Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Aansprakelijkheid voor medisch handelen

Schadevergoeding voor fouten van artsen

Specificaties
Paperback, 158 blz. | Nederlands
Celsus juridische uitgeverij | 1e druk, 2015
ISBN13: 9789088631740
Celsus juridische uitgeverij 1e druk, 2015 9789088631740
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

In de praktijk blijkt het een zeer lastige opgave om civielrechtelijke aansprakelijkheid voor medisch handelen vastgesteld te krijgen. Hierdoor is het voor benadeelde patiënten en derden moeilijk om hun schade te verhalen.

In dit boek richt mr. Myrthe Bongers zich op schade die is veroorzaakt door een medische fout, dat wil zeggen dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming dan wel van een toerekenbare onrechtmatige daad, ofwel van een normschending door een hulpverlener. Ze beantwoordt de vraag aan welke eisen moet zijn voldaan om aansprakelijkheid voor medisch handelen in rechte te kunnen vaststellen. En: welke drempels deze vereisten mogelijk opwerpen voor de benadeelde die zijn schade, als gevolg van medisch handelen, wenst te verhalen.

De auteur beschrijft het wettelijk kader voor het vestigen van medische aansprakelijkheid, signaleert daarbij knelpunten (normschending, causaliteit en de positie van de benadeelde derde) en presenteert mogelijke oplossingen voor de geconstateerde knelpunten bij het verhaal van door een medische fout veroorzaakte schade. Die oplossingen zien met name op een verbetering van de bewijspositie van de benadeelde.

Specificaties

ISBN13:9789088631740
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:158
Druk:1
Verschijningsdatum:20-10-2015
ISSN:

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen IX

1 Inleiding 1
1.1 Aanleiding 1
1.2 Probleemstelling en afbakening 3
1.3 Opzet 4

2 Het wettelijk kader voor vestiging van medische aansprakelijkheid 5
2.1 De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 6
2.1.1 Toepasselijkheid van de Wgbo 6
2.1.2 Verplichtingen uit de Wgbo 9
2.1.3 Summier geregelde aansprakelijkheid 14
2.2 Grondslagen voor vestiging van aansprakelijkheid 15
2.2.1 Wanprestatie 15
2.2.2 Onrechtmatige daad 22
2.3 De benadeelde 24
2.3.1 Patiënt 24
2.3.2 Derde 24
2.4 Bewijslastverdeling 26
2.5 Conclusie 27

3 De knelpunten nader beschouwd 29
3.1 Vaststelling van de norm en normschending 29
3.1.1 Bemoeilijkende factoren 30
3.1.2 De rol van de medisch deskundige 40
3.1.3 Tuchtrechtspraak 44
3.2 Causaliteitsonzekerheid 45
3.2.1 Omkeringsregel 49
3.2.2 Proportionele aansprakelijkheid 60
3.2.3 Verlies van een kans 65
3.2.4 Verwante doch verschillende leerstukken 68
3.3 De benadeelde derde 70
3.3.1 Gesloten vergoedingssysteem 72
3.3.2 Wrongful birth en wrongful life 82
3.3.3 Vergoeding van shockschade 91
3.4 Conclusie 95

4 Mogelijke oplossingen voor de geconstateerde knelpunten bij het verhaal van door een medische fout veroorzaakte schade 99
4.1 Vergoeding van integriteitsschade in informed consent-zaken 100
4.1.1 Rechtspraak 101
4.1.2 Waardering van vergoeding van integriteitsschade als alternatief 103
4.2 Bewijslastverdeling conform artikel 7:658 lid 2 BW 104
4.2.1 Artikel 7:658 BW: werkgeversaansprakelijkheid 105
4.2.2 Voorgesteld alternatief: aanpassing van artikel 7:453 BW 107
4.2.3 Waardering van de voorgestelde bewijslastverdeling als alternatief 108
4.3 No-fault systeem 113
4.3.1 Zweden: patiëntenverzekeringssysteem 115
4.3.2 België: tweesporensysteem 116
4.3.3 Waardering van een no-fault systeem als alternatief 118
4.4 Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade 119
4.4.1 Voorgestelde wijzigingen 119
4.4.2 Waardering van het wetsvoorstel 123
4.5 Conclusie 125

5 Conclusie 127
5.1 Algemeen 127
5.2 Knelpunten 128
5.3 Mogelijke oplossingen 131

Geraadpleegde literatuur 135
Geraadpleegde jurisprudentie 143

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Aansprakelijkheid voor medisch handelen