Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Algemene Bankvoorwaarden 2017: modernisering in klare taal

Specificaties
Paperback, 158 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris B.V. | 1e druk, 2017
ISBN13: 9789462511316
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Algemeen juridisch
Jongbloed : Bankvoorwaarden
Uitgeverij Paris B.V. 1e druk, 2017 9789462511316
Onderdeel van serie Financieel Juridische Reeks
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) bevatten de basisregels die gelden voor de relatie tussen klant en bank. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hanteren dezelfde ABV. Ze hebben betrekking op alle klanten, en ze zijn in beginsel van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen klant en bank. De ABV zijn tweezijdige voorwaarden. Dat wil zeggen dat ze in overleg tussen de NVB en de Consumentenbond zijn opgesteld onder de hoede van de Sociaal-Economische Raad en in dat kader periodiek worden doorgelicht op zaken als duidelijkheid en actualiteit. Als dat gebeurt raadpleegt de NVB ook de belangrijkste ondernemersorganisaties, zoals VNO-NCW, MKB Nederland en ONL voor Ondernemers, in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van de zakelijke klanten.

Per 1 maart 2017 zijn de ABV voor de derde keer gewijzigd. De totstandkoming van deze ABV 2017 was aanleiding voor een nieuw deel van de Financieel Juridische Reeks. In deze uitgave beschrijven de auteurs in beknopte vorm de achtergrond en wordingsgeschiedenis van de ABV en geven zij commentaar bij de artikelen van de ABV 2017. Enkele bredere thema's, zoals eenvoudig taalgebruik, de implicaties van de tweezijdigheid van algemene voorwaarden en de bancaire zorgplicht komen wat uitgebreider aan de orde.

Specificaties

ISBN13:9789462511316
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:158
Druk:1
Verschijningsdatum:31-3-2017
Hoofdrubriek:Algemeen juridisch
ISSN:
Jongbloed:Bankvoorwaarden

Inhoudsopgave

1 Inleiding
1.1 Waarom algemene voorwaarden?
1.2 Karakter ABV

2 Geschiedenis van de ABV
2.1 Het bankenlandschap verandert
2.2 Doorgaan met collectieve ABV?
2.3 De evaluatieronde van 2009
2.4 Een nieuwe toelichting
2.5 ABV 2017

3 Tweezijdige voorwaarden en geschilbeslechting
3.1 Rol van de SER?
3.2 ‘Plussen’ uit het overleg
3.3 Geschilbeslechting
3.4 Gevolgen tweezijdigheid

4 Jip- en janneketaal
4.1 Inleiding
4.2 B1-niveau
4.3 Hoe is vereenvoudiging bereikt?
4.4 Haviltex of cao
4.5 Uitspraak Kifid
4.6 Zijn het wel bedingen?

5 De wettelijke zorgplicht
5.1 Publiekrechtelijke zorgplicht
5.2 Zorgplichten in de Wft
5.3 Een algemene publiekrechtelijke zorgplicht
5.4 Civielrechtelijke gevolgen overtreding Wft
5.5 Twee stelsels

6 Artikelsgewijze bespreking
Preambule
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Artikel 2 – Zorgplicht
Artikel 3 – Activiteiten en doeleinden
Artikel 4 – Niet-openbare informatie
Artikel 5 – Inschakeling van derden
Artikel 6 – Risico van verzendingen
Artikel 7 – Informatie over u en uw vertegenwoordiger
Artikel 8 – Handtekening
Artikel 9 – Vertegenwoordiging en volmacht
Artikel 10 – Persoonsgegevens
Artikel 11 – (Beeld- en geluid)opnamen
Artikel 12 – Continuïteit in dienstverlening
Artikel 13 – Overlijden klant
Artikel 14 – Berichten aan de klant
Artikel 15 – Nederlandse taal
Artikel 16 – Gebruik van communicatiemiddelen
Artikel 17 – Gegevens en opdrachten
Artikel 18 – Bewijskracht en bewaartermijn bankadministratie
Artikel 19 – Controle opgaven en uitvoering opdrachten, melden fouten en eerder verstrekte gegevens
Artikel 20 – Goedkeuring opgaven bank
Artikel 21 – Bewaar- en geheimhoudingsplicht
Artikel 22 – Tarieven en vergoedingen
Artikel 23 – Creditering onder voorbehoud
Artikel 24 – Pandrecht op onder andere uw tegoeden
Artikel 25 – Verrekening
Artikel 26 – Zekerheden
Artikel 27 – Onmiddellijke opeisbaarheid
Artikel 28 – Bijzondere kosten
Artikel 29 – Belastingen en heffingen
Artikel 30 – Vorm mededelingen
Artikel 31 – Incidenten en calamiteiten
Artikel 32 – Nietigheid of vernietigbaarheid
Artikel 33 – Toepasselijk recht
Artikel 34 – Klachten en geschillen
Artikel 35 – Opzegging van de relatie
Artikel 36 – Contractsoverneming
Artikel 37 – Wijzigingen en aanvullingen van de algemene bankvoorwaarden

General Banking Conditions 2017
Jurisprudentie-index
Artikelenindex Algemene Bankvoorwaarden 2017

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Algemene Bankvoorwaarden 2017: modernisering in klare taal