Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Meervoudige aansprakelijkstelling voor Opiumwetdelicten

De samenloop van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties en het ne bis in idem-beginsel

Specificaties
Paperback, 116 blz. | Nederlands
Celsus juridische uitgeverij | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789088632815
Celsus juridische uitgeverij 1e druk, 2020 9789088632815
Niet leverbaar.

Samenvatting

Tussen het bestuursrecht en het strafrecht is in de loop der jaren een grijs gebied ontstaan. Bij steeds meer bestuursrechtelijke sancties bestaat hierdoor het gevaar dat deze onvoorzien als een criminal charge in de zin van artikel 6 EVRM kunnen worden aangemerkt. Wet noch nationale jurisprudentie geeft in deze gevallen handvatten voor een eventuele samenloop met een strafrechtelijke vervolging.

Zo’n grijs gebied vinden we in de Opiumwet. Sinds 1 januari 2019 is de reikwijdte van artikel 13b Opiumwet immers uitgebreid en heeft de burgemeester een nieuwe bevoegdheid erbij gekregen. De nieuwe bevoegdheid maakt het mogelijk om een last onder bestuursdwang op te leggen, indien er bijvoorbeeld in panden bepaalde ‘voorwerpen’ of ‘stoffen’ zijn aangetroffen die bestemd zijn om een aantal strafbare feiten uit de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen. De burgemeester lijkt zich tegelijkertijd wel te moeten mengen in een (strafrechtelijke) aansprakelijkheids-discussie. Hoe zit het dan met de strafvervolging als blijkt dat het naar internationale maatstaven toch geen reparatoire sanctie maar een punitieve sanctie is? Vormt de effectuering van de bevoegdheid van de burgemeester dan een vervolgingsbeletsel voor het Openbaar Ministerie?

In dit boek beantwoordt de auteur de vraag in hoeverre het ne bis in idem-beginsel een beletsel vormt voor een (eventuele) cumulatie van de bevoegdheid van artikel 13b, eerste lid, sub b, Opiumwet met de artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en/of 11a Opiumwet.

Specificaties

ISBN13:9789088632815
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:116
Druk:1
Verschijningsdatum:16-11-2020
ISSN:

Over K. Akça

Mr. K. Akça is verbonden aan Kamans en Heemskerk Advocaten, Rotterdam.

Andere boeken door K. Akça

Inhoudsopgave

Lijst met gebruikte afkortingen VII

1 Inleiding 1
1.1 Aanleiding 1
1.2 Relevantie 4
1.3 Onderzoeksmethoden, begrenzing en afbakening 5
1.4 Thematiek 7

2 Het bepaalde in de artikelen 10a, 11a en 13b, eerste lid, sub b, Opiumwet 9
2.1 Inleiding 9
2.2 De inhoud van het bepaalde in artikel 10a Opiumwet 9
2.2.1 De delictsomschrijving en bestanddelen 10
2.2.2 Enkele additionele opmerkingen 13
2.3 De inhoud van het bepaalde in artikel 11a Opiumwet 14
2.3.1 De delictsomschrijving en bestanddelen 14
2.4 De inhoud van het bepaalde in artikel 13, eerste lid, sub b, Opiumwet 18
2.4.1 De wettelijke omschrijving 18
2.5 De verhouding van de artikelen 10a, eerste lid, onder 3, 11a en 13b, eerste lid, sub b, Opiumwet tot elkaar 21
2.5.1 De redenen en doelen van de invoering 21
2.5.2 De achterliggende rechtsgoederen 23
2.5.3 De opgelegde sanctie 28
2.6 Tussenconclusie 30

3 Het ne bis in idem-beginsel 33
3.1 Inleiding 33
3.2 Algemeen 33
3.3 De invulling van het ne bis in idem-beginsel door de Hoge Raad 35
3.3.1 De wettelijke (on)mogelijkheden 35
3.3.2 De niet-wettelijke mogelijkheid 36
3.4 De invulling van het ne bis in idem-beginsel door het EHRM 41
3.4.1 Criminal proceedings 42
3.4.2 Finally vrijgesproken of veroordeeld 47
3.4.3 Idem 47
3.4.4 Bis 50
3.5 Tussenconclusie 58

4 De artikelen 10a, 11a en 13b, eerste lid, sub b Opiumwet en internationale maatstaven 61
4.1 Inleiding 61
4.2 Het bepaalde in artikel 13b, eerste lid sub b, Opiumwet een criminal charge? 61
4.2.1 Stap 1: de kwalificatie naar nationale wetgeving 62
4.2.2 Stap 2: de aard van de overtreding 62
4.2.3 Stap 3: de ernst van de sanctie 67
4.2.4 Recapitulatie 69
4.3 Is er sprake van een ‘sufficiently close connection’ in zowel ‘substance’ als ‘time’? 70
4.3.1 Het vereiste idem 71
4.3.2 Een aanvaardbare cumulatie van twee criminal proceedings 72
4.3.3 De feitenverzameling door één autoriteit 74
4.3.4 De beoordeling en interpretatie van de feiten door één autoriteit 74
4.3.5 Een ‘sufficiently close connection’ in ‘time’ 81
4.3.6 Proportionele sanctieoplegging 82
4.4 Tussenconclusie 83

5 Besluit 87
5.1 Inleiding 87
5.2 Conclusie 89

Geraadpleegde literatuur 91
Geraadpleegde jurisprudentie 95

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Meervoudige aansprakelijkstelling voor Opiumwetdelicten