Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Boom Basics Arbeidsrecht

Specificaties
E-book, 184 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 12e druk, 2020
ISBN13: 9789460945489
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
Boom Juridische Uitgevers Epub met watermerkbeveiliging 12e druk, 2020 9789460945489
Onderdeel van serie Boom Basics
Direct te downloaden

Samenvatting

De 12e druk van Boom Basics Arbeidsrecht gaat uit van de stand van zaken per 1 januari 2020 en bevat dus een basale weergave van het arbeidsovereenkomstenrecht en ontslagrecht zoals dat luidt na wijziging daarvan door de Wab.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Specificaties

ISBN13:9789460945489
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:184
Druk:12
Verschijningsdatum:8-5-2020
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht

Inhoudsopgave

I Inleiding 7
1 Plaatsbepaling en definitie arbeidsrecht 7
2 Individueel arbeidsrecht 7
3 Collectief arbeidsrecht 8

II Het arbeidsovereenkomstenrecht 10
4 Inleiding 10
5 Hoe komt een arbeidsovereenkomst tot stand? 10
6 De partijen bij een arbeidsovereenkomst 12
7 Wanneer is een overeenkomst een iao? 13
8 Wat is ‘arbeid’? 14
9 Wat is ‘in dienst van’? 15
10 Wat is ‘loon’? 16
11 Vormvereisten iao 18
12 Rechtsvermoeden iao 18
13 Rechtsvermoeden arbeidsomvang iao 20
14 De uitzendovereenkomst 21
15 Wat is de juridische essentie van de iao? 23
16 De nakoming van de iao 25
17 Wijzigingsbeding 26
18 De werknemer verricht arbeid 26
19 De werknemer brengt geen schade aan werkgever toe 28
20 De werkgever betaalt loon 29
21 Geen arbeid, wel loon 30
22 Geen arbeid in ‘kleine’ (oproep-)iao, toch loon 32
23 Geen arbeid door kort verzuim- en geboorteverlof en kortdurend zorgverlof 33
24 Geen werk tijdens vakantie, toch loon 34
25 Geen arbeid door ziekte, toch 70% loon 35
26 De plichten van de werknemer tijdens ziekte 52
27 De plichten van de werkgever tijdens ziekte van werknemer 57
28 De werkgever zorgt voor de veiligheid van de werknemer 59
29 De werkgever geeft vakantie 61
30 De werkgever maakt geen ongeoorloofd onderscheid 62
31 Goed werkgever- en werknemerschap 63
32 Overgang van onderneming 66

III Het ontslagrecht 68
33 Inleiding 68
34 Wederzijds goedvinden 69
35 Eindigen van rechtswege 71
36 De iao voor bepaalde tijd 72
37 De iao met ontbindende voorwaarde 80
38 Het eindigen van de uitzendovereenkomst 82
39 De opzegging 83
40 De ‘gewone’ opzegging 85

41 Preventieve toetsing van beoogde opzegging wegens bedrijfseconomische reden (a-grond) of langdurige ziekte (b-grond) 90
41a Wet melding collectief ontslag 97
42 Het overige BW-ontslagrecht 98
43 Opzegging tijdens proeftijd 105
44 Opzegging wegens dringende reden 109
45 Twee ontbindingsvarianten 112
46 Ontbinding o.g.v. art. 7:671b of c BW 112
47 Ontbinding wegens ‘wanprestatie’ 117
48 Tabel ontslagrecht 118
48a Transitievergoeding 119
49 Concurrentiebeding 123
50 Getuigschrift 124

IV Cao-, avv- en collectief actierecht 125
51 Inleiding 125
52 Kernbegrippen WCAO 125
53 Inwerkingtreding cao 126
54 Juridische werking WCAO 130
55 Gebondenheid 131
56 Art. 12 WCAO 132
57 Art. 13 WCAO 132
58 Art. 14 WCAO 135
59 Cao-looptijd en nawerking 138
60 Juridische werking WAVV 140
61 Collectief actierecht 145
62 Het stakingsrecht 145
63 Het inkomen van werknemers in geval van staking 148

V Medezeggenschapsrecht 150
64 Inleiding 150
65 Wanneer een OR? 150
66 Onderneming 151
67 Organisatorisch verband 152
68 In maatschappij als zelfstandige eenheid optreden 152
69 Arbeid op grond van iao (of aanstelling) 153
70 Opvallende kenmerken WOR-onderneming 154
71 In de onderneming werkzame personen 154
72 De ondernemer 156
73 De bestuurder 158
74 Kernbevoegdheden OR 160
75 Informatierecht 161
76 Adviesrecht 163
77 Instemmingsrecht 173
78 De ondernemingsovereenkomst 174
79 WOR-nalevingsprocedure 175

Trefwoordenregister 177

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Arbeidsrecht