Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Harmonisatie van het consumentencontractrecht in Europa

Consequenties voor Nederland

Specificaties
Ingenaaid, 296 blz. | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 1e druk, 2009
ISBN13: 9789089741387
Rubricering
Jongbloed : Consumentenrecht
Boom Juridische Uitgevers 1e druk, 2009 9789089741387
Niet leverbaar.

Samenvatting

Dit is de publicatie van een WODC-rapport over de consequenties voor Nederland van de harmonisatie van het consumentencontractenrecht in Europees verband. Daarbij gaat het eerst en vooral om het richtlijnvoorstel consumentenrechten dat de herziening beoogt van vier richtlijnen op het gebied van het consumentenrecht (de Colportagerichtlijn, de Richtlijn Overeenkomsten op afstand, de Richtlijn Oneerlijke bedingen en de Richtlijn Consumentenkoop), maar ook het 'Draft Common Frame of Reference' (DCFR) komt aan de orde. Er wordt in het bijzonder gekeken naar de volgende thema's: de definitie van consument en handelaar, de rol en betekenis van het begrip 'goede trouw', de informatieverplichtingen, de eis van conformiteit, de regeling van oneerlijke bedingen en de gevolgen van de overeenkomst.

Naast de vraag naar de gevolgen van de harmonisatie voor het Nederlandse positief recht, is ook de vraag aan de orde of en in hoeverre de geschetste ontwikkelingen met betrekking tot het Nederlandse consumentenrecht wenselijk zijn. Daartoe dient een kader geboden te worden dat toelaat om na te gaan wat dan, gegeven zekere maatschappelijke doelstellingen, voor- en nadelen van verdergaande harmonisatie van het consumentenrecht zouden zijn. Dat kader is in dit onderzoek gevonden in de rechtseconomie. Juist in de rechtseconomie is immers uitgebreid aandacht besteed aan doelstellingen die met harmonisatie (in casu) van het consumentenrecht kunnen worden nagestreefd en aan de mogelijke voor- en nadelen ervan.

Het voordeel van dit bredere perspectief is dat daarmee eventuele bezwaren van Nederland tegen verdergaande harmonisatie of een eventueel pleidooi voor behoud van (de mogelijkheid tot) differentiatie in het nationaal recht een stevige theoretische inbedding kunnen krijgen.

Specificaties

ISBN13:9789089741387
Taal:Nederlands
Bindwijze:ingenaaid
Aantal pagina's:296
Druk:1

Over Caroline Cauffman

Dr. C. Cauffman is onderzoeker algemeen verbintenissen- en contractenrecht aan de Ius Commune Onderzoeksschool.

Andere boeken door Caroline Cauffman

Over Michael Faure

Michael Faure is hoogleraar op het gebied van Internationaal en Vergelijkend Milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Maastricht University. Daarnaast is hij academisch directeur van het onderzoeksinstituut METRO.

Andere boeken door Michael Faure

Over Ton Hartlief

Prof.mr. Ton Hartlief is sinds 2001 hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en was voordien onder meer als hoogleraar burgerlijke recht verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift 'Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade' en lid van de redactie van het 'Nederlands Juristenblad'.

Andere boeken door Ton Hartlief

Inhoudsopgave

Afkortingen

1. Inleiding
1.1 Aanleiding en doelstellingen van het onderzoek
1.2 Voorwerp en opzet van het onderzoek
1.3 Onderzoeksteam
1.4 Onderzoekskader
1.5 Structuur van dit rapport
1.6 Dankwoord

2. In kaart brengen van het consumentenacquis
2.1 Wat is het consumentenacquis
2.2 Gemeenschappelijke kenmerken
2.3 Specifieke bepalingen

3. De implementatie van de vier aan herziening onderhevige richtlijnen in het Nederlandse recht
3.1 Colportagerichtlijn
3.2 Richtlijn Oneerlijke bedingen
3.3 Richtlijn Overeenkomsten op afstand
3.4 Richtlijn Consumentenkoop

4. Het richtlijnvoorstel en zijn voorgeschiedenis
4.1 Het Groenboek met betrekking tot de herziening van het consumentenacquis
4.2 De reacties op het Groenboek
4.3 Nadere bespreking van de Nederlandse kabinetsreactie op het Groenboek
4.4 Impactanalyse
4.5 Het richtlijnvoorstel

5. Het Draft Common Frame of Reference (DCFR)
5.1 Inleiding
5.2 Kritiek: algemeen
5.3 Inhoudelijke bepalingen consumentenrecht
5.4 Kritische evaluatie

6. Consequenties voor het BW van de Europese wijzigingsvoorstellen en het DCFR
6.1 Wijzigingen in Boek 6 BW
6.2 Wijzigingen in Boek 7 BW
6.3 Specifieke kwesties voor de Colportagewet

7. Noodzaak van verdergaande harmonisatie vanuit de interne markt?
7.1 Inleiding
7.2 Rechtseconomische uitgangspunten voor harmonisatie van Europees privaatrecht
7.3 Harmonisatie in het consumentenrecht
7.4 Argumenten van de Europese Commissie
7.5 Kritische rechtseconomische analyse
7.6 DCFR
7.7 Bevoegdheidsgrondslag?

8. Conclusies en aanbevelingen
8.1 Inleiding en opzet
8.2 Globale consequenties van implementatie van het richtlijnvoorstel
8.3 Argumentatie van de Commissie. Maximumharmonisatie
8.4 Bevoegdheidsgrondslag
8.5 Boek 6 en 7 BW overstijgende opmerkingen
8.6 Specifieke consequenties voor Boek 6
8.7 De rol van redelijkheid en billijkheid teruggedrongen
8.8 Invoering van een regeling van de informatieverplichtingen
8.9 Aanpassing van de regeling van de algemene voorwaarden
8.10 Aanpassing van de regeling van de consumentenkoop
8.11 Overige consequenties voor Boek 7
8.12 Overeenkomsten op afstand
8.13 Wijzigingen in de Colportagewet
8.14 Slotsom

9. Samenvatting
9.1 Aanleiding en doel van het onderzoek
9.2 Structuur van het onderzoek en de rapportage
9.3 Consequenties voor het Nederlandse recht
9.4 Richtlijnvoorstel op wankele basis

10. Summary
10.1 Reasons and goal of this research
10.2 Structure of the research and of the report
10.3 Consequences for Dutch law
10.4 Proposal for a directive on weak foundations

Literatuurlijst

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Harmonisatie van het consumentencontractrecht in Europa