Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Bewijslastverdeling

Specificaties
Paperback, 303 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2004
ISBN13: 9789013007947
Wolters Kluwer 1e druk, 2004 9789013007947
Onderdeel van serie Burgerlijk Proces en Praktijk
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

De verdeling van de bewijslast in het civiele geding geniet in ons land steeds meer de aandacht van rechtspraak en literatuur. En terecht, want binnen het kader van de beslechting van geschillen door middel van procedures bij de burgerlijke rechter, neemt het onderwerp een bijzonder belangrijke plaats in, ook al komt dat lang niet altijd zo duidelijk naar voren.

Bewijslastverdeling betreft niet alleen de vraag welke partij bewijs moet leveren maar ook en vooral de vraag welke partij het bewijsrisico draagt, dat wil zeggen het procesrisico dat zich verwezenlijkt als de rechter niet in staat is de te bewijzen feiten vast te stellen.

De verdeling van de bewijslast, in de zin van de verdeling van het bewijsrisico, wordt niet alleen bepaald door wat er gebeurt in het proces maar ook en vooral door het materiele recht dat het geschil tussen de procespartijen beheerst. Daarom komt bij de behandeling van vragen van bewijslastverdeling, naast het procesrecht betreffende de bewijslevering, steeds ook het materiële recht aan de orde. Materieel burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht ontmoeten elkaar als het gaat om de verdeling van de bewijslast.

Bewijslastverdeling verschijnt als deel 3 in de serie 'Burgerlijk Proces & Praktijk'. Het boek vervangt de in 1992 verschenen 'Monografie BW Bewijslastverdeling (A24)' en het boek 'Rechtspraakoverzicht bewijslastverdeling'.

Bewijslastverdeling betreft niet alleen de vraag welke partij bewijs moet leveren maar ook en vooral de vraag welke partij het bewijsrisico draagt, dat wil zeggen het procesrisico dat zich verwezenlijkt als de rechter niet in staat is de te bewijzen feiten vast te stellen.

De verdeling van de bewijslast, in de zin van de verdeling van het bewijsrisico, wordt niet alleen bepaald door wat er gebeurt in het proces maar ook en vooral door het materiele recht dat het geschil tussen de procespartijen beheerst. Daarom komt bij de behandeling van vragen van bewijslastverdeling, naast het procesrecht betreffende de bewijslevering, steeds ook het materiële recht aan de orde. Materieel burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht ontmoeten elkaar als het gaat om de verdeling van de bewijslast.

Bewijslastverdeling verschijnt als deel 3 in de serie 'Burgerlijk Proces & Praktijk'. Het boek vervangt de in 1992 verschenen 'Monografie BW Bewijslastverdeling (A24)' en het boek 'Rechtspraakoverzicht bewijslastverdeling'.

Specificaties

ISBN13:9789013007947
Trefwoorden:procesrecht, bewijs
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:303
Druk:1
Verschijningsdatum:3-12-2015
ISSN:

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Lijst van afkortingen
Lijst van verkort aangehaalde literatuur

ALGEMEEN DEEL
1. Bewijzen en bewijswaardering

2. Bewijslast en bewijslastverdeling
2.1 Inleiding
2.2 Theoretische onderbouwing van de bewijslastverdeling
2.3 De procesrechtelijke of billijkheidstheorieën
2.4 De objectiefrechtelijke theorie

3. De bewijslastverdeling in de wet

4. Stelplicht en motiveringsplicht

5. Afwijken van de hoofdregel van art. 150 Rv

6. Omkering van de bewijslast

7. Het vermoeden
7.1 Algemeen
7.2 De wettelijke vermoedens
7.3 Rechterlijke vermoedens

8. Tegenbewijs

9. Verzwaring van de motiveringsplicht

10. Het bewijsinterlocutoir

BIJZONDER DEEL
11. Inleiding

12. Boek 1 BW
12.1 Huwelijk
12.2 Huwelijksvermogensrecht
12.3 Alimentatie
12.4 Afstamming

13. Boek 2 BW
13.1 Rechtspersonen algemeen
13.2 Vennootschapsrecht
13.3 Ondernemingsrecht

14. Boek 3 BW
14.1 Algemene bepalingen
14.2 Rechtshandelingen
14.3 Verkrijging en verlies van goederen
14.4 Bezit en houderschap
14.5 Vermoeden van eigendom
14.6 Verhaalsrecht op goederen
14.7 Rechtsvorderingen

15. Boek 4 BW
15.1 Erfrecht

16. Boek 5 BW
16.1 Burenrecht

17. Boek 6 BW
17.1 Verbintenis in het algemeen
17.2 Niet-nakoming
17.3 Schadevergoeding
17.4 Afstand van vorderingen
17.5 Onrechtmatige daad
17.6 Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst

18. Boek 6 BW Overeenkomsten in het algemeen

19. Boek 7 en 7A BW Bijzondere overeenkomsten
19.1 Koop
19.2 Geldlening
19.3 Schenking
19.4 Huur – Algemeen
19.5 Huur en verhuur van woonruimte
19.6 Huur en verhuur van bedrijfsruimte
19.7 Opdracht
19.8 Arbeidsovereenkomst
19.9 Vennootschap
19.10 Borgtocht

20. Boek 8 BW Verkeersmiddelen en vervoer
20.1 Goederenvervoer – Algemeen
20.2 Zee- en binnenvaartrecht
20.3 Wegvervoer
20.4 Luchtrecht

21. Wetboek van koophandel
21.1 Wisselrecht
21.2 Verzekeringsrecht

22. Insolventierecht

23. Procesrecht
23.1 Bevoegdheid
23.2 Procesinleiding
23.3 Procedure in eerste aanleg
23.4 Schriftelijk bewijs
23.5 Rechtsmiddelen
23.6 Executie- en beslagrecht

24. Intellectuele eigendom en ongeoorloofde mededinging
24.1 Auteursrecht
24.2 Wet naburige rechten
24.3 Merkenrecht
24.4 Handelsnaamwet
24.5 Ongeoorloofde mededinging

Jurisprudentieregister
Trefwoordenregister

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bewijslastverdeling