Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Tuchtrecht in de financiële sector

Specificaties
Paperback, 196 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789462512153
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Strafrecht diversen
Uitgeverij Paris 1e druk, 2020 9789462512153
Onderdeel van serie Financieel Juridische Reeks
Verwachte levertijd ongeveer 1 werkdagen

Samenvatting

Tijd voor een evaluatie van het tuchtrecht in de financiële sector in Nederland. Duidelijk is de roep binnen en buiten de financiële sector om een serieuze toepassing van het tuchtrecht. Deze bundel brengt het tuchtrecht voor de financiële sector in kaart. Naast beschrijvende – voor de praktijk relevante – bijdragen, bevat de bundel ook opiniërende bijdragen. Daarbij wordt onder andere de vraag beantwoord welke verwachtingen aan het tuchtrecht mogen worden ontleend.

Ook wordt daarbij de vraag gesteld of het tuchtrecht wel een geschikte vorm van regulering is voor de medewerkers van financiële ondernemingen. Daarnaast schetsen specialisten uit de wetenschap, de (tucht)rechtspraak, de advocatuur en de financiële sector de contouren waartegen het gedrag van individuen getoetst wordt of zou moeten worden. Daarbij zijn niet alleen wettelijke voorschriften de norm voor deze beroepsgroep, maar kunnen ook ‘zachtere’ regels of omgangsvormen van toepassing zijn die specifiek zijn voor deze beroepsgroep. Het is juist deze combinatie van ‘hard and soft rules’ die het tuchtrecht, en daarmee deze bundel, zo boeiend maakt

Specificaties

ISBN13:9789462512153
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:196
Druk:1
Verschijningsdatum:27-2-2020
ISSN:

Over Tom Loonen

Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Banking bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Daarnaast is hij hoogleraar aan de postgraduate opleiding Investment Management van de School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. Hier doceert hij Compliance en wet- en regelgeving voor beleggingsondernemingen. Tevens doceert hij Ethiek en Corporate Governance aan de UvA. Hij is lid van de Tuchtcommissie Banken.

Andere boeken door Tom Loonen

Over Frank 't Hart

Dr. mr. F.M.A. ’t Hart is compagnon van Hart advocaten. Hart advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor voor financiële ondernemingen en houdt zich uitsluitend bezig met financieel recht. ’t Hart is rechter-plaatsvervanger bij de fraudekamer van de rechtbank Gelderland. Daarnaast doceert en publiceert hij regelmatig over het financieel recht en is hij redacteur van (juridische) boekenseries en tijdschriften.

Andere boeken door Frank 't Hart

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Wettelijk gereguleerd tuchtrecht in de financiële sector: een vergelijkende analyse met andere vertrouwensberoepen – Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen
1.1 Inleiding
1.2 Tuchtrecht als kenmerk voor professionalisme
1.3 Analyse onder tuchtcolleges
1.4 Analyse en conclusie

2 Van tuchtrecht bankiers naar tuchtrecht banken – Prof. mr. dr. J.E. Soeharno
2.1 Zuiveringsactie geslaagd?
2.2 Terug naar start: fundamentele weeffouten
2.3 Balans opgemaakt van de tuchtrechtspraak: de kern van het bankwezen valt daarbuiten
2.4 Wat moet er veranderen?
2.5 Naar een volwaardig tuchtrecht banken
2.6 Besluit – van tuchtrecht bankiers naar tuchtrecht banken

3 Tucht en orde in het bankwezen – Jhr. mr. T. Huydecoper

4 Over tucht gesproken – Dr. mr. F.M.A. ’t Hart
4.1 Inleiding
4.2 Kort historisch overzicht
4.3 Reikwijdte en gedragscodes
4.4 Tuchtmaatregelen
4.5 Analyse tuchtrechtspraak
4.6 Enkele observaties
4.7 Slotbeschouwing

5 Het bankentuchtrecht en het arbeids(tucht)recht: een goed huwelijk? – Mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken
5.1 Inleiding
5.2 Afbakening bankentuchtrecht en arbeidstuchtrecht
5.3 Bankbeleid in strijd met klantbelang
5.4 Afbakening tot privéhandelingen
5.5 Conclusie

6 De tuchtprocedure als opmaat naar civielrechtelijke aansprakelijkheid – Mr. E.A.L. van Emden
6.1 Inleiding
6.2 Het ‘vergelijkingsmateriaal’; overeenkomsten en verschillen met beroepsaansprakelijkheid
6.3 Afbakening: aansprakelijkheidsprocedures, tuchtzaken en oneigenlijke tuchtzaken
6.4 Het juridisch kader: de tuchtuitspraak bindt de civiele rechter maar in beperkte mate
6.5 Onderzoek naar, en bewijs van, feiten
6.6 De toetsingsmaatstaf: laakbaarheid versus toerekening
6.7 De toetsingsmaatstaf: verschil in normstelling
6.8 Doorwerking van tuchtnormen in het aansprakelijkheidsrecht
6.9 De aan te spreken persoon
6.10 Persoonlijke aanspreekbaarheid in geval van handelen namens een organisatie
6.11 Belanghebbende versus belang en relativiteit
6.12 De impact van tijdsverloop
6.13 Overige aspecten van aansprakelijkheid; matiging
6.14 Praktische aanwijzingen
6.15 Afrondend

7 Tuchtrechtspraak in de praktijk – Mr. drs. L. Stortelder en mr. J.L.S.M. Hillen
7.1 Inleiding
7.2 Deelnemers en gecertificeerden
7.3 Zelfregulering en gedragsregels
7.4 De DSI tuchtprocedure
7.5 Uitspraken

8 Tuchtrecht voor financiële instellingen/financiële sector – Mr. dr. G.J.P. Molkenboer
8.1 Inleiding
8.2 De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)
8.3 De positie van toezichthouders en hun status als belanghebbenden in de procedure voor de Tuchtraad
8.4 Uitbreiding tuchtrecht op instellingen wenselijk?
8.5 Conclusies

9 Bancair tuchtrecht, toezicht en de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders, commissarissen en leden van het tweede echelon – Mr. drs. I.P. Palm-Steyerberg
9.1 Inleiding
9.2 De plaats van het tuchtrecht in het financieel toezichtrecht / 157
9.3 Bestuurderstoetsingen
9.4 Bancair tuchtrecht en de betrouwbaarheidseisen
9.5 Bancair tuchtrecht en de geschiktheidseisen
9.6 Informatiedeling
9.7 Sancties
9.8 Voorkomen van ongewenste samenloop
9.9 Afsluitende opmerkingen

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tuchtrecht in de financiële sector