Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en Erfbelasting 2021-2022

Specificaties
Paperback, 412 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789013163513
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 1e druk, 2021 9789013163513
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Studenten beschikken met deze uitgave over een actueel en helder overzicht van de erfbelasting en schenkbelasting. De introductie helpt hen middels heldere uitleg en voorbeelden de materie snel te doorgronden en reproduceren. Deze studenteneditie wordt gezien als de meest brede en diepgaande publicatie over dit onderwerp.

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en Erfbelasting 2021-2022 bevat een uitvoerige, actuele en heldere beschrijving van de schenk- en erfbelasting. De auteurs, afkomstig uit wetenschap en praktijk, zijn erin geslaagd een evenzo grondige als praktische inleiding weer te geven van de actuele stand van zaken omtrent de schenk- en erfbelasting. Zo slaat de titel een brug tussen theorie en praktijk.

De inhoud is samengesteld in samenwerking met docenten van de universitaire fiscale vakgroepen. Hiermee sluit de publicatie naadloos aan op de onderwerpen die in het onderwijs aan de orde komen. Anders dan andere uitgaven, wordt de stof niet artikelsgewijs maar systematisch besproken. Dit gebeurt aan de hand van wetgeving, beleid, jurisprudentie en relevante vakliteratuur.

De publicatie weergeeft de actuele stand van zaken in wetgeving, beleid, jurisprudentie en vakliteratuur. Daarnaast staat deze editie stil bij recente ontwikkelingen omtrent:
- Schenk- en erfbelasting: bedrijfsopvolging
- Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen
- Vrijstellingen
- Het huwelijksgoederenregime
- Diverse testamentvormen

Studentenedities Cursus Belastingrecht
De studentenedities van de Cursus Belastingrecht zijn verkorte uitgaven van de al ruim 50 jaar succesvolle uitgave 'Cursus Belastingrecht'. De inhoud is speciaal afgestemd op het universitaire fiscale onderwijs en andere vergelijkbare opleidingen.

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en Erfbelasting 2021-2022 vormt een uitstekend studiewerk dat met heldere uitleg en voorbeelden bijdraagt aan het snel doorgronden en reproduceren van de materie. Deze studenteneditie wordt gezien als de meest brede en diepgaande publicatie over de schenk- en erfbelasting. Voor studie is er simpelweg geen directe equivalent.

Specificaties

ISBN13:9789013163513
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:412
Druk:1
Verschijningsdatum:22-3-2021
Hoofdrubriek:Fiscaal recht

Over Inge van Vijfeijken

Prof.mr. I.J.F.A. is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg en daarnaast als wetenschappelijk adviseur verbonden aan PWC belastingadviseurs. Zij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij de belastingkamer van het Hof in Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Breda. Zij is lid van het bestuur van de Vereniging voor Belastingwetenschap.

Andere boeken door Inge van Vijfeijken

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK I
Inleiding
1.0.0 Introductie tot de erf- en schenkbelasting / 1
1.1.0 Geschiedenis en rechtsgronden / 2
1.1.0.A Inleiding / 2
1.1.0.B Geschiedenis van de Successiewet / 3
a Collaterale impost / 3
b De ordonnantie van Gogel van 1805 / 3
c De Successiewet 1859 / 4
d De Successiewet 1956 / 5
1.1.0.C Rechtsgronden / 6
a Inleiding / 6
b Draagkrachtbeginsel / 6
c Beginsel van de minste pijn / 8
d Buitenkansbeginsel / 8
e Loon-naar-werken-beginsel / 9
f Profijtbeginsel / 10
g Conclusie / 10
1.1.0.D Economische motieven / 10
a Algemeen / 10
b Welfaristische motieven / 11
c Niet-welfaristische motieven / 13
d Conclusie / 15

HOOFDSTUK II
Aanknopingspunten van heffing
2.0.0 Inleiding / 17
2.1.0 Woonplaats erflater en schenker / 17
2.1.0.A Algemeen / 17
2.1.0.B Fictieve woonplaats diplomaten en dergelijke (art. 2) / 18
2.1.0.C Fictieve woonplaats na emigratie (art. 3) / 19
a Algemeen / 19
b De invloed van het huwelijksgoederenregime / 20
c De tienjaarsregeling in internationaal verband / 21
d De eenjaarsregeling (art. 3 lid 2) / 22
2.1.0.D Vermoedelijk overlijden (art. 4) / 22
2.2.0.(oud) Recht van overgang tot 1 januari 2010 / 23
2.2.0.A.(oud) Inleiding / 23
2.2.0.B.(oud) Nederlandse situsgoederen / 24
a.(oud) Algemeen / 24
b.(oud) Fictieve onroerende zaken / 24
c.(oud) Bezittingen van Nederlandse onderneming / 24
d.(oud) Winstrechten / 25
2.2.0.C.(oud) Nederlandse situsschulden / 25
a.(oud) Algemeen / 25
b.(oud) Verplichting tot levering onroerende zaak / 26
2.2.0.D.(oud) Keuze voor heffing van schenkings- of successierecht / 26
2.2.0.E.(oud) Afschaffing recht van overgang / 28
a.(oud) Algemeen / 28
b.(oud) Leveringsverplichting (de zaak Barbier) / 28
c.(oud) Hypothecair verbonden schulden (de zaak Eckelkamp) / 29
d.(oud) Overbedelingsschulden (de zaak Arens-Sikken) / 29
e.(oud) Legaat tegen inbreng / 30
f.(oud) Aandelen in art. 4-vennootschap / 31
g.(oud) Conclusie / 31

HOOFDSTUK III
Begripsbepalingen
3.0.0 Algemeen / 33
3.1.0 Partner / 33
3.1.0.A Algemeen / 33
3.1.0.B Echtgenoten en geregistreerde partners / 33
3.1.0.C Samenwoners / 34
a Algemeen / 34
b Notariële akte / 34
c Wederzijdse zorgverplichting / 35
d Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn / 35
d1 Huidige regeling / 35
d2 Mantelzorgcompliment (oud) / 36
e Verbreking van de gezamenlijke huishouding buiten de wil van partijen / 36
f Maximaal één partner / 37
3.2.0 Kinderen / 37
3.2.0.A Algemeen / 37
3.2.0.B Kind / 38
3.2.0.C Stiefkind / 39
3.2.0.D Pleegkinderen / 41
3.3.0 Gelijkstellingen (art. 19) / 41
3.3.0.A Algemeen / 41
3.3.0.B Gelijkstelling aanverwantschap met bloedverwantschap / 42
3.3.0.C Gelijkstelling in geval van ongehuwde partners / 42
3.4.0 Erfrechtelijke verkrijgers / 43
3.4.0.A Erfgenamen / 43
3.4.0.B Legatarissen / 43
3.4.0.C Lastbevoordeelden / 45
3.4.0.D Contractuele erfstellingen en -legaten / 45
3.4.0.E De stichting als verkrijger / 45

HOOFDSTUK IV
Verkrijging krachtens erfrecht
4.0.0 Algemeen / 47
4.1.0 Omvang van de nalatenschap / 47
4.1.0.A Voor vererving vatbare goederen / 47
a Algemeen / 47
b Rechten eindigende bij overlijden van de erflater / 47
c Vergunningen en aanspraken / 47
d Goodwill / 48
4.1.0.B Aftrek van schulden / 48
4.1.0.C Aftrek van legaten (art. 5 lid 1) / 49
4.1.0.D Aftrek van lasten (art. 5 lid 1 en art. 20 lid 1 en 2) / 49
a Algemeen / 49
b Lastbevoordeling (art. 5 lid 1) / 50
c Kosten die samenhangen met het overlijden (art. 20 lid 1 en 2) / 51
4.2.0 Invloed van het huwelijksvermogensrecht / 52
4.2.0.A Wettelijke gemeenschap van goederen / 52
a Algemeen / 52
b Verknochte goederen en schulden / 53
b1 Inleiding / 53
b2 Ondernemingsvermogen en aandelen / 53
b3 Levensverzekeringen / 53
c Vergoedingsrechten / 54
d Samenvatting / 54
4.2.0.B Huwelijkse voorwaarden / 55
a Algemeen / 55
b Koude uitsluiting / 55
c Verrekenbedingen / 55
d Beperkte huwelijksgoederengemeenschappen / 56
e Verblijvingsbedingen / 56
4.3.0.(oud) Verkrijgingen vrij van recht (art. 5 lid 8(oud)) / 56
4.4.0 De wettelijke verdeling en enkele testamentvormen / 57
4.4.0.A Algemeen / 57
4.4.0.B De wettelijke verdeling / 57
4.4.0.C De quasiwettelijke verdeling / 58
4.4.0.D Het vruchtgebruiktestament / 59
4.4.0.E Tweetrapsmaking / 59

HOOFDSTUK V
Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen
5.0.0 Algemeen / 61
5.1.0 Verminderingen / 62
5.2.0 Afstand van huwelijksgemeenschap (art. 6) / 62
5.3.0 Door erflater gehouden niet-registergoederen (art. 8) / 64
5.3.0.A Algemeen / 64
5.3.0.B Pakketjesbepaling / 64
5.3.0.C Tegenbewijs / 65
5.3.0.D Uitzonderingen / 65
5.3.0.E Schuldigerkenning bij testament (art. 8 lid 3) / 65
5.4.0 Geldvorderingen krachtens erfrecht verkregen (art. 9) / 66
5.4.0.A Algemeen / 66
5.4.0.B Enkelvoudige of samengestelde rente / 66
5.4.0.C Tijdstip fictieve verkrijging / 69
a Algemeen / 69
b Opeisbaar ten gevolge van het overlijden / 69
c Opeisbaar na het overlijden / 69
d Opeisbaar tijdens het leven van de schuldenaar / 69
e Aflossing tijdens het leven van de schuldenaar / 70
5.4.0.D Waardering vordering bij hogere rente dan 6% samengesteld / 70
5.4.0.E Uitoefening van een wilsrecht / 70
5.5.0 Omzetting van eigendomsrechten in levenslange genotsrechten (art. 10) / 70
5.5.0.A Algemeen / 70
5.5.0.B Omzetting van vererfbare eigendomsrechten in niet-vererfbare genotsrechten / 71
a Algemeen / 71
b Ten koste van het vermogen van de erflater verkregen / 72
c Ten laste van het vermogen verworven / 72
d Schuldigerkenning uit vrijgevigheid / 73
e Vruchtgebruiktestament / 75
f Verdeling van een nalatenschap / 76
g Turboverdeling / 77
h Gesplitste aankoop / 77
i Verwerving vruchtgebruik door erflater / 78
5.5.0.C Rechtshandeling in de zin van art. 10 / 78
a Algemeen / 78
b Turbotestament / 79
c Samenstel van rechtshandelingen / 80
d Of diens echtgenoot / 81
e Partij bij de rechtshandeling / 82
f Ik-opa-testament / 82
g Ik-opa-testament als bedoeld in art. 10 lid 9 / 84
5.5.0.D Voorbehouden genot / 86
a Algemeen / 86
b De normrente van 6% / 88
c Overgangsrecht / 89
d Tot aan het overlijden / 90
d1 Algemeen / 90
d2 Of een daarmee verband houdend tijdstip / 90
d3 De 180-dagentermijn / 91
e Bedongen periodieke uitkering / 91
5.5.0.E Verwantschapseis / 91
a Algemeen / 91
b Partner / 92
c Bloed- en aanverwanten / 92
d Op welk moment / 92
e Verkrijging door een rechtspersoon / 93
f Ongeoorloofde discriminatie / 93
5.5.0.F Omvang van de fictieve verkrijging / 93
a Waarde naar moment van verkrijging / 93
b Complicaties bij huwelijksgemeenschap / 94
c Zaaksvervanging / 94
d Res. 30 november 1964, nr. D4/8981, BNB 1965/96 / 94
e Aftrek van koopsom / 95
f Bedongen vruchtgebruik / 96
g Betaalde periodieke uitkeringen / 98
h Verrekening met schenkbelasting / 98
i Verrekening met overdrachtsbelasting / 98
5.5.0.G Uitzonderingen / 99
a Onderbedelingsvorderingen (art. 10 lid 5) / 99
b Legaat-tegen-inbrengvorderingen (art. 10 lid 6) / 100
b1 Algemeen / 100
b2 Vruchtgebruiklegaat / 100
c Erfrechtelijke wilsrechten (art. 10 lid 7) / 101
5.5.0.H Verkrijger is vooroverleden (art. 10 lid 8) / 101
5.5.0.I Evaluatie van art. 10 / 102
5.6.0 Verblijvings- en overnemingsbedingen (art. 11 lid 2) / 102
5.6.0.A Algemeen / 102
5.6.0.B Overnemings-, verblijvings- of toedelingsbeding (art. 11 lid 2) / 103
a Algemeen / 103
b Overnemingsbeding / 103
c Verblijvingsbeding / 104
d Toedelingsbeding / 104
5.6.0.C Verblijvings- en overnemingsbedingen met werking bij overlijden (art. 11 lid 2) / 104
5.6.0.D Uitgestelde levering (art. 11 lid 2, slot) / 105
a Algemeen / 105
b Uitgestelde levering met inbrenglegaat / 106
5.7.0 Schuldigerkenning of kwijtschelding onder voorwaarde van overleving (art. 11 lid 3) / 107
5.7.0.A Algemeen / 107
5.7.0.B Begrip ‘schuldigerkenning’ / 108
5.7.0.C Overlijden als voorwaarde / 108
5.7.0.D Casuïstiek en jurisprudentie / 108
5.7.0.E Kwijtschelding onder voorwaarde van overleving / 109
5.7.0.F Voorkoming cumulatie van belastingen / 110
5.7.0.G Verhouding tussen art. 11 lid 2 en 3 / 110
5.7.0.H Wijziging met ingang van 1 januari 2010 / 111
5.8.0 Verreken- en verblijvingsbedingen in huwelijkse voorwaarden (art. 11 lid 4) / 111
5.8.0.A Algemeen / 111
5.8.0.B Verblijvingsbedingen / 111
5.8.0.C Finale verrekenbedingen (art. 11 lid 3 en art. 11 lid 4) / 112
a Algemeen / 112
b Verplicht wederkerig finaal verrekenbeding / 113
c Verplicht eenzijdig finaal verrekenbeding / 114
d Facultatief eenzijdig finaal verrekenbeding / 114
e Facultatief wederkerig finaal verrekenbeding / 115
5.8.0.D Verhouding tussen art. 11 lid 2-4 / 116
5.9.0 Schenkingen binnen 180 dagen vóór overlijden (art. 12) / 116
5.9.0.A Algemeen / 116
5.9.0.B Schenking onder opschortende voorwaarde / 117
5.9.0.C Invloed van het huwelijksgoederenregime / 118
5.9.0.D Verrekening van schenkbelasting en overdrachtsbelasting / 118
5.9.0.E Uitzonderingen / 119
5.10.0 Levensverzekeringen en derdenbedingen (art. 13) / 120
5.10.0.A Algemeen / 120
5.10.0.B Levensverzekeringen in het algemeen / 120
a Begrip ‘levensverzekering’ / 120
b Bij een levensverzekering betrokken personen / 121
c Kapitaalverzekeringen en lijfrenteverzekeringen / 121
d Kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule / 121
e Gemengde verzekering / 121
f Combinaties van verzekeringen / 122
g Zuivere risicoverzekeringen / 122
5.10.0.C Onttrekkingseis / 122
a Algemeen / 122
b Het premieschenkingsarrest / 123
c Compagnonspolissen / 124
d Invloed van het huwelijksvermogensrecht / 125
d1 Algemeen / 125
d2 Koude uitsluiting / 125
d3 Beperkte gemeenschap van goederen / 125
d4 Wettelijke gemeenschap van goederen / 126
d5 Verrekenbedingen / 126
d6 Wijziging huwelijksgoederenregime / 127
e Premiesplitsing / 128
e1 Algemeen / 128
e2 Administratieve voorwaarden / 130
e3 Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsovereenkomst / 130
f Overneming lopende polis / 130
g Samenhang polissen / 131
h Onttrekkingseis bij andere derdenbedingen / 132
5.10.0.D Omvang van de verkrijging / 132
a Algemeen / 132
b De invloed van de huwelijksgemeenschap / 133
b1 Algemeen / 133
b2 Levensverzekering met derdenbeding ten behoeve van andere echtgenoot / 133
b3 Verzekeringnemer is begunstigde / 133
b4 Levensverzekering met derde als begunstigde / 134
c De crediteur als begunstigde / 134
c1 Algemeen / 134
c2 Verpanding / 135
c3 Betalingsopdracht / 136
d Ten laste van huwelijksgoederengemeenschap bedongen lijfrenterechten / 137
5.10.0.E Ten gevolge van of na overlijden / 138
5.10.0.F Andere derdenbedingen / 138
a Algemeen / 138
b Nabestaandenpensioenen / 139
c Derdenbedingen in vennootschapscontracten / 139
c1 Algemeen / 139
c2 Eenmalige betaling / 140
c3 Winstrechten / 140
c4 Toetreding als commanditaire vennoot / 140
5.10.0.G Levensverzekeringen in familieverband (art. 13 lid 2) / 141
5.11.0 Waardestijging aandelen door overlijden (art. 13a) / 142
5.11.0.A Algemeen / 142
5.11.0.B Reikwijdte / 142
5.11.0.C De omvang van de verkrijging / 144
5.12.0 Afgezonderd particulier vermogen (art. 16, 17 en 17a) / 144
5.12.0.A Algemeen / 144
5.12.0.B Fictieve verkrijging krachtens erfrecht / 145
5.12.0.C Trust naar Anglo-Amerikaans recht / 146
a Algemeen / 146
b Discretionary trust / 146
c Irrevocable fixed trust / 148
d Revocable trust / 148

HOOFDSTUK VI
Verkrijging krachtens schenking en gift
6.0.0 Algemeen / 149
6.1.0 Wanneer is sprake van een gift? / 150
6.1.0.A Algemeen / 150
6.1.0.B Verarming van de schenker / 150
6.1.0.C Verrijking van de begiftigde / 153
6.1.0.D Vrijgevigheid / 154
6.2.0 Tijdstip waarop de schenking tot stand komt / 156
6.2.0.A Algemeen / 156
6.2.0.B Schenking onder tijdsbepaling / 156
a Algemeen / 156
b Schuldigerkenning uit vrijgevigheid / 156
6.2.0.C Schenking onder ontbindende voorwaarde / 158
6.2.0.D Schenking onder opschortende voorwaarde / 158
6.2.0.E Herroepelijke schenking / 159
6.3.0 Huwelijksgoederenregime / 160
6.3.0.A Overgang van privévermogens naar een gemeenschap van goederen / 160
6.3.0.B Overgang van gemeenschap van goederen naar privévermogens / 163
6.3.0.C Verrekenbedingen / 164
6.4.0 Renteovereenkomsten / 165
6.4.0.A Wijziging rente na overlijden / 165
6.4.0.B Tussentijdse aflossing rente (art. 9) / 167
6.5.0 Ongedaanmaking van de wettelijke verdeling / 167
6.6.0 Aandeelhoudersrelaties / 169
6.7.0 Renteloze en laagrentende leningen / 169
6.7.0.A Algemeen / 169
6.7.0.B Direct opeisbare renteloze of laagrentende lening / 170
6.7.0.C Renteloze of laagrentende lening met een looptijd langer dan een jaar / 171
6.7.0.D Renteloze of laagrentende lening die niet direct opeisbaar is, maar met een looptijd van maximaal een jaar / 171
6.7.0.E Onzakelijke geldlening / 172
6.7.0.F Samenvatting / 173
6.8.0 Verkrijging krachtens vennootschapsovereenkomst (art. 11 lid 1) / 173
6.9.0 Opzegging van beperkte rechten (art. 14) / 174
6.10.0 Afgezonderd particulier vermogen (art. 17) / 175

HOOFDSTUK VII
Tijdstip van de verkrijging
7.0.0 Algemeen / 177
7.1.0 Latere gebeurtenissen (art. 45 lid 3 en art. 53 lid 1 t/m 3) / 178
7.1.0.A Inleiding / 178
7.1.0.B Werking van art. 45 lid 3 en art. 53 lid 1 t/m 3 / 179
7.1.0.C Verkrijging onder voorwaarde / 181
7.1.0.D De uitoefening van wilsrechten / 182
7.1.0.E Dwaling / 184
7.1.0.F Overgangsrecht (art. 53 lid 2) / 185
7.2.0 De dertigdagenclausule / 185
7.2.0.A Algemeen / 185
7.2.0.B Testamentaire dertigdagenclausule / 185
7.2.0.C Wettelijke dertigdagenclausule / 186
7.3.0 Renteovereenkomsten / 188
7.4.0 Ongedaanmaking van de wettelijke verdeling / 188
7.5.0 Quasiwettelijke verdeling / 189
7.6.0 Verdeling van ondernemingsvermogen / 191

HOOFDSTUK VIII
Waardebepaling van het verkregene
8.0.0 Inleiding / 193
8.1.0 Waarde in het economisch verkeer / 193
8.1.0.A Algemeen / 193
8.1.0.B Aandeel in onverdeeldheid / 194
a Algemeen / 194
b Tot huwelijksgemeenschap behorende incourante aandelen / 194
c Onverdeelde aandelen in een onroerende zaak / 195
d Onverdeelde aandelen in een personenvennootschap / 196
8.2.0 Tweetrapsmakingen (art. 21 lid 2 en 4) / 196
8.2.0.A Inleiding / 196
8.2.0.B Waarderingsvoorschrift / 196
8.3.0 Aandelen en obligaties / 198
8.3.0.A Algemeen / 198
8.3.0.B Aan de Amsterdamse beurs genoteerde aandelen en obligaties (art. 21 lid 3) / 199
8.3.0.C Aandelen in een familie-BV (incourante aandelen) / 199
a Inleiding / 199
b Waardebegrippen / 199
c Meerderheidspakketten / 202
d Minderheidspakketten / 203
d1 Algemeen / 203
d2 Bijzondere gevallen / 203
8.4.0 Ondernemingsvermogen (art. 21 lid 13) / 204
8.5.0 Economische eenheid (art. 21 lid 12) / 205
8.6.0 Periodieke uitkeringen en vruchtgebruik (art. 21 lid 14 en 11) / 205
8.6.0.A Rechten op periodieke uitkeringen / 205
a Inleiding / 205
b Enkele toepassingen / 206
8.6.0.B Vruchtgebruik / 207
8.6.0.C Verkrijgingen onder de last van periodieke uitkeringen of vruchtgebruik (art. 21 lid 11) / 208
8.7.0 Onroerende zaken / 209
8.7.0.A Algemeen / 209
8.7.0.B Persoonlijke verplichtingen / 209
a Algemeen / 209
b Leveringsverplichtingen. Economische eigendomsoverdrachten / 210
c Verhuurde en verpachte onroerende zaken / 210
d Feitelijk bewoond pand / 211
e Publiekrechtelijke voorschriften / 211
f Bestemming / 211
g Landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928 / 211
8.7.0.C De (eigen) woning (art. 21 lid 5 e.v.) / 211
a Historie zelfbewoning / 211
b De eigen woning vanaf 1 januari 2010 / 212
c Voortgezette bewoning / 214
8.7.0.D Verhuurde woningen / 214
8.8.0 Vorderingen / 215
8.8.0.A Algemeen / 215
8.8.0.B Vorderingen bij ouderlijke boedelverdeling / 216
8.8.0.C Vorderingen bij wettelijke verdeling / 217
a Inleiding / 217
b Wettelijke vergoeding (art. 21 lid 15) / 217
c Nabestaandenrente / 218
d Testamentaire rente / 219
8.8.0.D Doorwerking van waarderingsvoorschriften naar vorderingen / 219
8.8.0.E Gedwongen schuldtoerekening en -verrekening / 222
8.9.0 Schulden / 224
8.9.0.A Algemeen / 224
8.9.0.B Formele en materiële belastingschulden / 225
a Algemeen / 225
b Conserverende aanslagen / 226
8.9.0.C Latente belastingschulden (art. 20 lid 5 en 6) / 226 a Inleiding / 226
b Ondernemingsvermogen (art. 20 lid 5 onderdeel a en lid 6 onderdeel a) / 227
c Werkzaamheidsvermogen (art. 20 lid 5 onderdeel a en lid 6 onderdeel b) / 228
d Verkrijging stamrecht (art. 20 lid 5 onderdeel b en lid 6 onderdeel c) / 228
e Vererving van aanmerkelijk belang (art. 20 lid 5 onderdeel c en lid 6 onderdeel d) / 229
f Latente schuld ten laste van verkrijger of ten laste van nalatenschap? / 229
g Latente belastingschulden ook voor schenkbelasting? / 230
h Contante waarde of nominale waarde / 231
8.9.0.D Lopende termijnen (art. 20 lid 3 onderdeel a) / 233
8.10.0 Minnelijke waardering/vaststellingsovereenkomst / 233
8.10.0.A Minnelijke waardering / 233
8.10.0.B Vaststellingsovereenkomst / 234

HOOFDSTUK IX
Tarief
9.0.0 Inleiding / 235
9.1.0 Tariefgroepindeling / 235
9.1.0.A Algemeen / 235
9.1.0.B Verkrijging door de partner / 237
9.1.0.C Afstammeling in de rechte lijn / 237
9.1.0.D Tariefopslag bij verkrijgingen door (achter)kleinkinderen / 238
9.1.0.E Onzekerheid over verwantschap (art. 29) / 238
9.1.0.F Verkrijging van afgezonderd particulier vermogen (art. 26a) / 239
9.2.0 Samentelling van verkrijgingen / 239
9.2.0.A Inleiding / 239
9.2.0.B Samentelling van schenkingen binnen een kalenderjaar gedaan (art. 27) / 239
9.2.0.C Samentelling schenkingen door ouders aan kind (art. 28) / 240
9.2.0.D Schenkingen door en aan partners (art. 26) / 240
a Algemeen / 240
b Schenkingen binnen jaar vóór het huwelijk / 241
9.2.0.E Erfrechtelijke verkrijgingen door partners (art. 25 lid 1) / 241
9.3.0 Verwerping van erfrechtelijke aanspraken en afstand van rechten (art. 30 en 31) / 241
9.3.0.A Algemeen / 241
9.3.0.B Verwerping / 242
a Inleiding / 242
b Ongedaanmaking van wettelijke verdeling / 243
c Leidt keuzemogelijkheid tot art. 30 lid 1? / 243
9.3.0.C Afstand van rechten / 244
9.3.0.D Afstand door bezwaarde of verwachter bij een tweetrapsmaking / 245
9.4.0 Verrekening overdrachtsbelasting met schenkbelasting / 245
9.4.0.A Algemeen / 245
9.4.0.B Schenking van een fictieve onroerende zaak / 246
9.4.0.C Geen verrekening als art. 13 Wet BRV van toepassing is / 246
9.4.0.D Verrekening bij een samenstel van rechtshandelingen / 247
a Kwijtscheldingsconstructie / 247
b Andere gevallen van samenloop / 248
c Ander dan begiftigde is overdrachtsbelasting verschuldigd / 249

HOOFDSTUK X
Vrijstellingen en kwijtscheldingen
10.0.0 Vrijstellingen en kwijtscheldingen / 251
10.1.0 Vrijstellingen erfbelasting / 251
10.1.0.A Inleiding / 251
10.1.0.B Verkrijgingen door de Staat (art. 32 lid 1 onderdeel 1) / 251
10.1.0.C Verkrijgingen door Nederlandse provincies en gemeenten (art. 32 lid 1 onderdeel 2) / 252
10.1.0.D Vrijstelling bij verkrijgingen door algemeen nut beogende instellingen (art. 32 lid 1
onderdeel 3) / 252
a Inleiding / 252
b Kwalificatievereisten voor de vrijstelling / 252
b1 Algemeen / 252
b2 Te faciliëren instellingen / 253
b3 (Beperkt) algemeen belang versus particulier belang / 253
b4 Minimaal 90% algemeen belang / 255
b5 Feitelijke werkzaamheden van het lichaam / 255
b6 Commerciële activiteiten / 256
c Nadere voorwaarden vanaf 1 januari 2008 / 257
10.1.0.E Vrijstelling voor de partner / 257
a Inleiding / 257
b Pensioenimputatie en vrijstelling / 258
b1 Historie / 258
b2 Vrijstelling voor pensioenaanspraken / 258
b3 Imputatieregeling / 259
c Niet-vrijgestelde pensioenen en dergelijke / 260
10.1.0.F Vervallen / 260
10.1.0.G Vervallen / 260
10.1.0.H Vrijstellingen voor kinderen / 261
10.1.0.I Vrijstelling voor kleinkinderen (art. 32 lid 1 onderdeel 4 onder d) / 261
10.1.0.J Vrijstelling voor ouders (art. 32 lid 1 onderdeel 4 onder e) / 261
10.1.0.K Vrijstelling erfbelasting in andere gevallen (art. 32 lid 1 onderdeel 4 onder f) / 262
10.1.0.L Pensioenvrijstelling (art. 32 lid 1 onderdeel 5 en lid 3 en 4) / 262
a Vrijstelling / 262
b Imputatieregeling / 262
10.1.0.M Verkrijging door sociaal belang behartigende instelling (art. 32 lid 1 onderdeel 8 en 9) / 262
10.1.0.N Natuurlijke verbintenis wegens verrichte arbeid (art. 32 lid 1 onderdeel 10) / 263
a Algemeen / 263
b Salaire differé / 264
10.1.0.O Vrijstelling voor lopende rentetermijnen en dergelijke (art. 32 lid 1 onderdeel 11) / 264
10.2.0 Vrijstellingen schenkbelasting / 265
10.2.0.A Inleiding / 265
10.2.0.B Verkrijging van de Koning (art. 33 onderdeel 1) / 265
10.2.0.C Verkrijgingen door of van de Staat, provincie of gemeente (art. 33 onderdeel 2 en 3) / 266
10.2.0.D Vrijstelling bij verkrijgingen door en van algemeen nut beogende instellingen (art.
33 lid 1 onderdeel 4 en 10) / 266
a Verkrijgingen door algemeen nut beogende instelling / 266
b Verkrijgingen van algemeen nut beogende instelling / 267
10.2.0.E Schenkingen door ouders aan hun kinderen (art. 33 onderdeel 5 en 6) / 267
a Jaarlijkse vrijstelling / 267
b Eenmalig verhoogde vrijstelling / 267
c Extra verhoogde vrijstelling voor aankoop woning of studie / 268
c1 Algemeen / 268
c2 Schenking ter zake van de eigen woning / 268
c3 Schenking ter zake van een studie / 268
10.2.0.F Vrijstelling voor andere verkrijgers (art. 33 onderdeel 7) / 269
10.2.0.G Schenkingen aan iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen (art. 33 onderdeel 8) / 270
10.2.0.H Schenkingen waarover inkomstenbelasting, of een voorheffing daarvan, wordt geheven (art. 33 onderdeel 9) / 270
10.2.0.I Schenking aan met bedrijf van de schenker gelieerde werknemersrechtspersoon (art. 33 onderdeel 11) / 270
10.2.0.J Voldoening aan een natuurlijke verbintenis (art. 33 onderdeel 12) / 271
a Inleiding / 271
b Natuurlijke verbintenis / 271
b1 Algemeen / 271
b2 Omzetting in rechtens afdwingbare verplichting. Verzorgingsplicht / 272
c Verzorgingsplicht na overlijden / 273
d Schenking periodieke uitkering aan nabestaande van werknemer / 273
10.2.0.K Verkrijging door sociaal belang behartigende instelling (art. 33 onderdeel 13 en 14) / 273
10.2.0.L Vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning (art. 33a) / 274
a Inleiding / 274
b Voorwaarden voor toepassing van eigenwoningschenking / 275
c Kruislings schenken / 276
c.(oud) Vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning / 277
d Overgangsrecht (art. 82a) / 278
10.3.0 Kwijtschelding (art. 67) / 278
10.3.0.A Algemeen / 278
10.3.0.B Schenkingen voor levensonderhoud en studie / 278
10.3.0.C Schenkingen vanwege bijzondere Nederlandse gebeurtenis / 279
10.3.0.D Verkrijgingen door andere Staat of staatkundig onderdeel daarvan / 279
10.3.0.E Overdracht kunstvoorwerpen ter betaling van erfbelasting / 279

HOOFDSTUK XI
Bedrijfsopvolging
11.0.0 Inleiding / 281
11.0.0.A Rechtvaardigingsgrond / 281
11.0.0.B Geschiedenis / 283
11.0.0.C Verkrijging krachtens erfrecht of schenking / 283
a Verkrijging krachtens erfrecht / 283
b Verkrijging krachtens schenking / 284
c Fictieve verkrijging krachtens erfrecht of schenking / 284
11.1.0 De faciliteiten / 286
11.1.0.A Overzicht van de faciliteiten / 286
11.1.0.B Vrijstelling afmeten aan objectieve onderneming / 287
11.1.0.C Verkrijging wordt verleend aan de top / 292
11.1.0.D Verkrijging onder een last of tegen een tegenprestatie / 292
11.1.0.E Invloed van latente en materiële belastingschulden / 293
11.1.0.F Formele aspecten / 295
11.2.0 Object van vrijstelling / 295
11.2.0.A Inleiding / 295
11.2.0.B Onderneming als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001 / 296
11.2.0.C Medegerechtigdheid als bedoeld in art. 3.3 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001 / 296
11.2.0.D Aanmerkelijkbelangaandelen / 297
a Algemeen / 297
b Direct aanmerkelijk belang / 298
c Preferente aandelen / 298
d Indirect aanmerkelijk belang / 300
e Indirect belang kleiner dan 5% maar ten minste 0,5% / 304
f Ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen / 306
11.2.0.E Ter beschikking gesteld pand / 308
11.3.0 Het bezitsvereiste / 309
11.3.0.A Inleiding / 309
11.3.0.B Eisen aan de erflater of schenker / 309
11.3.0.C De activa-passiva transacties / 310
11.3.0.D Aanschaf deelneming tijdens bezitstermijn / 312
11.3.0.E De uitzonderingen van art. 9 Uitvoeringsregeling / 312
11.3.0.F Verlettering van aandelen / 313
11.4.0 Voortzettingsvereisten / 313
11.4.0.A Inleiding / 313
11.4.0.B Ondernemingsvermogen / 313
11.4.0.C Aanmerkelijkbelangaandelen / 315
11.4.0.D Voorzetten van de onderneming in de BV / 316
11.4.0.E Ter beschikking gesteld pand / 316
11.4.0.F De uitzonderingen van art. 10 Uitvoeringsregeling / 317
11.5.0 De invloed van de verdeling / 317
11.5.0.A Verdeling van nalatenschap / 317
11.5.0.B Verdeling van een huwelijksgemeenschap / 318
a Algemeen / 318
b Turboverdeling / 319
c Finaal verrekenbeding / 320

HOOFDSTUK XII
Formeelrechtelijke bepalingen
12.0.0 Inleiding / 323
12.1.0 Belastingplichtige (art. 36) / 323
12.1.0.A Algemeen / 323
12.1.0.B Verkrijging vrij van recht / 323
12.1.0.C Verkrijging door een onbekende / 323
12.2.0 Aangifte / 325
12.2.0.A Inleiding / 325
12.2.0.B Aangiftetermijnen / 325
a Algemeen / 325
b Opschortende voorwaarde / 326
c Ontbindende voorwaarde / 326
d Zwangerschap / 326
e Wilsrechten / 327
f Andere gevallen / 327
12.2.0.C Aangifte door erfgenaam voor andere verkrijgers / 327
12.2.0.D Aangifte door de executeur / 328
12.2.0.E Aangifte schenkbelasting / 329
12.2.0.F Aangifte bij in vervulling gaan van voorwaarde / 329
12.2.0.G Domiciliekeuze / 329
12.3.0 Aanslag (art. 37) / 330
12.3.0.A Algemeen / 330
12.3.0.B Termijn voor het opleggen van een aanslag / 330
a Schenk- en erfbelasting / 330
b Recht van overgang(oud) / 331
12.3.0.C Meerdere verkrijgers / 331
12.3.0.D Conserverende aanslagen / 332
12.4.0 Navordering / 332
12.5.0 Bezwaar en beroep / 334
12.5.0.A Algemeen / 334
12.5.0.B Conserverende aanslagen / 334
12.6.0 Bijzondere bepalingen / 334
12.6.0.A Inleiding / 334
12.6.0.B Beneficiaire aanvaarding / 334
12.6.0.C Verplichtingen en bevoegdheden van executeurs / 334
12.6.0.D Door erflater in bewaring gegeven of verzegelde niet-registergoederen / 335
12.6.0.E Renseigneringsplicht / 335
12.6.0.F Betaling schenk- en erfbelasting bij verkrijging onder last van een vruchtgebruik of
bij de verkrijging van een stamrecht / 335

HOOFDSTUK XIII
Schenk- en erfbelasting in internationaal verband
13.0.0 Inleiding / 337
13.1.0 Nederlandse regelingen inzake dubbele schenk- en erfbelasting / 338
13.2.0 Dubbele heffing op grond van de woonplaats / 339
13.2.0.A Inleiding / 339
13.2.0.B Ontstaan van dubbele erfbelasting op grond van de woonplaats / 339
13.2.0.C Voorkoming van dubbele erfbelasting op grond van de woonplaats / 339
13.2.0.D Ontstaan van dubbele erfbelasting op grond van verschil in aanknopingspunt / 340
13.2.0.E Ontstaan van de dubbele erfbelasting op grond van de woonplaatsfictie / 340
a Inleiding / 340
b Ontstaan en voorkoming van dubbele heffing op grond van de woonplaatsfictie / 341
13.2.0.F Ontstaan van de dubbele schenkbelasting / 341
13.3.0 Dubbele heffing op grond van het situsbeginsel / 341
13.3.0.A Inleiding / 341
13.3.0.B Ontstaan en voorkoming van dubbele heffing op grond van het situsbeginsel / 342
13.4.0 Dubbele heffing op grond van divergerend erfrecht / 343
13.5.0 Werking van het Bvdb 2001 / 344
13.5.0.A Algemene bepalingen / 344
a Inleiding / 344
b Voorkomingsmethode / 345
c Geheven en betaald / 345
d Reikwijdte / 346
e Gelijksoortige belasting / 346
f Geheven vanwege een andere mogendheid / 347
g Formaliteiten / 347
13.5.0.B Art. 47 Bvdb 2001 / 347
a Samenloop woonplaatsbeginsel en situsbeginsel / 347
b Situsgoederen naar Nederlandse maatstaven / 348
c De vermindering: ordinary credit / 349
d Schenking na overlijden / 350
e Afgezonderd particulier vermogen / 351
13.5.0.C Art. 48 Bvdb 2001 / 352
a Samenloop woonplaatsficties en woonplaatsbeginsel / 352
b Samenloop woonplaatsficties en situsbeginsel / 353
c Diplomatieke vertegenwoordigers / 353
d De vermindering: ordinary credit / 354
e Schenking na het overlijden / 354
f Afgezonderd particulier vermogen / 355
13.5.0.D Art. 49 Bvdb 2001 / 355
a Algemeen / 355
b Reikwijdte / 356
b1 Woonplaats van de erflater / 356
b2 Kwalificatieverschil van situsgoederen / 356
b3 Samenloop op grond van het woonplaatsbeginsel / 357
b4 Overige samenloopmogelijkheden / 357
c De vermindering: aftrekmethode / 358
13.5.0.E Voorkoming van dubbele schenkbelasting / 359
a Algemeen / 359
b Afgezonderd particulier vermogen / 359
13.5.0.F Vermindering per verkrijger / 359
13.6.0 Werking van verdragen / 359
13.7.0 Werking van de Belastingregelingen / 360

ALFABETISCH REGISTER / 363

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en Erfbelasting 2021-2022