Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Over opvoeden gesproken

Methodiekboek pedagogisch adviseren

Specificaties
Paperback, 326 blz. | Nederlands
SWP | 1e druk,
ISBN13: 9789085600480
Rubricering
Hoofdrubriek : Management
Juridisch :
SWP 1e druk 9789085600480
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Mijn peuter komt steeds uit bed, hoe leer ik dat af?
Mijn zoon treuzelt bij het opstaan, hoe pak ik dat aan?
Is het raar dat mijn dochter nog steeds naar school gebracht wil worden?
Kan een kind ook depressief zijn?
Hoe bereid ik mijn kleuter voor op het overlijden van haar opa?
Mijn zoon heeft geen vriendjes op school, hoe kan ik hem helpen?

Dit zijn voorbeelden van alledaagse vragen of problemen waarmee ouders in de opvoeding te maken kunnen hebben. Meestal vinden ze daar zelf een oplossing voor, al dan niet met behulp van mensen in hun directe omgeving. Soms komen ouders niet verder en hebben zij behoefte aan deskundig advies over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren). Overal in Nederland zijn gemeenten en instellingen bezig om Centra voor Jeugd en Gezin op te zetten, waar ouders terecht kunnen voor individuele pedagogische hulp in verschillende vormen, van inloop voor eenvoudige vragen, advies op maat bij een opvoedspreekuur tot begeleiding thuis.

Deze geheel geactualiseerde herdruk van Over opvoeden gesproken biedt een uitgebreide methodiekbeschrijving van kortdurende individuele begeleiding van ouders in een preventieve setting. Ook staat Geraldien Blokland stil bij nieuwe vormen van pedagogisch adviseren, zoals de snel groeiende online advisering en het succesvolle opvoedprogramma Triple P. Zij geeft haar visie op kwalitatief goede hulp aan ouders gestalte door praktische expertise uit het werkveld te bundelen en te combineren met inhoudelijke en methodische onderbouwing.
Over opvoeden gesproken is bestemd voor (aanstaande) professionals die pedagogische advisering bieden in de jeugdgezondheidszorg, het jeugdwelzijnswerk, maatschappelijk werk en de jeugdzorg.

Geraldien Blokland is pedagoge en vele jaren werkzaam in de opvoedingsondersteuning, waarvan een groot deel bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Specificaties

ISBN13:9789085600480
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:326
Uitgever:SWP
Druk:1
Verschijningsdatum:14-7-2015
Hoofdrubriek:Algemeen management
ISSN:

Over Geraldien Blokland

Geraldien Blokland is pedagoog en werkte bij het Nederlands Jeugdinstituut. Als senior adviseur en trainer vervult zij nog een actieve rol binnen het werkveld opvoedingsondersteuning.

Andere boeken door Geraldien Blokland

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding
1 Plaatsbepaling
Vroeger en nu
Opvoedingsondersteuning als basisaanbod
Lokale regie vanuit een landelijk kader
De functie pedagogische hulp
Definitie pedagogisch adviseren
Doelstelling
Doelgroep
Selecteren op risico?
Behoefte aan pedagogische advisering
Gesignaleerde problematiek
Problemen van allochtone gezinnen
Indicatiestelling
Beleving van ouders
Contra-indicaties
Toeleiding
Positie pedagogische advisering
2 Theoretisch kader voor pedagogisch adviseren
Opvoeden
Wat opvoeden is
Condities voor opgroeien
Manieren van opvoeden
Opvoeden zonder geweld
Problemen met opvoeden
Ontwikkelingsproblemen
Psychosociale problemen

Ouderschap en opvoeding
Hoe problemen ontstaan
Bedreigingen en kansen
Evenwicht draagkracht-draaglast
Ontwikkelingsopgaven
Opvoedingsopgaven
Opvoeden als leerproces
Diversiteit in opvoeden
3 Methodiek van pedagogisch adviseren
Uitgangspunten en werkwijze
Kernbestanddelen
Partnerschap met ouders
Methodisch werken
Fasering pedagogisch adviesgesprek
Ervaringen in de praktijk
Hulpmiddelen
4 Vormen van pedagogische advisering
Inloopcontacten
Opvoedbureau of spreekuurgesprekken
Telefonische contacten
Online adviezen
Huisbezoeken
Resultaten van pedagogische advisering
Afwegingen en keuzes
Aanverwante programma’s of werkwijzen
5 De bagage van de beroepskracht
Profiel van de beroepskracht
Houdingsaspecten
Vaardigheden
6 Uitvoering en randvoorwaarden
Werkveld in beweging
Pedagogische advisering in de jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Pedagogische advisering en Bureau Jeugdzorg
Steunpunt opvoeding of opvoedbureau
Pedagogische advisering binnen het welzijnswerk

MEE-aanbod
Jeugd-GGZ
Pedagogische advisering en het (school)maatschappelijk werk
Pedagogische advisering en kindercentra
Pedagogische advisering en onderwijs
Pedagogische advisering en huisartsen
Particuliere praktijken
Invulling basisaanbod
Bekendheid aanbod
Toegankelijkheid en beschikbaarheid
Sociale kaart
Infrastructuur en netwerken
Monitoring op de uitvoering
Deskundigheidsbevordering
Consultatiemogelijkheden
Dossiervorming en privacy
Evaluatieonderzoek
Kwaliteit van pedagogisch adviseren
Wat werkt?
Ten slotte
Literatuur
Bijlagen
Bijlage 1 Opvoedingsvaardigheden van ouders
Bijlage 2 Aandachtspunten probleeminventarisatie
Bijlage 3 Checklist stappen pedagogisch adviesgesprek
Bijlage 4 Competentiechecklist pedagogisch adviseur
Bijlage 5 Kwaliteitstoets aanbod pedagogisch adviseren (PA)
Afkortingen
Register
Over de auteur
Het Nederlands Jeugdinstituut

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Over opvoeden gesproken