Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Checklist Privacy AVG

Privacybeleid in 57 checklists

Specificaties
Paperback, 525 blz. | Nederlands
Berghauser Pont Publishing | 3e druk, 2019
ISBN13: 9789492952202
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Bestuursrecht
Berghauser Pont Publishing 3e druk, 2019 9789492952202
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

In Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 46 checklists bieden de auteurs aan de hand van 46 checklists handvatten voor het inrichten van een privacy policy.

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en overheden hebben persoonsgegevens zelf nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy verordening (AVG) in werking getreden, die gevolgen heeft voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel.

Organisaties zullen er in de praktijk niet aan ontkomen beleid op te stellen en vast te leggen. Een daarop afgestemde, deugdelijke privacy policy kan daarbij behulpzaam zijn. In deze uitgave krijgt u handvatten aangereikt om dit in te richten.

Specificaties

ISBN13:9789492952202
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:525
Druk:3
Verschijningsdatum:21-11-2019
Hoofdrubriek:Bestuursrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord V

1 Wetgeving als drijfveer voor privacybeleid 1
2 Hoofdlijnen van een privacybeleid 3
3 Privacy awareness 5
4 Voorbereiden organisatie 7
5 Waarom moet de directie worden betrokken 9
6 Opstellen van een privacybeleid 11
7 De verwerkingsverantwoordelijke en andere actores 13
8 De doelomschrijving en de verwerkingsgrondslagen 17
9 Documentatie, accountability en assurancesystemen 21
10 Register van verwerkingen (art. 30 AVG) 27
11 De Functionaris voor de gegevensbescherming FG/DPO 31
12 Inrichting beveiliging 33
13 Bewaartermijnen 39
14 Privacy by design and default 43
15 Data protection impact assessment (DPIA) 47
16 Procedure meldplicht datalekken 51
17 Verwerkersovereenkomsten 55
18 Cloud computing 61
19 Aandachtspunten bij internationaal gegevensverkeer 63
20 Binding Corporate Rules 65
21 Leidende toezichthouder 67
22 Eisen aan toestemming als verwerkingsgrondslag 71
23 Aandachtspunten bij het verwerken van persoonsgegevens van kinderen 73
24 Eisen aan de informatieplicht 75
25 Procedure voor inzage persoonsgegevens 79
26 Wob en bescherming persoonsgegevens 83
27 Overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) 87
28 Procedure voor correctie en verwijdering persoons gegevens (right to be forgotten) 89
29 Profilering 93
30 Rechtsbescherming (art. 79 AVG en art. 34 en 35 UAVG) 97
31 Medezeggenschap 101
32 Personeelsdossiers 103
33 Identificatie bij indiensttreding 105
34 Screening van sollicitanten en medewerkers 107
35 Gegevens van zieke medewerkers 109
36 Fraudeonderzoek op de werkvloer 111
37 Gebruik beeldmateriaal van medewerkers 113
38 Cameratoezicht op de werkvloer (voor controle-doeleinden) 115
39 Opnemen van gesprekken tussen werkgever en medewerker 117
40 Alcohol- en drugstesten op de werkvloer 119
41 Privégebruik van social media: beleid en controle 121
42 Klokkenluidersregeling 123
43 De rol van de zzp’er 125
44 Apps 127
45 Wifitracking 129
46 Professionele wearables binnen de organisatie 131
47 E-Commerce / online marketing 133
48 Cookies 137
49 Aanvraag Voorafgaande Raadpleging 141
50 Zwarte lijst (of branchewaarschuwingssysteem) 143
51 Verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden 145
52 Aansprakelijkheid onder de AVG 147
53 Schadevergoeding ten gevolge van aansprakelijkheid (art. 82 AVG) 149
54 Aandachtspunten bij onderzoek door een toezichthouder 151
55 Klachtprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens 155
56 Checklist overgangsrecht AVG 157
57 Aandachtspunten voor de auditor 159

Bijlagen 161
Bijlage 1: Transponeringstabel van Wbp naar AVG 163
Bijlage 2: Transponeringstabel van UAVG naar AVG 165
Bijlage 3: Transponeringstabel van AVG naar UAVG en Wbp 166
Bijlage 4: Boetetabel AVG 177

Gebruikte afkortingen 185
Relevante links 187
Naslag 191
Tekst AVG 191
Tekst UAVG 289
Tekst Wet Bescherming persoonsgegevens 305
Achtergrondinformatie 329
Trefwoordenregister 333

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Checklist Privacy AVG