Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Onderwijskansen en de rechten van het kind

Preadvies van Eddie Denessen, Ton Liefaard en Jacques Dijkgraaf

Specificaties
Paperback, 92 blz. | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 1e druk, 2022
ISBN13: 9789462127494
Boom Juridische Uitgevers 1e druk, 2022 9789462127494
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

De Vereniging voor Onderwijsrecht stelt zich ten doel de studie van het onderwijsrecht te bevorderen. Hiertoe organiseert de vereniging voor de leden studiebijeenkomsten en stimuleert zij de leden deel te nemen aan de werkgroepen en over het onderwijsrecht te publiceren.

Jaarlijks brengt de vereniging een pre-advies uit over een onderwijsrechtelijk onderwerp dat centraal staat bij het symposium dat plaatsvindt aansluitend op de Algemene Ledenvergadering.

Specificaties

ISBN13:9789462127494
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:92
Druk:1
Verschijningsdatum:30-11-2022
ISSN:

Over Eddie Denessen

Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden (Sardes-leerstoel) en universitair hoofddocent bij de opleiding Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door Eddie Denessen

Over Ton Liefaard

Ton Liefaard is hoogleraar kinderrechten en vicedecaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij bekleedt sinds 2012 de UNICEF-leerstoel Kinderrechten in Leiden, die voortvloeit uit een samen werking tussen de Universiteit Leiden, UNICEF Nederland en het Leids Universiteits Fonds.

Andere boeken door Ton Liefaard

Over Jacques Dijkgraaf

Jacques Dijkgraaf is werkzaam in de rechtshulpverlening. Eerst als juridisch adviseur bij het Bureau voor Rechtshulp en daarna bij twee vakorganisaties voor ambtenaren en onderwijspersoneel. Sinds februari 2001 is hij werkzaam als advocaat. Hij is tevens voorzitter van de Landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Andere boeken door Jacques Dijkgraaf

Inhoudsopgave

1 Inleiding 9
1.1 Een gesegregeerd onderwijsbestel 9
1.2 Landelijk beleid, maar nog geen kentering? 11
1.2.1 Een fundamentelere aanpak? 12
1.2.2 Lopend beleid 13
1.2.3 Naar een kentering? 14
1.3 Vraagstelling en opbouw van het preadvies 14
1.4 Ten slotte 15

2 Ongelijke onderwijskansen: positionering van het vraagstuk 17
2.1 Inleiding 17
2.2 Ongelijke kansen en sociale stratificatie 19
2.2.1 Leermogelijkheden bieden 20
2.2.2 Inhoud van het curriculum 21
2.2.3 Onderwijstijd 22
2.2.4 Kwaliteit van het onderwijs 22
2.3 Gelegenheid tot leren in de vroegste kindertijd en ongelijke onderwijskansen daarna 23
2.4 Leermogelijkheden en onderwijskansen gedurende de schoolloopbaan 24
2.4.1 Selectie en differentiatie in het onderwijs 25
2.4.2 Verwachtingen van leraren 26
2.4.3 Betrokkenheid van ouders 27
2.4.4 Schoolkeuzevrijheid: marktwerking in het onderwijs 27
2.5 Een ‘wicked problem’ 28
2.6 Maatregelen voor gelijke kansen 31
2.6.1 Compensatie voor achterstanden 31
2.6.2 Tegengaan van discriminatie 32
2.7 Conclusie en reflectie 33
STELLING I 36

3 Het recht op onderwijs vanuit internationaal kinderrechtelijk perspectief 37
3.1 Inleiding 37
3.1.1 Recht op onderwijs voldoende geborgd? 37
3.1.2 Opzet bijdrage 39
3.1.3 Enkele woorden over de juridische betekenis van internationale kinderrechten 40
3.2 Recht op onderwijs volgens het IVRK 41
3.2.1 Artikel 28 IVRK 41
3.2.2 Artikel 29 IVRK 45
3.2.3 Recht op onderwijs van belang voor ieder kind, ook in Nederland 48
3.3 Reflectie op het recht op onderwijs vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag 48
3.3.1 Het kind in het IVRK – van object van zorg naar subject van rechten 48
3.3.2 Algemene beginselen van het IVRK en hun betekenis voor het recht op onderwijs 50
3.3.3 De positie van ouders in het IVRK en het recht op onderwijs 62
3.4 Afsluiting 65
STELLING II 66

4 Hoe realiseert een kind het recht op onderwijs? Enkele procesrechtelijke (on)mogelijkheden 67
4.1 Introductie 67
4.2 De juridische positie van de leerling in historisch perspectief 68
4.3 Het kind als rechtssubject 69
4.4 Aard en omvang van het recht op onderwijs 70
4.4.1 Internationaal 70
4.4.2 Nederland 71
4.5 Het formuleren van de vordering tot het kunnen genieten van het recht op onderwijs 72
4.5.1 Toegang tot het onderwijs: toelating en verwijdering 73
4.5.2 Doorstroom/examens 74
4.5.3 Het recht op het ondersteunen van de eigen ontplooiing 74
4.5.4 Stelplicht-bewijslast-rechtsvordering 75
4.5.5 Andere invloeden op de persoonlijke ontwikkeling 75
4.6 De positie van de minderjarige in het Nederlandse procesrecht 77
4.6.1 Het burgerlijk procesrecht 77
4.6.2 Het bestuursprocesrecht: wel een eigen rechtsingang 80
4.6.3 Rechtsbescherming in het onderwijs 80
4.6.4 Wettelijke regeling hoorrecht kind in geschillen over passend onderwijs? 81
4.7 Structurele oplossing vergt wetswijziging 81
4.7.1 Aanpassing artikel 1:234 BW 82
4.7.2 Van toepassing verklaren van artikel 8:21 Awb 82
4.7.3 Introduceren in het civiele procesrecht van de informele rechtsgang 82
4.7.4 De voor-rechterlijke procedures in het onderwijs/wijziging onderwijswetten 83
4.8 Direct te gebruiken: de bijzonder curator 83
4.8.1 Tegenpartij/horizontale werking 84
4.8.2 Overige verdragen 85
4.9 De collectieve behartiging van kinderrechten: Urgenda in het onderwijs? 85
4.9.1 Een vergelijkbare zaak? 86
4.9.2 Het recht op onderwijs en zeggenschap over het curriculum 87
4.10 Conclusie en stellingname 88
STELLING III 89
STELLING IV 90

De pre-adviseurs 91

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Onderwijskansen en de rechten van het kind