Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789462369450. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Commentaar & Context Omgevingswet

De Omgevingswet, inclusief invoeringswet, aanvullingswetten en andere wijzigingen, becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht

Specificaties
Gebonden, 968 blz. | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 2e druk, 2023
ISBN13: 9789462127180
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Omgevingsrecht
Boom Juridische Uitgevers 2e druk, 2023 9789462127180
Onderdeel van serie Commentaar & Context
Nog niet verschenen, verwacht op 16‑01‑2023
142,-

Samenvatting

De Omgevingswet (OW), inclusief invoeringswet en aanvullingswetten, becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht.

Op 1 juli 2022 moet de Omgevingswet in werking treden. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten zullen zich willen of moeten voorbereiden op deze nieuwe wet. Deze uitgave bevat niet alleen een schat aan informatie, maar bespaart hen veel zoekwerk en dus tijd, omdat elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld.

De Omgevingswet vervangt 26 wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet natuurbescherming, de Crisis- en herstelwet, en grote delen van de Wet milieubeheer, de Erfgoedwet en de Woningwet. De Omgevingswet bevat regels over zorgplichten, taken en bevoegdheden van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, omgevingswaarden, instructieregels en instructies, omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen, rijksregels, omgevingsvergunningen, projectbesluiten, gedoogplichten, nadeelcompensatie, financiële aspecten, instrumenten voor grondeigendom, procedures, milieueffectrapportage, handhaving, toezicht en strafbaarstelling, digitalisering, experimenten, publieksparticipatie en overgangsrecht.

In deze uitgave is de Omgevingswet helemaal up-to-date met alle wijzingen en aanvullingen als gevolg van de Invoeringswet, vier aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom (voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil en kostenverhaal), de Spoedwet aanpak stikstof, de Wet elektronische publicaties, de Verzamelwet IenW 2019, de Verzamelwet LNV 2021, de Wet elektronische publicaties, de Wet Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht, de Wet stikstofreductie en natuurverbetering en het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Specificaties

ISBN13:9789462127180
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:968
Druk:2
Verschijningsdatum:16-1-2023
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Over Jan van den Broek

Jan van den Broek bezocht Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, studeerde rechten aan de Radbouduniversiteit en promoveerde in Maastricht op het onderwerp Bundeling van omgevingsrecht. Hij is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB -Nederland in Den Haag, rechter in de rechtbank Oost-Brabant, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, hoofddocent omgevingsrecht en sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB), docent bij het Studiecentrum rechtspleging (SSR) en fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability.

Andere boeken door Jan van den Broek

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Commentaar & Context Omgevingswet