Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013162608. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, e.a.

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

Specificaties
Gebonden, 960 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 8e druk, 2023
ISBN13: 9789013171099
Wolters Kluwer 8e druk, 2023 9789013171099
Onderdeel van serie Tekst en Commentaar
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit Tekst & Commentaar-deel helpt je doelgericht de actuele wetgeving op het gebied van het Intellectuele eigendom te doorgronden. Naast de verwerking van nieuwe wetgeving is in deze 8e druk ook de belangrijkste nieuwe, met name Europese, rechtspraak verwerkt.

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

De snelle ontwikkelingen op het vlak van het Intellectuele eigendomsrecht rechtvaardigen deze 8e druk, die weer helemaal actueel is gemaakt in wetgeving en jurisprudentie. Zo is na het verschijnen van de voorgaande druk in 2021 per 7 juni 2022 een nieuwe transparantieverplichting als onderdeel van het auteurscontractenrecht opgenomen in art. 25ca Auteurswet. Verder zijn er enkele verbeteringen in de Auteurswet aangebracht per 1 oktober 2022. De Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten is per 1 juli 2022 op enkele ondergeschikte punten gewijzigd. Per 1 juni 2023 is de Rijksoctrooiwet 1995 aangepast in verband met de goedkeuring van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en de goede uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming.

Naast de verwerking van deze nieuwe wetgeving is ook de belangrijkste nieuwe, met name Europese, rechtspraak verwerkt.

Specificaties

ISBN13:9789013171099
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:960
Druk:8
Verschijningsdatum:20-9-2023
ISSN:

Over Dirk Visser

Dirk Visser is hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij partner bij advocatenkantoor Visser Schaap & Kreijger, dat gespecialiseerd is in IE.

Andere boeken door Dirk Visser

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE
(* met commentaar)

Auteurswet* 1
Besluit reprografisch verveelvoudigen* 163
Vaststellingsbesluit nadere regels over de verplichting tot betaling van het volgrecht en
vaststelling van de hoogte van het volgrecht* 165
Wet op de naburige rechten* 167
Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en
naburige rechten* 219
Databankenwet* 275
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)* 291
Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken
en tekeningen of modellen) 485
Richtlijnen toetsing op absolute gronden 513
Handelsnaamwet* 547
Rijksoctrooiwet 1995* 561
Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 713
Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten* 731
Besluit bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten 751
Zaaizaad- en plantgoedwet 2005* 755
Wet bescherming bedrijfsgeheimen* 817
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Boek 3, Titel 15 en Titel 15A)* 833
Trefwoordenregister 879

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom