Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Boom Basics Strafrecht

Specificaties
E-book, 244 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 10e druk, 2020
ISBN13: 9789054543367
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Strafrecht algemeen
Boom Juridische Uitgevers Epub met watermerkbeveiliging 10e druk, 2020 9789054543367
Onderdeel van serie Boom Basics
Direct te downloaden

Samenvatting

In deze Boom Basics staat het strafrecht centraal.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Specificaties

ISBN13:9789054543367
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:244
Druk:10
Verschijningsdatum:1-12-2020
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord 9

I Materieel strafrecht 11
Inleiding 13
1 Strafrecht 13
2 Bronnen van strafrecht 14
3 Voorwaarden voor strafbaarheid 18
I De menselijke gedraging 20
4 De gedraging 20
5 Causaal verband 20

II De wettelijke delictsomschrijving 28
6 Het legaliteitsbeginsel 28
7 Misdrijven en overtredingen 30
8 Schuldvormen: opzet (dolus) 30
9 Complicaties van het opzet-begrip 35
10 Schuldvormen: culpa 39
11 Samenvattend: schuldvormen 42
Strafrecht 3

III Wederrechtelijkheid 43
12 Wederrechtelijkheid 43
13 Beperkingen van de strafbaarheid: rechtvaardigingsgronden 44
14 Bijkomende eisen bij rechtvaardigingsgronden 48

IV Schuld 51
15 Verschijningsvormen van schuld 51
16 Beperkingen van de strafbaarheid: schulduitsluitingsgronden 51
17 Schuld als bestanddeel: culpa 59
18 Samenvattend: de voorwaarden voor strafbaarheid 64

V Uitbreiding van strafbaarheid: poging en voorbereiding 65
19 Poging 65
20 Voorbereiding 70

VI Uitbreiding van strafbaarheid: deelneming 73
21 Deelnemingsvormen 73
22 Medeplegen 74
23 Uitlokken en doen plegen 77
24 Medeplichtigheid 78
25 Dubbel opzet 80
26 Deelneming aan deelneming 80
4 Boom Basics

VII Uitbreiding van strafbaarheid: daderschap 82
27 Functioneel daderschap 82
28 De rechtspersoon 84
29 Feitelijk leidinggeven 86
30 De publiekrechtelijke rechtspersoon 89

VIII Het rechterlijk beslissingsmodel: de materiële vragen (art. 350 Sv) 91
31 Het rechterlijk beslissingsmodel 91
32 De formele vragen van art. 348 Sv 91
33 De materiële vragen van art. 350 Sv 93
34 Het bewijzen van het tenlastegelegde 93
35 Kwalificeren 94
36 Wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid 96
37 Wederrechtelijkheid als bestanddeel 98
38 Schuld als bestanddeel: culpa 99
39 De delictsomschrijving en het tenlastegelegde 100

IX Straffen en maatregelen 102
40 Straffen 102
41 Maatregelen 105
42 Samenvattend: het sanctiepakket van de Nederlandse rechter 108
43 Voorwaardelijke straffen en de voorwaardelijkeinvrijheidstelling 109
44 Samenloop 110

Deel II Formeel strafrecht 115
Inleiding 117
45 Strafprocesrecht 117
46 Beginselen van een goede procesorde 119
47 Soorten strafproces 120

X Betrokkenen bij het strafproces 121
48 De verdachte 121
49 De raadsman 129
50 De politie 133
51 Het openbaar ministerie 138
52 De rechter 142
53 De getuige 145
54 De deskundige 150
55 Het slachtoffer 153
56 Minister van Justitie en Veiligheid 157

XI Fasen in het strafproces 158
57 Verschillende fasen 158
58 Het opsporingsonderzoek (art. 132a Sv) 158
59 Vervolgingsfase 160

XII Dwangmiddelen 166
60 Inleiding 166
61 Vrijheidsbenemende dwangmiddelen 171
62 Dwangmiddelen met betrekking tot zaken 172
63 Dwangmiddelen met betrekking tot woningen en andere plaatsen 173
64 De Algemene wet op het binnentreden 179
65 De Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) 181

XIII Vervolging 188
66 De vervolgingsbeslissing 188
67 Alternatieve wijzen van afdoen 192
68 Beklag bij het gerechtshof ex art. 12 Sv 198

XIV Het onderzoek ter terechtzitting 199
69 Inleiding 199
70 Beginselen van het onderzoek ter terechtzitting 200
71 De gang van zaken tijdens het onderzoek ter terechtzitting 202
72 Verstek 203

XV Het rechterlijk beslissingsmodel: de formele vragen van art. 348 Sv 205
73 Algemene opmerkingen over de vragen van art. 348 en 350 Sv 205
74 Geldigheid van de dagvaarding 207
75 Wijziging van de tenlastelegging 210
76 De bevoegdheid van de rechter 213
77 De ontvankelijkheid van de officier van justitie 215
78 De schorsing der vervolging 222

XVI Bewijsmiddelen en bewijsrecht 223
79 Bewijsmiddelen 223
80 Anonieme getuigen 226
81 Onrechtmatig verkregen bewijs 228
82 Partiële vrijspraak 229
83 Relativering negatief-wettelijk bewijsstelsel 230

XVII Beslissen en motiveren 232
84 Het wijzen en motiveren van vonnissen 232

85 Verweren die gemotiveerd moeten worden weerlegd (responsieplicht) 233
86 Verweren die ongemotiveerd mogen worden weerlegd 234
87 Het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt: verweren en standpunten die wél gemotiveerd moeten worden weerlegd 235
88 Verzuim van vormen in het vooronderzoek 241
89 Samenvattend: beslissen en motiveren 245

XVIII Rechtsmiddelen 247
90 Inleiding 247
91 Hoger beroep 249
92 Cassatie 252
93 Bijzondere rechtsmiddelen 255

Trefwoordenregister 261

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Strafrecht