Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Arbeidstijdenwet (inclusief Arbeidstijdenbesluit)

Specificaties
Paperback, 362 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2013
ISBN13: 9789490962845
Rubricering
Juridisch : Arbeidsrecht
Uitgeverij Paris 1e druk, 2013 9789490962845
Onderdeel van serie Arbeidsomstandighedenrecht
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Arbeids- en rusttijden is een onderwerp waarover of gekscherend wordt gesproken of over wordt opgeschept. Immers, er is een cultuur ontstaan waarin het maken van veel uren op een zekere bewondering kan rekenen. Deeltijdarbeid van 20, 32 uur per week is leuk voor vrouwen, maar echte kerels draaien op zijn minst toch '60, 70 of 80 uur' per week. Arbeidstijden is niet alleen een makkelijk te meten onderwerp, het is ook een emotioneel onderwerp, omdat het ingrijpt in het sociale leven van de werknemer en zijn gezin en omdat er naar de arbeidstijd wordt betaald en geld een belangrijke rol speelt in onze samenleving; er wordt een bepaalde status aan ontleend en geeft aan welke mogelijkheden er zijn in het besteden van vrije tijd.

Bij een kwalitatieve beschouwing van de problematiek van arbeidstijden blijkt er meer achter te zitten. Arbeidstijden zijn dan een factor die meedoet in de organisatie van de arbeid. De wet gebruikt nota bene ook de terminologie: 'de werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat -'. Met de organisatie van de arbeid wordt bedoeld dat een ondernemer (nauwkeurig) moet inventariseren wie waar en wanneer en op welke plek wordt ingezet.

Daarbij geldt dat de inzet van de factor arbeid wat betreft duur en plaats in de dag of in de nacht in veel bedrijven de grootste kostenpost is. Dat maakt dat in het algemeen over de inzet van arbeid - zeker bij grote(re) arbeidsorganisaties - goed moet worden nagedacht. De organisatie van arbeid is een complex proces dat om die reden een serieuze benadering verdient. Dat betekent ook dat goede arbeidstijdenwetgeving altijd complex zal zijn; simpelweg, omdat de materie complex is. Dit boek geeft inzicht in deze complexe wereld van de arbeidstijdenwetgeving.

Specificaties

ISBN13:9789490962845
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:362
Druk:1
Verschijningsdatum:19-12-2013
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over Dick Korver

Dick Korver is als specialist arbeid en organisatie werkzaam bij de Arbeidsinspectie.

Andere boeken door Dick Korver

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1. Inleiding
1.1 Inleiding
1.2 Internationaalrechtelijke aspecten

2. Het toepassingsbereik van de Arbeidstijdenwet
2.1 Inleiding
2.2 Het begrip 'werkgever'
2.3 Activiteiten in het kader van het medezeggenschapsorgaan
2.4 Het werkgeversbegrip en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
2.5 De uitbreiding van het begrip 'werkgever'
2.6 Het begrip 'werknemer'
2.7 De gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet
2.8 De gehele of gedeeltelijke uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet
2.9 Zelfstandigen

3. Het verbod van kinderarbeid
3.1 Inleiding
3.2 Het begrip 'kind'
3.3 Het begrip 'arbeid'
3.4 Uitzonderingen op het verbod van kinderarbeid
3.5 Nadere regelgeving voor toegestane kinderarbeid

4. Algemene werkgeversverplichtingen op het terrein van arbeids- en rusttijden
4.1 Inleiding
4.2 Beleidsvoering
4.3 Vaststelling van het arbeidstijdpatroon
4.4 De tijdelijke aanpassing van het arbeidstijdpatroon in verband met het ouderschapsverlof
4.5 De mededeling van de arbeids- en rusttijdenregeling
4.6 De registratieverplichting
4.7 De jeugdige werknemer en de arbeid in verband met onderwijs
4.8 Het moederschap
4.9 Gezondheidsklachten door nachtarbeid

5. Arbeids- en rusttijden
5.1 Inleiding
5.2 Wat betekenen die begrippen?
5.3 De normering van de arbeids- en rusttijden

6. Samenwerking en overleg binnen de onderneming
6.1 Inleiding
6.2 De Wet op de ondernemingsraden
6.3 Aanvullende voorschriften over samenwerking en overleg
6.4 Aanvullende informatieverplichtingen

7. Aansprakelijkheid en de vormgeving van de handhavingnormering
7.1 Inleiding
7.2 Wie is waarvoor verantwoordelijk?
7.3 Arbeidstijdenwet, de vormgeving van de handhavingsnormering

8. Handhaving van overheidswege
8.1 Inleiding
8.2 De toezichthouders
8.3 Bevoegdheden en verplichtingen van de toezichthouders
8.4 Toezicht op de naleving
8.5 De (opsporing van) straf bare feiten

Bijlage 1 Arbeidstijdenwet
Bijlage 2 Arbeidstijdenbesluit
Bijlage 3 Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving
Bijlage 4 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013
Bijlage 5 Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Rechtspraakoverzicht
Literatuuroverzicht

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidstijdenwet (inclusief Arbeidstijdenbesluit)