Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Praktijkboek ­Planschade

Van Wro naar Omgevingswet

Specificaties
Paperback, 122 blz. | Nederlands
Stichting Instituut voor Bouwrecht | 1e druk, 2022
ISBN13: 9789463150750
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Omgevingsrecht
Stichting Instituut voor Bouwrecht 1e druk, 2022 9789463150750
Onderdeel van serie IBR Praktijkboeken
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In dit praktijkboek wordt het planschaderecht beschreven, dat sinds haar ontstaan in 1965 stormachtige ontwikkelingen heeft doorgemaakt en momenteel hard op weg is om op te gaan in het nadeelcompensatiestelsel van de Omgevingswet.

Het boek biedt een uitgebreid overzicht van zowel de procedurele aspecten van het planschaderecht als het inhoudelijke beoordelingskader daarvan, compleet met uitgebreide verwijzingen naar de jurisprudentie en de wetgevingsgeschiedenis. Uiteraard kan een uitgebreid hoofdstuk over ‘nadeelcompensatie in de Omgevingswet’ niet ontbreken en wordt ook aandacht besteed aan het overgangsrecht van planschade (Wet ruimtelijke ordening) naar nadeelcompensatie (Omgevingswet).

De ‘procedurele hoofdstukken’ 1 tot en met 4 van het boek bieden houvast in elk stadium van de procedure en zijn door de praktijkgerichte insteek bijzonder handig voor medewerkers van bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor het in goede banen leiden van planschadeprocedures. Maar ook advocaten en andere rechtsbijstandsverleners kunnen met dit boek duidelijk hun voordeel doen.

De ‘inhoudelijke hoofdstukken’ 5 tot en met 10 zijn geschreven vanuit het gezichtspunt van de onafhankelijke deskundige, die een eerste oordeel over aanvragen om tegemoetkoming in planschade moet geven. De lezer krijgt dus als het ware ‘een kijkje in de keuken van de adviseur’ en krijgt de nodige ‘bagage’ om adviezen van deskundigen te kunnen beoordelen.
Kortom: aan welke ‘kant van het planschadehek’ je ook staat: dit boek mag in je boekenkast niet ontbreken!

Specificaties

ISBN13:9789463150750
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:122
Druk:1
Verschijningsdatum:11-8-2022
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Inhoudsopgave

Voorwoord v

1 Inleiding
1.1 Planschade en nadeelcompensatie: twee loten aan dezelfde stam 1
1.2 Totstandkomingsgeschiedenis art. 6.1 Wro 2
1.3 Overzicht van de huidige planschaderegeling 3
1.4 Plaats van artikel 6.1 Wro in het schadevergoedingsrecht 10
1.5 Vormen van planschade 13
2 Formeel-juridische aspecten planschade
2.1 Limitatief en imperatief kenmerk van het planschadestelsel 15
2.2 Toepasselijke wet- en regelgeving op planschade-aanvragen 16
2.3 Reikwijdte van de beoordeling van aanvragen 17
3 De planschadeprocedure
3.1 Inleiding 19
3.2 Ontvankelijkheid van de aanvraag 19
3.3 Gegrondheid van de aanvraag 21
3.4 De adviesprocedure 23
3.5 Besluitvorming 29
3.6 Kosten van de planschadeprocedure 30
4 Rechtsbescherming en relevante wetgeving
4.1 Bezwaar en beroep 33
4.2 Reikwijdte van de beoordeling in bezwaar en beroep 35
4.3 Aanvullende relevante wetgeving 37
5 Beoordelingskader artikel 6.1 Wro
5.1 Inleiding 39
5.2 Factoren die buiten beschouwing blijven bij de beoordeling 40
6 Gerechtigde-begrip
7 Planologische vergelijking
7.1 Inleiding 51
7.2 Samentrekking van planologische maatregelen 52
7.3 ‘Maximale invulling’ 54
7.4 Instrumenten Wro bij planvergelijking 57
7.5 Relevante schadefactoren 64
7.6 Saldering van voor- en nadelen 64
8 Schadebepaling
8.1 Inleiding 67
8.2 Inkomensschade en vermogensschade 68
8.3 Taxatie van planschade 69
9 Vergoedbaarheid
9.1 Inleiding 77
9.2 Normaal maatschappelijk risico 77
9.3 Anderszins verzekerd zijn 79
9.4 Risicoaanvaarding (actief en passief) 82
1.1. Vervallen van tijdelijk genoten voordeel 90
10 De toekomst: (plan)schaderegeling in de Omgevingswet
10.1 Nadeelcompensatie in relatie tot het stelsel Omgevingswet 93
10.2 Titel 4.5 Awb 94
10.3 Overzicht van de belangrijkste veranderingen 95
10.4 Artikel 15.1 Omgevingswet 96
10.5 Artikel 15.2 Omgevingswet 102
10.6 Artikel 15.3 Omgevingswet 102
10.7 Artikel 15.4 Omgevingswet 103
10.8 Artikel 15.5 Omgevingswet 105
10.9 Artikel 15.6 Omgevingswet 107
10.10 Artikel 15.7 Omgevingswet 108
10.11 Artikel 15.8 Omgevingswet 109
10.12 Artikel 15.9 Omgevingswet 110
10.13 Artikel 15.10 Omgevingswet 111
10.14 Kostenverhaal (artikelen 13.3c en 13.3d Omgevingswet) 112
10.15 Overgangsrecht van planschade naar nadeelcompensatie 112

Jurisprudentieregister 115

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Praktijkboek ­Planschade