Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 inclusief wetteksten

Specificaties
Paperback, 140 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2012
ISBN13: 9789490962661
Uitgeverij Paris 1e druk, 2012 9789490962661
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Per 1 oktober 2012 is het BV-recht ingrijpend veranderd. In dit boek worden kort en helder de belangrijkste wijzigingen uiteengezet.

De aanpassing van het BV-recht behelst onder meer dat de aandeelhouder voor langere tijd in de BV kan worden gebonden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheid om statutair 'bad leaver-bepalingen' op te nemen of door statutair onoverdraagbare aandelen te scheppen. Ook kunnen na 1 oktober 2012 statutair allerlei verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard worden opgenomen. Deze afspraken kunnen bestaan in de onderlinge relatie tussen aandeelhouders, maar ook jegens de vennootschap of derden.

Daarnaast kan er in ruime mate worden gevarieerd in aan aandelen verbonden zeggensmacht of vermogenswaarde en worden overbodige wettelijke regelingen geschrapt, zoals de wettelijk verplichte beperkte overdraagbaarheid van aandelen alsook het overgrote deel van het kapitaalbeschermingsrecht. Ten slotte zijn ook op andere terreinen een aantal zaken gewijzigd, zoals de verbetering van de geschillenregeling van art. 2:335 e.v. BW, welke regeling ziet op de bescherming van beklemde minderheden.

Dit boek bevat tevens de toepasselijke wetsbepalingen uit Boek 2 BW en het overgangsrecht.

Specificaties

ISBN13:9789490962661
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:140
Druk:1
Verschijningsdatum:18-1-2014
Hoofdrubriek:Ondernemingsrecht

Over C.A. Schwarz

Prof.mr. C.A. Schwarz is hoogleraar handels- en ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

Andere boeken door C.A. Schwarz

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding; de achtergronden van de wetgevingsoperatie

2. Statutaire aandeelhoudersverplichtingen van verbintenisrechtelijke aard en 'persoonsgebonden niet-gebondenheid'

3. Onmogelijkheid of uiterst bezwaarlijke overdraagbaarheid van aandelen door statutenwijziging

4. Afwijkende prijsbepaling bij aanbiedingsverplichtingen

5. Besluitvorming door aandeelhouders
5.1 Algemeen
5.2 Machtiging aandeelhouders tot oproeping
5.3 Gebrekkige oproeping en besluitvorming
5.4 Besluitvorming buiten vergadering
5.5 Ondertekening jaarrekening geldt als vaststelling
5.6 Conclusie

6. Certificaathouders
6.1 De structuur
6.2 De oude situatie; bewilligde en onbewilligde certificaten
6.3 Nieuwe positionering van certificaathouders

7. Beperking van overdraagbaarheid van aandelen en onoverdraagbare aandelen
7.1 Blokkering van aandelen
7.2 De aanbiedingsblokkade nieuwe stijl
7.3 De goedkeuringsblokkade nieuwe stijl
7.4 Overgangsrechtelijke problemen
7.5 Onoverdraagbare aandelen

8. Beperkte rechten op aandelen
8.1 Stemrecht bij vruchtgebruik en pandrecht op aandelen
8.2 Vergaderrecht bij vruchtgebruik en pandrecht op aandelen

9. Aandelen zonder stemrecht
9.1 Variatie in stemmenmacht
9.2 Aandelen van een bepaalde soort of aanduiding
9.3 Aandelen zonder stemrecht
9.4 Aandelen zonder stemrecht of certificering?

10. Aandelen zonder winstrecht of met beperkte winstrechten

11. Het orgaanbegrip; benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen

12. Instructiemacht van aandeelhouders

13. Aanpassing van de geschillenregeling

14. Uitkeringen aan aandeelhouders; verplichte kapitaalbeschermingsregels vervallen
14.1 Wijziging kapitaalbeschermingsrecht
14.2 Intrekking van aandelen
14.3 Inkoop van eigen aandelen
14.4 Het uitkeringsbesluit

15. Uitkeringen aan aandeelhouders; de uitkeringstest

16. Uitkeringen aan aandeelhouders; het goedkeuringsbesluit

17. Overgangsrecht
17.1 Tot slot

Bijlage 1 Burgerlijk Wetboek Boek 2, Rechtspersonen
Bijlage 2 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht
Bijlage 3 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Inleiding tot het nieuwe BV-recht