Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Procederen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Specificaties
Ingenaaid, 467 blz. | Nederlands
Intersentia | 2e druk, 2011
ISBN13: 9789400001961
Rubricering
Intersentia 2e druk, 2011 9789400001961
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen

Samenvatting

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een belangrijke waakhond inzake de bescherming van de mensenrechten in Europa. Het Europees Hof, dat in Straatsburg zetelt, interpreteert de rechten en vrijheden die gegarandeerd worden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en kan een Staat desgevallend veroordelen omdat deze de fundamentele rechten van een persoon heeft geschonden. Staten kunnen zelfs veroordeeld worden tot het betalen van een billijke geldsom aan een slachtoffer.

Dit boek is een gebruiksvriendelijke gids voor de rechtspracticus, maar ook voor de geïnteresseerde burger die een klacht wil indienen bij het Europees Hof. Het geeft een stapsgewijs overzicht van de procedure voor het Europees Hof, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de wijze waarop een klacht ingediend moet worden, rekening houdend met de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Ook de mogelijkheden om gratis rechtsbijstand te verkrijgen, om spoedmaatregelen te vragen en om als derde tussen te komen in de procedure voor het Europees Hof komen aan bod. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de mensenrechtenschendingen te bewijzen, hoe het geschil eventueel in der minne te regelen, in welke omstandigheden een openbare hoorzitting wordt georganiseerd en hoe de rechters van het Europees Hof precies redeneren om finaal tot een eindoordeel te komen over de schending of niet-schending van de rechten en vrijheden in het EVRM, en over de eventuele billijke genoegdoening. Tot slot wordt de rechtskracht van de uitspraken van het Europees Hof onder de loep genomen evenals de wijze waarop deze uitspraken ten uitvoer worden gelegd.

Het boek is bijgewerkt tot 1 augustus 2011 en dus tot en met de inwerkingtreding van Protocol nr. 14 bij het EVRM, dat de werking van het Europees Hof op een aantal belangrijke punten wijzigt.

Specificaties

ISBN13:9789400001961
Taal:Nederlands
Bindwijze:ingenaaid
Aantal pagina's:467
Uitgever:Intersentia
Druk:2
Verschijningsdatum:30-10-2011

Over Yves Haeck

Yves Haeck is docent mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, Netherlands of Human Rights (SIM) en senior onderzoeker aan de Universiteit Gent, Vakgebied Grondwettelijk Recht en Human Rights Centre.

Andere boeken door Yves Haeck

Over Clara Burbano Herrera

Clara Burbano Herrera is postdoctoraal onderzoekster bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en senior onderzoekster aan de Universiteit Gent, Human Rights Centre (HRC).

Andere boeken door Clara Burbano Herrera

Inhoudsopgave

Voorwoord

I: HISTORISCHE INLEIDING
1. Raad van Europa
2. Totstandkoming EVRM en evolutie
3. Karakter van het EVRM en het Europees Hof

II: HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
1. Dragers van de rechten en vrijheden
2. Verplichtingen van de Staten
2.1. Verplichting tot het verzekeren van de rechten en vrijheden
2.2. Verplichting tot samenwerking met het Europees Hof
2.3. Verplichting om het individueel klachtrecht niet te hinderen

3. Rechten en vrijheden
3.1. Soorten rechten en vrijheden
3.2. Opsomming
3.3. Directe werking
3.4. Negatieve en positieve verplichtingen
3.5. Derdenwerking

4. Beperkingen en opschorting van de rechten en vrijheden
4.1. Algemeen
4.2. Beperkingsclausules
4.3. Beperkingen ingevolge afb akening
4.4. Impliciete of inherente beperkingen
4.5. Beperking rechten en vrijheden van vreemdelingen
4.6. Verbod van misbruik van rechten en vrijheden
4.7. Verbod van machtsafwending
4.8. Opschorting van de rechten en vrijheden

5. Afstand van rechten en vrijheden

6. Voorbehouden en interpretatieve verklaringen

7. Interpretatie en toepassing van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
7.1. Verdrag van Wenen en internationaal recht
7.2. Subsidiariteitsbeginsel
7.3. Eff ectiviteitsbeginsel
7.4. Autonome interpretatie
7.5. Dynamische of evolutieve interpretatie
7.6. Rechtsstaatbeginsel
7.7. Democratie
7.8. Evenredigheidsbeginsel
7.9. Margin of appreciation
7.10. Fourth instance

III: DE TOEZICHTSORGANEN
1. Europees Hof voor de Rechten van de Mens
1.1. Samenstelling
1.2. Organisatie
1.3. Bevoegdheid

2. Comité van Ministers van de Raad van Europa
2.1. Samenstelling
2.2. Bevoegdheid

3. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
3.1. Samenstelling
3.2. Bevoegdheid

4. Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa
4.1. Samenstelling
4.2. Bevoegdheid

5. Secretaris-Generaal van de Raad van Europa
5.1. Samenstelling
5.2. Bevoegdheid

IV: PROCEDURE VOOR HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
1. Algemeen
1.1. Rechtsbijstand
1.2. Bescherming van personen die deelnemen aan de procedure
1.3. Taal
1.4. Vertegenwoordiging
1.5. Openbaarheid van documenten

2. Pre-jurisdictionele procedure
2.1. Indienen van verzoekschrift
2.2. Registratie en toewijzing

3. Jurisdictionele procedure
3.1. Ontvankelijkheidsprocedure en -voorwaarden
3.2. Voorlopige maatregelen
3.3. Prioritaire behandeling
3.4. Samenvoeging
3.5. Afstand van rechtsmacht
3.6. Minnelijke schikking
3.7. Schrapping, voortzetting en heropname
3.8. Onderzoek van de gegrondheid
3.9. Vaststelling van de feiten en fact-findingmissies
3.10. Tussenkomst door derden
3.11. Bewijsregels
3.12. Hoorzitting
3.13. Kwalificatie van de feiten
3.14. Arrest
3.15. Verwijzing naar Grote Kamer
3.16. Behandeling door Grote Kamer na afstand of verwijzing
3.17. Systemen ter bescherming van interne consistentie rechtspraak
3.18. Interpretatie, herziening en rechtzetting van arresten

4. Billijke genoegdoening
4.1. Begunstigde
4.2. Procedure
4.3. Materiële schade
4.4. Morele schade
4.5. Kosten en uitgaven
4.6. Geen 'punitive damages'
4.7. Evolutie naar injunctierecht en 'piloot arresten'

5. Karakter en rechtsgevolgen van arresten
5.1. Rechtsgevolgen ten aanzien van de partijen in het geding
5.2. Rechtsgevolgen ten aanzien van andere verdragsstaten

V: TOEZICHT OP NALEVING VAN ARRESTEN EN BESLISSINGEN VAN HET EUROPEES HOF DOOR HET COMITÉ VAN MINISTERS VAN DE RAAD VAN EUROPA
VI: TOEZICHT OP NALEVING VAN ARRESTEN EN BESLISSINGEN VAN HET EUROPEES HOF DOOR DE PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA
VII: TOEZICHT OP NALEVING VAN ARRESTEN EN BESLISSINGEN VAN HET EUROPEES HOF DOOR HET EUROPEES HOF ZELF
1. Vrijwillige politiek van zelfbeperking
2. Inbreuk- of infringementprocedure

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Procederen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens