Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Prenatale kinderbescherming

De rechtsbescherming van de ongeborene en het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw

Specificaties
Paperback, 114 blz. | Nederlands
Celsus juridische uitgeverij | 1e druk, 2019
ISBN13: 9789088632471
Celsus juridische uitgeverij 1e druk, 2019 9789088632471
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

Wereldwijd wordt grote waarde gehecht aan de bescherming van de rechten van kinderen, voornamelijk vanwege hun kwetsbare en afhankelijke positie. De consensus ten aanzien van de noodzaak van kinderbescherming blijkt uit verscheidene nationale, Europese en internationale wetten en verdragen, zoals het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Dit boek behandelt de prenatale kinderbescherming: alle juridische mogelijkheden die rechtsbescherming bieden aan de ongeborene gedurende de zwangerschap. In haar boek onderzoekt auteur mr. Kyra de Loo in hoeverre de nationale wetgeving erin voorziet om schade aan de ongeboren vrucht gedurende de prenatale fase daadwerkelijk te beperken of te voorkomen.

Zij beschrijft wat prenatale kinderbescherming is, wat het belang ervan is en hoe de Nederlandse wetgever hierin voorziet. Zij brengt in kaart welke gedragingen van de zwangere vrouw schade aan de ongeborene kunnen veroorzaken en waar de schade uit kan bestaan, wat de rechtspositie is van de ongeborene en hoe deze zich verhoudt tot de rechtspositie van de zwangere vrouw.

Tot slot bespreekt de auteur een aantal juridische maatregelen: de kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en gezagsbeëindiging), de gedwongen opname (WBOPZ), de gedwongen medische ingreep (WGBO), het tijdelijk huisverbod, de gedragsaanwijzing en het stellen van schorsende voorwaarden in het kader van een voorlopige hechtenis. Deze worden – aan de hand van interviews met professionals – getoetst aan de praktijk.

Specificaties

ISBN13:9789088632471
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:114
Druk:1
Verschijningsdatum:17-6-2019
ISSN:

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen IX
Woord vooraf XI

1 Inleiding 1
1.1 Onderzoeksvraag en begripsafbakening 1
1.2 Deelvragen 4
1.3 Leeswijzer 4

2 Het belang van prenatale kinderbescherming 7
2.1 Inleiding 7
2.2 Prenatale schade 7
2.3 Rechtsbescherming van de ongeboren vrucht 8
2.3.1 Wettelijke constructie (art. 1:2 BW) 9
2.3.2 De leer van de progressieve rechtsbescherming 11
2.3.3 De ongeboren vrucht op Europees en internationaal niveau 13
2.4 Tussenconclusie 16

3 Juridische mogelijkheden op het gebied van prenatale kinderbescherming 19
3.1 Inleiding 19
3.2 Baas in eigen buik? 19
3.2.1 Lichamelijke integriteit (art. 10 en 11 Gw) 20
3.2.2 Persoonlijke autonomie (art. 8 EVRM) 22
3.2.3 Folterverbod (art. 3 EVRM) 23
3.2.4 Het recht op vrijheid (art. 15 Gw en art. 5 EVRM) 24
3.3 Kinderbeschermingsmaatregelen 25
3.3.1 Ondertoezichtstelling 26
3.3.2 Toezicht op de buik? 29
3.3.3 Gezagsbeëindiging 30
3.3.4 Gezagsverhouding in de prenatale fase? 32
3.4 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 34
3.4.1 Gevaar 35
3.4.2 Geestesstoornis 37
3.4.3 Bereidheid 39
3.4.4 Curator of mentor 41
3.4.5 Van opnamewet naar behandelwet 43
3.5 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 46
3.6 Wet tijdelijk huisverbod en gedragsaanwijzing 49
3.7 Tussenconclusie 52

4 Prenatale kinderbescherming in de praktijk 57
4.1 Inleiding 57
4.2 Methode 57
4.3 Bevindingen 58
4.3.1 Ondertoezichtstelling 58
4.3.2 Gezagsbeëindiging 61
4.3.3 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 63
4.3.4 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 66
4.3.5 Wet tijdelijk huisverbod en gedragsaanwijzing 68
4.3.6 Andere juridische mogelijkheid 70
4.3.7 Relevante overkoepelende bevindingen 72
4.4 Tussenconclusie 75

5 Bespreking en aanbevelingen 77
5.1 Koppeling theorie en praktijk 77
5.2 Aanbevelingen 79
5.3 Visie 81

6 Conclusie 85

Dankwoord 87
Geraadpleegde literatuur 89
Geraadpleegde jurisprudentie 95
Overige bronnen 97

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Prenatale kinderbescherming