Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recht op u af - Nummer 51 - 20 december 2022

Gebonden316 blz.Wolters Kluwer1e druk2022
ISBN-13: 9789013168105Verschijningsdatum 20-12-2022
Rechtsgebied: R71200 - Verzekeringsrecht [w.o. subrogatie]
Serie: Recht en Praktijk - Verzekeringsrecht
Deze bundel geeft een update van de meest wezenlijke leerstukken binnen het verzekeringsrecht sinds de invoering van titel 7.17 BW.  Meer
71,50
Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis
Gebonden236 blz.Wolters Kluwer1e druk2022
ISBN-13: 9789013158205Verschijningsdatum 19-12-2022
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: Monografieën Sociaal recht
De Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) regelt de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten door intermediairs.  Meer
63,50
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback272 blz.Wolters Kluwer1e druk2022
ISBN-13: 9789013169980Verschijningsdatum 15-12-2022
Rechtsgebied: R20540 - Zakelijke rechten - Appartementsrecht
Serie: Ars Notariatus
Dit proefschrift gaat dieper in op het wijzigen van de splitsingsakte, de onderliggende besluitvorming en geeft een uiteenzetting over de redenen waarom een splitsingsakte gewijzigd zou moeten worden.  Meer
71,50
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback884 blz.Wolters Kluwer6e druk2022
ISBN-13: 9789013170948Verschijningsdatum 16-12-2022
Rechtsgebied: R71200 - Verzekeringsrecht [w.o. subrogatie]
Serie: nvt
De 6e druk van Verzekeringsrecht Studenteneditie geeft studenten een overzicht van de ‘state of the art’ binnen dit interessante rechtsgebied.  Meer
102,-
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis
Gebonden4212 blz.Sdu18e druk2022
ISBN-13: 9789012408332Verschijningsdatum 19-12-2022
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: Sdu Commentaar
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven op ruim 300 wetsartikelen.  Meer
360,41
Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback472 blz.Sdu27e druk2022
ISBN-13: 9789012408271Verschijningsdatum 20-12-2022
Rechtsgebied: R21600 - Verkeersrecht / Verkeersaansprakelijkheid (civiel)
Serie: Zakboek Wegenverkeerswet (WVW)
Het zakboek WVW bevat de Wegenverkeerswet 1994, de voor de uitvoering van die wet relevante bepalingen uit het Kentekenreglement, het Reglement rijbewijzen, de Regeling voertuigen en de Algemene wet bestuursrecht.  Meer
61,81
Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback448 blz.Sdu24e druk2022
ISBN-13: 9789012408264Verschijningsdatum 16-12-2022
Rechtsgebied: R21600 - Verkeersrecht / Verkeersaansprakelijkheid (civiel)
Serie: Zakboek RVV - Reglement Verkeerstekens en Regels
In deze vierentwintigste druk van het zakboek RVV treft u de tekst aan van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.  Meer
64,28
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Paperback46 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2022
ISBN-13: 9789462127579Verschijningsdatum 15-12-2022
Rechtsgebied: R10800 - Recht algemeen - Rechtspleging / procesrecht algemeen
Serie: Montaigne
Deze rede gaat over rechtsregels die het mogelijk maken eenmaal gewezen rechterlijke uitspraken aan te vechten bij een hogere rechter.  Meer
29,50
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback188 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2022
ISBN-13: 9789462127562Verschijningsdatum 16-12-2022
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Op dit moment komen verschillende ontwikkelingen samen die het doorvoeren van veranderingen in de arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht wenselijk en noodzakelijk maken.  Meer
Paperback344 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2022
ISBN-13: 9789462127517Verschijningsdatum 21-12-2022
Rechtsgebied: R31100 - Overheidsbeleid / Overheidsapparaat
Serie: nvt
Dit boek biedt parlementsleden, voorlichters en rechters een juridisch toetsingskader aan de hand waarvan zij politieke overheidscommunicatie kunnen beoordelen.  Meer
74,-
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback464 blz.Boom1e druk2022
ISBN-13: 9789024444649Verschijningsdatum 19-12-2022
Rechtsgebied: R30100 - Staatsrecht algemeen
Serie: nvt
In Ongekend en onderscheidend laat Bob de Graaff zien wanneer en hoe de dienst en zijn voorgangers sinds 1912 internationaal opereerden.  Meer
34,90
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback308 blz.Celsus juridische uitgeverij1e druk2022
ISBN-13: 9789088633324Verschijningsdatum 14-12-2022
Rechtsgebied: R70114 - Vertegenwoordiging; onrechtmatige daad; bescherming minderheden
Serie: nvt
In dit boek gaat Gerard Maduro in op de wijzen waarop de Nederlandse rechtspraak voorziet in een beroep op cultuur of religie door minderheden.  Meer
40,-
Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback314 blz.Celsus juridische uitgeverij1e druk2022
ISBN-13: 9789088633331Verschijningsdatum 14-12-2022
Rechtsgebied: R40410 - Strafrecht – Straffen en maatregelen
Serie: nvt
In dit boek gaat Gerard Maduro in op de vraag welke juridische ruimte rechters in Nederland, Curaçao en Bonaire hebben om taakstraffen en reisverboden op te leggen.  Meer
40,-
Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback240 blz.Noordhoff5e druk2022
ISBN-13: 9789001077372Verschijningsdatum 16-12-2022
Rechtsgebied: R20300 - Vermogensrecht - Algemeen (algemeen, wetgeving, handboeken)
Serie: nvt
Praktisch Goederenrecht is bestemd voor studenten in het hoger juridisch onderwijs. Het boek vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als in de praktijk.  Meer
67,95
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Paperback270 blz.Instituut voor Bouwrecht (IBR)1e druk2022
ISBN-13: 9789463150835Verschijningsdatum 11-01-2023
Rechtsgebied: R21200 - Bouwrecht [aanneming van werk; UAV; aanbesteding; PPS; ketenaansprakelijkheid]
Serie: nvt
In deze bundel schetsen twintig auteurs een beeld van wat zij de komende tien jaar aan veranderingen verwachten in het bouwrecht in ruime zin of geven zij aan welke veranderingen om wat voor reden dan ook in hun ogen noodzakelijk zijn.  Meer
36,95
Verwachte levertijd ongeveer 3 werkdagen
Paperback304 blz.VMN Media 1e druk2022
ISBN-13: 9789462158115Verschijningsdatum 24-11-2022
Rechtsgebied: R50300 - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomstenrecht
Serie: OR Jaarboek (Vakmedianet)
Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or.  Meer
84,15
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback192 blz.VMN Media 1e druk2022
ISBN-13: 9789462158191Verschijningsdatum 12-12-2022
Rechtsgebied: R50300 - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomstenrecht
Serie: WOR - Wet op de Ondernemingsraden
De herziene uitgave van Wet op de ondernemingsraden tekst en commentaar, editie 2023, is geheel up-to-date gemaakt.  Meer
54,95
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback384 blz.VMN Media BouwCommunities B.V.1e druk2022
ISBN-13: 9789493196759Verschijningsdatum 13-12-2022
Rechtsgebied: R30550 - Omgevingsrecht
Serie: nvt
Na een aanloopperiode is het bijna zo ver. Nederland krijgt een integraal wettelijk stelsel voor de bescherming en benutting van de fysieke leefomgeving: de Omgevingswet.  Meer
82,75
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback264 blz.Gompel&Svacina bvba1e druk2022
ISBN-13: 9789463710916Verschijningsdatum 19-12-2022
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht R80800 - Internationaal recht - overige
Serie: Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB)
Dit boek behandelt aan de hand van voorbeelden de meest in de praktijk voorkomende transacties met het buitenland.  Meer
39,60
Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis
Paperback255 blz.Gompel&Svacina bvba1e druk2022
ISBN-13: 9789463711074Verschijningsdatum 19-12-2022
Rechtsgebied: R61800 - Belastingrecht - diversenR70120 - Vennootschap
Serie: Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB)
Een vennootschap kan worden opgericht met verschillende verwachtingen. Naast het verlagen van de fiscale druk zijn er ook andere redenen om een vennootschap te overwegen.  Meer
35,-
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback169 blz.Gompel&Svacina bvba1e druk2022
ISBN-13: 9789463711289Verschijningsdatum 19-12-2022
Rechtsgebied: R61800 - Belastingrecht - diversen
Serie: Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB)
Sinds 1 januari 2019 is in de Europese Unie de Voucherrichtlijn van kracht. Zij beoogt een uniforme toepassing van vouchers in alle lidstaten te garanderen.  Meer
26,-
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback114 blz.Gompel&Svacina bvba1e druk2022
ISBN-13: 9789463711951Verschijningsdatum 19-12-2022
Rechtsgebied: R61800 - Belastingrecht - diversen
Serie: Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB)
Dit boek analyseert de onroerende financieringshuur onder het btw-stelsel. De onroerende leasing is immers onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan btw.  Meer
29,90
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback285 blz.Gompel&Svacina bvba1e druk2022
ISBN-13: 9789463712521Verschijningsdatum 15-12-2022
Rechtsgebied: R61800 - Belastingrecht - diversen
Serie: Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB)
Welke gevolgen hebben uw beleggingskeuzes in de vennootschap? Dit boek helpt u een concreet antwoord te vinden.  Meer
48,50
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback185 blz.MAKLU uitgevers3e druk2022
ISBN-13: 9789046611821Verschijningsdatum 16-12-2022
Rechtsgebied: R61800 - Belastingrecht - diversenR72300 - Sportrecht
Serie: nvt
De sportsector is een zeer ruime sector met heel wat verschillende activiteiten. Ook de omvang en het budget van de sportverenigingen is zeer divers, van feitelijke verenigingen over vzw’s tot nv’s.  Meer
39,-
Verwachte levertijd ongeveer 3 werkdagen
Paperback192 blz.MAKLU uitgevers1e druk2022
ISBN-13: 9789046611685Verschijningsdatum 16-12-2022
Rechtsgebied: R72300 - Sportrecht
Serie: nvt
When fellow countrymen win a medal at an international sports event the whole spectrum of positive and negative emotions is expressed, by athletes, spectators, even by the strongest sports-critics and sports-indifferent people.  Meer
29,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback96 blz.MAKLU uitgevers1e druk2022
ISBN-13: 9789046611777Verschijningsdatum 16-12-2022
Rechtsgebied: R30800 - OnderwijsrechtR80500 - Europees recht
Serie: IDC Impact Series
There are growing calls for Higher Education Institutions to become more civically engaged and socially relevant in their local regions.  Meer
29,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden384 blz.Oxford University Press1e druk2022
ISBN-13: 9780198854944Verschijningsdatum 15-12-2022
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: Oxford Monographs on Criminal Law and Justice
More than any other defence in the criminal law, the insanity defence has, and continues to be, the subject of heated debate.  Meer
140,65
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Gebonden352 blz.Oxford University Press1e druk2022
ISBN-13: 9780192888648Verschijningsdatum 15-12-2022
Rechtsgebied: R80800 - Internationaal recht - overige
Serie: nvt
This book describes the key advantages and risks involved in the choice of law governing international business and financial transactions, plus the accompanying choice of courts.  Meer
196,93
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Gebonden824 blz.Oxford University Press1e druk2022
ISBN-13: 9780197659083Verschijningsdatum 16-12-2022
Rechtsgebied: R80100 - Internationaal recht - algemeen
Serie: Global Community: Yearbook of International Law & Jurisprudence
The Global Community Yearbook on International Law and Jurisprudence is a one-stop resource for all researchers studying international law generally or international tribunals specifically.  Meer
435,61
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Gebonden456 blz.Hart Publishing1e druk2022
ISBN-13: 9781849467827Verschijningsdatum 01-12-2022
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: nvt
A Practitioner's Guide to the Unified Patent Court and Unitary Patent provides practical and detailed advice on all aspects of the system for those using it.  Meer
220,-
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Gebonden364 blz.Edward Elgar Publishing1e druk2022
ISBN-13: 9781800372276Verschijningsdatum 02-12-2022
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: Research Handbooks in Human Rights series
The Research Handbook reviews the relevant terminology, recent trends and the theoretical and methodological perspectives and strategies, before rethinking these explanations and offering original scholarship on human rights implementation.  Meer
337,38
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
Gebonden272 blz.Edward Elgar Publishing1e druk2022
ISBN-13: 9781800889255Verschijningsdatum 20-12-2022
Rechtsgebied: R11000 - Recht algemeen - diversen algemeen
Serie: Elgar Law, Technology and Society
Novel Beings is a forward-looking exploration into the divide between proactive and reactive regulatory approaches to the cross-section of biotechnology and artificial intelligence (AI) research.  Meer
183,21
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden672 blz.Edward Elgar Publishing1e druk2022
ISBN-13: 9781802209938Verschijningsdatum 20-12-2022
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: Elgar Commentaries in Financial Law series
The Commentary is a fundamental companion to the interpretation and application of the ECSPR which will appeal to a diverse range of readers.  Meer
448,93
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
Gebonden725 blz.Verlag Dr. Otto Schmidt2e druk2022
ISBN-13: 9783504080204Verschijningsdatum 05-12-2022
Rechtsgebied: R21000 - Internationaal privaatrechtR80500 - Europees recht
Serie: European Commentaries on Private International Law
The "European Commentaries on Private International Law" is truly European in nature and style. It offers most valuable guidance for lawyers, judges and academics throughout Europe.  Meer
219,-
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden339 blz.T.M.C. Asser Press1e druk2023
ISBN-13: 9789462655461Verschijningsdatum 09-12-2022
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: nvt
This book intends to address in a coherent and comprehensive manner the problem of the environmental rights of the child.  Meer
168,99
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden280 blz.T.M.C. Asser Press1e druk2023
ISBN-13: 9789462655508Verschijningsdatum 09-12-2022
Rechtsgebied: R40700 - Strafrecht - Internationaal strafrecht
Serie: International Criminal Justice Series
This book enquires into the counter-hegemonic capacity of international criminal justice. It highlights perspectives and themes that have thus far often been neglected in the scholarship on international criminal justice.  Meer
168,99
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
GebondenKoninklijke Brill N.V.1e druk2022
ISBN-13: 9789004514478Verschijningsdatum 14-12-2022
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: Yearbook of the European Convention on Human Rights
The Yearbook of the European Convention on Human Rights is an indispensable record of the development and impact of the world’s oldest binding international human rights treaty.  Meer
681,25
Dit artikel is niet leverbaar.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden