Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De normale maatschappelijke ontwikkeling in het planschaderecht

Specificaties
Paperback, 104 blz. | Nederlands
Instituut voor Bouwrecht (IBR) | 1e druk, 2022
ISBN13: 9789463150811
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Instituut voor Bouwrecht (IBR) 1e druk, 2022 9789463150811
Onderdeel van serie IBR Cahiers
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In het planschaderecht blijft op grond van art. 6.2, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de binnen het normaal maatschappelijk risico vallende schade voor rekening van de aanvrager. Om in een concreet planschadegeval te kunnen beoordelen of de schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort, is onder meer van belang of de schadeveroorzakende planologische ontwikkeling als een ‘normale maatschappelijke ontwikkeling’ kan worden beschouwd.

In dit cahier wordt verkend welk doel het beoordelen van de ‘normaliteit’ van een ontwikkeling binnen planschaderecht dient en hoe in een concrete situatie kan worden beoordeeld of een planologische ontwikkeling ‘normaal’ is. Daarvoor is een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd naar normale en niet-normale maatschappelijke ontwikkelingen in uitspraken van de Kroon, de Afdeling geschillen van bestuur en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vanaf omstreeks 1970 tot en met 2022. Naar aanleiding van de resultaten van dat onderzoek wordt bovendien bezien in hoeverre het zinvol is om in elk planschadegeval te beoordelen of er sprake is van een normale maatschappelijke ontwikkeling. Daarbij komt zowel het planschaderecht op grond van de Wro als het nadeelcompensatierecht op grond van de Omgevingswet aan bod.

Specificaties

ISBN13:9789463150811
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:104
Druk:1
Verschijningsdatum:2-11-2022
ISSN:

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Normaal maatschappelijk risico
2.1 Wettelijk kader / 3
2.2 Omvang van het normaal maatschappelijk risico / 5

3. Normale maatschappelijke ontwikkeling als criterium in het planschaderecht
3.1 Definitie van het criterium / 7
3.2 Invulling van het criterium / 9
3.2.1 Omstandigheden van het geval / 9
3.2.2 Planologisch regime / 10
3.3 Verschil met voorzienbaarheid / 12

4. Jurisprudentie over de normale maatschappelijke ontwikkeling
4.1 Normale maatschappelijke ontwikkelingen / 15
4.1.1 Jurisprudentie van de AGRvS / 16
4.1.2 Jurisprudentie van de Kroon / 23
4.1.3 Jurisprudentie van de ABRvS onder de WRO / 28
4.1.4 Jurisprudentie van de ABRvS onder de Wro / 30
4.2 Niet-normale maatschappelijke ontwikkelingen / 40
4.2.1 Jurisprudentie van de AGRvS / 41
4.2.2 Jurisprudentie van de ABRvS / 43

5. Relevantie van het criterium van de ‘normale maatschappelijke ontwikkeling’ in het planschaderecht
5.1 Is het criterium nog zinvol? / 51
5.2 Waarom wordt het criterium in het planschaderecht gehanteerd? / 55
5.3 Voorstel voor aangepaste standaardoverwegingen / 63

6. Normale maatschappelijke ontwikkeling onder de Omgevingswet
6.1 Planschade wordt nadeelcompensatie / 69
6.2 Omvang van het normaal maatschappelijk risico / 72
6.2.1 Indirecte schade die bestaat uit de waardevermindering van een onroerende zaak / 72
6.2.2 Overige vormen van schade / 73
6.2.3 Omgevingsrechtelijke schadeoorzaken die enkel onder titel 4.5 Awb vallen / 78
6.3 Overgangsrecht / 79

7. Afsluiting

Literatuurlijst / 85
Jurisprudentie / 95

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De normale maatschappelijke ontwikkeling in het planschaderecht