis van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba is van grote waarde voor iedereen die werkzaam is in de wetenschap, het onderwijs, de advocatuur, het notariaat of als fiscaal adviseur en rechterlijke macht. In het bijzonder op Aruba, maar ook daarbuiten.

Specificaties

ISBN13:9789013159370
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:480
Druk:1
Verschijningsdatum:24-12-2020
Hoofdrubriek:Bestuursrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING / V
LIJST VAN AFKORTINGEN / XIX
DEEL I LANDSVERORDENING INVOERING BOEK 2 INZAKE HET RECHTSPERSONENRECHT / 1
ALGEMENE TOELICHTING / 3

TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN / 22
ARTIKEL 1 / 22
ARTIKEL 2 / 25
ARTIKEL 3 / 28
ARTIKEL 4 / 28
ARTIKEL 5 / 30
ARTIKEL 6 / 31
ARTIKEL 7 / 34
ARTIKEL 8 / 35
ARTIKEL 9 / 39
ARTIKEL 10 / 40
ARTIKEL 11 / 48
ARTIKEL 12 / 52
ARTIKEL 13 / 52
ARTIKEL 14 / 54
ARTIKEL 15 / 55
ARTIKEL 16 / 57
ARTIKEL 17 / 61
ARTIKEL 18 / 62
ARTIKEL 19 / 68
ARTIKEL 20 / 73
ARTIKEL 21 / 73
ARTIKEL 22 / 75
ARTIKEL 23 / 76
ARTIKEL 24 / 77
ARTIKEL 24A / 79
ARTIKEL 25 / 81
ARTIKEL 25A / 91
ARTIKEL 25B / 92
ARTIKEL 26 / 93
ARTIKEL 27 / 94
ARTIKEL 28 / 94
ARTIKEL 29 / 95
ARTIKEL 30 / 95
ARTIKEL 31 / 96
ARTIKEL 32 / 97
ARTIKEL 33 / 98
ARTIKEL 34 / 98
ARTIKEL 35 / 99
ARTIKEL 36 / 99
ARTIKEL 37 / 100
ARTIKEL 38 / 101
ARTIKEL 39 / 102

TITEL 2 DE STICHTING / 103
ARTIKEL 50 / 103
ARTIKEL 51 / 104
ARTIKEL 52 / 105
ARTIKEL 53 / 105
ARTIKEL 54 / 106
ARTIKEL 55 / 107
ARTIKEL 56 / 108
ARTIKEL 57 / 108
ARTIKEL 58 / 109

TITEL 3 DE VERENIGING / 110
ARTIKEL 70 / 110
ARTIKEL 71 / 111
ARTIKEL 72 / 112
ARTIKEL 73 / 112
ARTIKEL 74 / 113
ARTIKEL 75 / 113
ARTIKEL 76 / 113
ARTIKEL 77 / 114
ARTIKEL 78 / 114
ARTIKEL 79 / 115
ARTIKEL 80 / 115
ARTIKEL 81 / 117
ARTIKEL 82 / 117
ARTIKEL 83 / 118
ARTIKEL 84 / 118
ARTIKEL 85 / 118
ARTIKEL 86 / 119
ARTIKEL 87 / 119
ARTIKEL 88 / 120
ARTIKEL 89 / 120

TITEL 4 DE COÖPERATIE EN DE ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ / 121
ARTIKEL 90 / 122
ARTIKEL 91 / 122
ARTIKEL 92 / 123
ARTIKEL 93 / 124
ARTIKEL 94 / 124
ARTIKEL 95 / 126
ARTIKEL 96 / 126
ARTIKEL 97 / 127
ARTIKEL 98 / 127
ARTIKEL 99 / 128

TITEL 5 DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / 128
AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN / 128
ARTIKEL 100 / 128
ARTIKEL 101 / 129
ARTIKEL 102 / 132

AFDELING 2 DE AANDELEN / 138
ARTIKEL 103 / 138
ARTIKEL 104 / 138
ARTIKEL 106 / 139
ARTIKEL 107 / 140
ARTIKEL 108 / 144
ARTIKEL 108A / 145
ARTIKEL 108B / 148
ARTIKEL 109 / 150
ARTIKEL 110 / 153
ARTIKEL 111 / 156
ARTIKEL 112 / 157
ARTIKEL 113 / 157
ARTIKEL 114 / 159
ARTIKEL 114A / 160
ARTIKEL 115 / 161

AFDELING 3 DE JAARREKENING / 162
ARTIKEL 116 / 162
ARTIKEL 117 / 165
ARTIKEL 118 / 166
ARTIKEL 119 / 169
ARTIKEL 120 / 171
ARTIKEL 121 / 173
ARTIKEL 122 / 174
ARTIKEL 123 / 176
ARTIKEL 124 / 177
ARTIKEL 125 / 178
ARTIKEL 126 / 178

AFDELING 4 DE ALGEMENE VERGADERING / 179
ARTIKEL 127 / 179
ARTIKEL 128 / 186
ARTIKEL 129 / 187
ARTIKEL 130 / 188
ARTIKEL 131 / 189
ARTIKEL 132 / 191
ARTIKEL 133 / 192
ARTIKEL 134 / 195
ARTIKEL 135 / 197
ARTIKEL 135A / 199

AFDELING 5 HET BESTUUR / 200
ARTIKEL 136 / 200
ARTIKEL 137 / 201
ARTIKEL 138 / 203

AFDELING 6 DE ONAFHANKELIJKE RAAD VAN COMMISSARISSEN / 203
ARTIKEL 139 / 203
ARTIKEL 140 / 204
ARTIKEL 141 / 206
ARTIKEL 142 / 207
ARTIKEL 143 / 208

AFDELING 7 DE WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER / 209
ARTIKEL 144 / 209

TITEL 6 DE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID / 210
AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN / 210
ARTIKEL 150 / 210
ARTIKEL 151 / 214
ARTIKEL 152 / 215
ARTIKEL 153 / 218
ARTIKEL 154 / 219
ARTIKEL 155 / 220

AFDELING 2 DE AANDELEN / 224
ARTIKEL 156 / 224
ARTIKEL 157 / 225
ARTIKEL 158 / 227
ARTIKEL 159 / 229
ARTIKEL 160 / 231
ARTIKEL 161 / 234
ARTIKEL 162 / 234
ARTIKEL 163 / 237
ARTIKEL 164 / 239
ARTIKEL 165 / 240
ARTIKEL 166 / 242

AFDELING 3 HET VERMOGEN EN DE JAARREKENING / 244
ARTIKEL 167 / 244
ARTIKEL 168 / 245
ARTIKEL 169 / 245
ARTIKEL 170 / 247
ARTIKEL 171 / 248
ARTIKEL 172 / 250
ARTIKEL 173 / 253

AFDELING 4 DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS / 254
ARTIKEL 174 / 254
ARTIKEL 175 / 255
ARTIKEL 176 / 256
ARTIKEL 177 / 257
ARTIKEL 178 / 258
ARTIKEL 179 / 259
ARTIKEL 180 / 263
ARTIKEL 181 / 267
ARTIKEL 182 / 272
ARTIKEL 183 / 274

AFDELING 5 HET BESTUUR EN HET TOEZICHT OP HET BESTUUR / 274
ARTIKEL 184 / 274
ARTIKEL 185 / 276
ARTIKEL 186 / 278

AFDELING 6 DE WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER / 278
ARTIKEL 187 / 278

TITEL 7 UITKOOP EN UITTREDING / 281
AFDELING 1 UITKOOP / 281
ARTIKEL 250 / 281

AFDELING 2 UITTREDING / 284
ARTIKEL 251 / 284
ARTIKEL 252 / 286
ARTIKEL 253 / 289
ARTIKEL 254 / 290
ARTIKEL 255 / 292
ARTIKEL 256 / 292

TITEL 8 HET RECHT VAN ENQUÊTE / 293
ARTIKEL 270 / 293
ARTIKEL 271 / 293
ARTIKEL 272 / 294
ARTIKEL 273 / 297
ARTIKEL 274 / 298
ARTIKEL 275 / 299
ARTIKEL 276 / 300
ARTIKEL 277 / 303
ARTIKEL 278 / 304
ARTIKEL 279 / 304
ARTIKEL 280 / 305
ARTIKEL 281 / 306
ARTIKEL 282 / 306
ARTIKEL 283 / 307
ARTIKEL 284 / 308
ARTIKEL 285 / 308
ARTIKEL 286 / 309
ARTIKEL 287 / 309

TITEL 9 OMZETTING, FUSIE EN SPLITSING / 310
AFDELING 1 OMZETTING / 310
ARTIKEL 300 / 310
ARTIKEL 301 / 314
ARTIKEL 302 / 315
ARTIKEL 303 / 316
ARTIKEL 304 / 316
ARTIKEL 305 / 320
ARTIKEL 306 / 331
ARTIKEL 307 / 332

AFDELING 2 ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT FUSIE / 333
ARTIKEL 309 / 333
ARTIKEL 310 / 334
ARTIKEL 311 / 335
ARTIKEL 312 / 335
ARTIKEL 313 / 336
ARTIKEL 314 / 337
ARTIKEL 315 / 339
ARTIKEL 316 / 340
ARTIKEL 317 / 341
ARTIKEL 318 / 341
ARTIKEL 319 / 343
ARTIKEL 320 / 343
ARTIKEL 321 / 343
ARTIKEL 322 / 344
ARTIKEL 323 / 344
ARTIKEL 323A / 346
ARTIKEL 323B / 348
ARTIKEL 323C / 350

AFDELING 3 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR FUSIES VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN EN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID / 351
ARTIKEL 324 / 351
ARTIKEL 325 / 352
ARTIKEL 326 / 353
ARTIKEL 327 / 354
ARTIKEL 328 / 354
ARTIKEL 331 / 356
ARTIKEL 333 / 357
ARTIKEL 334 / 359

AFDELING 4 ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT SPLITSINGEN / 359
ARTIKEL 335 / 359
ARTIKEL 336 / 361
ARTIKEL 337 / 362
ARTIKEL 338 / 363
ARTIKEL 339 / 363
ARTIKEL 340 / 364
ARTIKEL 341 / 365
ARTIKEL 342 / 365
ARTIKEL 343 / 368
ARTIKEL 344 / 368
ARTIKEL 345 / 368
ARTIKEL 346 / 369
ARTIKEL 347 / 370
ARTIKEL 348 / 371
ARTIKEL 349 / 372
ARTIKEL 350 / 372
ARTIKEL 351 / 372
ARTIKEL 352 / 373
ARTIKEL 353 / 373
ARTIKEL 354 / 374

AFDELING 5 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR SPLITSINGEN WAARBIJ EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OF VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WORDT GESPLITST OF OPGERICHT / 375
ARTIKEL 355 / 375
ARTIKEL 356 / 375
ARTIKEL 357 / 376
ARTIKEL 358 / 378
ARTIKEL 359 / 378
ARTIKEL 360 / 379
ARTIKEL 361 / 381
ARTIKEL 362 / 383
ARTIKEL 363 / 384

DEEL II AANPASSINGSVERORDENING BOEK 2 BWA / 385 MEMORIE VAN TOELICHTING AANPASSINGSVERORDENING, P. 1-9 / 387
ARTIKEL I / 393
ARTIKEL II / 394
ARTIKEL III / 394
ARTIKEL IV / 394
ARTIKEL V / 394
ARTIKEL VI / 395
ARTIKEL VII / 395
ARTIKEL VIII / 395
ARTIKEL IX / 396
ARTIKEL X / 397
ARTIKEL XI / 397
ARTIKEL XII / 397
ARTIKEL XIII / 398
ARTIKEL XIV / 398
ARTIKEL XV / 398
ARTIKEL XVI / 398
ARTIKEL XVII / 399
ARTIKEL XVIII / 399
ARTIKEL XIX / 399
ARTIKEL XX / 399
ARTIKEL XXI / 400
ARTIKEL XXII / 400
ARTIKEL XXIII / 400
ARTIKEL XXIV / 400
ARTIKEL XXV / 401
ARTIKEL XXVI / 401
ARTIKEL XXVII / 401
ARTIKEL XXVIII / 401
ARTIKEL XXIX / 402
ARTIKEL XXX / 402
ARTIKEL XXXI / 402
ARTIKEL XXXII / 402
ARTIKEL XXXIII / 402
ARTIKEL XXXIV / 402
ARTIKEL XXXV / 403
ARTIKEL XXXVI / 403
ARTIKEL XXXVII / 403
ARTIKEL XXXVIII / 403
ARTIKEL XXXIX / 404
ARTIKEL XL / 404
ARTIKEL XLI / 422
ARTIKEL XLII / 422
ARTIKEL XLIII / 423
ARTIKEL XLIV / 429
ARTIKEL XLV / 451
ARTIKEL XLVI / 451
ARTIKEL XLVII / 452
ARTIKEL XLVIII / 454
ARTIKEL XLIX / 454
ARTIKEL L / 458
ARTIKEL LI / 458
ARTIKEL LII / 459
ARTIKEL LIII / 459

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Parlementaire geschiedenis BW Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba