Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Alleen voor de vorm?

Frequentie, organisatie en praktijk van pro-formazittingen

Specificaties
Paperback, 124 blz. | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 1e druk, 2015
ISBN13: 9789462901568
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Boom Juridische Uitgevers 1e druk, 2015 9789462901568
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op pro-formazittingen. Dit zijn openbare zittingen in strafzaken die worden gehouden omwille van de inachtneming van de termijnen van de voorlopige hechtenis en waarbij inhoudelijke behandeling van de strafzaak achterwege blijft. Over het nut van proformazittingen bestaat de nodige discussie. Een goed beeld van de praktijk van pro-formazittingen heeft echter tot dusver ontbroken. In deze studie wordt aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek de frequentie, organisatie en praktijk van pro-formazittingen (de regiezitting inbegrepen) bij de rechtbanken en gerechtshoven in beeld gebracht. Tevens wordt gereflecteerd op de daaruit gebleken knelpunten en nagedacht over mogelijke oplossingen.

Deze studie moet worden bezien tegen de achtergrond van het wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering en meer algemeen de problematiek van de voorlopige hechtenis en de overgang van het voorbereidend onderzoek naar het eindonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC door medewerkers van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Uit het onderzoek blijkt dat pro-formazittingen zeer frequent voorkomen terwijl het voortduren van de voorlopige hechtenis niet het enige onderwerp is dat aan de orde komt. Zij worden namelijk ook gebruikt voor het voeren van regie. Vanuit een oogpunt van efficiency bestaan er ten aanzien van pro-formazittingen de nodige knelpunten. Het verrichte onderzoek laat echter een veld in transitie zien. Daarbinnen worden allerlei initiatieven ontplooid die er op zijn gericht de samenwerking tussen zittende magistratuur en Openbaar Ministerie te versterken, mede om de output te vergroten en onnodige aanhoudingen te voorkomen. Er is niettemin behoefte aan spelregels voor wat betreft het voeren van regie en het moment waarop het onderzoek van de rechter-commissaris aan de zittingsrechter wordt overgedragen.

Specificaties

ISBN13:9789462901568
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:124
Druk:1
Verschijningsdatum:10-11-2015
ISSN:

Over Jeroen ten Voorde

Jeroen ten Voorde is universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Jeroen ten Voorde

Inhoudsopgave

Voorwoord V
Afkortingen XI
Samenvatting XIII
Summary XVII

1. Inleiding 1
1.1. Aanleiding 1
1.2. Vraagstelling 4
1.3. Definiëring van pro-formazitting 4
1.4. Opbouw van het rapport 6

2. Onderzoeksmethoden 7
2.1. Inleiding 7
2.2. De frequentie van pro-formazittingen: kwantitatieve analyses 7
2.3. De organisatie van pro-formazittingen: schriftelijke enquête 9
2.4. De praktijk van pro-formazittingen: interviews 9

3. Het juridisch kader van pro-forma- en regiezittingen in strafzaken 11
3.1. Inleiding 11
3.2. Ontstaan van de wettelijke regeling van pro-formazittingen in strafzaken 11
3.3. De invoering van art. 282 Sv 14
3.4. ‘Zuivere’ en andere pro-formazittingen 15
3.4.1. Varianten van de pro-formazitting 15
3.4.2. Reflecties vanuit de literatuur 17
3.5. De regiezitting 19
3.5.1. Wettelijke basis? 19
3.5.2. Naar een wettelijke regeling 21
3.6. Vormen van regie door de rechter naast de regiezitting 24
3.6.1. Regie door de rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek 24
3.6.2. De Hoge Raad en de verhouding tussen de zittingsrechter en rechter-commissaris 26
3.6.3. Regie in de vorm van voorzittersbeslissingen 27
3.7. Afsluitende opmerkingen 30

4. De frequentie van pro-formazittingen 31
4.1. Inleiding 31
4.2. Strafzaken met een pro-formazitting in eerste aanleg 31
4.3. Pro-formazittingen in eerste aanleg bij voorlopig gehechte verdachten 35
4.3.1. Delicttype 35
4.3.2. Arrondissement 36
4.3.3. Meerdere pro-formazittingen in één strafzaak 37
4.3.4. Redenen voor pro-formazittingen 40
4.3.5. Duur van de voorlopige hechtenis 41
4.3.6. Opheffing van de voorlopige hechtenis 43
4.4. Pro-formazittingen in eerste aanleg bij ‘loslopers’ 44
4.5. Pro-formazittingen in hoger beroep 46
4.5.1. Pro-formazittingen in hoger beroep bij voorlopig gehechte verdachten 47
4.5.2. Pro-formazittingen in hoger beroep bij ‘loslopers’ 51
4.6. Conclusie 53

5. De organisatie en praktijk van pro-forma- en regiezittingen 55
5.1. Inleiding 55
5.2. Organisatie en praktijk van de pro-formazitting 55
5.2.1. Appointering 55
5.2.2. Voorbereiding 62
5.2.3. Verloop 64
5.2.4. Beslissing over de voorlopige hechtenis 65
5.3. Organisatie en praktijk van de regiezitting 66
5.3.1. Appointering 66
5.3.2. Voorbereiding 68
5.3.3. Verloop, beslissing en voortgang na de regiezitting 68
5.4. Taakverdeling ten behoeve van de regievoering 70
5.5. Toekomst van de pro-forma- en regiezitting 72

6. Conclusies 75
6.1. Inleiding 75
6.2. Achtergrond 75
6.3. Pro-formazittingen 77
6.3.1. Functionaliteit van de pro-formazitting 78
6.3.2. Knelpunten 81
6.3.3. Ondervangen van knelpunten: de pro-formazitting tegen de achtergrond van de voorlopige hechtenis 82
6.4. Regiezittingen 85
6.5. Tot besluit 88

Literatuur en jurisprudentie 91
Bijlagen 95
Bijlage 1: Samenstelling van de begeleidingscommissie 95
Bijlage 2: Vragenlijst voor rechters en raadsheren 96
Bijlage 3: Vragenlijst voor officieren van justitie en advocaten-generaal 98
Bijlage 4: Vragenlijst voor advocaten 100
Bijlage 5: Frequentie van strafzaken met een pro-formazitting naar delictscategorie en naar arrondissement (in procenten) 102
Bijlage 6: Meerdere pro-formazittingen in één zaak naar delicttype 103

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Alleen voor de vorm?