Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Doorbreking van de natrekking

in rechtsvergelijkend perspectief

Specificaties
Paperback, 309 blz. | Nederlands
Wolf Productions | 1e druk, 2013
ISBN13: 9789058509482
Rubricering
Juridisch : Notarieel recht
Jongbloed : Notarieel recht
Wolf Productions 1e druk, 2013 9789058509482
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Dit boek ziet op de doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, waarbij een 4-tal rechtsstelsels met elkaar worden vergeleken. De rechtsstelsels betreffen het Duitse, het Nederlandse, het Belgische alsook het Schotse rechtsstelsel en worden ieder in een apart hoofdstuk beschreven.

Alvorens in te gaan op de wijzen waarop de natrekking kan worden doorbroken,
wordt ingegaan op het criterium waaraan voldaan dient te worden wil van natrekking sprake zijn. Natrekking treedt doorgaans in wanneer het object 'duurzaam met het grondstuk is verenigd'. Of aan dit criterium wordt voldaan hangt af van het rechtsstelsel dat aan de onderliggende natrekkingscasus ten grondslag ligt, nu de reikwijdte van de objectieve maatstaven die aan dit criterium ten grondslag liggen per rechtsstelsel verschilt. Hierdoor is het mogelijk dat onder het ene rechtsstelsel een met het grondstuk verenigd object wel met het grondstuk waarmee het is verenigd een eenheid vormt en dus tot de eigendom van het grondstuk kan worden gerekend, terwijl dit onder een ander rechtsstelsel niet het geval hoeft te zijn. De wetenschap of een object al dan niet tot de eigendom van een grondstuk behoort is niet alleen van belang voor de verkrijger van het grondstuk, maar bijvoorbeeld ook voor de hypotheekverstrekker.

Na bespreking van de natrekking worden de wijzen waarop de natrekking kan worden doorbroken in kaart gebracht. Ten gevolge van de doorbreking wordt het
object niet langer tot de eigendom van het grondstuk gerekend. Doorbreking kan
zowel door als zonder fysieke afscheiding van het object van het grondstuk. Bij
de doorbreking zonder fysieke afscheiding ligt de nadruk op het beperkt zakelijke recht van opstal, waarbij ingegaan wordt op de vraag of de bevoegdheden die de opstaller verkrijgt ten aanzien van de objecten ten gunste waarvan het opstalrecht is gevestigd, de opstallen, als eigendom kunnen worden aangemerkt. Bij de doorbreking van de natrekking ten gevolge van fysiek afscheiding van het object ligt de nadruk op het wegneemrecht.

Specificaties

ISBN13:9789058509482
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:309
Druk:1
Verschijningsdatum:19-3-2013
Hoofdrubriek:Notarieel recht
ISSN:
Jongbloed:Notarieel recht

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Doorbreking van de natrekking