Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Vastgoedwetgeving 2022-2023

Specificaties
Paperback, 2912 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 2e druk, 2022
ISBN13: 9789013167450
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 2e druk, 2022 9789013167450
Onderdeel van serie Vastgoedwetgeving
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dit is de oudste en meest complete wettenbundel voor vastgoedopleidingen in Nederland. Deze titel vormt een wetseditie die onmisbaar is bij de examens in de juridische modules binnen de opleiding. De heldere opzet en het verbeterde alfabetisch register vergemakkelijkt het zoeken. Dit bespaart veel tijd op het examen en in de praktijk.

Deze titel is onmisbaar voor diverse vastgoedopleidingen en -praktijk in Nederland. Aan de inhoud van deze wettenverzameling is een zorgvuldige selectie voorafgegaan. De inhoud is afgestemd op de Toets- en Eindtermen van de vastgoedexamens van SVMNIVO. Dat is van groot belang, omdat de wettenbundel op het examen mag worden geraadpleegd. Om de verschillende wetten gebruiksvriendelijk aan te bieden is in de kantlijn steeds een groot aantal margeteksten opgenomen. Het alfabetisch register vergemakkelijkt het zoeken, zodat je geen tijd verliest aan het zoekwerk op het examen of in de praktijk.

Vastgoedwetgeving 2022-2023 is onmisbaar bij verschillende juridische- en fiscaalrechtelijke examens van de vastgoedopleiding, zoals:
- opleiding Vastgoed & Makelaardij aan Hogescholen
- opleiding A-RMT (assistent Makelaar)
- opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige
- opleiding K-RMT (kandidaat Makelaar)
- opleiding Register Makelaar Taxateur (RMT)
- specialisaties Register Makelaar Taxateur

Vastgoedwetgeving online
De inhoud van Vastgoedwetgeving is tevens online te raadplegen. U heeft zelfs kosteloos online toegang tot aan de volgende uitgave. Op de binnenkant van de vooromslag is verdere informatie en de unieke registratiecode te vinden.

Vastgoedwetgeving actueel
De samenstelling van deze uitgave is kritisch overwogen en het register aanzienlijk verbeterd om opzoeken een stuk beter mogelijk te maken. De bundel bestrijkt een breed scala aan wetten en regelrecht op het gebied van onroerende zaken, zodat de gebruiker hiermee de examenvragen kan beantwoorden. De bundel volgt de meest actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied. Vastgoedwetgeving 2022-2023 is primair bedoeld voor studerenden aan de vastgoedexamens van SVMNIVO en deze van Hogescholen met een richting Makelaardij & Vastgoed. De titel is van gelijk nut voor kandidaten van de opleiding makelaar van de VBO, de opleiding Rentmeester, opleidingen WOZ etc.

Specificaties

ISBN13:9789013167450
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:2912
Druk:2
Verschijningsdatum:19-7-2022
ISSN:

Over W.D. Bierens de Haan

Mr. W.D. Bierens de Haan studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, met als afstudeerrichting Fiscaal recht. In 1993 startte hij als repetitor zelfstandige werkzaamheden in het onderwijs voor fiscaal recht en vastgoed. Vanaf 2002 doet hij dit binnen de Stichting Kring van Leidse Repetitoren te Leiden. Hij verzorgt verschillende cursussen voor de Rechtenstudie en voor de SVMNIVO-examens.

Andere boeken door W.D. Bierens de Haan

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Handleiding voor het gebruik van de bundel / VII
Alfabetische inhoud / XI
Lijst van afkortingen / XV

I PRIVAATRECHT
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 1 / 7
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 2 / 103
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 3 / 269
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 4 / 317
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 5 / 359
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 6 / 383
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 / 449
I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 7A / 647
I.1a Besluit kleine herstellingen / 653
I.1b Besluit servicekosten / 655
I.2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / 657
I.3 Faillissementswet / 827
I.4 Wetboek van Koophandel (Uittreksel) / 931
I.5 Kadasterwet / 935
I.6 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte / 977
I.6a Besluit huurprijzen woonruimte / 995
I.7 Wet op de huurtoeslag / 1013
I.8 Wet op het overleg huurders verhuurder / 1023
I.9 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II / 1027
I.9a Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 / 1041

II STAATS- EN BESTUURSRECHT
II.1 Grondwet / 1051
II.2 Wet algemene bepalingen / 1067
II.3 Provinciewet / 1069
II.4 Gemeentewet / 1119
II.5 Waterschapswet / 1179
II.6 Wet op de Raad van State / 1215
II.7 Wet op de rechterlijke organisatie / 1223
II.8 Wet open overheid / 1257
II.9 Algemene wet bestuursrecht / 1273
II.9A Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten / 1369
II.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / 1373
II.10a Besluit omgevingsrecht / 1405
II.10b Regeling omgevingsrecht / 1465
II.11 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken / 1491
II.12 Wet basisregistratie ondergrond / 1495

III RUIMTELIJKEORDENINGS- EN VOLKSHUISVESTINGSRECHT
III.1 Wet ruimtelijke ordening / 1509
III.1a Besluit ruimtelijke ordening / 1533
III.2 Woningwet / 1545
III.2a Besluit energieprestatie gebouwen / 1599
III.3 Crisis- en herstelwet / 1603
III.4 Erfgoedwet (Uittreksel) / 1615
III.5 Huisvestingswet 2014 / 1627
III.6 onteigeningswet / 1641
III.7 Aanbestedingswet 2012 / 1667
III.8 Belemmeringenwet privaatrecht / 1777
III.9 Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken / 1781
III.10 Wet inrichting landelijk gebied / 1791
III.11 Leegstandwet / 1811
III.12 Luchtvaartwet / 1817
III.13 Wet natuurbescherming / 1837
III.14 Ontgrondingenwet / 1885
III.15 Tracéwet / 1893
III.16 Wegenwet / 1901
III.17 Interimwet stad- en milieubenadering / 1911
III.18 Wet voorkeursrecht gemeenten / 1917
III.19 Wet bevordering eigenwoningbezit / 1923

IV MILIEURECHT
IV.1 Wet milieubeheer / 1939
IV.1a Activiteitenbesluit milieubeheer (Uittreksel) / 2105
IV.2 Asbestverwijderingsbesluit 2005 / 2251
IV.3 Meststoffenwet / 2257
IV.4 Wet geluidhinder / 2279
IV.5 Wet inzake de luchtverontreiniging / 2305
IV.6 Wet bodembescherming / 2311
IV.6a Besluit bodemkwaliteit / 2339
IV.7 Waterwet / 2361
IV.8 Wet ammoniak en veehouderij / 2395
IV.9 Wet geurhinder en veehouderij / 2399

V BELASTINGRECHT
V.1 Wet inkomstenbelasting 2001 / 2407
V.1a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 2543
V.2 Successiewet 1956 / 2563
V.2a Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 (Uittreksel) / 2585
V.3 Natuurschoonwet 1928 / 2587
V.4 Wet op belastingen van rechtsverkeer / 2593
V.4a Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 2607
V.5 Registratiewet 1970 / 2615
V.6 Wet op de omzetbelasting 1968 / 2619
V.6a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 2677
V.7 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Uittreksel) / 2695
V.8 Wet waardering onroerende zaken / 2715
V.8a Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken / 2725
V.8b Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 2727
V.8c Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 2739

VI OVERIGE WETTEN
VI.1 Algemene termijnenwet / 2743
VI.2 Alcoholwet / 2745
VI.3 Wet op het notarisambt / 2761
VI.4 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 2797

Alfabetisch register

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Vastgoedwetgeving 2022-2023