Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De overeenkomst over digitale inhoud in een B2C-rechtsverhouding

Een onderzoek naar het juridisch kader ter bescherming van de consument

Specificaties
Paperback, 202 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789462512573
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Consumentenrecht
Uitgeverij Paris 1e druk, 2021 9789462512573
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het downloaden van apps en het streamen van films is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Apps en gestreamde films zijn voorbeelden van digitale inhoud. Net als in geval van zaken, kunnen zich ook in geval van digitale inhoud problemen voordoen. Een voorbeeld is een gebrek in een app waardoor persoonlijke gegevens over internet worden verspreid of een gestreamde film die hapert. Naar huidig recht worden bestaande regels uit het Burgerlijk Wetboek toegepast die niet specifiek zijn ontwikkeld voor overeenkomsten over digitale inhoud.

Dit boek gaat over de bescherming van de consument die een overeenkomst over digitale inhoud aangaat. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de precontractuele en de (post)contractuele fase. Door de relevante regels uit het Burgerlijk Wetboek te bestuderen en toe te passen op overeenkomsten over digitale inhoud, wordt geanalyseerd in hoeverre deze regels de consument bescherming kunnen bieden. Geconcludeerd wordt dat op diverse punten een versteviging van de consumentenbescherming is aan te bevelen. In dit onderzoek wordt bovendien beoordeeld hoe de privaatrechtelijke consumentenbescherming in het Burgerlijk Wetboek kan worden verstevigd.

Naast een analyse van het Nederlandse recht, bevat het onderzoek onder meer een analyse van het toepasselijke recht in Engeland waar specifieke regels zijn ontwikkeld voor overeenkomsten over digitale inhoud. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de Europese richtlijn over digitale inhoud en digitale diensten die uiterlijk op 1 juli 2021 in het Burgerlijk Wetboek dient te worden geïmplementeerd.

Specificaties

ISBN13:9789462512573
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:202
Druk:1
Verschijningsdatum:22-4-2021

Over Daniëlle Op Heij

Daniëlle Op Heij is in 2012 Cum Laude afgestudeerd aan Tilburg University en sinds 2013 verbonden aan het departement Privaatrecht van diezelfde universiteit.

Andere boeken door Daniëlle Op Heij

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding
1.1 Probleemanalyse en relevantie
1.2 De diverse onderdelen die in dit onderzoek centraal staan
1.3 Rechtsvergelijking met de Consumer Rights Act en een vergelijking met de Europese richtlijn over digitale inhoud
1.4 Onderzoeksvraag en subvragen
1.5 Methoden en opzet

2 De definitie van het begrip digitale inhoud en de kwalificatie van overeenkomsten over digitale
2.1 Inleiding
2.2 Definitie digitale inhoud
2.3 De kwalificatie als koop en de toepasselijkheid van de titel over consumentenkoop
2.4 Kwalificatie van overeenkomsten: de benoemde, onbenoemde en gemengde overeenkomst
2.5 De achtergrond van de koopovereenkomst, de overeenkomst van opdracht en de huurovereenkomst en de betekenis hiervan voor overeenkomsten over digitale inhoud
2.6 De kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud
2.7 Conclusie en afbakening

3 De totstandkoming van overeenkomsten over digitale inhoud
3.1 Inleiding
3.2 De snelle totstandkoming van overeenkomsten over digitale inhoud en de risico’s
3.3 Aanbod van digitale inhoud en aanvaarding door de consument
3.4 Het gebruik van algemene voorwaarden bij het aanbod van digitale inhoud
3.5 Informatieplichten in geval van overeenkomsten over digitale inhoud
3.6 Dwaling in geval van informatiegebreken bij het aanbod van digitale inhoud
3.7 Oneerlijke handelspraktijken
3.8 Analyse en conclusie

4 Remedies en andere verhaalsmogelijkheden in geval van problemen met digitale inhoud
4.1 Inleiding
4.2 Verkennende praktijkstudie
4.3 Remedies voor consumentenkoop
4.4 Remedies bij de schending van contractsverplichtingen uit het algemene overeenkomstenrecht
4.5 Remedie om de overeenkomst te wijzigen: onvoorziene omstandigheden
4.6 De aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid
4.7 Versteviging consumentenbescherming
4.8 Conclusie

5 De regulering van overeenkomsten over digitale inhoud naar Engels recht en de inspiratie voor het huidige systeem
5.1 Inleiding
5.2 Een introductie van het common-lawstelsel en de regulering van remedies naar Engels recht
5.3 Remedies in de Consumer Rights Act
5.4 Analyse
5.5 Conclusie en brug naar het vervolg

6 De regels uit de Europese richtlijn over digitale inhoud en digitale diensten en de verhouding tot het huidige systeem
6.1 Inleiding
6.2 Het Richtlijnvoorstel digitale inhoud van 2015 en de kritiek in de literatuur
6.3 Belangrijke wijzigingen in de definitieve Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten van 2019
6.4 Niet-geharmoniseerde elementen uit de Richtlijn van 2019
6.5 Analyse
6.6 Conclusie

7 Discursief hoofdstuk: denkrichtingen in geval van lastig of niet te herstellen nadeel als gevolg van gebrekkige digitale inhoud
7.1 Inleiding
7.2 De traditionele kenmerken van remedies en de problematisering in geval van lastig of niet te herstellen nadeel
7.3 De zorgplichtbenadering uit het contractenrecht
7.4 De herstelgerichte benadering uit het aansprakelijkheidsrecht
7.5 Gedragsregels als juridisch kader voor de zorgplichtbenadering en de herstelgerichte benadering
7.6 De andere kant van de medaille: inspanningen aan de zijde van de consument
7.7 Conclusie

8 Conclusie en aanbevelingen
8.1 Conclusie
8.2 Aanbevelingen

Summary
Literatuurlijst

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De overeenkomst over digitale inhoud in een B2C-rechtsverhouding