Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Grensoverstijgende rechtsbeoefening

Liber amicorum Jan Jans

Specificaties
Paperback, 200 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789462512764
Uitgeverij Paris 1e druk, 2021 9789462512764
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het wetenschappelijke oeuvre van Jan Jans, dat zich tot op heden over zo’n 35 jaar uitstrekt, staat in het teken van grensoverschrijdende rechtsbeoefening. Jan is van het Europees recht, het nationaal recht, het bestuursrecht, het milieurecht en het internationaal recht, maar vooral van de interactie tussen die rechtsgebieden.

Grensoverschrijdend was hij al in zijn proefschrift uit 1987 (Grensoverschrijdend milieurecht) en hij is het in de decennia die daarop volgden gebleven. De interactie tussen nationaal, internationaal, Europees, milieu- en bestuursrecht is het centrale thema in zijn oeuvre. Dat thema past hij toe op algemeen staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen als rechtsbeginselen, rechtsbescherming en overheidsaansprakelijkheid. Daarnaast staat het thema centraal in zijn publicaties over rechtstreekse werking en richtlijnconforme interpretatie en is het ook nadrukkelijk aan de orde in zijn publicaties over het (Europees) milieurecht.

Bij de totstandkoming van dat bijzonder rijke oeuvre heeft Jan met talloze anderen samengewerkt. In Groningen, in Amsterdam en daarna opnieuw in Groningen, maar ook in Edinburgh en op legio andere plaatsen in en buiten Europa. Niet alleen zijn publicaties vormen daarvan het bewijs, maar ook alle proefschriften die onder zijn supervisie tot stand zijn gekomen. Daarnaast zat Jan vol strategisch slimme initiatieven die samenwerking in de hand werkten. Zo nam hij een leidende rol bij diverse handboeken voor het onderwijs, was hij bij een hele reeks tijdschriften een buitengewoon bepalend redactielid en stond hij en passant ook nog aan de wieg van het Review of European Administrative Law (REALaw).

Eind september 2021 leek ons daarom een passend moment om de betekenis van die wetenschappelijke activiteiten te markeren, door een aantal personen met wie hij de afgelopen decennia heeft samengewerkt te vragen een – geheel in de geest van Jan – beknopte bijdrage te schrijven op het grensvlak van nationaal, Europees en/of internationaal recht en daarbij zo mogelijk de wisselwerking daartussen te behandelen.
Ons verzoek heeft geleid tot een verzameling van 37 bijdragen van 42 auteurs, die we in zeven thema’s hebben gegroepeerd.

Specificaties

ISBN13:9789462512764
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:200
Druk:1
Verschijningsdatum:5-10-2021
Hoofdrubriek:Algemeen juridisch

Over Kars de Graaf

Mr. K.J. de Graaf is universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken Assen en Leeuwarden en voorzitter van de Bezwaarschriftcommissie Reiderland c.s.

Andere boeken door Kars de Graaf

Inhoudsopgave

Voorwoord 9
Preface 11

In beginsel

Constitutionality Test in Hungary – the Precautionary Principle
Gyula Bándi 15

Struikelen bij stap 3 van de Amsterdamse dakopbouw
Leo Damen 23

Beginselen van publiekrecht I: proportionaliteit
Roel de Lange 37

The ‘Do Not (Significantly) Harm’ Principle
Marco Onida 45

Addressing legal barriers to sustainability in the European Union: About the relationship between the Integration and Attribution principles
Lorenzo Squintani 53

Omgeving

Van Wet milieubeheer naar Omgevingswet als implementatiekader voor Europese milieuwetgeving: implementeren moet je leren
Marlon Boeve en Rosa Uylenburg 63

Let’s plant a Tree in the Net of Legal Rules
Ilona Jancarova 71

The Standard of Review in Environmental Litigation Before the National Courts: In Search of EU Law Standards
Vasiliki (Vicky) Karageorgou 77

Climate Change Litigation in Europe
Luc Lavrysen en Farah Bouquelle 87

The European Green Deal from an environmental protection perspective: the missing role of the environmental integration principle
Massimiliano Montini 97

Zoonotic Disease Emergence and the EU’s Deforestation Footprint
Joanne Scott 105

Invloedrijk

European cooperation with Jan Jans – Some personal reflections
Richard Macrory 117

The Pursuit of Happiness. Volgen en vinden, in onderwijs, in recht en in werk
Tom Eijsbouts 123

Een wereld op zich
Adrienne de Moor-van Vugt 129

Van collectief bestuur (bij vennootschappen, welteverstaan)
Jan Berend Wezeman 137

Over grenzen

Grensoverschrijdende zorg: vrij verkeer van patiënten in een oerwoud van regels
Johan van de Gronden 149

Grensoverschrijdende rechtspraak
Herman van Harten 157

Grensoverschrijdende rechterlijke samenwerking
Niels Koeman 165
About transboundary reach of environmental law
Gerd Winter 171

Toegankelijkheid

Europees recht op en over de grens – concurrentie, concurrenten en hun bedoeling bij het grensoverschrijdende
Hans Vedder 181

Friese kaders voor een Groninger
Heinrich Winter 189

Welke lessen zijn te trekken uit de kinderopvangtoeslagaffaire en de problemen bij uitvoeringsorganisaties?
Alex Brenninkmeijer 199

Menselijke maat in het bestuursrecht: afwijken van algemene regels
Herman Bröring en Albertjan Tollenaar 209

De toepassing van artikel 6:13 Awb in het milieurecht revisited
Kars de Graaf 219

Help! De burger moet passend worden ondersteund. Biedt Europa hulp?
Bert Marseille 227

The gender pay equality paradox in law and in practice
Linda Senden 235

The Rise and Fall and Rise Again of Access to Justice in the Netherlands
Hanna Tolsma 243

Wisselwerking

De Wob en de Eurowob: nog steeds een latrelatie
Ton Duijkersloot 253

Het prijskaartje van niet-implementatie
Sacha Prechal 261

Gifvaten en de implementatiekloof
Ko de Ridder 267

Burgerschap tussen markt en rechtsruimte
Annette Schrauwen 275

Van Costanzo naar Tiel
De bestuurlijke bevoegdheid om met hoger recht strijdige nationale wetten buiten toepassing te laten
Maartje Verhoeven en Rob Widdershoven 283

A Cross-Channel Level Playing Field?
The provisions of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement on environment and climate
Jochem Wiers 291

Toekomst

Globalisering van het omgevingsrecht?
Chris Backes 301

Milieuzaken, overheidsongehoorzaamheid en de rol van ngo’s:een reis door de tijd en mogelijkheden
Annalies Outhuijse en Shannon Bothof 311

Lang leve het Europese milieurecht
Hanna Sevenster 323

Transboundary environmental law scholarship: towards a focus on planet Earth
Jonathan Verschuuren 329

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Grensoverstijgende rechtsbeoefening